Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Μάθημα [SLT-101]: ΦΩΝΗΤΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SLT_102]: ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86057171]: Αναπτυξιακή ψυχολογία, Feldman Robert, Μπεζεβέγκης Ηλίας (Γενική επιστ. επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7388]: Ωρίμανση και Δυναμική Ομάδας, Θεοδωράτου - Μπέκου Μαρία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94644925]: Ψυχολογία της Υγείας-Μια Βιοψυχοκοινωνική Προσέγγιση, Straub O. Richards Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12589457]: Εξελικτική ψυχολογία - Ενιαίο, Feldman S. Robert - Μπεζεβέγκης Ηλίας (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_103]: ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΛΟΓΟΥ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256701]: Netter's εικονογραφημένο εγχειρίδιο ανατομίας λόγου, κατάποσης και ακοής, McFarland D. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86193750]: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ,ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ, J.ANTHONY SEIKEL Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50657023]: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ για λογοθεραπευτές, Jochen Schindelmeiser Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_104]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10438]: Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21540]: Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας, Fromkin Victoria,Rodman Robert,Hyams Nina Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_105]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77106795]: Στατιστικές Μέθοδοι: Θεωρία και Εφαρμογές με Χρήση Excel και R, Ιωαννίδης Δημήτριος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50660142]: Ιατρική στατιστική με μια ματιά, Petrie Aviva,Sabin Caroline Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_106]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12814874]: Η ανθρώπινη επικοινωνία και οι διαταραχές της, E.M. PLANTE, P.M. BEESON Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13256259]: Εισαγωγή στις Διαταραχές Επικοινωνίας, Anderson N. Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_201]: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256702]: Netter παθολογία-Νευρικό Σύστημα, Runge M., Jones H.R. Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_202]: ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31463]: Η γνωστική ψυχολογία σήμερα, Μακρής Νίκος, Δεσλή Δέσποινα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68372997]: Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική Νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη, Κολιάδης Εμμανουήλ Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_203]: ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΛΟΓΟΥ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50659434]: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ, ALISON BEHRMAN Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12506311]: Βιολογική Ψυχολογία, M. ROSENZWEIG, S.M. BREEDLOVE, N.V. WATSON Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_204]: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59395598]: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_205]: ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50659432]: ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, JOHN E.BERNTHAL,NICHOLAS W.BANKSON,PETER FLIPSEN,JR. Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_206]: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256948]: Ηθική και Δεοντολογία της Υγείας, Παναγοπούλου Φερενίκη - Liber Amicorum Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94643639]: Βασική Βιοηθική-Δεοντολογία-Νομοθεσία για Επαγγελματίες Υγείας, Ηγουμενίδης Μιχαήλ Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_207]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SLT_301]: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33156134]: ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΤΟΣ, ΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΛΑΡΥΓΓΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ, HANS BEHRBOHM, OLIVER KASCHKE, TADUES NAWKA, ANDREW SWIFT Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_302]: ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13255858]: ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, BELAR, DEARDOFF Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13255866]: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, GETZFELD ANDREW Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_303]: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102074980]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, Vicki Reed Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32998870]: Κατανοώντας τις Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές, Norbury Courtenay Frazier, Tomblin Bruce J., Bishop Dorothy V.M., Ράλλη Ασημίνα, Παληκαρά Ολυμπία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59395598]: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_304]: ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SLT_305]: ΚΛΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86197084]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, RHEA PAUL Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41960042]: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, MARY D. SHERIDAN Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_401]: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:


Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [SLT_402]: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50659660]: Ψυχολογία του λόγου και της γλώσσας, Στασινός Δημήτρης Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_403]: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ-ΔΥΣΦΑΓΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SLT_404]: ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α1 (ΑΝΑΛΥΣΗ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33155069]: ΟΔΗΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, HEGDE Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41957171]: Από τη γέννηση μέχρι το πέμπτο έτος, Επιστ. Επιμ.: Κων/νος Πετρογιάννης & Ιωάννα Παπαευσταθίου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94643619]: Διάγνωση και Αξιολόγηση στην Λογοπαθολογία, Pindzola H. Rebekah, Plexico W. Laura, Haynes O. William Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_405]: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50659436]: Η ΦΩΝΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ, DANIEL R.BONE, STEPHEN C. MCFARLANE, SHELLEY L.VON BERG, RICHARD I.ZRAICK Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_406]: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94643619]: Διάγνωση και Αξιολόγηση στην Λογοπαθολογία, Pindzola H. Rebekah, Plexico W. Laura, Haynes O. William Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94701759]: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16339]: Διαγνωστικά Θέματα Λογοθεραπείας, Καμπανάρου Μαρία Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_407]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SLT_501]: ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22714869]: ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, LEZAK - HOWIESON - LORING Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_502]: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17418]: Νευροεπιστήμη της γλώσσας, Brown Colin M.,Hagoort Peter Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [103848]: Η ψυχολογία της γλώσσας, Harley Trevor, Επιμ. Πήτα Ρία, Μτφ. Ζαφείρη Μαρία, Λέκκας Φάνης, Ρόικου Καλλιόπη, Φωτακοπούλου Όλγα Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_503]: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΡΟΗΣ-ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SLT_504]: ΑΦΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41960037]: ΑΦΑΣΙΑ, Ilias Papathanasiou, Patrick Coppens, Constantin Potagas Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_505]: ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α2 (Ανάλυση-Αξιολόγηση)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50659854]: Εγχειρίδιο Λογοθεραπείας, Roth F.P., Worthington C.K. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13256287]: Αρχές συμπεριφοράς και γνωσιακής νευρολογίας, Marsel Mesulam M. Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_506]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86201088]: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ, RANDY L. JOYNER Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94643534]: Πως να Διαβάσετε και να Συντάξετε ένα Επιστημονικό Δοκίμιο, Hall M. George, Greenhalgh Trisha Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86053309]: Εξειδικευμένη Αγγλική Ορολογία Επιστημών Υγείας, Shiland Betsy J. Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_507]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SLT_601]: ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16439]: Θεραπευτική Παρέμβαση Νευρογενών Κινητικών Διαταραχών Ομιλίας σε Παιδιά και Ενήλικες, Yorkston Kathryn M., Beukelman David R.,Strand Edythe A.,Bell Kathleen R. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13256954]: Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας, Υποστρώματα, Διαφορική Διάγνωση και Αντιμετώπιση, Duffy J. Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_602]: ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ-ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [29875]: Γνωστική αποκατάσταση, Sohlberg McKay Moore,Mateer Catherine A. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41960040]: ΑΦΑΣΙΑ, Ilias Papathanasiou, Patrick Coppens, Constantin Potagas Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [SLT_603]: ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Β1 (Διαχείριση-Παρέμβαση)

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33155070]: ΟΔΗΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, HEGDE Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50659854]: Εγχειρίδιο Λογοθεραπείας, Roth F.P., Worthington C.K. Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_604]: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256956]: Θεμελιώδεις Αρχές της Ακουστικής Αποκατάστασης: Παιδιά, Ενήλικες και Μέλη της Οικογένειάς τους, Tye-Murray N. Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_605]: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68394500]: Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων στη Λογοπαθολογία, Σταυρούλα Χ. Γεωργοπούλου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12492373]: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31080]: Ανάλυση δεδομένων στην επιστημονική έρευνα με τη χρήση του SPSS, Μακράκης Βασίλης Γ. Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [SLT_606]: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9828]: Εισαγωγή στην πραγματολογία, Κανάκης Κώστας Λεπτομέρειες

Μάθημα [3705]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13935]: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13595]: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΦΩΤΗΣ Χ. ΚΙΤΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94643644]: Υπηρεσίες Υγείας-Συστήματα και Πολιτικές, Πολυσυγγραφικό, Συντονισμός Σαράφης Παύλος Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_701]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ, ΛΟΓΟΥ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68397270]: Τεχνολογία Επαυξητικής & Εναλλακτικής Επικοινωνίας, Σταυρούλα Χ.Γεωργοπούλου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14958]: Εκπαιδευτική τεχνολογία για διδασκαλία και μάθηση, Newby Timothy J.,Stepich Donald A.,Lehman James D.,Russel James D. Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_702]: ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256765]: Σχιστίες και κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, Kummer A. Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_703]: ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Β2 (Διαχείριση-Παρέμβαση)

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [37342]: DUUS ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, M. BAEHR, M. FROTSCHER Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13256287]: Αρχές συμπεριφοράς και γνωσιακής νευρολογίας, Marsel Mesulam M. Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_704]: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12519932]: Ειδική Αγωγή: Από την έρευνα στη διδακτική πράξη, Επιστημονική επιμέλεια: Σουζάνα Παντελιάδου & Βασίλης Αργυρόπουλος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59395527]: Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή στα Παιδιά και τους Εφήβους, Ράλλη Ασημίνα, Παληκαρά Ολυμπία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102074980]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, Vicki Reed Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_705]: ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31468]: Η διγλωσσία στην παιδική ηλικία, Τριάρχη-Herrmann Βασιλική Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_706]: ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΕΙ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SLT_801]: ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SLT_802]: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86056114]: Το ψηφιδωτό της Επικοινωνίας-Εισαγωγή στο πεδίο της επικοινωνίας, Wood Julia T. Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_803]: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86201088]: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ, RANDY L. JOYNER Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94643534]: Πως να Διαβάσετε και να Συντάξετε ένα Επιστημονικό Δοκίμιο, Hall M. George, Greenhalgh Trisha Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_804]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50662970]: Σύγχρονη Παιδιατρική, 4η έκδοση, Lissauer Tom, Clayden Graham Λεπτομέρειες

Μάθημα [SLT_805]: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: