Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Μάθημα [ΔΕΟΣ101]: Μικροοικονομική Ανάλυση

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86199459]: Μικροοικονομική ανάλυση, Χαρρυ Παπαπανάγος, Αναστασία Ψειρίδου Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΕΟΣ102]: Γενικές Αρχές Λογιστικής

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77120415]: Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Α, Αστέριος Σόρμας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86197889]: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ:ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΛΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86054525]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΕΟΣ103]: Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68404449]: Παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία, Ευάγγελος Π. Σίσκος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΕΟΣ104]: Εισαγωγή στο Δίκαιο

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86197316]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΕΟΣ105]: Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86196444]: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΕΟΣ106]: Αγγλική οικονομική και εμπορική ορολογία

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86198482]: ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΕΟΣ201]: Χρηματοοικονομική Λογιστική

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77120422]: Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Β, Αστέριος Σόρμας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86197396]: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΛΠ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86054335]: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ), ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΕΟΣ202]: Πληροφορική οικονομίας και διοίκησης

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77118347]: διαλογισμοί FIN tech, Δημήτριος Ζησόπουλος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59375917]: DIGITAL OFFICE, Agenda 21, Καθ. Δρ Μηχ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΕΟΣ203]: Θεωρία Διεθνών Σχέσεων και Παγκόσμιας Πολιτικής

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68397966]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΗΛΙΑΣ Ι. ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31630]: Θεωρία και μεθοδολογία των διεθνών σχέσεων, Jackson Robert, Sorensen Georg Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΕΟΣ204]: Μεθοδεμπορία

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ205]: Δίκαιο Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77114310]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΕΟΣ206]: Αγγλική χρηματοοικονομική ορολογία

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86198484]: ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΕΟΣ301]: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ302]: Μακροοικονομική Ανάλυση

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ303]: Δίκαιο και Οικονομία (Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου)

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ304 ]: Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ305]: Μαθηματικά

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ306]: Κυβερνητική Διοίκηση και Στρατηγική

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ401]: Διοικητική Λογιστική

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ402]: Στατιστική

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ403]: Δίκαιο και Τεχνολογία στο οικονομικό περιβάλλον

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ404 ]: Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ405 ]: Οικονομική Διπλωματία και Εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ406]: Ηγεσία και Εταιρική Διακυβέρνηση Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ501]: Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ502]: Ευρωπαϊκό Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ503]: Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Επιχειρηματική Ηθική

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ504]: Κοστολόγηση

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ505]: Η διαμεσολάβηση ως εργαλείο διοίκησης

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ506]: Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Θεωρίες

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ507]: Δημόσια Οικονομική και Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ601]: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ602]: Πληροφοριακά Συστήματα οικονομικής Διοίκησης

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ603 ]: Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς (τράπεζες - ρυθμιζόμενες αγορές)

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ604]: Επικοινωνία, Διαμεσολάβηση και Διοίκηση

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ605]: Οικονομικές / Φορολογικές Απάτες και Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ606]: Γεωοικονομία - Γεωφιλοσοφία και ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ607]: Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ701]: Παρευξείνιες και Διακασπιακές Οικονομικές και Ενεργειακές Σχέσεις

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ702]: Ευρωπαϊκό Φορολογικό, Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ703]: Συγχωνεύσεις - εξαγορές και ενοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ704]: Διεθνής Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ705]: Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ706]: Παγκόσμια προβλήματα, κλιματική αλλαγή και αειφόρος ανάπτυξη

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ707]: Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ801]: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ802]: Μηχανογραφημένη Λογιστική και τιμολόγηση

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ803]: Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ804]: Διεθνείς τουριστικές επιχειρήσεις και επικοινωνίες

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ805]: Ψηφιακή Τεχνολογία στη Σύγχρονη Οικονομία

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ806]: Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΕΟΣ807]: Ευρωπαϊκές και διεθνείς γλωσσικές πολιτικές

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων: