Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Μάθημα [ΚΜ111]: Μορφολογία - Φυσιολογία Φυτών

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ121]: Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ131]: Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ141]: Ελεύθερο Σχέδιο

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ151]: Βιολογία Άγριας Πανίδας

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ161]: Ξένη Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ211 ]: Δασική Βοτανική

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ221 ]: Δομή Ξύλου

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:


Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [ΚΜ231 ]: Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ241 ]: Δισδιάστατη Σχεδίαση με Η/Υ – Τεχνικό Σχέδιο

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ251]: Εισαγωγή στην Βιοοικονομία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ261 ]: Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ311 ]: Τεχνολογία Ξύλου

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ321 ]: Οικοτουρισμός – Δασική Αναψυχή

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ331 ]: Τρισδιάστατη σχεδίαση με Η/Υ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ341 ]: Ιδιότητες Ξύλου

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ351 ]: Διοίκηση Δασικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ361 ]: Δασική Εδαφολογία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ411 ]: Μηχανική Κατεργασία Ξύλου

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ421 ]: Εφαρμοσμένη Δασοκομική

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ431 ]: Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων & Διαχείριση Βιομάζας

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ441 ]: Τοπογραφία - Γεωδαισία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ451 ]: Βιολογικές Απειλές Δασικών Ειδών - Ξύλου

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ461 ]: Διαχείριση Άγριας Πανίδας

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ511 ]: Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ521 ]: Οικονομική Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ531 ]: Σύνθετα Προϊόντα Ξύλου

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ541 ]: Δενδρομετρία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ551 ]: Συστήματα CAD-CAM-CAE

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ561 ]: Υδρολογία - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ611 ]: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ621 ]: Σχεδιασμός Προϊόντων & Υπηρεσιών

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ631 ]: Ποιοτικός Έλεγχος & Πιστοποίηση Δασικών Προϊόντων

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ641 ]: Διαχείριση Λιβαδιών

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

    • Βιβλίο [17206]: Διαχείριση και βελτίωση λιβαδιών, Νάστης Αναστάσιος Σ.,Τσιουβάρας Κωνσταντίνος Ν. Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [ΚΜ651 ]: Δασικές Πυρκαγιές

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΜ661 ]: Δασική Γενετική

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ751 ]: Δασική Οδοποιία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ761 ]: Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ771 ]: Αστικό – Περιαστικό Πράσινο

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ781 ]: Δασικά Φυτώρια - Αναδασώσεις

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ791 ]: Δημογραφία & Φυσικοί Πόροι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΥ711 ]: Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΥ721 ]: Δασική Φυτοκοινωνιολογία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΥ731 ]: Τηλεπισκόπιση & Τηλεμετρία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΥ741 ]: Κλιματική Αλλαγή & Δάση

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΕ751 ]: Βιομηχανικός Σχεδιασμός Προϊόντων

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΕ761 ]: Προστασία & Συντήρηση Ξύλινων Κατασκευών

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΕ771 ]: Τέχνη & Ρυθμολογία Επίπλου

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΕ781 ]: Εργονομία & Αισθητική Ξύλινων Κατασκευών

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΕ791 ]: 4η Βιομηχανική Επανάσταση στη Βιομηχανία Επίπλου

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΥ711 ]: Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΥ721 ]: Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής & Υπηρεσιών

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΥ731 ]: Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΥ741 ]: Κατεργασία Ξύλου με Μηχανές CNC

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ851 ]: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ861 ]: Βιώσιμη Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ871 ]: Αρχιτεκτονική Τοπίου

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ881 ]: Περιβαλλοντική Ηθική

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ891 ]: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΥ811 ]: Αγροδασοπονία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΥ821 ]: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο Φυσικό Περιβάλλον

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΥ831 ]: Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΥ841 ]: Δασική Οικονομική

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΕ851 ]: Μεταλλικά, Πολυμερή & Σύνθετα Υλικά

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΕ861 ]: Βιομηχανική Παραγωγή Προϊόντων Ξύλου & Επίπλου

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΕ871 ]: Σχεδιασμός & Τεχνολογία Ξύλινων Συσκευασιών

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΕ881 ]: Ψηφιακές Τεχνολογίες & Ευφυή Συστήματα

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΥ811 ]: Δομικές Κατασκευές Ξύλου

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΥ821 ]: Συστήματα Ψηφιακής Κατασκευής

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΥ831 ]: Κοστολόγηση Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου & Υπηρεσιών

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΥ841 ]: Χημική Τεχνολογία Ξύλου

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ941 ]: Αποκατάσταση Διαταραγμένων Οικοσυστημάτων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ951 ]: Προσαρμοζόμενη & Συμμετοχική Διαχείριση

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ961 ]: Διαχειριστικά Σχέδια & Περιβαλλοντικές Μελέτες

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ971 ]: Θηραματική Διαχείριση

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΕ981 ]: Ερευνητική μεθοδολογία

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΥ911 ]: Βιοποικιλότητα Δασικών Οικοσυστημάτων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΥ921 ]: Δασική Πολιτική

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΠΥ931 ]: Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΕ941 ]: Επιχρίσματα Ξύλινων Κατασκευών

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΕ951]: Ποιοτικός Έλεγχος Επίπλου

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΕ961 ]: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΕ971 ]: Τεχνολογίες Εικονικής & Επαυξημένης Πραγματικότητας

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΕ981]: Υλοποίηση Μελέτης Ξύλινης Κατασκευής

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΥ911]: Σύγχρονα Υλικά Ξυλοκατασκευών

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΥ921 ]: Φωτορεαλισμός & Κίνηση

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΣΥ931 ]: Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: