Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Μάθημα [1001]: Γενική Χημεία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1002]: Βιολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1003]: Ανατομία του Ανθρώπου 1

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1004]: Φυσιολογία του Ανθρώπου 1

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1005]: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1006]: Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2001]: Οργανική Χημεία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2002]: Μικροβιολογία Τροφίμων

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2003]: Ανατομία του Ανθρώπου 2

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2004]: Φυσιολογία του Ανθρώπου 2

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2005]: Διατροφική Αγωγή

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2006]: Βιοστατιστική

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2007]: Σύσταση σώματος: φυσιολογία και μέθοδοι μέτρησης

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3001]: Ανάλυση Τροφίμων

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3002]: Βιοχημεία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3003]: Μεθοδολογία Διατροφικής Έρευνας και Ερευνητικές Μέθοδοι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3004]: Παθολογική Φυσιολογία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3005]: Μεταβολισμός μακροθρεπτικών συστατικών

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3006]: Διατροφική Αξιολόγηση

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4001]: Τοξικολογία Τροφίμων

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4002]: Σχεδιασμός Διαιτολογίου

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4003]: Εργοφυσιολογία – Εργομετρία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4004]: Μεταβολισμός μικροθρεπτικών συστατικών

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4005]: Διατροφή και Διαιτολογία στα Στάδια της Ζωής 1

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4006]: Παθοφυσιολογία μεταβολικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων και γαστρεντερικού συστήματος

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5001]: Ηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5002]: Φυσική Δραστηριότητα και Υγεία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5003]: Κλινική Εργοφυσιολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5004]: Ασφάλεια Τροφίμων και Διασφάλιση Ποιότητας

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5005]: Διατροφή και Διαιτολογία στα Στάδια της Ζωής 2

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5006]: Κλινική Διατροφή και Διαιτολογία 1

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6001]: Συμβουλευτική της Διατροφής

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6002]: Διατροφή και Δημόσια Υγεία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6003]: Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία της Διατροφής

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6004]: Θρεπτική Αξιολόγηση Τροφίμων

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6005]: Κλινική Διατροφή και Διαιτολογία 2

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6006]: Αθλητική Διατροφή

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7001]: Διατροφογενετική-Διατροφογενωμική

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7002]: Πτυχιακή Εργασία 1

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7003]: Πρακτική Άσκηση 1

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7004]: Ιστορία και Γεωγραφία της Διατροφής

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7005]: Λειτουργικά Τρόφιμα

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7006]: Βιοπληροφορική

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7007]: Διατροφή και Πρόληψη μη Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7008]: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Διαπροσωπικές Σχέσεις

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7009]: Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8001]: Νομοθεσία και Πρόσθετα Τροφίμων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8002]: Πτυχιακή Εργασία 2

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8003]: Πρακτική Άσκηση 2

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8004]: Παιδιατρική Διατροφή

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8005]: Διατροφικά Καταναλωτικά Πρότυπα

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8006]: Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τροφίμων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8007]: Τεχνητή Διατροφή

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8008]: Οικονομικά της Υγείας

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8009]: Φαρμακολογία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8010]: Άσκηση και Διατροφή

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: