Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Μάθημα [EEE.1.1]: Μαθηματική Ανάλυση Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.1.2]: Φυσική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.1.3]: Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.1.4]: Γραμμική Άλγεβρα

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.1.5]: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.1.6]: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.1.7]: Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.1.8]: Αγγλική Γλώσσα I

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.2.8]: Αγγλική Γλώσσα II

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.2.1]: Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.2.2]: Ηλεκτρονικά Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.2.3]: Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.2.4]: Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.2.5]: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.2.6]: Αριθμητική Ανάλυση

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.2.7]: Ιστορία της Τεχνολογίας

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.3.1]: Διαφορικές εξισώσεις – Μετασχηματισμοί

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.3.2]: Ηλεκτροτεχνικά Υλικά

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.3.3]: Ηλεκτρονικά ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.3.4]: Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.3.5]: Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.3.6]: Διακριτά Μαθηματικά

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.3.7]: Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.3.8]: Διασφάλιση Ποιότητας & Αξιοπιστία Συστημάτων

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.4.4]: Πιθανότητες & Στατιστική

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.4.5]: Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.4.6]: Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.4.7]: Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.4.8]: Ενέργεια και Περιβάλλον

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.4.1]: Σήματα και Συστήματα

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.4.2]: Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ.4.3]: Τεχνική μηχανική

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.5.1]: Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.5.2]: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.5.3]: Τηλεπικοινωνίες

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.5.4]: Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.5.5]: Ηλεκτρομηχανική μετατροπή ενέργειας

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.5.6]: Στοχαστικά Σήματα

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.5.7]: Βελτιστοποίηση Συστημάτων

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.5.8]: Αγγλικά Ειδικότητας Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.6.1]: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.6.2]: Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.6.3]: Ηλεκτρονικά Ισχύος I

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.6.4]: Δίκτυα υπολογιστών

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.6.5]: Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.6.6]: Οπτικοηλεκτρονική

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.6.7]: Αρχές Θερμοδυναμικής & Μετάδοσης Θερμότητας

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.6.8]: Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-1.1]: Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-1.2]: Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-1.3]: Υψηλές Τάσεις Ι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-1.4]: Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-1.5]: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-1.6]: Ηλεκτρονικά Ισχύος II

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-1.7]: Αποθήκευση Ενέργειας

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-1.8]: Συστήματα Γειώσεων

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-1.9]: Τεχνολογία Μετρήσεων

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-2.1]: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-2.2]: Μικροκύματα

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-2.3]: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-2.4]: Ηλεκτρακουστική Ι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-2.5]: Ειδικά Θέματα Δικτύων και Ασφάλεια

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-2.6]: Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-2.7]: Φωτονική Τεχνολογία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-2.8]: Συστήματα Μετρήσεων & Αισθητήρες

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-3.1]: Μικροελεγκτές - Ενσωματωμένα Συστήματα

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-3.2]: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-3.3]: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-3.4]: Διατάξεις Ημιαγωγών

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-3.5]: Μικτά Αναλογικά – Ψηφιακά Κυκλώματα

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-3.6]: Συστήματα Μετρήσεων & Αισθητήρες

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-3.7]: Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI)

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.7-3.8]: Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-1.1]: Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-1.2]: Υψηλές Τάσεις ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-1.3]: Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-1.4]: Προηγμένες Βιομηχανικές Εφαρμογές Ισχύος

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-1.5]: Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-1.6]: Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-1.7]: Ενεργειακή Ανάλυση Κτηρίων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-1.8]: Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πλοίων & Λιμένων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-1.9]: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-2.1]: Οπτικές Επικοινωνίες

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-2.2]: Κεραίες

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-2.3]: Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-2.4]: Ψηφιακές Τεχνολογίες Ήχου και Φωνής

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-2.5]: Επεξεργασία Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-2.6]: Μικροκυματικές Διατάξεις

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-2.7]: Ευρυζωνικές Επικοινωνίες

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-2.8]: Ηλεκτρακουστική ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-2.9]: Σχεδίαση RF

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-3.1]: Λειτουργικά Συστήματα

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-3.2]: Υπολογιστική Νοημοσύνη

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-3.3]: Βάσεις δεδομένων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-3.4]: Ρομποτική

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-3.5]: Προγραμματισμός Ενσωματωμένων Συστημάτων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-3.6]: Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-3.7]: Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.8-3.8]: Επεξεργασία Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-1.1]: Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-1.2]: Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-1.3]: Τεχνολογία Φωτισμού

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-1.4]: Ηλεκτρική Κίνηση

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-1.5]: Οικονομικός Σχεδιασμός και Λειτουργία Σ.Η.Ε.

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-1.6]: Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-1.7]: Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-1.8]: Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-1.9]: Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα και Διεσπαρμένη Παραγωγή

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-2.1]: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-2.10]: Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-2.2]: Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-2.3]: Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-2.4]: Νεφοϋπολογιστική

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-2.5]: Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-2.6]: Ασύρματα Δίκτυα Δεδομένων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-2.7]: Ψηφιακή Μετάδοση Βίντεο και Ήχου

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-2.8]: Συστήματα Ραντάρ και Τηλεπισκόπηση

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-2.9]: Δορυφορικές Επικοινωνίες

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-3.1]: Σύγχρονα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-3.2]: Ευφυής Έλεγχος

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-3.3]: Διατάξεις Κβαντικής Ηλεκτρονικής

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-3.4]: Βιομηχανική Μηχανική

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-3.5]: Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-3.6]: Μηχατρονική

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-3.7]: Νεφοϋπολογιστική

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EEE.9-3.8]: Βιοϊατρική Τεχνολογία

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: