Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Μάθημα [101]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [102]: ΦΥΣΙΚΗ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [103]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [104]: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [105]: ΧΗΜΕΙΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [106]: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [107]: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [201]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [202]: ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [203]: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [204]: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [205]: ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [206]: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [207]: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [301]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [302]: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [303]: CAD/CAM

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [304]: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [305]: ΥΛΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [306]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [307]: ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402]: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [403]: ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [404]: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [405]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [406]: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [407]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [408]: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 (ΑΓΓΛΙΚΑ Ι)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [501]: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [502]: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [503]: ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [504]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [505]: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [506]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [507]: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [508]: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 (ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [601]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [602]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [603]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [604]: ΥΛΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [605]: ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [606]: ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [607]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [701]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [711]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [712]: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [713]: ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ - CNC

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [714]: ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - 3D PRINTING

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [715]: ΕΥΦΥΕΣ ΠΛΕΓΜΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [716]: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [717]: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΕ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [718]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [719]: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [721]: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [722]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [723]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [724]: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΝΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [725]: ΒΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [726]: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΪΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕ CAD

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [727]: ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [728]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [801]: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [811]: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [812]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [813]: ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [814]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [815]: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [816]: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [817]: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [818]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [819]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - PLC

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [821]: ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [822]: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [823]: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [824]: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΟΜΗΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [825]: ΒΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [826]: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΙΝΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [827]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [828]: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΒΑΦΙΚΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [901]: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [911]: ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [912]: ΜΕΘΟΔΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [913]: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [914]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [915]: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [916]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [917]: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [918]: ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [919]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Εξάμηνο 9 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [919]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Εξάμηνο 9 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [921]: ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [922]: ΕΥΦΥΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [923]: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [924]: ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [925]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΝΟΔΟΜΩΝ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [926]: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [100]: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εξάμηνο 10 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων: