Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Μάθημα [401ΕΑ1]: Ιστορία Δικαίου

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΑ2]: Εγκληματολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΑ3]: Διπλωματική Ιστορία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΑ1]: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΑ2]: Συνταγματικό Δίκαιο

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΑ3]: Εισαγωγή στο Δίκαιο και την Επιστήμη του Δικαίου

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΑ1]: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΑ2]: Συνταγματικό Δίκαιο

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΑ3]: Εισαγωγή στο Δίκαιο και την Επιστήμη του Δικαίου

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΑ4]: Ιστορία Δικαίου

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΑ5]: Οικογενειακό Δίκαιο

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΑ6]: Μεθοδολογία Δικαίου

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΒ4]: Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΒ5]: Σωφρονιστική

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΒ6]: Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΒ7]: Ειδικό Μέρος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΒ4]: Οικογενειακό Δίκαιο

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΒ5]: Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΒ6]: Διοικητικό Δίκαιο

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΒ7]: Εργατικό Δίκαιο Ι (συλλογικό)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΒ1]: Εγκληματολογία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΒ14]: Κράτος Δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΒ2]: Διπλωματική Ιστορία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΒ3]: Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΒ4]: Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΒ5]: Ειδικό μέρος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΒ10]: Εργατικό Δίκαιο Ι (Συλλογικό)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΒ11]: Εμπορικό Δίκαιο Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΒ7]: Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (Δικαιοπραξίες)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΒ8]: Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΒ9]: Διοικητικό Δίκαιο

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΓ10]: Δίκαιο Περιβάλλοντος

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΓ11]: Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΓ8]: Ρωμαϊκό Δίκαιο

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΓ9]: Ανακριτική

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΓ10]: Ποινικό Δίκαιο Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΓ11]: Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΓ12]: Εμπορικό Δίκαιο Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΓ8]: Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΓ9]: Εμπράγματο Δίκαιο

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΓ10]: Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων Ανθρώπου

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΓ11]: Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΓ12]: Σωφρονιστική

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΓ16]: Κοινωνιολογία του Δικαίου

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΓ17]: Δημοσιονομικό Δίκαιο

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΓ6]: Ρωμαϊκό Δίκαιο

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΓ7]: Ανακριτική

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΓ8]: Δίκαιο Περιβάλλοντος

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΓ9]: Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΓ12]: Γενικό Ενοχικό Δίκαιο

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΓ13]: Εμπράγματο Δίκαιο

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΓ14]: Ποινικό Δίκαιο Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΓ15]: Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΓ16]: Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ (ανταγωνισμός)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΔ12]: Ειδικό Αστικό Δίκαιο (Δίκαιο Ασφάλισης)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΔ13]: Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΔ14]: Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΔ15]: Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΔ13]: Ποινικό Δίκαιο ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΔ14]: Ατομικές Ελευθερίες

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΔ15]: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Ι

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΔ16]: Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ (ανταγωνισμός)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΔ17]: Φορολογικό Δίκαιο

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΔ18]: Εργατικό Δίκαιο ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΔ17]: Ποινικό Δίκαιο ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΔ18]: Ατομικές Ελευθερίες

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΔ19]: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Ι

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΔ20]: Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΔ21]: Φορολογικό Δίκαιο

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΔ22]: Εργατικό Δίκαιο ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΕ16]: Ασφαλιστικό Δίκαιο

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΕ17]: Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων Ανθρώπου

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΕ18]: Κοινωνιολογία του Δικαίου

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΕ19]: Δημοσιονομικό Δίκαιο

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΕ20]: Βυζαντινό Δίκαιο

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΕ21]: Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΕ19]: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΕ20]: Γενικό Ενοχικό Δίκαιο

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΕ21]: Κληρονομικό Δίκαιο

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΕ22]: Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΕ23]: Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΕ24]: Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΕ23]: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΕ24]: Κληρονομικό Δίκαιο

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΕ25]: Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΕ26]: Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΕ27]: Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΕ28]: Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [40Ε95]: Θρησκευτικό Ποινικό Δίκαιο

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΣΤ22]: Υπαλληλικό Δίκαιο

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΣΤ23]: Πολιτικές Ιδέες

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΣΤ24]: Διεθνείς Σχέσεις

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΣΤ25]: Ευρωπαϊκό Αστικό Δίκαιο

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΣΤ26]: Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΣΤ27]: Ειδική Κοινωνιολογία του Δικαίου

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΣΤ25]: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΣΤ26]: Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΣΤ27]: Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΣΤ28]: Εμπορικό Δίκαιο ΙV (Αξιόγραφα)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΣΤ29]: Μεθοδολογία Δικαίου

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΣΤ30]: Διοικητική Δικαιοσύνη

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΣΤ31]: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι (Εξωδικαιοπρακτικές Ενοχές)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΣΤ15]: Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΣΤ18]: Βυζαντινό Δίκαιο

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΣΤ19]: Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΣΤ20]: Υπαλληλικό Δίκαιο

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΣΤ21]: Πολιτικές Ιδέες

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΣΤ22]: Διεθνείς Σχέσεις

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΣΤ23]: Ειδικό Αστικό Δίκαιο (δίκαιο ασφάλισης των πιστώσεων και δίκαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΣΤ24]: Ευρωπαϊκό Αστικό Δίκαιο

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΣΤ25]: Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΣΤ26]: Ειδική Κοινωνιολογία του Δικαίου

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΕΣΤ27]: Ειδικό Ποινικό Δίκαιο

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΣΤ29]: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΣΤ30]: Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΣΤ31]: Εμπορικό Δίκαιο ΙV (Αξιόγραφα)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΣΤ32]: Διοικητική Δικαιοσύνη

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402ΥΣΤ33]: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι (Εξωδικαιοπρακτικές ενοχές)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΖ28]: Ειδικό Ποινικό Δίκαιο

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΖ29]: Τραπεζιτικό Δίκαιο

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΖ30]: Νομική Ορολογία και Μετάφραση

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΖ31]: Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΖ32]: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΖ33]: Ατομική και Συλλογική Εκτέλεση

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΖ34]: Ειδικό Ενοχικό ΙΙ (δικαιοπρακτικές ενοχές)

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΖ35]: Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΖ36]: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΖ37]: Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΗ32]: Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΗ33]: Δίκαιο Ανηλίκων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΗ34]: Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΗ35]: Διεθνής Διαιτησία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΕΗ36]: Ναυτικό Δίκαιο

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΗ38]: Πρακτική Εφαρμογή Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΗ39]: Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΗ40]: Ασκήσεις Δημοσίου Δικαίου

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΗ41]: Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΗ42]: Ασκήσεις Δικαίου των Επιχειρήσεων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401ΥΗ43]: Ασκήσεις Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: