Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [ΓΕ500]: Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ (JEAN MONNET)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [26161]: Η δικαστικη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κοινοτική έννομη τάξη, Στάγκος Π,. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [8649]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, Κ. Στεφάνου, Μ. Τσινισιζέλης, Α. Φατούρος, Θ. Χριστοδουλίδης (Επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [97701]: Η ενσωμάτωση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαικής Ένωσης στις συνθήκες, Γιαταγάνας Α.Ξενοφών Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ503]: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34596]: Το νομικό πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων, Κορδή - Αντωνοπούλου Ματίνα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ505]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34503]: Κοινωνία και νέα τεχνολογία, Ιντζεσίλογλου Νίκος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21263]: Οικονομία και Δίκαιο, τ. Α΄-Μεθοδολογικά και οικονομικά θεμέλια, ΓΕΜΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21260]: Οικονομία και Δίκαιο, τ. Β΄-Οικονομική ανάλυση βασικών θεσμών του ιδιωτικού δικαίου, ΓΕΜΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ506]: ΔΙΚΑΙΟ,ΦΥΛΟ, ΙΣΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [30493]: Φύλο και δίκαιο, Κραβαρίτου - Μανιτάκη Γιώτα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ507]: ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24906]: Δίκαιο Συνεταιρισμών, ΙΙ. Αστικοί Συνεταιρισμοί, ΚΙΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24907]: Δίκαιο Συνεταιρισμών, Ι. Εισαγωγή - Γενικό μέρος, ΚΙΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΑ10]: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕΑ11]: ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [27799]: Εγκληματολογία. Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, ΣΠΙΝΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΑ12]: ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [23185]: Δίκαιο ανηλίκων, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24944]: Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΕΣΤΩΡ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25041]: Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων, Πιτσελά Αγγελική Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΑ4]: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10605]: Ποινική δικονομία - Ειδικές διαδικασίες, Καλφέλης Γρηγόρης Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10500]: Δίκη για κακούργημα και απών κατηγορούμενος, Μαργαρίτης Λάμπρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΑ6]: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25044]: Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης, Ζησιάδης Βασίλειος Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24931]: Δικαστική Ψυχολογία, ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6817]: Δικαστική ψυχολογία, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΑ8]: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34561]: Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο, Παπαδαμάκης Αδάμ Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΑ9]: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34466]: Ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο, Νίκας Νικόλαος Θ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΒ02]: ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25175]: Δίκαιο της δημόσιας τάξης, Σκουρής Βασίλειος,Τάχος Αναστάσιος Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΒ10]: ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24889]: Προσωπικότητα και Τύπος, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12150]: Το τέλος των εφημερίδων και το μέλλον της ενημέρωσης, Poulet Bernard Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11205]: Μ.Μ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Χρήστος Φραγκονικολόπουλος (Εισαγωγή-Επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΒ11]: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [26112]: Διαστάσεις της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τ. Α΄, ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86810]: Η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Εθνική Έννομη Τάξη. Οι ελληνικές δυσχέρειες προσαρμογής στην ευρωπαϊκή δημόσια τάξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΒ13]: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [30443]: Το "Σύνταγμα" της Ευρώπης αντιμέτωπο με την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, Μανιτάκης Αντώνης Ν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30464]: Το μετέωρο βήμα της Ευρώπης, Χρυσόγονος Κώστας Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30452]: Το ζήτημα του ευρωπαϊκού κράτους, Ferry Jean-Marc Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30110]: Η συνταγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παπαδημητρίου Γεώργιος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΒ2]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ( 1940-1986)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34502]: Κοινοβούλιο και μοναρχία στην Ελλάδα, Αναστασιάδης Γεώργιος Ο. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34568]: Σύγχρονη ελληνική πολιτική και συνταγματική ιστορία 1940-1986, Αναστασιάδης Γεώργιος Ο. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7675]: ΚΗΔΕΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΕΙΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ Γ.ΞΗΡΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΒ3]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕΒ5]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17345]: Ιστορία των σύγχρονων πολιτικών θεσμών της Ευρώπης, Συλλογικό έργο,Μάνεσης Αριστόβουλος,Τσάτσος Δημήτρης Θ.,Duverger Maurice,Hobsbawm Eric John,Miaille Michel,Schwartzenberg R. G. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΒ6]: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34434]: Διοικητική επιστήμη, Τάχος Αναστάσιος Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [106370]: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου Δήμητρα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΒ7]: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25084]: Στοιχεία δημοσιονομικού δικαίου, Μπάρμπας Νικόλαος Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΒ9]: ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [100894]: Δημόσιες συμβάσεις και κοινοτικό δίκαιο, Κουτούπα-Ρεγκάκου Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΓ01]: ΔΙΚΑΙΟ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34656]: Στοιχεία του δικαίου της χερσαίας μεταφοράς και νομοθετικά κείμενα, Κιάντου - Παμπούκη Αλίκη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4669]: Η ευθύνη στη συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων - Β' έκδοση, Γκολογκίνα-Οικονόμου Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΓ02]: ΔΙΚΑΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34612]: Αεροπορική μεταφορά επιβατών, Χατζηνικολάου - Αγγελίδου Ράνια Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26173]: Διεθνές δίκαιο εναέριου χώρου - διαστήματος, ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΓ3]: ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25094]: Αστική ευθύνη στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά επιβατών και αποσκευών, Γκολογκίνα - Οικονόμου Ελένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΓ5]: ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102166]: Ιδιωτικό δίκαιο του διεθνούς εμπορίου, Κιάντος Βασίλειος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΓ6]: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25085]: Στοιχεία κυπριακού δικαίου, Βασιλακάκης Ευάγγελος Ν.,Παπασάββας Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΓ7]: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25118]: Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος, Ψυχομάνης Σπύρος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25197]: Τραπεζικό δίκαιο, Ψυχομάνης Σπύρος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25162]: Τραπεζικό δίκαιο, Ψυχομάνης Σπύρος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27763]: Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5685]: Χρηματιστηριακό και Τραπεζικό Δίκαιο, Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΔ1]: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15031]: Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής, Baylis John,Smith Steve,Υφαντής Κώστας,Ψευτελή Ελένη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31630]: Θεωρία και μεθοδολογία των διεθνών σχέσεων, Jackson Robert, Sorensen Georg Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [29899]: Διεθνείς σχέσεις, Κουλουμπής Θεόδωρος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΔ10]: ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11827]: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ?, Δ.Κ. Ξενάκης, Μ.Ι. Τσινισιζέλης (Επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25115]: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς κυρώσεις, Κτενίδης Ιωσήφ Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΔ2]: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4617]: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5021]: Νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία 1789-1945, Κολιόπουλος Ιωάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΔ3]: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31214]: Διεθνείς οργανισμοί, Bennett A. LeRoy, Oliver James K. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25878]: Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών. Η θεσμική διάσταση, ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΛΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΔ5]: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8708]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Γιάννος Κρανιδιώτης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12517]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Παναγιώτης Τσάκωνας (Επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12507]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Παναγιώτης Τσάκωνας (Επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΔ6]: ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12054]: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Κώστας Χατζηκωνσταντίνου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13512]: ΕΠΤΑ + 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Κώστας Χατζηκωνσταντίνου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [8689]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ), Διονύσης Γάγγας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΔ7]: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [26151]: Δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών, Παπασιώπη-Πασιά Ζ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΔ8]: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (JEAΝ ΜΟΝΝΕΤ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34470]: Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο, Κοτσίρης Λάμπρος Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΕ02]: ΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25097]: Ατομική και συλλογική προστασία των καταναλωτών από την έλλειψη ουσιαστικής διαπραγμάτευσης, Δέλλιος Γεώργιος Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1410]: Γενικοί όροι συναλλαγών σε καταναλωτικές και εμπορικές συμβάσεις, Μεντής Γιώργος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34407]: Γενικοί όροι συναλλαγών, Καράσης Μαριάνος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΕ05]: ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21282]: Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΕ06]: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34627]: Η επαγγελματική μίσθωση, Αρχανιωτάκης Γεώργιος Εμμ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΕ11]: ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [892]: Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, Α. Στεργίου – Θ. Σακελλαρόπουλος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24947]: Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΚΡΕΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25043]: Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, Στεργίου Άγγελος Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΕ15]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕΕ21]: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕΕ22]: ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34588]: Το δίκαιο του κτηματολογίου, Κούσουλας Χρίστος Λ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΕ24]: European Constitutional Law

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [30464]: Το μετέωρο βήμα της Ευρώπης, Χρυσόγονος Κώστας Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30443]: Το "Σύνταγμα" της Ευρώπης αντιμέτωπο με την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, Μανιτάκης Αντώνης Ν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30452]: Το ζήτημα του ευρωπαϊκού κράτους, Ferry Jean-Marc Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30110]: Η συνταγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παπαδημητρίου Γεώργιος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΕ25]: INTERNATIONAL TRADE LAW (GATT/WTO LAW)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25106]: Διεθνές οικονομικό δίκαιο, Γκλαβίνης Παναγιώτης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10485]: Διεθνές οικονομικό δίκαιο, Στεφάνου Κωνσταντίνος, Γκόρτσος Χρήστος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΖ02]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17610]: Ιστορία του ελληνικού δικαίου, Νάκος Γεώργιος Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΖ03]: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34506]: Κράτη και θρησκεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κυριαζόπουλος Κυριάκος Ν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34521]: Νόμοι για το κράτος και τη θρησκεία στη μετακομμουνιστική Ευρώπη, Durham W. C,Ferrari S. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΖ06]: ΘΕΣΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [23679]: Το δίκαιο του Αγίου Όρους Άθω, τόμος β΄. Πηγαί του Αγιορειτικού Δικαίου, ΔΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [23938]: Το δίκαιο του Αγίου Όρους Άθω, ΔΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [3294]: Θεσμοί Δικαίου Αγίου Όρους, Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΖ1]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34769]: Ιστορία του Δικαίου, Τρωιάνος Σπύρος, Βελισσαροπούλου-Καράκωστα Ιουλία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17610]: Ιστορία του ελληνικού δικαίου, Νάκος Γεώργιος Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΖ4]: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34503]: Κοινωνία και νέα τεχνολογία, Ιντζεσίλογλου Νίκος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34427]: Δίκαιο της πληροφορικής, Ιγγλεζάκης Ιωάννης Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1777]: ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  Ι, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26128]: Νομικά θέματα πληροφορικής, Παπακωνσταντίνου Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ11]: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34572]: Συλλογικό εργατικό δίκαιο, Καζάκος Αρις Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34477]: Η διαιτησία συλλογικών διαφορών συμφερόντων κατά το Ν. 1876/90, Καζάκος Αρις Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ11]: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [70455]: Συλλογικό εργατικό δίκαιο Τόμος Ι, Καζάκος Αρις Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34477]: Η διαιτησία συλλογικών διαφορών συμφερόντων κατά το Ν. 1876/90, Καζάκος Αρις Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ12]: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [70455]: Συλλογικό εργατικό δίκαιο Τόμος Ι, Καζάκος Αρις Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25184]: Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις, Καζάκος Αρις Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ12]: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34572]: Συλλογικό εργατικό δίκαιο, Καζάκος Αρις Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25184]: Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις, Καζάκος Αρις Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ22]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34630]: Η οικονομική εγκληματικότητα, Ζησιάδης Βασίλειος Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24943]: (Εκδ. επιμέλεια με τη συνεργασία Δημήτρη Λ. Ζιούβα): Τα οικονομικά εγκλήματα, Ι. Γενικό μέρος, ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΕΣΤΩΡ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [110311]: Η εγκληματολογική προσέγγιση του οικονομικού εγκλήματος, Πιτσελά Αγγελική Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34610]: Φορολογικό ποινικό δίκαιο, Παπακυριάκου Θεόδωρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ32]: ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25106]: Διεθνές οικονομικό δίκαιο, Γκλαβίνης Παναγιώτης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10485]: Διεθνές οικονομικό δίκαιο, Στεφάνου Κωνσταντίνος, Γκόρτσος Χρήστος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ33]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34450]: Εισαγωγή στο συγκριτικό δίκαιο, Δεληγιάννη - Δημητράκου Χριστίνα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34448]: Εισαγωγή στο αμερικανικό δίκαιο, Κοζύρης Φαίδων Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25847]: Συγκριτικό Δίκαιο. Πανεπιστημιακές παραδόσεις, ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ ΕΛΙΝΑ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34448]: Εισαγωγή στο αμερικανικό δίκαιο, Κοζύρης Φαίδων Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ34]: ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [27767]: Διεθνές Δίκαιον, τ. Γ΄, ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11208]: Ο Ο.Η.Ε. ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, Θεόδωρος Χριστοδουλίδης, Δημήτρης Μπουραντώνης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25059]: Νομικοί περιορισμοί και δικαστικός έλεγχος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, Κωνσταντινίδης Αριστοτέλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ35]: ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [97969]: Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών, κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ41]: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17237]: Εισηγήσεις ρωμαϊκού δικαίου, Νάκος Γεώργιος Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ42]: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [27840]: Εκκλησιαστικό Δίκαιο, ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΟΥΛΗΣ Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [184831]: Εγχειρίδιο εκκλησιαστικού δικαίου, Κονιδάρης Ιωάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ43]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25194]: Σχολιασμός δικαστικής απόφασης, Σταμάτης Κωνσταντίνος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25180]: Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων, Σταμάτης Κώστας Μ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ44]: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1596]: Κοινωνιολογία του δικαίου Τόμος 2ος, Ιντζεσίλογλου Ν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25185]: Κοινωνιολογία του δικαίου, Ιντζεσίλογλου Νικόλαος Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26090]: Κοινωνιολογία του Δικαίου, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ51]: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14948]: Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη, Roskin Michael G.,Cord Robert L.,Medeiros James A.,Jones Walter S. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ52]: ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25144]: Συνταγματική οργάνωση του κράτους, Μανιτάκης Αντώνης Ν. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ53]: ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛ. ΠΟΛΙΤ. ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤ. ΙΣΤΟΡΙΑ (1821-1940)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25049]: Ιστορία των πολιτικών και συνταγματικών θεσμών, Αναστασιάδης Γεώργιος Ο. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25074]: Πολιτική και συνταγματική ιστορία της Ελλάδας 1821-1941, Αναστασιάδης Γεώργιος Ο. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21220]: Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική ιστορία, τ. Α΄ 1821-1941, ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ61]: ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25104]: Δημόσιο υπαλληλικό δίκαιο, Τάχος Αναστάσιος Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25176]: Δίκαιο της παιδείας, Σκουρής Βασίλειος,Κουτούπα - Ρεγκάκου Ευαγγελία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27797]: Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ62]: ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25167]: Χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο, Σκουρής Βασίλειος,Τάχος Αναστάσιος Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25117]: Δίκαιο του περιβάλλοντος, Κουτούπα-Ρεγκάκου Ευαγγελία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27777]: Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος, ΣΙΟΥΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25113]: Δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος, Τάχος Αναστάσιος Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕ71]: ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΓ20]: ΔΙΚΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34586]: Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, Αλεξανδρίδου Ελίζα Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΓ21]: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25056]: Ναυτικό δίκαιο I, Κιάντου - Παμπούκη Αλίκη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25057]: Ναυτικό δίκαιο ΙΙ, Κιάντου - Παμπούκη Αλίκη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΓ24]: ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34424]: Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, Κοτσίρης Λάμπρος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [66663]: Πνευματική Ιδιοκτησία, ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1479]: Πνευματική Ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα, Καλλινίκου Διονυσία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΓ25]: ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34609]: Υπηρεσιακά εγκλήματα, Μπιτζιλέκης Νικόλαος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34389]: Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, Καϊάφα - Γκμπάντι Μαρία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΓ26]: ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34629]: Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα, Παρασκευόπουλος Νίκος Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10603]: Νομολογιακές εφαρμογές ειδικών ποινικών νόμων, Καϊάφα - Γκμπάντι Μαρία, Ελισάβετ Συμεωνίδου Καστανίδου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10603]: Νομολογιακές εφαρμογές ειδικών ποινικών νόμων, Καϊάφα - Γκμπάντι Μαρία, Ελισάβετ Συμεωνίδου Καστανίδου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1496]: Ναρκωτικά, Παύλου Κλ. Στέφανος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΓ63]: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25121]: Διοικητικό οικονομικό δίκαιο, Τάχος Αναστάσιος Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21278]: Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο, ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΓ73]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25103]: Δημόσια οικονομικά, Μπάρμπας Νικόλαος Ι.,Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ002]: ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25063]: Ενοχικό Δίκαιο ΙΙ, Γεωργιάδης Αστέριος Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25062]: Ενοχικό Δίκαιο Ι, Γεωργιάδης Αστέριος Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34459]: Επιτομή γενικού ενοχικού δικαίου, Σταθόπουλος Μιχαήλ Π. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [33118]: Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος, ΦΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ003]: ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [26202]: Ειδικό ενοχικό δίκαιο ΙΙ, Κορνηλάκης Πάνος Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25127]: Ειδικό ενοχικό δίκαιο Ι, Κορνηλάκης Πάνος Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [104433]: Ενοχικό δίκαιο ειδικό μέρος, Φίλιος, Παύλος Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [184760]: Ενοχικό δίκαιο ειδικό μερος, Φίλιος, Παύλος Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ004]: ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25139]: Εμπράγματο δίκαιο, Παπαστερίου Δημήτριος Η. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25140]: Εμπράγματο δίκαιο, Παπαστερίου Δημήτριος Η. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25137]: Εμπράγματο δίκαιο, Κούσουλας Χρίστος Λ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ005]: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7657873]: Οικογενειακό δίκαιο ΙΙ, Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7657872]: Οικογενειακό δίκαιο Ι, Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26086]: Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ006]: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [27859]: Κληρονομικό δίκαιο - Ειδικό μέρος, έβδομη έκδοση πλήρως αναθεωρημένη με βάση και το ν. 3719/2008, ΦΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27856]: Κληρονομικό δίκαιο - Γενικό μέρος, ΦΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86779]: Κληρονομικό Δίκαιο, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ007]: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25851]: Δικονομία των ιδιωτικών διαφορών, Ι. Γενικό μέρος, ΜΠΕΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24873]: Πολιτική Δικονομία, Γενικό Μέρος ΙΙ, ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25169]: Αστικό δικονομικό δίκαιο, Κεραμεύς Κωνσταντίνος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25881]: Το Δίκαιο της Αποδείξεως, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [98229]: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (παραδόσεις). Γενική εισαγωγή και διαδικασία στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια, ΙΙ, ΚΛΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [98202]: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (παραδόσεις). Γενική εισαγωγή και διαδικασία στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια, Ι, ΚΛΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ008]: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25073]: Πολιτική δικονομία, Νίκας Νικόλαος Θ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7657871]: Εγχειρίδιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Γέσιου - Φαλτσή Πελαγία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25060]: Ένδικα μέσα, Κεραμεύς Κωνσταντίνος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7657871]: Εγχειρίδιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Γέσιου - Φαλτσή Πελαγία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25073]: Πολιτική δικονομία, Νίκας Νικόλαος Θ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25879]: Αναγκαστική Εκτέλεση, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25879]: Αναγκαστική Εκτέλεση, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25060]: Ένδικα μέσα, Κεραμεύς Κωνσταντίνος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ009]: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [29569]: Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις, ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ011]: ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34422]: Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Αλεξανδρίδου Ελίζα Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10490]: Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Αλεξανδρίδου Ελίζα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34417]: Δίκαιο Α.Ε & Ε.Π.Ε., Αντωνόπουλος Βασίλης Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25114]: Δίκαιο προσωπικών εταιριών, Αντωνόπουλος Βασίλης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ012]: ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ (ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34420]: Δίκαιο αξιογράφων 5, Κιάντου - Παμπούκη Αλίκη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34498]: Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο, Χατζηνικολάου - Αγγελίδου Ράνια Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34420]: Δίκαιο αξιογράφων 5, Κιάντου - Παμπούκη Αλίκη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27756]: Ασφαλιστικό δίκαιο. Εισηγήσεις, ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34420]: Δίκαιο αξιογράφων 5, Κιάντου - Παμπούκη Αλίκη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34558]: Στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου, Αργυριάδης Άλκης Α.,Σκαλίδης Λευτέρης Γ.,Χατζηνικολάου - Αγγελίδου Ράνια Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27760]: Αξιόγραφα, ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34498]: Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο, Χατζηνικολάου - Αγγελίδου Ράνια Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34558]: Στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου, Αργυριάδης Άλκης Α.,Σκαλίδης Λευτέρης Γ.,Χατζηνικολάου - Αγγελίδου Ράνια Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27760]: Αξιόγραφα, ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ013]: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25133]: Ελληνικό συνταγματικό δίκαιο, Μανιτάκης Αντώνης Ν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25193]: Συνταγματικό δίκαιο, Χρυσόγονος Κώστας Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27662]: Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, αναθεωρημένη έκδοση, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25822]: Συνταγματικό Δίκαιο, ΜΑΥΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ014]: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10473]: Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, Χρυσόγονος Κώστας Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21488]: Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ015]: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25132]: Ελληνικό διοικητικό δίκαιο 9, Τάχος Αναστάσιος Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21385]: Γενικό Διοικητικό δίκαιο, ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [155006]: Διοικητικό δίκαιο, Γεροντας Απόστολος,Λύτρας Σωτήριος,Παυλόπουλος Προκόπης,Σιούτη Γλυκερία,Φλογαίτης Σπυρίδων Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [182854]: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ018]: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34577]: Τα θεμέλια του ποινικού δικαίου, Παρασκευόπουλος Νίκος Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [58556]: Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος, Ανδρουλάκης Νικόλαος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [58543]: Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος, Ανδρουλάκης Νικόλαος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1423]: Σύνοψη Ποινικού Δικαίου Γενικό Μέρος, Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24952]: Έννοιες και θεσμοί του Ποινικού Δικαίου, ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1359]: Ποινικό Δίκαιο - Γενικό μέρος, Μυλωνόπουλος Χρίστος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1336]: Ποινικό Δίκαιο - Γενικό μέρος, Μυλωνόπουλος Χρίστος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ019]: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10507]: Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών, Συμεωνίδου - Καστανίδου Ελισάβετ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25123]: Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, Μανωλεδάκης Ιωάννης Ε.,Μπιτζιλέκης Νικόλαος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1493]: Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό Μέρος, Μυλωνόπουλος Χρίστος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10507]: Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών, Συμεωνίδου - Καστανίδου Ελισάβετ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10507]: Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών, Συμεωνίδου - Καστανίδου Ελισάβετ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1499]: Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας, Παύλου Κλ. Στέφανος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ020]: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10498]: Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων, Καϊάφα - Γκμπάντι Μ., Μπιτζιλέκης Ν., Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25070]: Ποινολογία, Μαργαρίτης Λάμπρος Χ.,Παρασκευόπουλος Νίκος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ021]: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1327]: Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, Ανδρουλάκης Νικόλαος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24894]: Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, ΚΑΡΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10593]: Εφαρμοσμένη ποινική δικονομία - Τόμος 4ος, Μαργαρίτης Λάμπρος Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10538]: Εφαρμοσμένη ποινική δικονομία - Τόμος 3ος, Μαργαρίτης Λάμπρος Χ., Ζαχαριάδης Αθανάσιος Κ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ022]: ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [27768]: Διεθνές Δίκαιον, τ. Β΄, ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27765]: Διεθνές Δίκαιον, τ. Α΄, ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ025]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17344]: Ιστορία ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου, Νάκος Γεώργιος Π. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21901]: Πηγές ιστορίας του δικαίου, Καράμπελας Δημήτρης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34769]: Ιστορία του Δικαίου, Τρωιάνος Σπύρος, Βελισσαροπούλου-Καράκωστα Ιουλία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21901]: Πηγές ιστορίας του δικαίου, Καράμπελας Δημήτρης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ029]: ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25134]: Εμβάθυνση δημοσίου δικαίου, Κοντόγιωργα - Θεοχαροπούλου Δήμητρα,Κουτούπα - Ρεγκάκου Ευαγγελία Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ030]: ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25136]: Εμβάθυνση στην ποινική νομολογία, Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10572]: Ποινική δικονομία, Καλφέλης Γρηγόρης Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25136]: Εμβάθυνση στην ποινική νομολογία, Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10525]: Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Μαργαρίτης Λάμπρος Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25135]: Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Μαργαρίτης Λάμπρος Χ.,Ζαχαριάδης Αθανάσιος Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25136]: Εμβάθυνση στην ποινική νομολογία, Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10592]: Εφαρμογές ποινικής δικονομίας, Παπαδαμάκης Αδάμ Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25136]: Εμβάθυνση στην ποινική νομολογία, Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10572]: Ποινική δικονομία, Καλφέλης Γρηγόρης Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25867]: Εφαρμογές Ποινικού δικαίου, ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25867]: Εφαρμογές Ποινικού δικαίου, ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10525]: Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Μαργαρίτης Λάμπρος Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25867]: Εφαρμογές Ποινικού δικαίου, ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25135]: Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Μαργαρίτης Λάμπρος Χ.,Ζαχαριάδης Αθανάσιος Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25867]: Εφαρμογές Ποινικού δικαίου, ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10592]: Εφαρμογές ποινικής δικονομίας, Παπαδαμάκης Αδάμ Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10526]: Εμβάθυνση στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, Συμεωνίδου - Καστανίδου Ελισάβετ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10572]: Ποινική δικονομία, Καλφέλης Γρηγόρης Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10526]: Εμβάθυνση στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, Συμεωνίδου - Καστανίδου Ελισάβετ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10525]: Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Μαργαρίτης Λάμπρος Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25135]: Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, Μαργαρίτης Λάμπρος Χ.,Ζαχαριάδης Αθανάσιος Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10526]: Εμβάθυνση στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, Συμεωνίδου - Καστανίδου Ελισάβετ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10526]: Εμβάθυνση στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, Συμεωνίδου - Καστανίδου Ελισάβετ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10592]: Εφαρμογές ποινικής δικονομίας, Παπαδαμάκης Αδάμ Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ031]: ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ032]: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34426]: Δίκαιο της δικαιοπραξίας, Παπαστερίου Δημήτριος Η.,Κλαβανίδου Δέσποινα Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34386]: Γενικές αρχές γενικού αστικού δικαίου II, Λαδάς Παναγιώτης Β. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [98035]: Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου - Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, ΚΑΡΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ033]: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25177]: Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στάγκος Πέτρος Ν.,Σαχπεκίδου Ευγενία Ρ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25119]: Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στάγκος Πέτρος Ν.,Σαχπεκίδου Ευγενία Ρ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26020]: Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [104437]: Το δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης - Η συνθήκη της Λισσαβόνας, Κανελλόπουλος Παναγιώτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ033]: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑίΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25177]: Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στάγκος Πέτρος Ν.,Σαχπεκίδου Ευγενία Ρ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25119]: Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στάγκος Πέτρος Ν.,Σαχπεκίδου Ευγενία Ρ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26020]: Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [104437]: Το δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης - Η συνθήκη της Λισσαβόνας, Κανελλόπουλος Παναγιώτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΥΒ01]: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25099]: Γενικές αρχές αστικού δικαίου, Παπαστερίου Δημήτριος Η. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25100]: Γενικές αρχές αστικού δικαίου, Λαδάς Παναγιώτης Β. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [33110]: Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, ΦΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27805]: Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, τ. Α΄ (δίκαιο, δικαίωμα, πρόσωπα), ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21286]: Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, συντετμημένη έκδοση προς χρήση των φοιτητών, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΥΒ16]: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34436]: Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, Σκουρής Βασίλειος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [182855]: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21460]: Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΥΒ17]: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ- ΕΙΔΙΚΟ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25163]: Φορολογία εισοδήματος, Μπάρμπας Νικόλαος Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25164]: Φορολογικό δίκαιο, Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΥΒ23]: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25111]: Δίκαιο ιθαγένειας, Παπασιώπη - Πασιά Ζωή Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25048]: Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Γραμματικάκη - Αλεξίου Αναστασία,Παπασιώπη - Πασιά Ζωή,Βασιλακάκης Ευάγγελος Ν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25111]: Δίκαιο ιθαγένειας, Παπασιώπη - Πασιά Ζωή Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10547]: Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Βρέλλης Σπυρίδων Β. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΥΓ011]: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10476]: Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, Περάκης Ευάγγελος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34383]: Βιομηχανική ιδιοκτησία, Αντωνόπουλος Βασίλειος Ζ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34383]: Βιομηχανική ιδιοκτησία, Αντωνόπουλος Βασίλειος Ζ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34454]: Εμπορικό δίκαιο, Ψυχομάνης Σπύρος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34383]: Βιομηχανική ιδιοκτησία, Αντωνόπουλος Βασίλειος Ζ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25138]: Εμπορικό δίκαιο, Παμπούκης Κωνσταντίνος Γ.,Παπαδρόσου - Αρχανιωτάκη Παρασκευή Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1337]: Βιομηχανική ιδιοκτησία, Λιακόπουλος Θανάσης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10476]: Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, Περάκης Ευάγγελος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27762]: Βιομηχανική Ιδιοκτησία, ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10476]: Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, Περάκης Ευάγγελος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34454]: Εμπορικό δίκαιο, Ψυχομάνης Σπύρος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1337]: Βιομηχανική ιδιοκτησία, Λιακόπουλος Θανάσης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1337]: Βιομηχανική ιδιοκτησία, Λιακόπουλος Θανάσης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25138]: Εμπορικό δίκαιο, Παμπούκης Κωνσταντίνος Γ.,Παπαδρόσου - Αρχανιωτάκη Παρασκευή Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27762]: Βιομηχανική Ιδιοκτησία, ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25138]: Εμπορικό δίκαιο, Παμπούκης Κωνσταντίνος Γ.,Παπαδρόσου - Αρχανιωτάκη Παρασκευή Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΥΓ024]: ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25109]: Δίκαιο ανταγωνισμού, Κοτσίρης Λάμπρος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10493]: Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, Αλεξανδρίδου Ελίζα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10492]: Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, Καράκωστας Ιωάννης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25109]: Δίκαιο ανταγωνισμού, Κοτσίρης Λάμπρος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10492]: Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, Καράκωστας Ιωάννης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27762]: Βιομηχανική Ιδιοκτησία, ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10492]: Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, Καράκωστας Ιωάννης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1348]: Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914), Μαρίνος Μιχάλης-Θεόδωρος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10493]: Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, Αλεξανδρίδου Ελίζα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27762]: Βιομηχανική Ιδιοκτησία, ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10493]: Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, Αλεξανδρίδου Ελίζα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1348]: Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914), Μαρίνος Μιχάλης-Θεόδωρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΑ1]: ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24940]: Συμβολές στη μελέτη της ανακριτικής, ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΕΣΤΩΡ Λεπτομέρειες