Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [ΔΙ0101]: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ι- 241]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ι- 265]: ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ "ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ"

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ι-200]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12136]: Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;, Λιάκος Αντώνης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10395]: Η Ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα, Γκέοργκ Ίγκερς Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ- 100]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1636]: Στοιχεία κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, Jean-Paul Colleyn Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22077]: Φυλή και ιστορία. Φυλή και πολιτισμός, Levi - Strauss Claude Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ- 110]: ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15403]: Η επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας, Kuper Adam Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ- 140]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16726]: Ανθρωπολογία και ανθρωπολόγοι, Άνταμ Κούπερ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11625]: Ιστορία της ανθρωπολογικής σκέψης, Erickson Paul A.,Murphy Liam D. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16907]: Ανθρωπολογία και ιστορία, Σωτήρης Δημητρίου,Σίβυλλα Δημητρίου-Κοτσώνη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓ0201]: ΓΑΛΛΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [612]: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Niveau A1&A2, Joseph Roboly,Dimitri Roboly Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [474]: La grammaire par l'exemple et l'exercice-Nouvelle Edition, Joseph Roboly Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [616]: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Niveau B1, Joseph Roboly,Dimitri Roboly Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [474]: La grammaire par l'exemple et l'exercice-Nouvelle Edition, Joseph Roboly Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΛ- 01]: ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10937]: Grammarway 4 Student’s Book (Greek edition), Dooley Jenny,Evans Virginia Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ι- 221]: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ, (19ος-αρχές 20ου αι.)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13030]: Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, Δερτιλής Γιώργος Β. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10409]: Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους, Κ. Γαρδίκα, Β. Κεχριώτης, Χ. Λούκος, Χ. Λυριντζής, Ν. Μαρωνίτη Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ι- 242]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΙ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ι-235]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (1300-1839)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15422]: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, Quataert Donald Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25868]: Η Οθωμανική αυτοκρατορία και η πρώιμη νεότερη Ευρώπη, Ντάνιελ Γκόφμαν Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ- 101]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11518]: Εθνολογία - Ανθρωπολογία, Laburthe - Tolra Philippe,Warnier Jean - Pierre Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΛ- 02]: ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ- 12]: ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [612]: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Niveau A1&A2, Joseph Roboly,Dimitri Roboly Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [474]: La grammaire par l'exemple et l'exercice-Nouvelle Edition, Joseph Roboly Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [616]: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Niveau B1, Joseph Roboly,Dimitri Roboly Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [474]: La grammaire par l'exemple et l'exercice-Nouvelle Edition, Joseph Roboly Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΟΙ- 400]: ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32151]: Αρχές οικονομικής θεωρίας, Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32152]: Αρχές οικονομικής θεωρίας, Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ι- 214]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ι-208]: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10400]: Σπαράγματα του 20ού αιώνα, Λουϊζα Πασσερίνι Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1615]: Φωνές από το παρελθόν. Προφορική ιστορία, Paul Thompson Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ι-218]: ΚΟΙΝΩΝΙΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12080]: Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους, Μπενβενίστε Ρίκα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4743]: ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ, 1450-1789, Merry E. Wiesner-Hanks Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24253]: Πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, Kamen Henry Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43929]: Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου, Nicholas David Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ- 150]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11885]: Οικονομία και πολιτισμός, Wilk Richard R.,Cliggett Lisa Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ-192]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15351]: Από τη μουσική στον ήχο, Πανόπουλος Παναγιώτης (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10268]: Η έκφραση της ανθρώπινης μουσικότητας, Τζων Μπλάκινγκ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10272]: Μουσική - Κοινωνία - Εκπαίδευση, Κρίστοφερ Σμωλ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓ0203]: ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [474]: La grammaire par l'exemple et l'exercice-Nouvelle Edition, Joseph Roboly Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6525]: Ça marche BIEN ! 4 livre de l’élève, Γεώργιος Γεωργαντάς,Ελένη Γεωργαντά Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [424]: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2, Γεώργιος Γεωργαντάς Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [474]: La grammaire par l'exemple et l'exercice-Nouvelle Edition, Joseph Roboly Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΛ- 03]: ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛ- 300]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10438]: Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24046]: Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, Lyons John Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ι- 267]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ , (τέλη 18ου-αρχές 20ού αι.)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43930]: Η εποχή του κεφαλαίου 1848-1875, Hobsbawm Eric John Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43932]: Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848, Hobsbawm Eric John Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ- 112]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15517]: Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, Παπαταξιάρχης Ευθύμιος,Παραδέλλης Θεόδωρος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15494]: Περιπέτειες της ετερότητας, Αγγελόπουλος Γιώργος Β.,Αθανασοπούλου Αγγελική,Βουτυρά Ευτυχία,Γιακουμάκη Βασιλική,Καντσά Βενετία,Μπακαλάκη Αλεξάνδρα,Πανόπουλος Παναγιώτης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15424]: Η πολιτική του σώματος, Cowan Jane K. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15349]: Ανθρωπολογία και παρελθόν, Παπαταξιάρχης Ευθύμιος , Παραδέλλης Θεόδωρος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ- 120]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15403]: Η επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας, Kuper Adam Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9882]: Αναπαράγοντας το μέλλον, Strathern Marilyn Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ- 130]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11641]: Κοινωνικές θεωρίες και θρησκεία, Hervieu - Leger Daniele,Willaime Jean - Paul Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10058]: Ισλάμ. Πεποιθήσεις, πρακτικές και τάσεις, Μακρής Γεράσιμος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ- 141]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9887]: Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία, Επιμέλεια: Γκέφου - Μαδιανού Δήμητρα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10152]: Πολιτισμός και εθνογραφία, Γκέφου - Μαδιανού Δήμητρα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΛ- 04]: ΑΓΓΛΙΚΑ IV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ- 14]: ΓΑΛΛΙΚΑ IV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6525]: Ça marche BIEN ! 4 livre de l’élève, Γεώργιος Γεωργαντάς,Ελένη Γεωργαντά Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [474]: La grammaire par l'exemple et l'exercice-Nouvelle Edition, Joseph Roboly Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [474]: La grammaire par l'exemple et l'exercice-Nouvelle Edition, Joseph Roboly Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [424]: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2, Γεώργιος Γεωργαντάς Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ι- 236]: ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (19ος -20ος αι.)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ι-227]: ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΝ 19ο αι.

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1719]: Σύγχρονη πόλη: Η διακυβέρνηση της ελευθερίας, Patrick Joyce Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1749]: Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη 1. Έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Jean-Luc Pinol, François Walter Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1719]: Σύγχρονη πόλη: Η διακυβέρνηση της ελευθερίας, Patrick Joyce Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1740]: Ο Κόσμος των πόλεων τον 19ο αιώνα, Jean-Luc Pinol Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ- 132]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9860]: Σχεδίασμα μιας γενικής θεωρίας για τη μαγεία, Mauss Marcel,Hubert Henri Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [74855]: Καθαρότητα και Κίνδυνος, Mary Douglas Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31798]: Μορφές πρωτόγονης ταξινόμησης, Durkheim Emile, Mauss Marcel, Γεωργούλας Αντώνης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9842]: Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία, Mauss Marcel Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15404]: Η ερμηνεία των πολιτισμών, Geertz Clifford Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4854]: Παιδική ηλικία. Κείμενα, Δήμητρα Μακρυνιώτη (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [74828]: Φυσικά Σύμβολα, Mary Douglas Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1857]: Τα Αναστενάρια της Αγίας Ελένης. Πυροβασία και θρησκευτική θεραπεία, Loring M. Danforth Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ-153]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3103]: ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΛΑΝΗ ΜΟΥΤΑΦΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24124]: Η προσέγγιση του άλλου, Κυριακάκης Γιάννης,Μιχαηλίδου Μάρθα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [20463]: Η Ελλάδα των γυναικών, Ευτυχία Λεοντίδου-Sigrid R.Ammer Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΟΙ- 404]: ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [29552]: Οικονομική ανάπτυξη, Ρέππας Παναγιώτης Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [29553]: Οικονομική ανάπτυξη, Ρέππας Παναγιώτης Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31899]: Οικονομική της ανάπτυξης, Gillis Malcolm, Perkins Dwight H., Roemer Michael, Snodgrass David R. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31898]: Οικονομική της ανάπτυξης, Gillis Malcolm, Perkins Dwight H., Roemer Michael, Snodgrass David R. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΟΙ-402]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11718]: Οι φιλόσοφοι του οικονομικού κόσμου, Heilbroner Robert L. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11570]: Η εξέλιξη της οικονομικής σκέψης, Backhouse Robert E. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11718]: Οι φιλόσοφοι του οικονομικού κόσμου, Heilbroner Robert L. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31530]: Η ιστορία της οικονομικής σκέψης - Ενιαίο, Screpanti Ernesto, Zamagni Stefano Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ι-212]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ι-220]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6142]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ Δ1, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6124]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ Γ1, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ, ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6132]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ Γ2, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ,ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6157]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ Δ2, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ι-222]: ΑΝΟΧΗ, ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15536]: Το τυρί και τα σκουλήκια, Ginzburg Carlo Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15581]: Η ΛΑΪΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, Robert Scribner Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ι-224]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΪΜΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18100]: Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ., CARLO CIPOLLA Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16013]: ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ, PAUL FREEDMAN Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ι-232]: ΣΛΑΒΙΚΟΙ ΛΑΟΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (15ος-18ος αι.)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ι-256]: ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΣΗ (11ος-15ος αι.)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8064]: Το Βυζάντιο και οι σταυροφορίες, Χάρρις Τζόναθαν Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ-143]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [30607]: ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ, HOOPER-GREENHILL EILEAN Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [29830]: Αποενοχοποιώντας την κατανάλωση, Λυμπεράκη Αντιγόνη,Πελαγίδης Θεόδωρος Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11749]: Πολιτισμική θεωρία, Smith Philip Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11681]: Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισμός;, Οικονόμου Μαρία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ-191]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛ-320]: ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ι-233]: ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΪΜΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9836]: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο κόσμος γύρω της, Faroqhi Suraiya Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9837]: Ισλαμοχριστιανικός πολιτισμός, Bulliet Richard W. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25868]: Η Οθωμανική αυτοκρατορία και η πρώιμη νεότερη Ευρώπη, Ντάνιελ Γκόφμαν Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9837]: Ισλαμοχριστιανικός πολιτισμός, Bulliet Richard W. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ι-245]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΌΣΜΟΥ ΙV

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ι-258]: ΣΥΓΓΕΝΙΑ,ΓΑΜΟΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ,19ο αι. (ΕΛΛΑΔΑ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ)

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΑ-119]: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15032]: Η παγκοσμιοποίηση του ρατσισμού, Macedo Donaldo,Γούναρη Παναγιώτα,Bauman Zygmunt,Said Edward W.,Giroux Henry A.,Wacquant Loic,Christison Kathleen,Christison Bill,Weiss Anja Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15494]: Περιπέτειες της ετερότητας, Αγγελόπουλος Γιώργος Β.,Αθανασοπούλου Αγγελική,Βουτυρά Ευτυχία,Γιακουμάκη Βασιλική,Καντσά Βενετία,Μπακαλάκη Αλεξάνδρα,Πανόπουλος Παναγιώτης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15032]: Η παγκοσμιοποίηση του ρατσισμού, Macedo Donaldo,Γούναρη Παναγιώτα,Bauman Zygmunt,Said Edward W.,Giroux Henry A.,Wacquant Loic,Christison Kathleen,Christison Bill,Weiss Anja Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15447]: Κόσμοι της οικιακής εργασίας, Παπαταξιάρχης Ευθύμιος,Τοπάλη Πηνελόπη,Αθανασοπούλου Αγγελική Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΠΑ-001]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: (ΜΕΛΑΝΗΣΙΑ -ΑΦΡΙΚΗ)

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9842]: Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία, Mauss Marcel Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΠΑ-020]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ /ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑ-022]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15494]: Περιπέτειες της ετερότητας, Αγγελόπουλος Γιώργος Β.,Αθανασοπούλου Αγγελική,Βουτυρά Ευτυχία,Γιακουμάκη Βασιλική,Καντσά Βενετία,Μπακαλάκη Αλεξάνδρα,Πανόπουλος Παναγιώτης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15032]: Η παγκοσμιοποίηση του ρατσισμού, Macedo Donaldo,Γούναρη Παναγιώτα,Bauman Zygmunt,Said Edward W.,Giroux Henry A.,Wacquant Loic,Christison Kathleen,Christison Bill,Weiss Anja Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15032]: Η παγκοσμιοποίηση του ρατσισμού, Macedo Donaldo,Γούναρη Παναγιώτα,Bauman Zygmunt,Said Edward W.,Giroux Henry A.,Wacquant Loic,Christison Kathleen,Christison Bill,Weiss Anja Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15447]: Κόσμοι της οικιακής εργασίας, Παπαταξιάρχης Ευθύμιος,Τοπάλη Πηνελόπη,Αθανασοπούλου Αγγελική Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΠΑ-026]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ /ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43414]: «Στατιστική και πλάνη είναι λέξεις συνώνυμοι». Η ελληνική Στατιστική τον 19ο αιώνα, Γιάννης Μπαφούνης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43362]: Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός του έτους 1861, Εν Αθήναις 1862 (ανατύπωση), Γιάννης Μπαφούνης (προλεγόμενα-επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΠΑ/Σ-030]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑ/Σ-034]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9828]: Εισαγωγή στην πραγματολογία, Κανάκης Κώστας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΠΑ/Σ-041]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ι-217]: ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1308]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Θ', ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ι-272]: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10408]: Ελληνική Οικονομία 19ος-20ός αιώνας, Αλέξης Φραγκιάδης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10404]: Εργασία και εργατικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη, 1908-1936, Κώστας Φουντανόπουλος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1095]: ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΗΔΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ-105]: ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10058]: Ισλάμ. Πεποιθήσεις, πρακτικές και τάσεις, Μακρής Γεράσιμος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9860]: Σχεδίασμα μιας γενικής θεωρίας για τη μαγεία, Mauss Marcel,Hubert Henri Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ-129]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [700]: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (EMBL) (συλλογικό) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16066]: ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Η ΙΔΕΑ ΚΑΘ'ΑΥΤΗΝ, STEVE WOOLGAR Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑ-139]: Η ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11743]: Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, Ιωσηφίδης Θεόδωρος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16858]: Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας, Λυδάκη Άννα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΠΑ-024]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑ/Σ-004]: ΠΡ. Α./ΣΕΜ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΙΙ:ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑ/Σ-028]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/Σ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ,18ος-19ος αι

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑ/Σ-035]: ΠΡΑΚΙΤΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΝ 2Οο ΑΙΩΝΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑ/Σ-040]: ΠΡΑΚΙΤΚΗ ΑΣΚΗΣ /ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑ/Σ-042]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑ/Σ-043]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑ/Σ-044]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΜΝΗΜΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15183]: Το ολοκαύτωμα στις μαρτυρίες των Ελλήνων Εβραίων, Αμπατζοπούλου Φραγκίσκη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15394]: Η αυτοκρατορία του Χίτλερ, Mazower Mark Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12077]: Άουσβιτς, Wieviorka Annette Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15140]: Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το ολοκαύτωμα, Κούνιο - Αμαρίλιο Έρικα,Ναρ Αλμπέρτος Λεπτομέρειες