Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Μάθημα [ΕΠ001]: Το Ισλάμ στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή γραμματεία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59392977]: ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ, ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, Αγγελική Ζιάκα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΠ003]: Το Βοσνιακό Ισλάμ. Ιστορία και εξέλιξη

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68398093]: Ιδεατά Έθνη στα Βαλκάνια, Αθανάσιος Γ. Αθανασιάδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΠ004]: Μεσσιανικά επαναστατικά κινήματα. Ταυτότητα και ετερότητα στο Ισλάμ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ006]: Συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων στην Οθωμανική αυτοκρατορία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68376928]: [: Εκκλησιαστική Ιστορία : Ζητήματα της β΄χιλιετίας, Διονύσιος Βαλαής Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΠ008]: Περσικά Ι Α1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ009]: Περσικά ΙΙ Α2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ010]: Περσικά III Β1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ011]: Περσικά IV Β2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ012]: Αραβικά V Β1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77114040]: Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΠ013]: Αραβικά VI Β1

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77114040]: Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΠ014]: Αραβικά VII B2

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77114040]: Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΠ015]: Αραβικά VIII B2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77114040]: Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΠ016]: Ελληνικά Ι Γ1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ017]: Ελληνικά ΙΙ Γ1

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ018]: Ελληνικά ΙΙΙ Γ2

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77116754]: Εκκλησία και γλώσσα, Κούκουρα Δήμητρα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΠ019]: Ελληνικά ΙV Γ2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ101]: Ισλαμική Ιστορία και Θεολογία Ι (Πρώιμη και Μεσαιωνική)

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59377900]: ΤΟ ΚΑΛΑΜ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΚΕΨΗΣ, ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ102]: Κοράνιο και Ερμηνείες I (Κλασσικά Tafsir)

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50663081]: ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΡΑΝΙΟ, [ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ι. ΠΕΝΤΑΚΗ] Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86196272]: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΧΟΥΡΑΝΙ ΑΛΜΠΕΡΤ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ103]: Εισαγωγή στις Αβρααμικές Θρησκείες

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59377836]: ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΖΙΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4905]: ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΑΛΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ, WARD McAFEE Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ104]: Θρησκείες και Κοινωνίες στη Μέση Ανατολή

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77112437]: Θρησκεία και Πολιτική, Jeffrey Haynes, Επιστ. Επιμ.: Χαρά Καραγιαννοπούλου Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ105]: Αραβικά Ι Α1

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86199351]: ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΡΑΒΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, SUHAD NIERAT Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77114040]: Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59395059]: Η ΟΜΟΡΦΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΛΣΟΥΕΙΣ ΝΤΑΟΥΝΤ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ107]: Αγγλικά Ι Γ1

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50660044]: Glossary of Theological Terms. English-Greek, Greek-English, Μακραντωνάκη - Φαραζά Μαρία Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ201]: Ισλαμική Ιστορία και Θεολογία ΙΙ (Νεώτερη)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59375235]: Ιστορία της Μέσης Ανατολής, Goldschmidt Arthur Jr., Aomar Boum Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ202]: Κοράνιο και Ερμηνείες IΙ (Κλασσικά Tafsir)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86196272]: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΧΟΥΡΑΝΙ ΑΛΜΠΕΡΤ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50663081]: ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΡΑΝΙΟ, [ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ι. ΠΕΝΤΑΚΗ] Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ203]: Μουσουλμανική Παράδοση Ι (Sunna)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102074210]: Ισλάμ και Δίκαιον, Κυριακός Νικολάου-Πατραγάς Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ204]: Το Ισλάμ στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5041]: Οι βαλκανικοί λαοί από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση.(14ος-19ος αι.), Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5204]: Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά., Σταυριανός Λευτέρης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ205]: Αραβικά ΙΙ Α1

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77114040]: Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59395059]: Η ΟΜΟΡΦΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΛΣΟΥΕΙΣ ΝΤΑΟΥΝΤ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94644905]: Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, YASER I.A ELLETHY Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ207]: Αγγλικά ΙΙ Γ1

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50660044]: Glossary of Theological Terms. English-Greek, Greek-English, Μακραντωνάκη - Φαραζά Μαρία Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ301]: Ισλαμική Ιστορία και Θεολογία ΙΙΙ (Σύγχρονη)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94644900]: Ισλαμικός Ριζοσπαστισμός, Μιχάλης Μαριόρας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59375235]: Ιστορία της Μέσης Ανατολής, Goldschmidt Arthur Jr., Aomar Boum Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86198863]: Η ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Douglas A. Howard Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9836]: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο κόσμος γύρω της, Faroqhi Suraiya Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ302]: Κοράνιο και Ερμηνείες ΙΙΙ (Κλασσικά Tafsir)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ303]: Μουσουλμανική Παράδοση ΙΙ (Sunna)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94692368]: Το χρονικό της Μεσογείου, Ελένη Κονδύλη Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ304]: Η μεταβίβαση των Ελληνικών γραμμάτων στην Αραβοϊσλαμική Παράδοση

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12800]: Τα ελληνικά γράμματα και ο Αριστοτέλης στην αραβική παράδοση, Ζιάκας Γρηγόρης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ305]: Αραβικά ΙΙΙ Α2

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77114040]: Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59395059]: Η ΟΜΟΡΦΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΛΣΟΥΕΙΣ ΝΤΑΟΥΝΤ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94644905]: Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, YASER I.A ELLETHY Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ307]: Αγγλικά ΙΙΙ Γ2

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50660044]: Glossary of Theological Terms. English-Greek, Greek-English, Μακραντωνάκη - Φαραζά Μαρία Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ401]: Κοράνιο και Ερμηνείες IV (Σύγχρονα Tafsir)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94967618]: Οι μεγάλες αραβικές κατακτήσεις, Χιου Κέννεντι Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ402]: Μουσουλμανική Παράδοση ΙΙΙ (Sunna)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ403]: Ιερός Χώρος, Τέχνη και Αρχιτεκτονική

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77115367]: Η Εξώτειχος Ανατολική Θεσσαλονίκη I Eastern Thessaloniki Beyond the Walls, Καραθανάσης Αθανάσιος, Χόρμπος Νικόλαος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ404]: Θεωρία και Μεθοδολογία για τη Μελέτη της Θρησκείας

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5101]: Εγχειρίδιο Θρησκειολογίας, Braun W.,McCutcheon R. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ405]: Αραβικά IV A2

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77114040]: Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59395059]: Η ΟΜΟΡΦΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΛΣΟΥΕΙΣ ΝΤΑΟΥΝΤ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94644905]: Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, YASER I.A ELLETHY Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ407]: Αγγλικά IV Γ2

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ501]: Κοράνιο και Ερμηνείες V (εμβάθυνση)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ502]: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86054106]: Κατανοώντας και αξιοποιώντας παιδαγωγικά προκλητικές θεωρίες, Aubrey Karl, Riley Alison, Βασιλική Μητροπούλου, Χρήστος Τουρτούρας (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ503]: Ιερά Κείμενα και Μεταφραστκά Ζητήματα

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17396]: Μεταφραστικά ζητήματα στην ελληνόφωνη και λατινόφωνη χριστιανική γραμματεία, Κόλτσιου - Νικήτα Άννα Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ504]: Εισαγωγή στη Ορθόδοξη Θεολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32998426]: Η γυναίκα του Λωτ και η σύγχρονη θεολογία, Σταμούλης, Χρυσόστομος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ505]: Σύγχρονα Μεγάλα Θρησκεύματα

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59377815]: ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ, ΖΙΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ602]: Ισλαμικός Μυστικισμός και Πολιτικό Ισλάμ (Ισλαμικός Μυστικισμός)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112695736]: ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΙΑΚΑ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77178520]: Ο Μυστικός Ποιητής Maulana Jalaladdin Rumi και η Διδασκαλία του, Ζιάκας Γρηγόριος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ603]: Η Έννοια της Θρησκευτικής ελευθερίας στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8421]: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, MICHELINE R. ISHAY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68398414]: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Λ.-Α. Σισιλιάνος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5168]: Πολυπολιτισμικότητα και θρησκευτική ελευθερία, Πέτρου Ιωάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ604]: Ιστορία και Μεθοδολογία του Ισλαμικού Νόμου Ι (Εισαγωγή στις Νομικές Σχολές)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34499]: Ιερός νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι έλληνες πολίτες μεταξύ κοινοτισμού και φιλελευθερισμού, Κτιστάκις Γιάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ605]: Διδακτική και ΤΠΕ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68379927]: Ηλεκτρονική μάθηση, Τζιμογιάννης Αθανάσιος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86055478]: Ψηφιακές τεχνολογίες και μάθηση του 21ου αιώνα, Τζιμογιάννης Αθανάσιος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32999100]: Μάθηση και διδασκαλία, Κασσωτάκης Μιχάλης, Φλουρής Γιώργος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΠΕ003]: Διδακτικός Σχεδιασμός

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658468]: Νέοι Προσανατολισμοί της Διδακτικής - Προσαρμογή της Διδασκαλίας στις Εκπαιδευτικές Προκλήσεις του 21ου Αιώνα, Δημητριάδου Κατερίνα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86054106]: Κατανοώντας και αξιοποιώντας παιδαγωγικά προκλητικές θεωρίες, Aubrey Karl, Riley Alison, Βασιλική Μητροπούλου, Χρήστος Τουρτούρας (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ701]: Κορανική και βιβλική προφητική παράδοση

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ702]: Έννοια και Μορφές του Μαρτυρίου στο Ισλάμ και τον Χριστιανισμό

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ704]: Ιστορία και Μεθοδολογία του Ισλαμικού Νόμου ΙΙ (Η Χανεφιτική Σχολή)

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34499]: Ιερός νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι έλληνες πολίτες μεταξύ κοινοτισμού και φιλελευθερισμού, Κτιστάκις Γιάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ705]: Ισλάμ και Εκπαίδευση

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112900914]: ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΘΟΥΛΑ ΝΤΟΛΚΕΡΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΠΕ001]: Εκπαίδευση και Πολιτιστικός Πλουραλισμός

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94645725]: Πολιτισμικές Σπουδές, 5η Έκδοση, Barker Chris, Jane Emma, Βασίλης Αλεξίου, Μάρθα Μιχαηλίδου (Επιστ. επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24056]: Εκπαίδευση και ετερότητα, Γκότοβος Αθανάσιος Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΠΕ002]: Πρακτική Άσκηση Διδακτικής

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ801]: Κοινωνιολογία της Θρησκείας

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77117040]: Η θρησκεία στη μεταπολίτευση όρια και αμφισημίες, Νίκη Η. Παπαγεωργίου, Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ802]: Συγκριτικό Δίκαιο Θρησκευμάτων (Χριστιανισμός – Ισλάμ)

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112698609]: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ804]: Οικουμενική κίνηση και Ισλάμ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41964349]: ''Υπέρ της Οικουμένης''. Μελέτες για την Οικουμενική κίνηση και την Αποστολή της Εκκλησίας στο σημερινό κόσμο, Τσομπανίδης Στυλιανός Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ805]: Διαθρησκειακός και Διαπολιτισμικός Διάλογος (Χριστιανισμός – Ισλάμ)

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77119154]: Εκκλησία της εξόδου. Οικουμένη, κοινωνία , άνθρωπος, Στυλιανός Τσομπανίδης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [28425446]: Κοινωνική θεωρία και σύγχρονος πολιτισμός, Πέτρου Ιωάννης Λεπτομέρειες