Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Μάθημα [Υ101]: Ισλαμική Ιστορία και Θεολογία Ι (Πρώιμη και Μεσαιωνική)

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2761]: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΛΜΠΕΡΤ ΧΟΥΡΑΝΙ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22767842]: Ισλάμ: Πεποιθήσεις, πρακτικές και τάσεις, Μακρής Γεράσιμος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59377900]: ΤΟ ΚΑΛΑΜ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΚΕΨΗΣ, ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ102]: Κοράνιο και Ερμηνείες I (Κλασσικά Tafsir)

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2761]: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΛΜΠΕΡΤ ΧΟΥΡΑΝΙ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ103]: Εισαγωγή στις Αβρααμικές Θρησκείες

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4905]: ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΑΛΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ, WARD McAFEE Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ104]: Θρησκείες και Κοινωνίες στη Μέση Ανατολή

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ105]: Αραβικά Ι Α1

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68406731]: Μαθαίνω Αραβικά. I learn Arabic, ΜΟΥΣΣΑ ΜΠΑΣΑΡ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ106]: Ελληνικά Ι Γ1

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ107]: Αγγλικά Ι Γ1

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ201]: Ισλαμική Ιστορία και Θεολογία ΙΙ (Νεώτερη)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59377900]: ΤΟ ΚΑΛΑΜ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΚΕΨΗΣ, ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ202]: Κοράνιο και Ερμηνείες IΙ (Κλασσικά Tafsir)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ203]: Μουσουλμανική Παράδοση Ι (Sunna)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ204]: Το Ισλάμ στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5204]: Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά., Σταυριανός Λευτέρης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5041]: Οι βαλκανικοί λαοί από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση.(14ος-19ος αι.), Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ205]: Αραβικά ΙΙ Α1

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12509755]: Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Δ. ΠΑΝΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [39049]: Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ELLENHY YASER Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59395059]: Η ΟΜΟΡΦΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΛΣΟΥΕΙΣ ΝΤΑΟΥΝΤ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ206]: Ελληνικά ΙΙ Γ1

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ207]: Αγγλικά ΙΙ Γ1

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Y303]: Μουσουλμανική Παράδοση IΙ (Sunna)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Y305]: Αραβικά IΙΙ Α2

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ301]: Ισλαμική Ιστορία και Θεολογία ΙΙΙ (Σύγχρονη)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59377900]: ΤΟ ΚΑΛΑΜ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΚΕΨΗΣ, ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2761]: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΛΜΠΕΡΤ ΧΟΥΡΑΝΙ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22767842]: Ισλάμ: Πεποιθήσεις, πρακτικές και τάσεις, Μακρής Γεράσιμος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ302]: Κοράνιο και Ερμηνείες IΙΙ ( Σύγχρονα Tafsir)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ306]: Ελληνικά ΙΙΙ Γ2

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68570007]: Η γλώσσα της Εκκλησίας : Διαχρονική και συγχρονική προσέγγιση, Δήμητρα Κούκουρα Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ307]: Αγγλικά ΙΙΙ Γ2

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Y403]: Ιερός Χώρος, Τέχνη και Αρχιτεκτονική

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Y407]: Αγγλικά ΙV Γ2

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ401]: Κοράνιο και Ερμηνείες IV ( Σύγχρονα Tafsir)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ402]: Μουσουλμανική Παράδοση ΙΙΙ (Sunna)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ404]: Μεθολογία της Έρευνας

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ405]: Αραβικά ΙV Α2

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ406]: Ελληνικά ΙV Γ2

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59392999]: Σπουδή στη θεολογία, Δήμητρα Κούκουρα Λεπτομέρειες