Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [ΕΕΕ1]: Ερωτικό Μυθιστόρημα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ10]: Προφορικότητα και λογοτεχνία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9898]: Από την αναπαράσταση στην παράσταση, Πατσαλίδης Σάββας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [912]: ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ, ONG J. WALTER Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10064]: Κείμενο και Επικοινωνία, Γεωργακοπούλου Αλεξάνδρα,Γούτσος Διονύσης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24431]: Η προφορική παράδοση, Calvet Louis - Jean Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΕ11]: Αρχαία Ελληνική μυθολογία και νεοελληνική ποίηση

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31517]: Η εύθραυστη αλήθεια, Σιαφλέκης Ζαχαρίας Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24007]: Αρχαίοι ελληνικοί μύθοι, Καρακάντζα Ε. Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΕ12]: Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση -Διδακτικές ασκήσεις

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16196]: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, τ. Β΄, Αθανάσιος Βερτσέτης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24355]: Από τη μετάφραση στο πρωτότυπο, Βοσκός Ανδρέας Ι.,Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15127]: Πέντε φιλολογικά μελετήματα, Λυπουρλής Δημήτριος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΕ13]: Η Γενιά του 1880

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5393]: Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ ΤΟΜ Η', ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΕ14]: "Γυναίκες λογοτέχνιδες του 19ου και του 20ού αι."

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8060]: Αυτοβιογραφία, Μουτζάν - Μαρτινέγκου Ελισαβετ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΕ2]: Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6925]: ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2.000-31 π.Χ.), MOSSE CLAUDE, SCHNAPP-GOURBEILLON ANNIE Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [8842]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, M.M. AUSTIN - P.VIDAL-NAQUET Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6925]: ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2.000-31 π.Χ.), MOSSE CLAUDE, SCHNAPP-GOURBEILLON ANNIE Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44003]: Πόλις, Σακελλαρίου Μ. Β. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6925]: ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2.000-31 π.Χ.), MOSSE CLAUDE, SCHNAPP-GOURBEILLON ANNIE Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [999]: Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ.Β. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΕ3]: Νεοελληνική Φιλολογία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ4]: Αρχαία ελληνική ζωγραφική

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ5]: Παιδαγωγικά: Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ6]: Παιδαγωγικά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17765]: Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, Γκόβαρης Χρήστος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [33401]: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Γεωργογιάννης Παντελής Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΕ7]: Τα παραθέματα και ο εντοπισμός τους με τη χρήση TLG

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31731]: Λεξικό αρχαίων βυζαντινών και λόγιων φράσεων της νέας ελληνικής, Μαρκαντωνάτος Γεράσιμος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΕ9]: Αρχαία Ελληνικά - Πεζογραφία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34128]: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΙ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΤΣΚΟΥ-ΚΑΡΒΕΛΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16035]: LUCIANI OPERA VOL. IΙΙ, LACOBITZ CAROLI Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΧ1]: Επιγραφική

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24386]: Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία, Πίκουλας Ιωάννης Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43926]: Η ελληνική επιγραφική, Guarducci Margherita Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΧ2]: Η Γενιά του 1880

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΧ3]: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11210]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, M.P. NILSON Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24358]: Αρχαία ελληνική θρησκεία, Burkert Walter Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24187]: Μύθος και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα, Vernant Jean - Pierre Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24358]: Αρχαία ελληνική θρησκεία, Burkert Walter Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΧ4]: Η ποίηση του Κ.Π. Καβάφη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΧ5]: Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και ποιότητας εκπαίδευσης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8718]: Συγκριτική Σπουδή της Εκπαίδευσης, Δημήτρης Ματθαίου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [8420]: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ν. ΓΡΑΒΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΧ6]: Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5609]: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Χρίστος Αθ. Σαΐτης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5669]: Ο Διευθυντής στο Σύγχρονο Σχολείο, Χρίστος Αθ. Σαΐτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΧ7]: Βυζαντινή επιστολογραφία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13207]: Βυζαντινή επιστολογραφία, Τωμαδάκης Νικόλαος Β. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1477]: Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛ. ΣΑΡΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [84201]: Μελέτες και άρθρα, Συκουτρής Ιωάννης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13207]: Βυζαντινή επιστολογραφία, Τωμαδάκης Νικόλαος Β. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [84207]: Μελέτες και άρθρα, Συκουτρής Ιωάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΕΧ9]: Ποίηση και επαναστατικότητα: από το ρομαντισμό στο μεταμοντερνισμό

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3505]: Εξέγερση και Μελαγχολία, Michael Löwy, Robert Sayre Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5964]: Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΟΥΤΟΠΙΑΣ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΣΕΝΙΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [NEΦ201]: Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία και Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44078]: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Πολίτης Λίνος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21473]: Γραμματολογία - Θεωρία λογοτεχνίας, Βελουδής Γιώργος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44078]: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Πολίτης Λίνος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [895]: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗ, ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΕΦ101]: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας / Θεματογραφία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17340]: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, Montanari Franco Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4808]: Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, LESKY ALBIN Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΕΦ101Β]: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας / Θεματογραφία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [30147]: Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας, Said Suzanne,Trede Monique,Le Boulluec Alain Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30148]: Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας, Said Suzanne,Trede Monique,Le Boulluec Alain Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7050]: Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, EDUARD SCHWYZER Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4808]: Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, LESKY ALBIN Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25894]: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ, SIHLER ANDREW L. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΕΦ101Γ]: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας / Θεματογραφία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4808]: Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, LESKY ALBIN Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7050]: Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, EDUARD SCHWYZER Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30147]: Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας, Said Suzanne,Trede Monique,Le Boulluec Alain Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25894]: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ, SIHLER ANDREW L. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΦ221]: Εισαγωγή στη βυζαντινή φιλολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6467]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. ΤΟΜΟΣ Α, ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6626]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. ΤΟΜΟΣ Β, ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7556]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α΄ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, HEINZ-GUNTHER NESSELRATH Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6467]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. ΤΟΜΟΣ Α, ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2262]: Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης, Jan Olof Rosenqvist Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6626]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. ΤΟΜΟΣ Β, ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΦ221Β]: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6626]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. ΤΟΜΟΣ Β, ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2262]: Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης, Jan Olof Rosenqvist Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6467]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. ΤΟΜΟΣ Α, ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6467]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. ΤΟΜΟΣ Α, ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6626]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. ΤΟΜΟΣ Β, ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [8083]: Τι είναι το Βυζάντιο, Χέριν Τζούντιθ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΦ221Γ]: Φροντιστήριο - Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία -Μετρική & Ανάγνωση Βυζαντινών Κειμένων

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22285]: Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας μέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα, Κοξαράκη Μαρία Σ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14906]: Αρχαία ελληνική μετρική, Λυπουρλής Δημήτριος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17092]: Οι απαρχές του ρυθμού, Lauxtermann Marc D. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22285]: Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας μέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα, Κοξαράκη Μαρία Σ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [3258]: Νεοελληνική Mετρική, Σταύρου, Θ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14906]: Αρχαία ελληνική μετρική, Λυπουρλής Δημήτριος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΛΩ301]: Γενική Γλωσσολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [831]: Εισαγωγικά μαθήματα γλωσσολογίας κατά παράδοση, Καμπάκη-Βουγιουκλή Πηνελόπη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11122]: Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική ("αντιπαραθετική") ανάλυση, Πετρούνιας Ευάγγελος Β. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21472]: Γραμματική της ελληνικής γλώσσας, Holton David,Mackridge Peter,Φιλιππάκη - Warburton Ειρήνη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΦ121]: Θεματογραφία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22359]: Λεξικόν λατινοελληνικόν, Ουλέριχος Ερρίκος,Κουμανούδης Στέφανος Α.,Τουρλίδης Γεώργιος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7622]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Β΄ ΡΩΜΗ, GRAF FRITZ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [38957]: Bescherelle, Bernard Bortolussi Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7125]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, E.J. KENNEY, W.V. CLAUSEN Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [38957]: Bescherelle, Bernard Bortolussi Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22359]: Λεξικόν λατινοελληνικόν, Ουλέριχος Ερρίκος,Κουμανούδης Στέφανος Α.,Τουρλίδης Γεώργιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΝΕΦ201Φ]: Φροντιστήριο - Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία και Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ601]: Αγγλικά 1

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [89401]: Learn & Practise English Grammar 1, Francesca Stafford, Nicholas Stephens Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΛ611]: Γαλλικά 1

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [NEΦ202Α]: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10369]: Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, Ρόντερικ Μπήτον Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [46095]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ), MARIO VITTI Λεπτομέρειες

Μάθημα [NEΦ202Φ]: Φροντιστήριο - Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΕΦ102]: Όμηρος

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17527]: Στρατηγικές της Οδύσσειας, Μανακίδου Φλώρα Π. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7417]: ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΜΟΣ Α' ΡΑΨΩΔΙΕΣ Α-Θ, WEST STEPHANIE, HEUBECK ALFRED, HAINSWORTH B.J. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΕΦ102Β]: Όμηρος

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ302]: Επίπεδα Ανάλυσης της Γλώσσας

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24046]: Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, Lyons John Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5567]: Γλώσσα και μαθηματικά πρότυπα, ΚΑΜΠΑΚΗ-ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [3252]: Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, Παυλίδου, Θ.-Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΛΩ302Β]: Επίπεδα Ανάλυσης της Γλώσσας

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5567]: Γλώσσα και μαθηματικά πρότυπα, ΚΑΜΠΑΚΗ-ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24046]: Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, Lyons John Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [3252]: Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, Παυλίδου, Θ.-Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΦ122]: Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7125]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, E.J. KENNEY, W.V. CLAUSEN Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7622]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Β΄ ΡΩΜΗ, GRAF FRITZ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΝΕΦ202Β]: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10369]: Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, Ρόντερικ Μπήτον Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [46095]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ), MARIO VITTI Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΝΕΦ202Γ]: Φροντιστήριο

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24103]: Η ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα, Γαραντούδης Ευριπίδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΙΛΟΣ501]: Αρχαία ελληνική φιλοσοφία Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31994]: Προσωκρατική, πλατωνική και μεταπλατωνική διανόηση, Μάνος Ανδρέας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26307]: Η Αρχαία Φιλοσοφία ως Τέχνη Βίου, Μάνος Ανδρέας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31994]: Προσωκρατική, πλατωνική και μεταπλατωνική διανόηση, Μάνος Ανδρέας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [37274]: Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [311ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία-Θεματογραφία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17340]: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, Montanari Franco Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31125]: Αρχαιοελληνική γραμματική, Μαρκαντωνάτος Γεράσιμος Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17372]: Λεξικό αρχαίων συγγραφέων ελλήνων και λατίνων, Kroh Paul Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31125]: Αρχαιοελληνική γραμματική, Μαρκαντωνάτος Γεράσιμος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [312ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία-Θεματογραφία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31125]: Αρχαιοελληνική γραμματική, Μαρκαντωνάτος Γεράσιμος Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17340]: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, Montanari Franco Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17372]: Λεξικό αρχαίων συγγραφέων ελλήνων και λατίνων, Kroh Paul Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31125]: Αρχαιοελληνική γραμματική, Μαρκαντωνάτος Γεράσιμος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [321ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία –Τραγωδία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [322ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία –Τραγωδία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [330ΛΦ]: Λατινική Φιλολογία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18073]: L. ANNAEUS SENECA ΑΠΟΚΟΛΟΚΥΝΤΩΣΙΣ, RONCALI RENATA Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17370]: Λατινική μετρική, Μέγας Αναστάσιος Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22431]: Αποκολοκύνθωσις, Seneca Lucius Annaeus,Σακελλαρίου Αντώνης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [959]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ, VON ALBRECHT MICHAEL Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7622]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Β΄ ΡΩΜΗ, GRAF FRITZ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22431]: Αποκολοκύνθωσις, Seneca Lucius Annaeus,Σακελλαρίου Αντώνης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [18073]: L. ANNAEUS SENECA ΑΠΟΚΟΛΟΚΥΝΤΩΣΙΣ, RONCALI RENATA Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17370]: Λατινική μετρική, Μέγας Αναστάσιος Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [341ΝΕΦ]: Νέα Ελληνική Φιλολογία - Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3196]: Θεωρίες της λογοτεχνίας: από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό [The Cambridge History of Literary Criticism, τόμ. 8], Selden, R., (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32280]: Θεωρία της λογοτεχνίας, Angenot Marc, Bessiere Jean, Fokkema Douwe, Kushner Eva Λεπτομέρειες

Μάθημα [342ΝΕΦ]: Νέα Ελληνική Φιλολογία - Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32280]: Θεωρία της λογοτεχνίας, Angenot Marc, Bessiere Jean, Fokkema Douwe, Kushner Eva Λεπτομέρειες

Μάθημα [351ΓΛΩ]: Γλωσσολογία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24046]: Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, Lyons John Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5567]: Γλώσσα και μαθηματικά πρότυπα, ΚΑΜΠΑΚΗ-ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [352ΓΛΩ]: Γλωσσολογία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24046]: Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, Lyons John Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5567]: Γλώσσα και μαθηματικά πρότυπα, ΚΑΜΠΑΚΗ-ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [360ΙΣΤ]: Ρωμαϊκή Ιστορία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [370ΦΙΛΟΣ]: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [26307]: Η Αρχαία Φιλοσοφία ως Τέχνη Βίου, Μάνος Ανδρέας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17003]: Πλατωνική φιλοσοφία, Μάνος Ανδρέας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΛ602]: Αγγλικά 2

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ612]: Γαλλικά 2

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΛ1]: Πληροφορική 1 - Windows

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18115]: Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2007 (Περιέχει Windows 7), Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι.,Καρολίδης Δημήτριος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [411ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία –Κωμωδία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [412ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία –Κωμωδία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [420ΛΦ]: Λατινική Φιλολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13058]: Οι ωδές, Horatius Quintus Flaccus,Γρόλλιος Κωνσταντίνος Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [431ΝΕΦ]: Νέα Ελληνική Φιλολογία -Εισαγωγή στη συγκριτική γραμματολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22000]: Τι είναι η συγκριτική γραμματολογία;, Brunel Pierre,Pichois Claude,Rousseau Andre - Michel Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10027]: Η συγκριτική γραμματολογία στην Ελλάδα, Επιστημονική Επιμέλεια: Κουτριάνου Έλενα Λεπτομέρειες

Μάθημα [432ΝΕΦ]: Νέα Ελληνική Φιλολογία -Εισαγωγή στη συγκριτική γραμματολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22000]: Τι είναι η συγκριτική γραμματολογία;, Brunel Pierre,Pichois Claude,Rousseau Andre - Michel Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10027]: Η συγκριτική γραμματολογία στην Ελλάδα, Επιστημονική Επιμέλεια: Κουτριάνου Έλενα Λεπτομέρειες

Μάθημα [440ΓΛΩ]: Γλωσσολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44076]: Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, Κοπιδάκης Μιχάλης Ζ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5650]: συνοπτική ιστορία της ελληνικής γλώσσας, Γεώργιος Μπαμπινιώτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [451ΒΦ]: Βυζαντινή Φιλολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22258]: Εισαγωγή στη βυζαντινή ποίηση, Παΐδας Κωνσταντίνος Δ. Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [452ΒΦ]: Βυζαντινή Φιλολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22258]: Εισαγωγή στη βυζαντινή ποίηση, Παΐδας Κωνσταντίνος Δ. Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [460ΙΣΤ]: Βυζαντινή Ιστορία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10388]: Ιστορία του Βυζαντίου, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [471ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Πεζογραφία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [23630]: Παρθένιος Αδέσποτα ερωτικά, Παρθένιος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7111]: Τα παιδιά του Αλεξάνδρου, Ζαν Σιρινελί (Jean Sirinelli) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2377]: Λεξικόν Της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Ιωάννης Σταματάκος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [23630]: Παρθένιος Αδέσποτα ερωτικά, Παρθένιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [472ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Πεζογραφία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [23630]: Παρθένιος Αδέσποτα ερωτικά, Παρθένιος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7111]: Τα παιδιά του Αλεξάνδρου, Ζαν Σιρινελί (Jean Sirinelli) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2377]: Λεξικόν Της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Ιωάννης Σταματάκος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [23630]: Παρθένιος Αδέσποτα ερωτικά, Παρθένιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΠΛ2]: Πληροφορική 2 - INTERNET

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18115]: Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2007 (Περιέχει Windows 7), Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι.,Καρολίδης Δημήτριος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [510ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία-Ελληνιστική ποίηση

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31074]: Αλεξανδρινή Μούσα, Μανακίδου Φλώρα, Σπανουδάκης Κώστας (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21812]: Ο Ελικώνας και το μουσείο, Fantuzzi Marco,Hunter Richard Λεπτομέρειες

Μάθημα [520ΛΦ]: Λατινική Φιλολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2947]: Ο καυχησιάρης στρατιώτης, Πλαύτος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17370]: Λατινική μετρική, Μέγας Αναστάσιος Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27867]: T. MACCI PLAUTI COMOEDIAE TOMUS I, FLECKEISENI ALFREDI Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24424]: Η νέα κωμωδία στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, Hunter R. L. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17318]: Θέατρο και θέαμα στον ρωμαϊκό κόσμο, Αδάμ - Βελένη Πολυξένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [530ΝΕΦ]: Νέα Ελληνική Φιλολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31551]: Η νεοελληνική αναγέννηση στα Γιάννενα, Κουρμαντζή-Παναγιωτάκου Ελένη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [882]: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, HOLTON DAVID (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [540ΒΦ]: Βυζαντινή Φιλολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2281]: Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, Απόστολος Καρπόζηλος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2280]: Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, Απόστολος Καρπόζηλος Λεπτομέρειες

Μάθημα [550ΑΡΧ]: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16736]: Βυζαντινή ζωγραφική, Ναυσικά Πανσελήνου Λεπτομέρειες

Μάθημα [560ΠΑΙΔ]: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [48619]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ τ.Γ΄ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΔΑΝΑΣΣΗΣ-ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [48615]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ τ.Β΄Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΔΑΝΑΣΣΗΣ-ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6946]: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΛ603]: Αγγλικά 3

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ613]: Γαλλικά 3

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΛ3]: Πληροφορική 3 - WORD

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18115]: Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2007 (Περιέχει Windows 7), Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι.,Καρολίδης Δημήτριος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [601ΓΛΩ]: Γλωσσολογία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21614]: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [829]: Εισαγωγή στη Νεοελληνική Διαλεκτολογία κατά παράδοση, Καμπάκη-Βουγιουκλή Πηνελόπη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22240]: Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας ελληνικής, Κοντοσόπουλος Νικόλαος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [602ΨΥΧ]: Ψυχολογία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16898]: Ψυχανάλυση και εκπαίδευση, Mauco Georges Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27766]: Τρεις πραγματείες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας, Sigmund Freud Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΝΕ611ΝΕΦ]: Νέα Ελληνική Φιλολογία –Παλαιότερη Πεζογραφία - Πρώιμη Πεζογραφία έως τις αρχές του Διαφωτισμού

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5378]: Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ ΤΟΜ Β'2, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [3239]: Πεζογραφική Aνθολογία. Αφηγηματικός γραπτός νεοελληνικός λόγος, Κεχαγιόγλου, Γ., (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΝΕ612ΝΕΦ]: Νέα Ελληνική Φιλολογία - Μεταπολεμική & Σύγχρονη Πεζογραφία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6545]: Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ Α', ΑΛΕΞ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΝΕ620ΙΣΤ]: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17393]: Μεταξύ οθωμανικής κυριαρχίας και ευρωπαϊκής πρόκλησης, Χασιώτης Ιωάννης Κ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΝΕ630ΒΦ]: Βυζαντινή Φιλολογία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6618]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5479]: Ακάθιστος Ύμνος., Παπαγιάννης Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13510]: Τα περί του Ρωμανού του Μελωδού μελετήματα, Κορακίδης Αλέξανδρος Σ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6618]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ610ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Παπύρους

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24503]: Πολιτισμικές προκαταλήψεις και αλληλεπιδράσεις στην αρχαιότητα, Ιωαννίδου Χαρίκλεια Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10385]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44045]: Ελληνικοί πάπυροι, Turner E. G. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24503]: Πολιτισμικές προκαταλήψεις και αλληλεπιδράσεις στην αρχαιότητα, Ιωαννίδου Χαρίκλεια Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ620ΛΦ]: Λατινική Φιλολογία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32044]: Σώματα που άλλαξαν τη θωριά τους, Παπαγγελής Θεόδωρος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27040]: ΟΒΙΔΙΟΣ THE CAMBRIDGE COMPANION, PHILIP HARDIE Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5676]: Μεταμορφώσεις, Οβίδιος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32044]: Σώματα που άλλαξαν τη θωριά τους, Παπαγγελής Θεόδωρος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ631ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Θουκυδίδης

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21981]: Τα κλασικά θεμέλια της σύγχρονης ιστοριογραφίας, Momigliano Arnaldo Dante Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2906]: Ιστοριη Ηροδοτος, Α. Μελίστα, Γ. Σωτηροπούλου Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ632ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία- Θουκυδίδης

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44072]: Ιστορία και λόγος στον Θουκυδίδη, Romilly Jacqueline de Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14222]: THUCYDIDIS HISTORIAE II, HENRICUS STUART JONES & JOHANNES ENOCH POWELL Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ640ΙΣΤ]: Ελληνιστική Ιστορία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΛ4]: Πληροφορική 4 - EXCEL

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18115]: Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2007 (Περιέχει Windows 7), Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι.,Καρολίδης Δημήτριος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [701ΓΛΩ]: Γλωσσολογία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24564]: Ιστορική μορφολογία της ελληνικής γλώσσας, Chantraine Pierre 1899-1974 Λεπτομέρειες

Μάθημα [702ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [703ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [704ΠΑΙΔ]: Γενική Διδακτική -Διδακτικές ασκήσεις

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [38801]: Θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, Κορρέ Ειρήνη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5786]: Σύγχρονη διδακτική, ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΝΗΜΑ ΕΛΕΝΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31502]: Η εξέλιξη της διδακτικής, Ματσαγγούρας Ηλίας (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [705ΙΣΤ]: Νεοελληνική Ιστορία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15792]: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [707ΒΦ]: Καθημερινή Ζωή στο Βυζαντιο

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [708ΦΙΛ]: Φιλοσοφία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22269]: Έν και πολλά, Μάνος Ανδρέας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9901]: Από τον πολιτισμό στην πείνα, Πελεγρίνης Θεοδόσιος Ν. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΝΕ711ΝΕΦ]: Νέα Ελληνική Φιλολογία - Κριτική

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΝΕ712ΝΕΦ]: Νέα Ελληνική Φιλολογία - Η γενιά του 1930

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2133]: Ποιήματα, Γιώργος Σεφέρης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16944]: Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στα χρόνια του Μεσοπολέμου 1918-1940, Αργυρίου Αλέξανδρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΝΕ720ΒΦ]: Βυζαντινή Φιλολογία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1193]: Ιστορία, Κριτόβουλος ο Ίμβριος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12561]: Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, RUNCIMAN STEVEN Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13384]: Περί αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 1453, Τωμαδάκης Νικόλαος Β. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4563]: Βυζαντινοτουρκική Ιστορία, Μιχαήλ Δούκας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13384]: Περί αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 1453, Τωμαδάκης Νικόλαος Β. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2777]: Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, NTEIBINT NIKOΛ, ΤΖΟΝ ΧΑΛΝΤΟΝ και ΣΤΙΒΕΝ ΤΕΡΝΜΠΟΥΛ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ711ΛΦ]: Λατινική Φιλολογία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2947]: Ο καυχησιάρης στρατιώτης, Πλαύτος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17370]: Λατινική μετρική, Μέγας Αναστάσιος Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27867]: T. MACCI PLAUTI COMOEDIAE TOMUS I, FLECKEISENI ALFREDI Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24424]: Η νέα κωμωδία στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, Hunter R. L. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17318]: Θέατρο και θέαμα στον ρωμαϊκό κόσμο, Αδάμ - Βελένη Πολυξένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ712ΛΦ]: Λατινική Φιλολογία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [45580]: Αρχαία Επιστολογραφία, Συκουτρής Ιωάννης, Ιακώβ Δανιήλ Ι. (μτφρ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7622]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Β΄ ΡΩΜΗ, GRAF FRITZ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ721ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [119925]: Πλουτάρχου, περί 'Ισιδος και Οσίριδος. Ο μύθος, Σαρίσχουλη Παναγιώτα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17992]: PLUTARCHUS MORALIA VOL. II, NACHSTADT W.,SIEVEKING W.,TITCHENET B.J. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ722ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [119925]: Πλουτάρχου, περί 'Ισιδος και Οσίριδος. Ο μύθος, Σαρίσχουλη Παναγιώτα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17992]: PLUTARCHUS MORALIA VOL. II, NACHSTADT W.,SIEVEKING W.,TITCHENET B.J. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΛ604]: Αγγλικά 4

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ614]: Γαλλικά 4

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [801ΠΑΙΔ]: Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων: Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδακτικές ασκήσεις

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13171]: Η Σχολική Τάξη, Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22294]: Η διδασκαλία του μαθήματος της έκθεσης στη μέση εκπαίδευση 1833-1964, Κορρέ Ειρήνη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31741]: Λογοτεχνία και εκπαίδευση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Αποστολίδου Βενετία, Χοντολίδου Ελένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [802ΑΡΧ]: Κλασική Αρχαιολογία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1449]: Τέχνη και Πολιτισμός στην Αρχαία Ελλάδα, Κώστας Παπαϊωάννου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24435]: Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη ιστορία 1050-50 π.Χ., Κοκκορού - Αλευρά Γεωργία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24435]: Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη ιστορία 1050-50 π.Χ., Κοκκορού - Αλευρά Γεωργία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1052]: ΤΑΦΙΚΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, MORRIS IAN Λεπτομέρειες

Μάθημα [803ΦΙΛΟΣ]: Φιλοσοφία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24426]: Η οντολογία του κακού παρά Πλωτίνω. Ηθικοί και μεταηθικοί απόηχοι, Μάνος Ανδρέας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26307]: Η Αρχαία Φιλοσοφία ως Τέχνη Βίου, Μάνος Ανδρέας Λεπτομέρειες

Μάθημα [804ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [805ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24362]: Αρχαϊκός λυρισμός 2, Σκιαδάς Αριστόξενος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24361]: Αρχαϊκός λυρισμός 1, Σκιαδάς Αριστόξενος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6581]: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΙΑΜΒΟΓΡΑΦΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟ ΣΤΟΝ ΛΥΡΙΚΟ ΑΦΗΓΗΤΗ ΒΑΚΧΥΛΙΔΗ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [806ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24241]: Πίνδαρος - Βακχυλίδης, Willcock Malcolm M.,Maehler Herwig, (επιλογή κειμένων – σχόλια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [51471]: Πινδάρου επίνικοι τ.Α, Πίνδαρος, μτφ Οικονομίδης, εισ-σχολ Ιακώβ Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [807ΝΕΦ]: Μεταπολεμική και σύγχρονη ποίηση

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31819]: Νοσταλγοί και πλαστουργοί, Αρσενίου Ελισάβετ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24103]: Η ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα, Γαραντούδης Ευριπίδης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24103]: Η ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα, Γαραντούδης Ευριπίδης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16732]: Από τον μοντερνισμό στη σύγχρονη ποίηση (1930-2006), Ευριπίδης Γαραντούδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [808ΒΦ]: Κριτική των κειμένων: Η μέθοδος της εικασίας

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24463]: Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου, Hunger Herbert Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24147]: Ιστορία της ανάγνωσης στον δυτικό κόσμο, Cavallo Guglielmo,Chartier Roger (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΝΕ812ΝΕΦ]: Νέα Ελληνική Φιλολογία -Διαφωτισμός

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5377]: Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ ΤΟΜ Β'1, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ . ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5378]: Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ ΤΟΜ Β'2, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43967]: Νεοελληνικός διαφωτισμός, Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5378]: Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ ΤΟΜ Β'2, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΝΕ820ΜΤ]: Μνημειακή Τοπογραφία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΕΕ8]: Γραφή και Ανάγνωση στο Βυζάντιο

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24463]: Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου, Hunger Herbert Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24147]: Ιστορία της ανάγνωσης στον δυτικό κόσμο, Cavallo Guglielmo,Chartier Roger (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ811ΛΦ]: Λατινική Φιλολογία – Τραγωδία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17318]: Θέατρο και θέαμα στον ρωμαϊκό κόσμο, Αδάμ - Βελένη Πολυξένη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [18058]: L. ANNAEI SENECAE TRAGOEDIAE, RICHTER GUSTAVUS Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ812ΛΦ]: Λατινική Φιλολογία – Σουητώνιος

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [84085]: Λατίνοι Ιστορικοί: Σουητώνιος, Πετρόχειλος Νίκος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [18067]: C. SUETONI TRANQUILLI OPERA VOL.I DE VITA CAESARUM LIBRI VIII, IHM MAXIMILIANUS Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ820ΑΕΦ]: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Τραγωδία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: