Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Μάθημα [1]: Πολιτική Επιστήμη Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14948]: Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη, Roskin Michael G.,Cord Robert L.,Medeiros James A.,Jones Walter S. Λεπτομέρειες

Μάθημα [2]: Κοινωνιολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3]: Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [28052]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, T.C.W. BLANNING Λεπτομέρειες

Μάθημα [4]: Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [29899]: Διεθνείς σχέσεις, Κουλουμπής Θεόδωρος Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31630]: Θεωρία και μεθοδολογία των διεθνών σχέσεων, Jackson Robert, Sorensen Georg Λεπτομέρειες

Μάθημα [5]: Στοιχεία Δικαίου Ι (Γενικές Αρχές του Δικαίου)

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25121]: Διοικητικό οικονομικό δίκαιο, Τάχος Αναστάσιος Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [49135]: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Α06]: Αγγλικά

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Α07]: Γερμανικά

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22126]: Studio d A1 - Deutsch als Fremdsprache: Kurs- und Ubungsbuch (+ 1 CD), Funk Herman,Kuhn Christina,Demme Silke Λεπτομέρειες

Μάθημα [10]: Στοιχεία Δικαίου ΙΙ (Συνταγματικοί Θεσμοί)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [27818]: Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10522]: Εισηγήσεις συνταγματικού δικαίου, Χρυσανθάκης Χαράλαμπος Γ., Γαλάνη Ε., Πανταζόπουλος Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [6]: Πολιτική Φιλοσοφία Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7]: Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16915]: Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια, Βερέμης Θάνος Μ.,Κολιόπουλος Γιάννης Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [8]: Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9]: Πολιτική Οικονομία Ι (μακροθεωρία και Πολιτική)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11652]: Μακροοικονομικές εξελίξεις και οικονομική πολιτική στην Ελλάδα, Πανταζίδης Στέλιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Β06]: Αγγλικά

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Β07]: Γερμανικά

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22126]: Studio d A1 - Deutsch als Fremdsprache: Kurs- und Ubungsbuch (+ 1 CD), Funk Herman,Kuhn Christina,Demme Silke Λεπτομέρειες

Μάθημα [11]: Μεθοδολογία και Τεχνική της Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12583950]: Κοινωνική στατιστική & Μεθοδολογία έρευνας με το SPSS, Δαφέρμος Βασίλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31515]: Η έρευνα του πραγματικού κόσμου, Robson Colin Λεπτομέρειες

Μάθημα [12]: Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12100]: Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας, Kymlicka Will Λεπτομέρειες

Μάθημα [13]: Στοιχεία Δικαίου ΙΙΙ (Ποινικό Δίκαιο)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24952]: Έννοιες και θεσμοί του Ποινικού Δικαίου, ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [58522]: Σύνοψη Ποινικού Δικαίου Γενικό Μέρος, Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [14]: Εισαγωγή στη Διοίκηση - Γενικές Αρχές Διοικητικής Οργάνωσης

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25132]: Ελληνικό διοικητικό δίκαιο 9, Τάχος Αναστάσιος Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [15]: Πολιτική Επικοινωνία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12577861]: Πολιτική δημοσιότητα και εξουσία, Κουντούρη Φανή Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21345]: Μορφές και μέσα πολιτικής επικοινωνίας, Καϊτατζή-Γουιτλοκ Σοφία Λεπτομέρειες

Μάθημα [Γ06]: Αγγλικά

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Γ07]: Γερμανικά

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22131]: Studio d A2 - Deutsch als Fremdsprache: Kurs- und Ubungsbuch (+ 1 Audio CD), Funk Herman,Kuhn Christina,Demme Silke Λεπτομέρειες

Μάθημα [16]: Διοικητική Επιστήμη

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34411]: Δημόσια διοίκηση, Μακρυδημήτρης Αντώνης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [29946]: Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη, Κτιστάκη Σταυρούλα Ν. Λεπτομέρειες

Μάθημα [17]: Συγκριτική Πολιτική

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11779]: Συγκριτική πολιτική και διακυβέρνηση, Hague Rod,Harrop Martin Λεπτομέρειες

Μάθημα [18]: Πολιτική επιστήμη ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31976]: Πολιτική κοινωνιολογία, Lagroye Jacques, Bastien Francois, Sawicki Frederic Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30402]: Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση, Ball Alan R.,Peters B. Guy Λεπτομέρειες

Μάθημα [19]: Πολιτική Οικονομία ΙΙ (Μικροθεωρία)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32151]: Αρχές οικονομικής θεωρίας, Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. Λεπτομέρειες

Μάθημα [20]: Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7547]: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, NEILL NUGENT Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27471]: ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ., ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [21]: Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21543]: Εισαγωγή στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου, Χατζηβασιλείου Ευάνθης Λεπτομέρειες

Μάθημα [22]: Στοιχεία Δικαίου ΙV (Οικονομικό Δίκαιο)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25106]: Διεθνές οικονομικό δίκαιο, Γκλαβίνης Παναγιώτης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10485]: Διεθνές οικονομικό δίκαιο, Στεφάνου Κωνσταντίνος, Γκόρτσος Χρήστος Λεπτομέρειες

Μάθημα [23]: Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10473]: Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, Χρυσόγονος Κώστας Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34575]: Συνταγματικά δικαιώματα, Δημητρόπουλος Ανδρέας Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [24]: Εξωτερική Πολιτική

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17047]: H εξωτερική πολιτική της Eλλάδας στον 21ο αιώνα, Κοτζιάς Νίκος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30476]: Το σύστημα λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική, Τσαρδανίδης Χαράλαμπος Λεπτομέρειες

Μάθημα [25]: Το ελληνικό Πολιτικό Σύστημα

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [27662]: Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, αναθεωρημένη έκδοση, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12091]: Η Ελλάδα από τη μεταπολίτευση στην παγκοσμιοποίηση, Βούλγαρης Γιάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Δ11]: Αγγλικά

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Δ12]: Γερμανικά

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22131]: Studio d A2 - Deutsch als Fremdsprache: Kurs- und Ubungsbuch (+ 1 Audio CD), Funk Herman,Kuhn Christina,Demme Silke Λεπτομέρειες

Μάθημα [26]: Πολιτική Κοινωνιολογία Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [27]: Συγκριτική Πολιτική Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [34]: Πολιτκή Εκπαίδευσης

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [35]: Τα αρχαιελληνικά πολιτεύματα-Νομοθεσίες

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [36]: Το Αμερικάνικο πολιτικό σύστημα

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [37]: Φιλοσοφία της ιστορίας

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [38]: Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [39]: Σύγχρονη πολιτική θεωρία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [45]: Διεθενίς σχέσεις

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [46]: Δημόσιο διεθνές δίκαιο

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [53]: Ευρωπαική ενοποίηση και ελληνική οικονομία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55]: Ελληνική εξωτερική πολιτική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [56]: Εισαγωγή στη διεθνή δικαιοσύνη

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [60]: ΚΕΠΠΑ Κοινή εξωτερική Πολιτική και πολιτική ασφάλειας

Εξάμηνο 5 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34775]: Το Δίκαιο της Ε.Ε. - Τόμος ΙΙ, Καλαβρός Γ.Ε. Φ., Γεωργόπουλος Θ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [62]: Συνταγματικό δίκαιο

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [63]: Διοικητικό Δίκαιο

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [70]: Τα διοικητικά δικαστήρια

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [71]: Διοικηση και πολιτική υγείας

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [72]: Διοίκηση και πολιτική εκπαίδευσης

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [78]: Επικοινωνία και εξουσία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [79]: Οργάνωση και λειτουργία της επικοινωνίας μέσω δικτύων

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [80]: δίκαιο του διαδικτύου

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [81]: Εθνικισμός και διεθνισμός

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [82]: Οικονομικά και κοινωνικά συστήματα στην ευρώπη

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [83]: Διπλωματική Ιστορία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [84]: Αμυντική στρατηγική και πολιτική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [85]: Δίκαιο της θάλασσας

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [86]: Δίκαιο της ένοπλης βίας

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [87]: Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34775]: Το Δίκαιο της Ε.Ε. - Τόμος ΙΙ, Καλαβρός Γ.Ε. Φ., Γεωργόπουλος Θ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [88]: Διεθνής και ευρωπαική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [89]: Μετασοβιετική Ρωσία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [90]: Αραβικός κόσμος (Παλαιστίνη-Ιράκ)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [91]: Πυρηνική στραγτηγική και πολιτική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [92]: Νέες μορφές διακυβέρνησης (Ελλάδα-Ευρωπαική ένωση)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [100]: Διπλωματία με έμφαση στην διαχείριση διεθνών διενέξεων

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [102]: Πληροφορική

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [103]: Η Λατινική Αμερική

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [104]: Ελληνοτουρκικές σχέσεις

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [105]: Ελληνοαλβανικές σχέσεις

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [106]: Ελλάδα και βαλκάνια

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [107]: Η θρησκεία στον σύγχρονο κόσμο

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [108]: Νέοι θεσμοί του Ιδιωτικού δικαίου

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [109]: Νέοι θεσμοί του εργατικού δικαίου

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [110]: Η εναρμόνιση του ιδιωτικού δικαίου και της απονιομής του στην Ε.Ε

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [111]: Η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου και της απονομής του στην Ε.Ε

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [28]: Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [29]: Συγκριτική πολιτική ΙΙ (τρίτος κόσμος)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [44]: Ιστορία και φιλοσοφία της αρχαίας δημοκρατίας

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [47]: Θεωρία και θεσμοί της διεθνούς οργάνωσης

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [48]: Ευρωπαική ολοκλήρωση

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34772]: Το Δίκαιο της Ε.Ε. - Τόμος Ι, Καλαβρός Γ.Ε. Φ., Γεωργόπουλος Θ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34775]: Το Δίκαιο της Ε.Ε. - Τόμος ΙΙ, Καλαβρός Γ.Ε. Φ., Γεωργόπουλος Θ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [58]: Εθνος, κράτος και ευρωπαική ολοκλήρωση

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [59]: Αμερικανική εξωτερική πολιτική

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [64]: Δίκαιο του περιβάλλοντος

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [65]: Οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [74]: Συλλογικό εργατικό δίκαιο

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [77]: Θεσμοί και πολιτική χωροταξίας και πολεοδομίας

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [93]: Κοινωνιολογικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις της ανάπτυξης

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [94]: Διεθνής κοινωνία (Οργάνωση-Διεθνές σύστημα)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [97]: Η μετασοβιετική ευρώπη των πρώην δορυφόρων

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [98]: Ελλάδα και ευρωπαική ένωση

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [99]: Ειδικά θέματα Κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη-Μετανάστευση

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [51]: Ευρωπαικό Κοινοτικό Δίκαιο

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34772]: Το Δίκαιο της Ε.Ε. - Τόμος Ι, Καλαβρός Γ.Ε. Φ., Γεωργόπουλος Θ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34775]: Το Δίκαιο της Ε.Ε. - Τόμος ΙΙ, Καλαβρός Γ.Ε. Φ., Γεωργόπουλος Θ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [52]: Πολιτικές της Ευρωπαικής Ένωσης

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34775]: Το Δίκαιο της Ε.Ε. - Τόμος ΙΙ, Καλαβρός Γ.Ε. Φ., Γεωργόπουλος Θ. Λεπτομέρειες