Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Μάθημα [1.1]: Χημεία - Βιοχημεία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102074412]: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Gregory J. Gatto, Jr., Lubert Stryer Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102126253]: Βιοχημεία με ιατρικές συσχετίσεις 4η έκδοση, Τρακατέλλης Αντώνης, Τρακατέλλη Χριστίνα Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.2]: Βιολογία Ζώων και Φυτών

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112695026]: Η επιστήμη της βιολογίας, Sadava D., Hillis D., Heller C., Hacker S. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50657506]: Ζωολογία, Ολοκληρωμένες Αρχές, Hickman, Roberts, Keen, Larson, l'Anson, Eisenhour Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.3]: Γενική Ιστολογία - Εμβρυολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112695026]: Η επιστήμη της βιολογίας, Sadava D., Hillis D., Heller C., Hacker S. Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.4]: Ανατομική - Ιστολογία Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77121230]: Ανατομική των Κατοικίδιων Θηλαστικών, KONIG HORST ERICH , LIEBICH HANS-GEORG (μεταφραστές ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ-ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΟΥΡΛΗΣ ΑΡΗΣ, ΤΣΙΓΚΟΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ) (επιμέλεια ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94702550]: Βασικές Αρχές Εμβρυολογίας των Κατοικίδιων ζώων, POUL, SINOWATS FRED, VEJLSTED MORTEN, BETTERIDGE KEITH (Μετάφραση Α.Τσιγκοτζίδου και Α.Πούρλης) Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.5]: Φυσιολογία Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68376428]: Cunningham ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, BRADLEY G. KLEIN Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.6]: Μοριακή Βιολογία - Γενετική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7495]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.7]: Βιοστατιστική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2704]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (τεύχος Α) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Χ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.8]: Σεμινάριο μελέτης και ηλεκτρονικών πηγών

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102071601]: Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών, 2η έκδοση, Λιαργκόβας Παναγιώτης, Δερμάτης Ζαχαρίας, Κομνηνός Δημήτριος Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.1.0]: Ανατομική - Ιστολογία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17403]: Μικροσκοπική δομή ιστών και οργάνων του σώματος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ.,Μιχαλούδη - Παύλου Ελένη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77121230]: Ανατομική των Κατοικίδιων Θηλαστικών, KONIG HORST ERICH , LIEBICH HANS-GEORG (μεταφραστές ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ-ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΟΥΡΛΗΣ ΑΡΗΣ, ΤΣΙΓΚΟΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ) (επιμέλεια ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.2.0]: Φυσιολογία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68376428]: Cunningham ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, BRADLEY G. KLEIN Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.3.02]: Γενική Ζωοτεχνία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2451]: ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ, Ν.Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ, Δ.Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.4.01]: Βασικές Αρχές Διατροφής

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59396730]: Βασικές Αρχές Διατροφής Θηλαστικών και Πτηνών, Φλωρού-Πανέρη Π., Χρηστάκη Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.5]: Δεοντολογία, Ηθολογία και Ευζωία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2.6]: Οικονομία Ζωικής Παραγωγής

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2514]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (τεύχος Α), ΧΡ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.1]: Ανατομική - Ιστολογία ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94702550]: Βασικές Αρχές Εμβρυολογίας των Κατοικίδιων ζώων, POUL, SINOWATS FRED, VEJLSTED MORTEN, BETTERIDGE KEITH (Μετάφραση Α.Τσιγκοτζίδου και Α.Πούρλης) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50662692]: Συγκριτική Ανατομική των Κατοικιδίων Θηλαστικών, Μιχαήλ Σωτήριος Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.2.0]: Φυσιολογία ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68376428]: Cunningham ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, BRADLEY G. KLEIN Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.3]: Γενική Μικροβιολογία - Ανοσολογία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3.4]: Ειδική Ζωοτεχνία Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2423]: Εκτροφή μηρυκαστικών (τεύχος Γ) ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ, Ν.Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.5]: Ζωοτροφές και Σιτηρέσια - Αγρονομία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59396676]: Ζωοτροφές και Καταρτισμός Σιτηρεσιών Παραγωγικών Ζώων, Φλώρου-Πανέρη Π., Χρηστάκη Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [4.1.01]: Φαρμακολογία Ι

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102104889]: Papich Εγχειρίδιο Κτηνιατρικών Φαρμάκων, Γεώγιος Μπατζίας Γεώργιος Δελής Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102070057]: Κτηνιατρική Φαρμακολογία, Ιωάννης Παππάς Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [4.2.00]: Ειδική Μικροβιολογία - Λοιμώδη Νοσήματα

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.3..0]: Παρασιτολογία - Παρασιτικά Νοσήματα Ι

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.4.00]: Ειδική Ζωοτεχνία ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.5]: Εκπαίδευση εκτός Τμήματος (Πρακτική Άσκηση)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.6]: Τοπογραφική Κλινική Ανατομική (επιλογής)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41791]: Έγχρωμος άτλαντας κλινικής ανατομικής του σκυλού & της γάτας, Boyd J. S.,Paterson C.,May A. H. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77121230]: Ανατομική των Κατοικίδιων Θηλαστικών, KONIG HORST ERICH , LIEBICH HANS-GEORG (μεταφραστές ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ-ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΟΥΡΛΗΣ ΑΡΗΣ, ΤΣΙΓΚΟΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ) (επιμέλεια ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) Λεπτομέρειες

Μάθημα [4.7]: Φύλο και ισότητα: Κοινωνική προσέγγιση διαμέσου των βιολογικών επιστημών (επιλογής)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.1]: Γενική Παθολογική Ανατομική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2480]: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ, Γ. ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ, ΕΛ. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86057248]: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (τεύχος Α), ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΥΧΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΨΑΛΛΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.2]: Προπαιδευτική Μαιευτική, Παθολογία και Χειρουργική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12307912]: Ζώα Συντροφιάς: Ιστορικό, Κλινική Εξέταση και Διαγνωστικοι Χειρισμοί, Rijnberk, Sluijs Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94690980]: ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Για Την Ερμηνεία Εργαστηριακών Εξετάσεων Και Τη Διαφορική Διάγνωση Στα Μικρά Ζώα, LOPEZ VILLALBA IGNACIO Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.3]: Μαιευτική και Νεογνολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77120233]: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΣΚΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.4]: Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα ΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.5]: Οικολογία και Προστασία του Περιβάλλοντος

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.6]: Εκτροφή και Παθολογία των Υδρόβιων Οργανισμών

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.7]: Τοξικολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2503]: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, Β.Π. ΚΩΤΣΑΚΗ-ΚΟΒΑΤΣΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.8]: Εκτροφή Ινδόρνιθας, Ορτυκιού, Πάπιας και Χήνας (επιλογής)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.9]: Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Εφαρμογές τους στην Κτηνιατρική Επιστήμη (επιλογής)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.1]: Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22681745]: Ειδική παθολογική ανατομική των κατοικιδίων ζώων, Βλέμμας Χ. Ιωάννης,Μπρέλλου Δ. Γεωργία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32998762]: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΒΑΣ. ΨΥΧΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.10]: Παράσιτα και Παρασιτικά Νοσήματα της Άγριας Πανίδας (επιλογής)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.11]: Υδάτινο Περιβάλλον - Αλληλεπιδράσεις Περιβάλλοντος και Υδατοκαλλιεργειών (επιλογής)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.12]: Μοριακή Ιολογία - Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη Διάγνωση Ιογενών Νοσημάτων και στην Παραγωγή Εμβολίων (επιλογής)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.13]: Εναλλακτικοί Τρόποι Καταπολέμησης των Παρασίτων (επιλογής)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.14]: Συγκριτική Φυσιολογία των Ζώων Εργαστηρίου (επιλογής)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.15]: Ειδική Παθολογία Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών (επιλογής)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.16]: Λοιμώδη Νοσήματα Ιδιαίτερης Σημασίας για την Ελλάδα (επιλογής)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.2]: Παθολογία Ζώων Συντροφιάς Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112699918]: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, RICHARD W. NELSON ,GUILLERMO COUTO. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ- ΖΩΗ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.3]: Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22681300]: Εγχειρίδιο χειρουργικής μαλακών ιστών των μικρών ζώων, Karen M. Tobias Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.4]: Απεικονιστική Διαγνωστική Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59358477]: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ, J.KEVIN KEALY Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.5]: Παθολογία Παραγωγικών Ζώων Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50657055]: ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΓΙΑΔΙΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.6]: Τεχνολογία Τροφιμων Ζωικής Προέλευσης

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112708750]: Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος αλιευμάτων, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.7]: Μελισσοκομία - Μελισσοπαθολογία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32998150]: ΜΕΛΙΣΣΑ: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.8]: Φαρμακολογία ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68377567]: BSAVA ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΖΩΑ, RAMSEY IAN Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102070057]: Κτηνιατρική Φαρμακολογία, Ιωάννης Παππάς Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [6.9]: Εκπαίδευση εκτός Τμήματος (Πρακτική Άσκηση)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.1]: Ειδική Παθολογική Ανατομική ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2870]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Γ) ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Γ. ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2876]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Ε) ΔΕΡΜΑ, Ι. ΒΛΕΜΜΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.10]: Κλινική Άσκηση στα Παραγωγικά Ζώα

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18548850]: Αναπαραγωγή Μικρών Μηρυκαστικών, Φθενάκης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.11]: Άσκηση στην Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50662888]: Εργαστηριακή εξέταση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [7.12]: Συγκριτική Παθολογική Ανατομική της Νεοπλασίας (επιλογής)

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.13]: Παράσιτα που έχουν Σχέση με την Δημόσια Υγεία (επιλογής)

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.15]: Γενικές Αρχές Χειρουργικής Μαλακών Ιστών (επιλογής)

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102073285]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, ZOSE RODRIGUEZ, ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94951769]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ: ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, KELLEY M. THIEMAN MANKIN Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.2]: Παθολογία Ζώων Συντροφιάς ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17162]: Γαστρεντερολογία του σκύλου και της γάτας, Ράλλης Τιμολέων Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.3]: Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94951769]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ: ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, KELLEY M. THIEMAN MANKIN Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102073285]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, ZOSE RODRIGUEZ, ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.4]: Απεικονιστική Διαγνωστική ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2840]: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΣΙΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.5]: Παθολογία Παραγωγικών Ζώων ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.6]: Παθολογία Πτηνών

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94691708]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΑ Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΤΣΟΥΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.7]: Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προιόντων του

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77115315]: Υγιεινή και Τεχνολογία του γάλακτος και των προϊόντων του, ΜΑΝΤΗΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86200313]: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ, Στυλιανός Καμιναρίδης, Γκόλφω Μοάτσου Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [7.8]: Άσκηση στο Νεκροτομείο

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.9]: Κλινική Άσκηση στα Ζώα Συντροφιάς

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122079598]: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, RICHARD W.NELSON,C GUILLERMO COUTO , ελληνική επιμέλεια ΖΩΗ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.1]: Υγιεινή του Κρέατος των Θηλαστικών και των Προϊόντων του

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.10]: Κλινική Άσκηση στα Ζώα Συντροφιάς

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50659882]: Εγχειρίδιο BSAVA Ιατρική της Γάτας, Andrea Harvey, Séverine Tasker, Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.11]: Κλινική Άσκηση στα Παραγωγικά Ζώα

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.12]: Άσκηση στην Υγιεινή Τροφίμων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.13]: Εκπαίδευση εκτός Τμήματος (Πρακτική Άσκηση)

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.14]: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου (επιλογής)

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.15]: Διαχείριση Εκτροφής Γαλακτοπαραγωγών Αγελάδων (επιλογής)

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.16]: Διατροφή και Υγεία Εκτρεφομένων Ιχθύων (επιλογής)

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5888]: Στοιχεία φυσιολογίας θρέψεως και εφαρμοσμένη διατροφή ιχθύων και καρκινοειδών, Συλλογικό (Επιμ.: Μεντέ Έλενα, Νέγκας Ιωάννης) Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.2]: Μικροβιολογία Τροφίμων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.3]: Ειδική Παθολογική Ανατομική ΙΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2848]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίων Ζώων (τεύχος Α) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΦΘΑΛΜΟΣ-ΟΥΣ, Θ. ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2872]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Δ) ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΑΣΤΟΣ, ΕΛ. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.4]: Παθολογία Ζώων Συντροφιάς ΙΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122074100]: ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΚΥΛΟΣ, ΓΑΤΑ, ΜΙΚΡΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ), Φ. ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, Α. ΚΟΥΤΙΝΑΣ, E. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Μ. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, Ρ. ΦΑΡΜΑΚΗ, Μ. ΧΑΤΖΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.5]: Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς ΙΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112699249]: BSAVA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ.Ν.ΠΡΑΣΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.6]: Παθολογία και Χειρουργική Ιπποειδών

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:


Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [8.7]: Χειρουργική Παραγωγικών Ζώων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.8]: Αναπαραγωγή Ι

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2490]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ, Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.9]: Άσκηση στο Νεκροτομείο

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.1]: Υγιεινή του Κρέατος των Πτηνών, των Θηραμάτων και των Αλιευμάτων. Υγιεινή των Αβγών και του Μελιού

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.10]: Κλινική Άσκηση στα Παραγωγικά Ζώα

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.11]: Άσκηση στην Υγιεινή και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.12]: Επιδημιολογία

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.13]: Περίθαλψη και Επανένταξη Ζώων της Ελληνικής Άγριας Πανίδας (επιλογής)

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.14]: Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία Ι (επιλογής)

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.15]: Οδοντιατρική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς (επιλογής)

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.16]: Παθολογία Ζώων Συντροφιάς Ι (επιλογής)

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1913]: Εισαγωγή στην ηλεκτροκαρδιογραφία μικρών ζώων, Mike Martin Λεπτομέρειες

Μάθημα [9.18]: Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική του Σκύλου και της Γάτας (επιλογής)

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102073285]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, ZOSE RODRIGUEZ, ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94951769]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ: ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, KELLEY M. THIEMAN MANKIN Λεπτομέρειες

Μάθημα [9.2]: Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2690]: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP, Ι. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86400959]: Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσημα Σημεία Ελέγχου (HACCP) στη Βιομηχανία Τροφίμων, Τζιά Κωνσταντίνα, Τσιαπούρης Αλέξανδρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [9.3]: Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77115827]: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ BSAVA ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ, TANYA DUKE-NOVAKOVSKI, MARIEKE DE VRIES, CHRIS SEYMOUR Λεπτομέρειες

Μάθημα [9.4]: Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Κτηνοτροφικών και Κτηνιατρικών Μονάδων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.5]: Αναπαραγωγή ΙΙ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.6]: Νοσήματα Εξωτικών Ζώων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.7]: Κλινική Φαρμακολογία

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102104889]: Papich Εγχειρίδιο Κτηνιατρικών Φαρμάκων, Γεώγιος Μπατζίας Γεώργιος Δελής Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68377567]: BSAVA ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΖΩΑ, RAMSEY IAN Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [9.8]: Άσκηση στο Νεκροτομείο

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68384786]: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ.ΨΥΧΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [9.9]: Κλινική Άσκηση στα Ζώα Συντροφιάς

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68406270]: Εγχειρίδιο BSAVA Καρδιολογία και νοσήματα του αναπνευστικού σκύλου και γάτας, VIRGINIA LUIS FUENTES, LYNELLE R. JOHNSON, SIMON DENNIS Λεπτομέρειες

Μάθημα [10.1]: Άσκηση στο Νεκροτομείο. Στοιχεία Κτηνιατροδικαστικής

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.10]: Παθολογία Πτηνών (επιλογής)

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.11]: Διαχείριση Εκτροφής Μικρών Μηρυκαστικών (επιλογής)

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.12]: Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική του Σκύλου και της Γάτας (επιλογής)

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102073285]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, ZOSE RODRIGUEZ, ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94951769]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ: ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, KELLEY M. THIEMAN MANKIN Λεπτομέρειες

Μάθημα [10.13]: Μεθοδολογία Τεκμηριωμένης Κτηνιατρικής Έρευνας (επιλογής)

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.2]: Κλινική Άσκηση στα Ζώα Συντροφιάς

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68395145]: ΕΓΧ. BSAVA ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓ. ΣΤΟΝ ΣΚΥΛΟ & ΓΑΤΑ, MICHAEL J. DAY, BARBARA KOHN Λεπτομέρειες

Μάθημα [10.3]: Κλινική Άσκηση στα Παραγωγικά Ζώα

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.4]: Άσκηση στην Υγιεινή και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.6]: Παθολογία Ζώων Συντροφιάς ΙΙ (επιλογής)

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.7]: Οδοντιατρική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς (επιλογής)

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.8]: Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία ΙΙ (επιλογής)

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.9]: Οφθαλμολογία (επιλογής)

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68401563]: SAUNDERS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΜΟΣ 2, BIRCHARD SHERDING Λεπτομέρειες