Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Μάθημα [1.1.0]: Χημεία-Βιοχημεία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1.2.0]: Βιολογία Ζώων και Φυτών

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50657506]: Ζωολογία, Ολοκληρωμένες Αρχές, Hickman, Roberts, Keen, Larson, l'Anson, Eisenhour Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.3.01]: Γενική Ιστολογία-Εμβρυολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17403]: Μικροσκοπική δομή ιστών και οργάνων του σώματος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ.,Μιχαλούδη - Παύλου Ελένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.4.1]: Ανατομική-Ιστολογία Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59392734]: Συγκριτική ανατομική των κατοικιδίων θηλαστικών (3η έκδοση), Ντινόπουλος Αθανάσιος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17371]: Λειτουργική οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.5.0]: Φυσιολογία Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68376428]: Cunningham ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, BRADLEY G. KLEIN Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.6.0]: Μοριακή Βιολογία-Γενετική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7495]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.7.0]: Βιοστατιστική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2704]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (τεύχος Α) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Χ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.8.0]: Σεμινάριο μελέτης και ηλεκτρονικών πηγών

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1034]: Φύλο και ισότητα: Κοινωνική προσέγγιση διαμέσου των βιολογικών επιστημών

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2.1.1]: Ανατομική-Ιστολογία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50662692]: Συγκριτική Ανατομική των Κατοικιδίων Θηλαστικών, Μιχαήλ Σωτήριος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77121230]: Ανατομική των Κατοικίδιων Θηλαστικών, KONIG HORST ERICH , LIEBICH HANS-GEORG (μεταφραστές ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ-ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΟΥΡΛΗΣ ΑΡΗΣ, ΤΣΙΓΚΟΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ) (επιμέλεια ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.2.0]: Φυσιολογία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68376428]: Cunningham ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, BRADLEY G. KLEIN Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.3.02]: Γενική Ζωοτεχνία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2451]: ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ, Ν.Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ, Δ.Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.4.01]: Βασικές Αρχές Διατροφής

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59396730]: Βασικές Αρχές Διατροφής Θηλαστικών και Πτηνών, Φλωρού-Πανέρη Π., Χρηστάκη Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.5.1]: Δεοντολογία, Ηθολογία και Ευζωία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2.6.0]: Οικονομία Ζωικής Παραγωγής

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2514]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (τεύχος Α), ΧΡ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [1001]: Ιστορία της Κτηνιατρικής-Επαγγελματικός προσανατολισμός

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3.1.00]: Ανατομική-Ιστολογία ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17403]: Μικροσκοπική δομή ιστών και οργάνων του σώματος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ.,Μιχαλούδη - Παύλου Ελένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.2.0]: Φυσιολογία ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68376428]: Cunningham ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, BRADLEY G. KLEIN Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.3.0]: Γενική Bακτηριολογία, Μυκητολογία, Ιολογία, Ανοσολογία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59378394]: Στοιχεία Ανοσολογίας, Κοπτόπουλος Γεώργιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.4]: Ειδική Ζωοτεχνία Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2423]: Εκτροφή μηρυκαστικών (τεύχος Γ) ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ, Ν.Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.5.00]: Ζωοτροφές και Σιτηρέσια-Αγρονομία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59396676]: Ζωοτροφές και Καταρτισμός Σιτηρεσιών Παραγωγικών Ζώων, Φλώρου-Πανέρη Π., Χρηστάκη Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [1009]: Εκπαίδευση εκτός Τμήματος (Πρακτική Άσκηση)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1026]: Τοπογραφική-Κλινική Ανατομική

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77121230]: Ανατομική των Κατοικίδιων Θηλαστικών, KONIG HORST ERICH , LIEBICH HANS-GEORG (μεταφραστές ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ-ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΟΥΡΛΗΣ ΑΡΗΣ, ΤΣΙΓΚΟΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ) (επιμέλεια ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) Λεπτομέρειες

Μάθημα [4.1.01]: Φαρμακολογία Ι

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.2.00]: Ειδική Βακτηριολογία, Μυκητολογία, Ιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.3..0]: Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα Ι

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.4.00]: Ειδική Ζωοτεχνία ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [993]: Σφάλματα της εξέλιξης και δαρβινικές πλάνες

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22768971]: Ο Αδέξιος Σχεδιαστής. Σφάλματα της Εξέλιξης και Δαρβινικές Πλάνες., Ντινόπουλος Θανάσης. Λεπτομέρειες

Μάθημα [1000]: Προχωρημένα μαθήματα εκτροφής ιπποειδών

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1002]: Εκτροφή Ινδόρνιθας, Ορτυκιού, Πάπιας και Χήνας

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [233]: Εγκέφαλος και Τέχνη

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41274]: Εγκέφαλος και τέχνη, Ντινόπουλος Θανάσης Λεπτομέρειες

Μάθημα [275]: Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Εφαρμογές τους στην Κτηνιατρική Επιστήμη

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.1.00]: Γενική Παθολογική Ανατομική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7502]: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (τεύχος Α) ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΒΑΣ.ΧΡ. ΨΥΧΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2480]: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ, Γ. ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ, ΕΛ. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.2.0]: Προπαιδευτική Μαιευτική, Παθολογία και Χειρουργική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12307912]: Ζώα Συντροφιάς: Ιστορικό, Κλινική Εξέταση και Διαγνωστικοι Χειρισμοί, Rijnberk, Sluijs Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.3.1]: Μαιευτική και Νεογνολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68404164]: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΣΚΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.4.00]: Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα ΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.5.0]: Οικολογία και Προστασία του Περιβάλλοντος

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.6.01]: Εκτροφή και Παθολογία των Υδρόβιων Οργανισμών

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.7.0]: Τοξικολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2503]: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, Β.Π. ΚΩΤΣΑΚΗ-ΚΟΒΑΤΣΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [1010]: Εκπαίδευση εκτός Τμήματος (Πρακτική Άσκηση)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1028]: Συγκριτική Φυσιολογία των Ζώων Εργαστηρίου

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [221]: Λοιμώδη Νοσήματα Ιδιαίτερης Σημασίας για την Ελλάδα

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [224]: Ειδική Παθολογία Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [227]: Υδάτινο Περιβάλλον-Αλληλεπιδράσεις Περιβάλλοντος και Υδατοκαλλιεργειών

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [234]: Εναλλακτικοί Τρόποι Καταπολέμησης Των Παρασίτων

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [235]: Μοριακή Ιολογία-Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη Διάγνωση Ιογενών Νοσημάτων και στην Παραγωγή Εμβολίων

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [556]: Παράσιτα και Παρασιτικά Νοσήματα της Άγριας Πανίδας

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.1.1]: Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22681745]: Ειδική παθολογική ανατομική των κατοικιδίων ζώων, Βλέμμας Χ. Ιωάννης,Μπρέλλου Δ. Γεωργία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32998762]: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΒΑΣ. ΨΥΧΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.2.1]: Παθολογία Ζώων Συντροφιάς Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68401238]: SAUNDERS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΜΟΣ 1, BIRCHARD SHERDING Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68395276]: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ BSAVA ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ, TIM HUTCHINSON, KENNETH R. ROBINSON Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.3.1]: Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22681300]: Εγχειρίδιο χειρουργικής μαλακών ιστών των μικρών ζώων, Karen M. Tobias Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.4.0]: Απεικονιστική Διαγνωστική Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59358477]: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ, J.KEVIN KEALY Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.5.1]: Παθολογία Παραγωγικών Ζώων Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50657055]: ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΓΙΑΔΙΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.6.02]: Τεχνολογία Τροφιμων Ζωικής Προέλευσης

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2532]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, Σ.Α. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Κ.Π. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ, Ι.Α. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ, Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.7.0]: Μελισσοκομία-Μελισσοπαθολογία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32998150]: ΜΕΛΙΣΣΑ: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.8.1]: Φαρμακολογία ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1018]: Παράσιτα που έχουν Σχέση με την Δημόσια Υγεία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [220]: Βιοηθική

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [369]: Συγκριτική Παθολογική Ανατομική της Νεοπλασίας

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.1.1]: Ειδική Παθολογική Ανατομική ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2870]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Γ) ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Γ. ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2876]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Ε) ΔΕΡΜΑ, Ι. ΒΛΕΜΜΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.1.2]: Άσκηση στο Νεκροτομείο

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.2.1]: Παθολογία Ζώων Συντροφιάς ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17162]: Γαστρεντερολογία του σκύλου και της γάτας, Ράλλης Τιμολέων Σ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68395276]: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ BSAVA ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ, TIM HUTCHINSON, KENNETH R. ROBINSON Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.3.1]: Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68401563]: SAUNDERS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΜΟΣ 2, BIRCHARD SHERDING Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.3.2]: Κλινική Άσκηση στα Παραγωγικά Ζώα

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.4.1]: Απεικονιστική Διαγνωστική ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2840]: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΣΙΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.4.2]: Άσκηση στην Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50662888]: Εργαστηριακή εξέταση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.5.1]: Παθολογία Παραγωγικών Ζώων ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.6.1]: Παθολογία Πτηνών

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.7.0]: Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προιόντων του

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77115315]: Υγιεινή και Τεχνολογία του γάλακτος και των προϊόντων του, ΜΑΝΤΗΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.9]: Κλινική Άσκηση στα Ζώα Συντροφιάς

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50659882]: Εγχειρίδιο BSAVA Ιατρική της Γάτας, Andrea Harvey, Séverine Tasker, Λεπτομέρειες

Μάθημα [1027]: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1029]: Διαχείριση εκτροφής γαλακτοπαραγωγών αγελάδων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.1.0]: Υγιεινή του Κρέατος των Θηλαστικών και των Προϊόντων του

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59391374]: Υγιεινή του κρέατος των θηλαστικών, ΚΑΡΑΪΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.1.2]: Άσκηση στο Νεκροτομείο

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.11]: Κλινική Άσκηση στα Παραγωγικά Ζώα

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.12]: Άσκηση στην Υγιεινή Τροφίμων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.13]: Εκπαίδευση εκτός Τμήματος (Πρακτική Άσκηση)

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.2.0]: Μικροβιολογία Τροφίμων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.2.2]: Κλινική Άσκηση στα Ζώα Συντροφιάς

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.3.1]: Ειδική Παθολογική Ανατομική ΙΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2848]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίων Ζώων (τεύχος Α) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΦΘΑΛΜΟΣ-ΟΥΣ, Θ. ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2872]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Δ) ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΑΣΤΟΣ, ΕΛ. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.4.1]: Παθολογία Ζώων Συντροφιάς ΙΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.5.1]: Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς ΙΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.6.1]: Παθολογία και Χειρουργική Ιπποειδών

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.7.1]: Χειρουργική Παραγωγικών Ζώων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.8.1]: Αναπαραγωγή Ι

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2490]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ, Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [1024]: Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία Ι

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1030]: Οδοντιατρική και γναθοπροσωπική χειρουργική ζώων συντροφιάς

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1035]: Οφθαλμολογία

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [230]: Παθολογία Ζώων Συντροφιάς Ι

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.1.0]: Υγιεινή του Κρέατος των Πτηνών, των Θηραμάτων και των Αλιευμάτων. Υγιεινή των Αβγών και του Μελιού

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.1.2]: Άσκηση στο Νεκροτομείο

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.2.0]: Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2690]: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP, Ι. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [9.2.2]: Κλινική Άσκηση στα Ζώα Συντροφιάς

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1913]: Εισαγωγή στην ηλεκτροκαρδιογραφία μικρών ζώων, Mike Martin Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68395276]: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ BSAVA ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ, TIM HUTCHINSON, KENNETH R. ROBINSON Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68401238]: SAUNDERS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΜΟΣ 1, BIRCHARD SHERDING Λεπτομέρειες

Μάθημα [9.3.1]: Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.3.2]: Κλινική Άσκηση στα Παραγωγικά Ζώα

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.4.0]: Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Κτηνοτροφικών και Κτηνιατρικών Μονάδων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.4.2]: Άσκηση στην Υγιεινή και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.5.0]: Επιδημιολογία

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.5.1]: Αναπαραγωγή ΙΙ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68404164]: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΣΚΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [9.6.1]: Νοσήματα Εξωτικών Ζώων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.7.1]: Κλινική Φαρμακολογία

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68377567]: BSAVA ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΖΩΑ, RAMSEY IAN Λεπτομέρειες

Μάθημα [10.1.2]: Άσκηση στο Νεκροτομείο. Στοιχεία Κτηνιατροδικαστικής

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.2.2]: Κλινική Άσκηση στα Ζώα Συντροφιάς

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.3.2]: Κλινική Άσκηση στα Παραγωγικά Ζώα

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.4.2]: Άσκηση στην Υγιεινή και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1025]: Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία ΙΙ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1031]: Οδοντιατρική και γναθοπροσωπική χειρουργική ζώων συντροφιάς

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1032]: Οφθαλμολογία

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [306]: Παθολογία Πτηνών

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [315]: Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς ΙΙ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: