Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Μάθημα [1.1]: Χημεία-Βιοχημεία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1.2]: Βιολογία Ζώων και Φυτών

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7931]: ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ, ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.3]: Γενική Ιστολογία-Εμβρυολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17403]: Μικροσκοπική δομή ιστών και οργάνων του σώματος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ.,Μιχαλούδη - Παύλου Ελένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.4]: Ανατομική-Ιστολογία Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17371]: Λειτουργική οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17528]: Συγκριτική ανατομική των κατοικίδιων θηλαστικών, Ντινόπουλος Αθανάσιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.5]: Φυσιολογία Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1.6]: Μοριακή Βιολογία-Γενετική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7495]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.7]: Βιοστατιστική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2704]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (τεύχος Α) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Χ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.8]: Σεμινάριο μελέτης και ηλεκτρονικών πηγών

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2.1]: Ανατομική-Ιστολογία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50662692]: Συγκριτική Ανατομική των Κατοικιδίων Θηλαστικών, Μιχαήλ Σωτήριος Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.2]: Φυσιολογία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2.3]: Γενική Ζωοτεχνία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2451]: ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ, Ν.Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ, Δ.Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.4]: Βασικές Αρχές Διατροφής

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22713383]: Διατροφή Ζώων, Φλωρού-Πανέρη Π., Χρηστάκη Ε., Γιάννενας Η. Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.5]: Δεοντολογία, Ηθολογία και Ευζωία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2.6]: Οικονομία Ζωικής Παραγωγής

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2514]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (τεύχος Α), ΧΡ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.1]: Ανατομική-Ιστολογία ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17403]: Μικροσκοπική δομή ιστών και οργάνων του σώματος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ.,Μιχαλούδη - Παύλου Ελένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.2]: Φυσιολογία ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3.3]: Γενική Bακτηριολογία, Μυκητολογία, Ιολογία, Ανοσολογία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50662965]: Στοιχεία Κτηνιατρικής ανοσολογίας, Κοπτόπουλος Γεώργιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.4]: Ειδική Ζωοτεχνία Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2423]: Εκτροφή μηρυκαστικών (τεύχος Γ) ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ, Ν.Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.5]: Ζωοτροφές και Σιτηρέσια-Αγρονομία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22713511]: Ζωοτροφές και Καταρτισμός Σιτηρεσιών, Φλωρού-Πανέρη Π., Χρηστάκη Ε., Γιάννενας Η. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: Ιστορία της Κτηνιατρικής-Επαγγελματικός προσανατολισμός

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.1]: Φαρμακολογία Ι

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.2]: Ειδική Βακτηριολογία, Μυκητολογία, Ιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.3]: Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα Ι

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.4]: Ειδική Ζωοτεχνία ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: Σφάλματα της εξέλιξης και δαρβινικές πλάνες

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22768971]: Ο Αδέξιος Σχεδιαστής. Σφάλματα της Εξέλιξης και Δαρβινικές Πλάνες., Ντινόπουλος Θανάσης. Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.1]: Γενική Παθολογική Ανατομική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2480]: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ, Γ. ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ, ΕΛ. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7502]: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (τεύχος Α) ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΒΑΣ.ΧΡ. ΨΥΧΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.2]: Προπαιδευτική Μαιευτική, Παθολογία και Χειρουργική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12307912]: Ζώα Συντροφιάς: Ιστορικό, Κλινική Εξέταση και Διαγνωστικοι Χειρισμοί, Rijnberk, Sluijs Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.3]: Μαιευτική και Νεογνολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1250]: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΠΑΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.4]: Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα ΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.5]: Οικολογία και Προστασία του Περιβάλλοντος

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.6]: Εκτροφή και Παθολογία των Υδρόβιων Οργανισμών

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2455]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΩΝ (τόμος Α), Γ. ΦΩΤΗΣ, Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.7]: Τοξικολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2503]: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, Β.Π. ΚΩΤΣΑΚΗ-ΚΟΒΑΤΣΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41274]: Εγκέφαλος και τέχνη, Ντινόπουλος Θανάσης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΝΔΟΡΝΙΘΑΣ, ΟΡΤΥΚΙΟΥ, ΠΑΠΙΑΣ & ΧΗΝΑΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: Προχωρημένα μαθήματα εκτροφής ιπποειδών

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.1]: Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2848]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίων Ζώων (τεύχος Α) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΦΘΑΛΜΟΣ-ΟΥΣ, Θ. ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22681745]: Ειδική παθολογική ανατομική των κατοικιδίων ζώων, Βλέμμας Χ. Ιωάννης,Μπρέλλου Δ. Γεωργία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2872]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Δ) ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΑΣΤΟΣ, ΕΛ. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32998762]: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΒΑΣ. ΨΥΧΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.2]: Παθολογία Ζώων Συντροφιάς Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34257]: SAUNDERS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, BIRCHARD STEPHEN, SHERDING ROBERT Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34273]: SAUNDERS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, BIRCHARD STEPHEN, SHERDING ROBERT Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.3]: Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22681300]: Εγχειρίδιο χειρουργικής μαλακών ιστών των μικρών ζώων, Karen M. Tobias Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.4]: Απεικονιστική Διαγνωστική Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2840]: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΣΙΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.5]: Παθολογία Παραγωγικών Ζώων Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50657055]: ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΓΙΑΔΙΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.6]: Τεχνολογία Τροφιμων Ζωικής Προέλευσης

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2532]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, Σ.Α. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Κ.Π. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ, Ι.Α. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ, Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.7]: Μελισσοκομία-Μελισσοπαθολογία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32998150]: ΜΕΛΙΣΣΑ: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.8]: Φαρμακολογία ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠΙΛΟΓΗΣ]: Μοριακή Ιολογία-Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη Διάγνωση Ιογενών Νοσημάτων και στην Παραγωγή Εμβολίων

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: Παράσιτα και Παρασιτικά Νοσήματα της Άγριας Πανίδας

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.4.1]: Οργάνωση και Λειτουργία Σφαγείων, Παραγωγή και Διασφάλιση της Ποιότητας του Κρέατος, Υγιεινή και Επιθεώρηση του Κρέατος

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50662479]: Υγιεινή του κρέατος των θηλαστικών, ΚΑΡΑΪΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.4.2]: Υγιεινή και Διασφάλιση της Ποιότητας και Τεχνολογία Αλιευμάτων

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2538]: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, Κ.Π. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.5]: Παθολογία του Δέρματος και του Ενδοκρινικού Συστήματος

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.3.1]: Μαιευτική

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1250]: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΠΑΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.3.2]: Παθολογία Αναπαραγωγής των Θηλυκών Ζώων και Φυσιοπαθολογία Αναπαραγωγής των Αρσενικών Ζώων

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2490]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ, Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.3.3]: Παθολογία, Χειρουργική, Απεικονιστική Διαγνωστική και Παθολογική Ανατομική του Πεπτικού Συστήματος των Ζώων

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17162]: Γαστρεντερολογία του σκύλου και της γάτας, Ράλλης Τιμολέων Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.4]: Άσκηση των φοιτητών στα Σφαγεία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.4.2]: Παθολογική Ανατομική του Δέρματος και του Ενδοκρινικού Συστήματος

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2876]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Ε) ΔΕΡΜΑ, Ι. ΒΛΕΜΜΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.4.3]: Παθολογία του Νευρικού και του Μυοσκελετικού Συστήματος

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2506]: Παθολογία του σκύλου και της γάτας (τεύχος Β) ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΡΘΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ, ΑΛ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ, Ζ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.4.4]: Παθολογική Ανατομική του Κινητικού και του Ενδοκρινικού Συστήματος

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2870]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Γ) ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Γ. ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.4.5]: Χειρουργική του Δέρματος, του Ενδοκρινικού και του Νευρικού Συστήματος

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50659882]: Εγχειρίδιο BSAVA Ιατρική της Γάτας, Andrea Harvey, Séverine Tasker, Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.4.7]: Παθολογία Πτηνών

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.4.8]: Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6297]: Χειρουργική των κατοικιδίων ζώων τ. Α΄, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ: ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.5.1.α]: Άσκηση στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.5.2.α]: Άσκηση στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.5.3.α]: Άσκηση στο Νεκροτομείο

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.12]: Επιδημιολογία

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ: ΒΟΟΕΙΔΗ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Ι

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ζ.Π.

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.5.1.β]: Άσκηση στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.5.2.β]: Άσκηση στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.5.3.β]: Άσκηση στο Νεκροτομείο

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ: ΧΟΙΡΟΙ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΙI

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: