Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Μάθημα [1.1.0]: Χημεία-Βιοχημεία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1.2.0]: Βιολογία Ζώων και Φυτών

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7931]: ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ, ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.3.0]: Γενική Ιστολογία-Εμβρυολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1.4.0]: Ανατομική-Ιστολογία Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17371]: Λειτουργική οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17528]: Συγκριτική ανατομική των κατοικίδιων θηλαστικών, Ντινόπουλος Αθανάσιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.5.0]: Φυσιολογία Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1.6.0]: Μοριακή Βιολογία-Γενετική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7495]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.7.0]: Βιοστατιστική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2704]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (τεύχος Α) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Χ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.8.0]: Σεμινάριο μελέτης και ηλεκτρονικών πηγών

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2.1.0]: Ανατομική-Ιστολογία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6188]: Συγκριτική ανατομική των κατοικιδίων θηλαστικών, ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.2.0]: Φυσιολογία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2.3.0]: Γενική Ζωοτεχνία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2451]: ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ, Ν.Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ, Δ.Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.4.0]: Βασικές Αρχές Διατροφής

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22713383]: Διατροφή Ζώων, Φλωρού-Πανέρη Π., Χρηστάκη Ε., Γιάννενας Η. Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.5.1]: Δεοντολογία, Ηθολογία και Ευζωία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2.6.0]: Οικονομία Ζωικής Παραγωγής

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2514]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (τεύχος Α), ΧΡ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [4.3.1]: Εκτροφή των Χοίρων

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.3.2]: Εκτροφή των Ορνίθων

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2484]: Εκτροφή μονογαστρικών (τεύχος Β) ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΙΑ, ΑΘ.Λ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Σ. ΤΣΕΡΒΕΝΗ-ΓΟΥΣΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [4.3.3]: Εκτροφή των Ιπποειδών

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.3.4]: Εκτροφή των Ζώων Συντροφιάς, των Κονίκλων και των Πειραματοζώων

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12573782]: ΦΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΑΤΑΣ, ΑΓΓ. ΤΣΕΡΒΕΝΗ - ΓΟΥΣΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.1.1]: Ανατομική, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Βιοχημεία του Κυκλοφορικού και του Αναπνευστικού Συστήματος

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6188]: Συγκριτική ανατομική των κατοικιδίων θηλαστικών, ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.1.2]: Ανατομική, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Βιοχημεία του Ουροποιητικού και του Γεννητικού Συστήματος και του Μαστού

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41791]: Έγχρωμος άτλαντας κλινικής ανατομικής του σκυλού & της γάτας, Boyd J. S.,Paterson C.,May A. H. Λεπτομέρειες

Μάθημα [4.4.1]: Εκτροφή Βοοειδών

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2423]: Εκτροφή μηρυκαστικών (τεύχος Γ) ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ, Ν.Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [4.4.2]: Εκτροφή Προβάτων

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.4.3]: Εκτροφή Γιδιών

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.4.4]: Διατροφή (Ζωοτροφές, Σιτηρέσια)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22713511]: Ζωοτροφές και Καταρτισμός Σιτηρεσιών, Φλωρού-Πανέρη Π., Χρηστάκη Ε., Γιάννενας Η. Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.2.1]: Ανατομική του Πεπτικού Συστήματος

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.2.2]: Ανατομική και Φυσιολογία Πτηνών

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.2.3]: Φυσιολογία του Πεπτικού Συστήματος

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.2.4]: Βιοχημεία του Πεπτικού Συστήματος

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.2.5]: Φαρμακολογία του Πεπτικού Συστήματος

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.1.1]: Γενική Βακτηριολογία, Γενική και Ειδική Μυκητολογία και Μυκητιακά Νοσήματα, Γενική Ιολογία, Ανοσολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5896]: Στοιχεία κτηνιατρικής ανοσολογίας, ΚΟΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.1.2]: Γενική Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα Ι

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.1.3]: Μελισσοκομία, Μελισσοπαθολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32998150]: ΜΕΛΙΣΣΑ: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΦΥΛΕΣ–ΔΙΑΤΡΟΦΗ–ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ–ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΕΥΖΩΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΝΔΟΡΝΙΘΑΣ, ΟΡΤΥΚΙΟΥ, ΜΕΛΕΑΓΡΙΔΑΣ, ΦΑΣΙΑΝΟΥ & ΠΕΡΔΙΚΑΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3.2]: Επιδημιολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.2.1]: Γενική Παθολογική Ανατομική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2480]: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ, Γ. ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ, ΕΛ. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.2.2]: Παθολογική Ανατομική του Κυττάρου και του Διάμεσου Ιστού

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7502]: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (τεύχος Α) ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΒΑΣ.ΧΡ. ΨΥΧΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.2.3]: Παρασιτικά Νοσήματα ΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.2.4]: Λοιμώδη Νοσήματα Ι και ΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.1.1]: Αρχές Υγιεινής του Γάλακτος και των Προιόντων του

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6052]: Υγιεινή και τεχνολογία του γάλακτος και των προϊόντων του, ΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.1.2]: Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6058]: Εργαστηριακή εξέταση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.1.1]: Τοξικολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2503]: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, Β.Π. ΚΩΤΣΑΚΗ-ΚΟΒΑΤΣΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.1.2]: Κλινική Εξέταση των Ζώων

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34257]: SAUNDERS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, BIRCHARD STEPHEN, SHERDING ROBERT Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.1.3]: Διαγνωστική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1913]: Εισαγωγή στην ηλεκτροκαρδιογραφία μικρών ζώων, Mike Martin Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.1.4]: Αρχές Ακτινολογίας

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2840]: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΣΙΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.1.5]: Εισαγωγή στη Χειρουργική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34273]: SAUNDERS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, BIRCHARD STEPHEN, SHERDING ROBERT Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.1.6]: Προπαιδευτική Παθολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12307912]: Ζώα Συντροφιάς: Ιστορικό, Κλινική Εξέταση και Διαγνωστικοι Χειρισμοί, Rijnberk, Sluijs Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41274]: Εγκέφαλος και τέχνη, Ντινόπουλος Θανάσης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ, ΠΑΠΙΑΣ & ΧΗΝΑΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.2.1]: Υγιεινή Τροφίμων Ι (Μικροβιολογία και Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Θηραμάτων και Μελιού)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2690]: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP, Ι. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.2.2]: Τεχνολογία Τροφίμων Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2532]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, Σ.Α. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Κ.Π. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ, Ι.Α. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ, Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.3]: Εκτροφή και Παθολογία Υδρόβιων Οργανισμών

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2455]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΩΝ (τόμος Α), Γ. ΦΩΤΗΣ, Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.2.1]: Παθολογία, Ακτινολογία, Χειρουργική, Παθολογική Ανατομική (Ουροποιητικό)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22681300]: Εγχειρίδιο χειρουργικής μαλακών ιστών των μικρών ζώων, Karen M. Tobias Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.2.2]: Παθολογία, Ακτινολογία, Χειρουργική, Παθολογική Ανατομική (Αναπνευστικό)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22681745]: Ειδική παθολογική ανατομική των κατοικιδίων ζώων, Βλέμμας Χ. Ιωάννης,Μπρέλλου Δ. Γεωργία Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.2.3]: Παθολογία, Ακτινολογία, Χειρουργική, Παθολογική Ανατομική (Κυκλοφορικο, Αίμα, Λεμφικό)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32998762]: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΒΑΣ. ΨΥΧΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.2.4]: Παθολογία, Ακτινολογία, Χειρουργική και Παθολογική Ανατομική του Νευρικού Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνων

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2848]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίων Ζώων (τεύχος Α) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΦΘΑΛΜΟΣ-ΟΥΣ, Θ. ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.2.5]: Μαιευτική-Παθολογία Αναπαραγωγής και Παθολογική Ανατομική του Γεννητικού Συστήματος των Σαρκοφάγων, Παθολογία Μαστού

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2872]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Δ) ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΑΣΤΟΣ, ΕΛ. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: Παράσιτα και Παρασιτικά Νοσήματα της Άγριας Πανίδας

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3.3]: Κτηνιατρική Δεοντολογία και Νομοθεσία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.4.1]: Οργάνωση και Λειτουργία Σφαγείων, Παραγωγή και Διασφάλιση της Ποιότητας του Κρέατος, Υγιεινή και Επιθεώρηση του Κρέατος

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5693]: Υγιεινή του κρέατος των θηλαστικών, ΚΑΡΑΪΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.4.2]: Υγιεινή και Διασφάλιση της Ποιότητας και Τεχνολογία Αλιευμάτων

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2538]: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, Κ.Π. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.3.1]: Μαιευτική

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1250]: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΠΑΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.3.2]: Παθολογία Αναπαραγωγής των Θηλυκών Ζώων και Φυσιοπαθολογία Αναπαραγωγής των Αρσενικών Ζώων

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2490]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ, Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.3.3]: Παθολογία, Χειρουργική, Απεικονιστική Διαγνωστική και Παθολογική Ανατομική του Πεπτικού Συστήματος των Ζώων

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17162]: Γαστρεντερολογία του σκύλου και της γάτας, Ράλλης Τιμολέων Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.4]: Άσκηση των φοιτητών στα Σφαγεία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.4.1]: Παθολογία του Δέρματος και του Ενδοκρινικού Συστήματος

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.4.2]: Παθολογική Ανατομική του Δέρματος και του Ενδοκρινικού Συστήματος

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2876]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Ε) ΔΕΡΜΑ, Ι. ΒΛΕΜΜΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.4.3]: Παθολογία του Νευρικού και του Μυοσκελετικού Συστήματος

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2506]: Παθολογία του σκύλου και της γάτας (τεύχος Β) ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΡΘΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ, ΑΛ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ, Ζ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.4.4]: Παθολογική Ανατομική του Κινητικού και του Ενδοκρινικού Συστήματος

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2870]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Γ) ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Γ. ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.4.5]: Χειρουργική του Δέρματος, του Ενδοκρινικού και του Νευρικού Συστήματος

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.4.6]: Χειρουργική του Μυοσκελετικού Συστήματος

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12307912]: Ζώα Συντροφιάς: Ιστορικό, Κλινική Εξέταση και Διαγνωστικοι Χειρισμοί, Rijnberk, Sluijs Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.4.7]: Παθολογία Πτηνών

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.4.8]: Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6297]: Χειρουργική των κατοικιδίων ζώων τ. Α΄, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ: ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.5.1.α]: Άσκηση στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.5.2.α]: Άσκηση στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.5.3.α]: Άσκηση στο Νεκροτομείο

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ: ΒΟΟΕΙΔΗ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Ι

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ζ.Π.

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.5.1.β]: Άσκηση στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.5.2.β]: Άσκηση στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.5.3.β]: Άσκηση στο Νεκροτομείο

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ: ΧΟΙΡΟΙ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΙI

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: