Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [3ος (Ι) Κύκλος]: Βιοστατιστική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2704]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (τεύχος Α) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Χ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [3ος (Ι) Κύκλος]: Στοιχεία Πληροφορικής

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3ος (Ι) Κύκλος]: Ξενόγλωσση Ορολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3ος (Ι) Κύκλος]: Eισαγωγή στην Κτηνιατρική Εκπαίδευση

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Κ1]: Μόρια, Κύτταρα, Ιστοί

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5988]: Εμβρυολογία των κατοικίδιων θηλαστικών, ΜΑΓΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6421]: Βιοχημεία τομ. A΄, μέρος 1, ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17337]: Ιστοδίσκος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6356]: Φυσιολογία, ΣΜΟΚΟΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17403]: Μικροσκοπική δομή ιστών και οργάνων του σώματος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ.,Μιχαλούδη - Παύλου Ελένη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6422]: Βιοχημεία τομ. A΄, μέρος 2-3α, ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6188]: Συγκριτική ανατομική των κατοικιδίων θηλαστικών, ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7495]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41791]: Έγχρωμος άτλαντας κλινικής ανατομικής του σκυλού & της γάτας, Boyd J. S.,Paterson C.,May A. H. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6185]: Ιστολογία, ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ4Α]: Εκτροφή των Ζώων (Ι)

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2451]: ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ, Ν.Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ, Δ.Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ2]: Δομή και Λειτουργία των Συστημάτων του Σώματος Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17528]: Συγκριτική ανατομική των κατοικίδιων θηλαστικών, Ντινόπουλος Αθανάσιος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17371]: Λειτουργική οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ4Β]: Εκτροφή των Ζώων ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2487]: ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ, Α. ΣΠΑΗΣ, Π. ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΡΗ, Ε. ΧΡΗΣΤΑΚΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7804]: Οικονομική Ζωικής Παραγωγής, Ευάγγελος Παπαναγιώτου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2514]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (τεύχος Α), ΧΡ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ4Γ]: Εκτροφή των ζώων ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2484]: Εκτροφή μονογαστρικών (τεύχος Β) ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΙΑ, ΑΘ.Λ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Σ. ΤΣΕΡΒΕΝΗ-ΓΟΥΣΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6996]: ΦΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΑΤΑΣ, ΤΣΕΡΒΕΝΗ-ΓΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5446]: ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ, Ν.Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ, Α.Β. ΣΠΑΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2448]: ΙΠΠΟΤΡΟΦΙΑ, Γ.Ι. ΑΡΣΕΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ5Α]: Δομή και Λειτουργία των Συστημάτων του Σώματος ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6185]: Ιστολογία, ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6421]: Βιοχημεία τομ. A΄, μέρος 1, ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41791]: Έγχρωμος άτλαντας κλινικής ανατομικής του σκυλού & της γάτας, Boyd J. S.,Paterson C.,May A. H. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17403]: Μικροσκοπική δομή ιστών και οργάνων του σώματος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ.,Μιχαλούδη - Παύλου Ελένη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6422]: Βιοχημεία τομ. A΄, μέρος 2-3α, ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17337]: Ιστοδίσκος, Παπαδόπουλος Γεώργιος Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6356]: Φυσιολογία, ΣΜΟΚΟΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6188]: Συγκριτική ανατομική των κατοικιδίων θηλαστικών, ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΦΥΛΕΣ–ΔΙΑΤΡΟΦΗ–ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ–ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΕΥΖΩΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΝΔΟΡΝΙΘΑΣ, ΟΡΤΥΚΙΟΥ, ΜΕΛΕΑΓΡΙΔΑΣ, ΦΑΣΙΑΝΟΥ & ΠΕΡΔΙΚΑΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Κ4Δ]: Εκτροφή των Ζώων ΙV

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2423]: Εκτροφή μηρυκαστικών (τεύχος Γ) ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ, Ν.Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2465]: ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ, Α. ΣΠΑΗΣ, Π. ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΡΗ, Ε. ΧΡΗΣΤΑΚΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2338]: ΓΙΔΟΤΡΟΦΙΑ, Δ.Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ν.Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2378]: Εκτροφή μηρυκαστικών (τεύχος Α) ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ, Δ.Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ5Β]: Δομή και Λειτουργία των Συστημάτων του Σώματος ΙΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5995]: Λειτουργική Ανατομική των κατοικίδιων πτηνών, ΜΑΓΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ6Α1]: Παθογόνοι Παράγοντες Ι

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17367]: Κτηνιατρική παρασιτολογία, Χαραλαμπίδης Στυλιανός Θ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5896]: Στοιχεία κτηνιατρικής ανοσολογίας, ΚΟΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [3ος (ΙΙ) Κύκλος]: Επιδημιολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41274]: Εγκέφαλος και τέχνη, Ντινόπουλος Θανάσης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ, ΠΑΠΙΑΣ & ΧΗΝΑΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Κ6Β]: Παθογόνοι Παράγοντες ΙΙ & Γενική Παθολογική Ανατομική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7502]: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (τεύχος Α) ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΒΑΣ.ΧΡ. ΨΥΧΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2480]: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ, Γ. ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ, ΕΛ. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17472]: Παρασιτικά νοσήματα των ζώων και του ανθρώπου, Χαραλαμπίδης Στυλιανός Θ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ7Α]: Επιστήμες Τροφίμων Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6052]: Υγιεινή και τεχνολογία του γάλακτος και των προϊόντων του, ΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6058]: Εργαστηριακή εξέταση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ8Α]: Κλινικές Επιστήμες Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2503]: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, Β.Π. ΚΩΤΣΑΚΗ-ΚΟΒΑΤΣΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34273]: SAUNDERS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, BIRCHARD STEPHEN, SHERDING ROBERT Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34257]: SAUNDERS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, BIRCHARD STEPHEN, SHERDING ROBERT Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2840]: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΣΙΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Κ 7 (ΙΙΙ)]: Εκτροφή και Παθολογία Υδρόβιων Οργανισμών

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2455]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΩΝ (τόμος Α), Γ. ΦΩΤΗΣ, Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ7Β]: Επιστήμες Τροφίμων ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2690]: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP, Ι. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2532]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, Σ.Α. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Κ.Π. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ, Ι.Α. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ, Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ8Β]: Κλινικές Επιστήμες ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2867]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίων Ζώων (τεύχος Β) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ, ΣΤ. ΛΕΚΚΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26238]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΨΥΧΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2870]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Γ) ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Γ. ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2872]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Δ) ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΑΣΤΟΣ, ΕΛ. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2876]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Ε) ΔΕΡΜΑ, Ι. ΒΛΕΜΜΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2848]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίων Ζώων (τεύχος Α) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΦΘΑΛΜΟΣ-ΟΥΣ, Θ. ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [3ος (ΙΙΙ) Κύκλος]: Κτηνιατρική Δεοντολογία και Νομοθεσία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Κ7Δ]: Επιστήμες Τροφίμων ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2532]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, Σ.Α. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Κ.Π. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ, Ι.Α. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ, Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5693]: Υγιεινή του κρέατος των θηλαστικών, ΚΑΡΑΪΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2538]: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, Κ.Π. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Κ8Γ]: Κλινικές Επιστήμες ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34273]: SAUNDERS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, BIRCHARD STEPHEN, SHERDING ROBERT Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2876]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Ε) ΔΕΡΜΑ, Ι. ΒΛΕΜΜΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2848]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίων Ζώων (τεύχος Α) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ, ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΦΘΑΛΜΟΣ-ΟΥΣ, Θ. ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34257]: SAUNDERS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, BIRCHARD STEPHEN, SHERDING ROBERT Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2840]: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΣΙΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1250]: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΠΑΥΛΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17162]: Γαστρεντερολογία του σκύλου και της γάτας, Ράλλης Τιμολέων Σ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2870]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Γ) ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Γ. ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2872]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίω Ζώων (τεύχος Δ) ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΑΣΤΟΣ, ΕΛ. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2490]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ, Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2867]: Ειδική Παθολογική Ανατομική των Κατοικιδίων Ζώων (τεύχος Β) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ, ΣΤ. ΛΕΚΚΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7ος (IV) Κύκλος]: Άσκηση των φοιτητών στα Σφαγεία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6058]: Εργαστηριακή εξέταση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6052]: Υγιεινή και τεχνολογία του γάλακτος και των προϊόντων του, ΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ: ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Κ8Δ]: Κλινικές Επιστήμες IV

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1240]: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2504]: Παθολογία του σκύλου και της γάτας (τεύχος Α) ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΑΛ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2506]: Παθολογία του σκύλου και της γάτας (τεύχος Β) ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΡΘΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ, ΑΛ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ, Ζ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6297]: Χειρουργική των κατοικιδίων ζώων τ. Α΄, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26238]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΨΥΧΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8ος (V) Κύκλος]: Κλινικές Επιστήμες V

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ: ΒΟΟΕΙΔΗ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Ι

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2532]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, Σ.Α. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Κ.Π. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ, Ι.Α. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ, Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2538]: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, Κ.Π. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ζ.Π.

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5693]: Υγιεινή του κρέατος των θηλαστικών, ΚΑΡΑΪΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Επιλογής]: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8ος (V) Κύκλος]: Κλινικές Επιστήμες V

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ: ΧΟΙΡΟΙ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΙI

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Επιλογής]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: