Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Μάθημα [DE-1100]: Γερμανική Γλώσσα & Γλωσσική Ανάλυση

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [DE-1236]: Μετάφραση Γερμ-Ελλ. Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [DE-1237]: Μετάφραση Ελλ-Γερμ. Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102123666]: Θεμελίωση μιας Γενικής Θεωρίας της Μετάφρασης, Καταρίνα Ράις, Χανς Γ. Βερμέερ Λεπτομέρειες

Μάθημα [EL-1100]: Nεοελληνική Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21472]: Γραμματική της ελληνικής γλώσσας, Holton David,Mackridge Peter,Φιλιππάκη - Warburton Ειρήνη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94644546]: Η διαμάχη για τη γραπτή νεοελληνική γλώσσα, Gunnar Hering Λεπτομέρειες

Μάθημα [EN-1100]: Αγγλική Γλώσσα & Γλωσσική Ανάλυση

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:


Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [EN-1216]: Μετάφραση Αγγλ-Ελλ. Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41964858]: Η Μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα, Christiane Nord Λεπτομέρειες

Μάθημα [EN-1217]: Μετάφραση Ελλ-Αγγλ. Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [FR-1100]: Γαλλική Γλώσσα & Γλωσσική Ανάλυση

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [FR-1226]: Μετάφραση Γαλλ-Ελλ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22769841]: Γαλλοελληνικό λεξικό Πατάκης – Larousse, Εκδόσεις Πατάκη – Larousse Λεπτομέρειες

Μάθημα [FR-1227]: Μετάφραση Ελλ-Γαλλ. Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [TR-1100]: Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94646231]: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ, Sancar Sonmez Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [805]: Εισαγωγή στην ιστορία της οθωμανικής & τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας, Μπακιρτζής Ιωάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [YK-1100]: Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12188]: Θεωρία και πράξη της μετάφρασης, Κεντρωτής Γιώργος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [DE-2100]: Γερμανική Γλώσσα & Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [DE-2236]: Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [DE-2237]: Μετάφραση Ελλ-Γερμ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:


Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [EL-2100]: Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21472]: Γραμματική της ελληνικής γλώσσας, Holton David,Mackridge Peter,Φιλιππάκη - Warburton Ειρήνη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94644546]: Η διαμάχη για τη γραπτή νεοελληνική γλώσσα, Gunnar Hering Λεπτομέρειες

Μάθημα [EN-2100]: Αγγλική Γλώσσα & Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41960121]: English for Language and Linguistics in Higher Education Studies - Course Book with audio CDs, Anthony Manning Λεπτομέρειες

Μάθημα [EN-2216]: Μετάφραση Αγγλ-Ελλ. ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12218]: Translating from Major into Minor Languages, Παριανού Αναστασία Λεπτομέρειες

Μάθημα [EN-2217]: Μετάφραση Ελλ-Αγγλ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22767281]: Κρατύλος ή Περί Ορθότητος Ονομάτων, Λογικός, Πλάτων, Κεντρωτής Γιώργος (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [FR-2100]: Γαλλική Γλώσσα & Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [FR-2226]: Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112692455]: Λεξικό των Δυσκολιών και των Λαθών στη χρήση της Ελληνικής, Γεώργιος Μπαμπινιώτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [IT-2100]: Ιταλική Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [TR-2100]: Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4941]: Τουρκοελληνικό λεξικό, Faruk Tuncay,Λεωνίδας Καρατζάς Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22770937]: Τουρκοελληνικό λεξικό, Συλλογικό έργο Λεπτομέρειες

Μάθημα [YK-2100]: Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102075883]: Ποδήλατα και ποδηλάτες, Κεντρωτής Γιώργος Λεπτομέρειες

Μάθημα [DE-3000]: Δείγματα Προφορικού Λόγου-Γερμανικά

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [DE-3100]: Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41958780]: ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [DE-3101]: Γερμανική Λογοτεχνία Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [DE-3236]: Μετάφραση Γερμ-Ελλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [DE-3237]: Mετάφραση Ελλ-Γερμ ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102123666]: Θεμελίωση μιας Γενικής Θεωρίας της Μετάφρασης, Καταρίνα Ράις, Χανς Γ. Βερμέερ Λεπτομέρειες

Μάθημα [EL-3100]: Νεα Ελληνική Λογοτεχνία Ι

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102073104]: Άπαντα τα Ιταλικά, Σολωμός Διονύσιος(μετάφραση και επιλεγόμενα Κεντρωτής Γιώργος) Λεπτομέρειες

Μάθημα [EN-3000]: Δείγματα Προφορικού Λόγου-Αγγλικά

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EN-3100]: Ηνωμένο Βασίλειο, Χώρα και Πολιτισμός

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EN-3216]: Μετάφραση Αγγλ-Ελλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59365582]: Λειτουργική Διδακτική της Μετάφρασης, Παναγιώτης Ι. Κελάνδριας Λεπτομέρειες

Μάθημα [EN-3217]: Μετάφραση Ελλ-Αγγλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658621]: Η Νέα Επιστημονική Γνώση, Vico Giambattista, Κεντρωτής Γιώργος (μετ. - επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [FR-3000]: Δείγματα Προφορικού Λόγου- Γαλλικά

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [FR-3100]: Γαλλία, Χώρα και Πολιτισμός Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [FR-3226]: Μετάφραση Γαλλ-Ελλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13960]: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [FR-3227]: Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [IT-3100]: Ιταλική Γλώσσα ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [TR-3100]: Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68372570]: Τουρκοελληνικό Ελληνοτουρκικό Λεξικό Όρων Οικονομικών – Κοινωνικών – Πολιτικών και Όρων Διεθνών Οργανισμών, ΛΙΑΖΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102100674]: ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ, ΛΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΦΝΟΠΑΤΙΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [DE-4000]: Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Γερμανικά

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [DE-4100]: Γερμανόφωνες Χώρες και οι Πολιτισμοί τους

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [DE-4236]: Μετάφραση Γερμ-Ελλ IV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [DE-4237]: Μετάφραση Ελλ-Γερμ IV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EN-3217]: Μετάφραση Ελλ-Αγγλ ΙV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EN-4000]: Aνάλυση Κειμένου και Μετάφραση-Αγγλικά

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EN-4100]: Αγγλόφωνες Χώρες και οι Πολιτισμοί τους

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EN-4216]: Μετάφραση Αγγλ-Ελλ IV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112706974]: Η εξ αποστάσεως διερμηνεία στις δημόσιες υπηρεσίες, Βλαχόπουλος Σ., Ιωαννίδης Α., Λεπτομέρειες

Μάθημα [FR-4000]: Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση-Γαλλικά

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [FR-4100]: Γαλλόφωνες χώρες και οι Πολιτισμοί τους

Εξάμηνο 4 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [FR-4226]: Μετάφραση Γαλλ-Ελλ ΙV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12194]: Μεταφράζοντας τον κόσμο του άλλου, Γραμμενίδης Σίμος Λεπτομέρειες

Μάθημα [IT-4100]: Ιταλική Γλώσσα IV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [TR-4100]: Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες IV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4927]: Ελληνοτουρκικό Λεξικό, Faruk Tuncay, Λεωνίδας Καρατζάς Λεπτομέρειες

Μάθημα [CI-5316]: Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλ-Ελλ V

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:


Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [CI-5317]: Διαδοχική Διερμηνεία Ελλ-Αγγλ V

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [CI-5326]: Διαδοχική Διερμηνεία Γαλλ-Ελλ V

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [CI-5336]: Διαδοχική Διερμηνεία Γερμ-Ελλ V

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77121107]: Μπορείτε να τους ρωτήσετε για μένα;, Αναστάσιος Ιωαννίδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [CI-5337]: Διαδοχική Διερμηνεία Ελλ-Γερμ. V

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [CI5327]: Διαδοχική Διερμηνεία Ελλ-Γαλλ V

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [DE-5000]: Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας Γερμανικά

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EN-5000]: Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας Αγγλικά

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ES-5256]: Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά Ι

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ET-5216]: Οικονομικο-νομικο-κοινωνική Μετάφραση Αγγλ-Ελλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12776042]: Λεξικό Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό Εμπορικών - Τραπεζικών και Χρηματο-οικονομικών όρων, Χρυσοβιτσιώτης Ι.,Σταυρακόπουλος Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ET-5217]: Οικονο-νομικο-κοινωνική Μετάφραση Ελλ-Αγγλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94644407]: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή Δικτυακών Τόπων, Miguel A. Jiménez-Crespo Λεπτομέρειες

Μάθημα [ET-5226]: Οικονομικο-νομικο-κοινωνική Μετάφραση Γαλλ-Ελλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102074940]: ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, Φορτσάκης Θ., Γαρδούνης M. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ET-5227]: Οικονομικο-νομικο-κοινωνική Μετάφραση Ελλ-Γαλλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ET-5236]: Οικονομικο-νομικο-κοινωνική Γερμ-Ελλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ET-5237]: Οικονομικο-νομικο-κοινωνική Μετάφραση Ελλ-Γερμ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [FR-5000]: Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας Γαλλικά

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [IT-3246]: Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [IT-5246]: Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [LT-5216]: Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλ-Ελλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31141]: Βασικό λεξικό λογοτεχνικών και φιλολογικών όρων, Μαρκαντωνάτος Γεράσιμος Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94692482]: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ, ΤΙΤΙΚΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [LT-5217]: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ-Αγγλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15038]: Η τέχνη της μυθοπλασίας και της δημιουργικής γραφής, Αναγνωστόπουλος Βασίλειος Δ.,Πλατανίτης Δημήτρης,Μαραγκόπουλος Άρης,Νικολαΐδου Σοφία,Μηλιώρη Πόλυ,Μανδηλαράς Φίλιππος Λεπτομέρειες

Μάθημα [LT-5226]: Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλ-Ελλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [LT-5227]: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ-Γαλλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [LT-5236]: Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμ-Ελλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:


Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [LT-5237]: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ-Γερμ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [TT-5216]: Τεχνική Μετάφραση Αγγλ-Ελλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658412]: Ζητήματα Ορολογίας στην Τεχνική Μετάφραση, Κεραμίδας Σ. Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32880]: ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΝΕΛΛΗ ΒΕΖΟΥ-ΜΑΓΚΟΥΤΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [TT-5217]: Τεχνική Μετάφραση Ελλ-Αγγλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658412]: Ζητήματα Ορολογίας στην Τεχνική Μετάφραση, Κεραμίδας Σ. Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122092179]: Ελληνική ορολογία, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου,Κατσογιάννου Μαριάννα,Ευθυμίου Ελένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [TT-5226]: Τεχνική Μετάφραση Γαλλ-Ελλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122077740]: ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, Ελευθερία Δογορίτη, Θεόδωρος Βυζάς Λεπτομέρειες

Μάθημα [TT-5227]: Τεχνική Μετάφραση Ελλ-Γαλλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [TT-5236]: Τεχνική Μετάφραση Γερμ-Ελλ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [TT-5237]: Τεχνική Μετάφραση Ελλ-Γερμ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YK-5000]: Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112700438]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, Επιμέλεια: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Συγγραφείς:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΙΑΡΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΡΑΝΑΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΑΤΣΕΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΟΡΑΤΖΑΝΗΣ ΝΑΣΟΣ,ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ, ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΜΠΕΛΛΑΣ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΤΖΩΤΖΕΣ ΣΕΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [YK-5002]: Θεωρία της Διερμηνείας

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YK-5003]: Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102071601]: Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών, 2η έκδοση, Λιαργκόβας Παναγιώτης, Δερμάτης Ζαχαρίας, Κομνηνός Δημήτριος Λεπτομέρειες

Μάθημα [YK-5100]: Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YK-5101]: Φιλοσοφία Ι

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77267133]: Τέχνη, φιλοσοφία, αυτονομία, Λαζαράτος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [YK-8001]: Μεταφραστική Τεχνολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [CI-6316]: Διαδοχικη Διερμηνεία Αγγλ-Ελλ VI

Εξάμηνο 6 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [CI-6317]: Διαδοχική Διερμηνεία Ελλ-Αγγλ VI

Εξάμηνο 6 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [CI-6326]: Διαδοχική Διερμηνεία Γαλλ-Ελλ VI

Εξάμηνο 6 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [CI-6327]: Διαδοχική Διερμηνεία Ελλ-Γαλλ VI

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [CI-6336]: Διαδοχική Διερμηνεία Γερμ-Ελλ VI

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [CI-6337]: Διαδοχική Διερμηνεία Ελλ-Γερμ VI

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ES-6256]: Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ET-6216]: Oικονομικη-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλ-Ελλ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12179]: Η μετάφραση των οικονομικών κειμένων, Κελάνδριας Παναγιώτης Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ET-6217]: Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86055485]: ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ, ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΑΝΑΚΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ET-6226]: Oικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλ-Ελλ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22658]: Βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης - Β' Έκδοση, Πολυχρονόπουλος Γεώργιος, Κορρές Γεώργιος Μ., Ρόντος Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ET-6227]: Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελλη-Γαλλ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ET-6236]: Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμ-Ελλ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ET-6237]: Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελλ-Γερμ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [IT-4246]: Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [IT-6246]: Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [LT-6216]: Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλ-Ελλ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102073413]: Η (α)πειθαρχία των λέξεων, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22771919]: Σύγχρονες Θεωρίες Μετάφρασης., Edwin Gentzler Λεπτομέρειες

Μάθημα [LT-6217]: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ-Αγγλ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33154966]: Το παζλ της μετάφρασης, Ανθή Βηδενμάιερ Λεπτομέρειες

Μάθημα [LT-6226]: Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλ-Ελλ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22694304]: Το κερί της ζωής μου ή ο συνένοχος θεατής, Μελκιό Φαμπρίς Λεπτομέρειες

Μάθημα [LT-6227]: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ-Γαλλ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [LT-6236]: Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμ-Ελλ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [LT-6237]: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ-Γερμ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50712698]: Η γερμανική κατοχή σε πεζογράφους της Θεσσαλονίκης, Σωτηρία Σταυρακοπούλου Λεπτομέρειες

Μάθημα [TT-6216]: Τεχνική Μετάφραση Αγγλ-Ελλ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658412]: Ζητήματα Ορολογίας στην Τεχνική Μετάφραση, Κεραμίδας Σ. Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32880]: ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΝΕΛΛΗ ΒΕΖΟΥ-ΜΑΓΚΟΥΤΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [TT-6217]: Τεχνική Μετάφραση Ελλ-Αγγλ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658412]: Ζητήματα Ορολογίας στην Τεχνική Μετάφραση, Κεραμίδας Σ. Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59386340]: Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών, Συλλογική Εργασία Λεπτομέρειες

Μάθημα [TT-6227]: Τεχνική Μετάφραση Ελλ-Γαλλ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [TT-6237]: Τεχνική Μετάφραση Ελλ-Γερμ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YK-6000]: Δίκαιο

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34769]: Ιστορία του Δικαίου, Τρωιάνος Σπύρος, Βελισσαροπούλου-Καράκωστα Ιουλία Λεπτομέρειες

Μάθημα [YK-6001]: Κοινοτική Διερμηνεία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YK-6100]: Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18190889]: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΜΑΡΙΑ Α.Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [YK-6101]: Φιλοσοφία ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [30436]: Τέχνη και πολυσημία, Λαζαράτος Γιάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ET-7216]: Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλ-Ελλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102125968]: ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥ., ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΧΑΡ., ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ET-7237]: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ-Γερμ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [LT-7216]: Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλ-Ελλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94645735]: Σημειωτική και μετάφραση. Από τη σημείωση στη διασημειωτικότητα, Κουρδής Ευάγγελος Λεπτομέρειες

Μάθημα [LT-7217]: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ-Αγγλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22768125]: Ο Ελύτης στην Ευρώπη, Πάολα Μάρια Μινούτσι, Χρήστος Μπιντούδης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24103]: Η ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα, Γαραντούδης Ευριπίδης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [33153371]: Κ. Π. Καβάφης. Η ποίηση και η ποιητική του, Δημήτρης Δασκαλόπουλος Λεπτομέρειες

Μάθημα [LT-7226]: Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλ-Ελλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [LT-7227]: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ-Γαλλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [LT-7236]: Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμ-Ελλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:


Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [LT-7237]: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ-Γερμ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SC-7318]: Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Aγγλ-Ελλ VII

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SC-7319]: Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελλ-Αγγλ VII

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SC-7329]: Διαδοχική Διερμηνεία Eλλ-Γαλλ VII

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SC-7338]: Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμ-Ελλ VII

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SC-7339]: Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Eλλ-Γερμ VII

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SC7328]: Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γαλλ-Ελλ VII

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [TT-7216]: Τεχνική Μετάφραση Αγγλ-Ελλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658412]: Ζητήματα Ορολογίας στην Τεχνική Μετάφραση, Κεραμίδας Σ. Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32880]: ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΝΕΛΛΗ ΒΕΖΟΥ-ΜΑΓΚΟΥΤΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59386340]: Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών, Συλλογική Εργασία Λεπτομέρειες

Μάθημα [TT-7217]: Τεχνική Μετάφραση Ελλ-Αγγλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658412]: Ζητήματα Ορολογίας στην Τεχνική Μετάφραση, Κεραμίδας Σ. Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32880]: ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΝΕΛΛΗ ΒΕΖΟΥ-ΜΑΓΚΟΥΤΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59386340]: Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών, Συλλογική Εργασία Λεπτομέρειες

Μάθημα [TT-7226]: Τεχνική Μετάφραση Γαλλ-Ελλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122077740]: ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, Ελευθερία Δογορίτη, Θεόδωρος Βυζάς Λεπτομέρειες

Μάθημα [TT-7227]: Τεχνική Μετάφραση Ελλ-Γαλλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [TT-7236]: Τεχνική Μετάφραση Γερμ-Ελλ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [TT-7237]: Τεχνική Μετάφραση Ελλ-Γερμ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YK-7000]: Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YK-7001]: Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41964158]: Οι διερμηνείς ως διπλωμάτες, Roland Ruth (Επιμ.: Κάτσιος Σ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [YK-7100]: Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι.Εισαγωγή:Ιστορία-Εννοιες-Ορισμοί

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YK-7300]: Δεοντολογία και Διερμηνεία

Εξάμηνο 7 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41958780]: ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [YK-7301]: Τεχνικές Προφορικού Λόγου

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [IT-1100]: Ιταλική Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SI-7318]: Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλ-Ελλ VIII

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SI-7319]: Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελλ-Αγγλ VIII

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SI-7328]: Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γαλλ-Ελλ VIII

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SI-7329]: Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελλ-Γαλλ VIII

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SI-7338]: Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμ-Ελλ VIII

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SI-7339]: Διαδοχική Διερμηνεία Ελλ-Γερμ VIII

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SM-0500]: Εισαγωγή στη Διερμηνεία

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SM-0501]: Μεθοδολογία και Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SM-0513]: Εφαρμοσμένες μέθοδοι τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής, οικονομίας και πολιτισμού της σύγχρονης Αλβανίας και Πολιτική Επικοινωνία

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SM-9500]: Εφαρμογές Αστικού Δικαίου: Δικαιοπραξίες

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34426]: Δίκαιο της δικαιοπραξίας, Παπαστερίου Δημήτριος Η.,Κλαβανίδου Δέσποινα Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [SM-9504]: Ευρωπαϊκή Ιστορία

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102118349]: Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης, John Merriman, επιστ. επιμ.: Ιάκωβος Μιχαηλίδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [SM-9600]: Βαλκανικοί Εθνικισμοί

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SM-9601]: Aνάλυση δημογραφικού λόγου μέσα από τα τουρκικά ΜΜΕ

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68372889]: Μηνύματα, σημεία και σημασίες, Danesi Marcel, Μτφ. Κόκκινου Χαρά, Επιμ. Δαλκαβούκης Βασίλειος Λεπτομέρειες

Μάθημα [SM-9601]: Λαϊκοί Πολιτισμοί στα Βαλκάνια

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SM-9603]: Εισαγωγικό Σεμινάριο για τους φοιτητές ERASMUS σχετικά με την πολιτική προσαρμογή τους στην Κέρκυρα.

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SM-9620]: Διάσημοι Επισκέπτες της Κέρκυρας

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [SM-9630]: Μεταφρασιολογική προσέγγιση των νεοελληνικών μεταφρασμάτων στον Επτανησιακό Χώρο κατά τον 19ο αιώνα

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94645829]: Συγκριτισμός και θεωρία της λογοτεχνίας, Marino Adrian Λεπτομέρειες

Μάθημα [SM-9700]: Ορθοφωνία και Διαχείριση Αγχους

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-0500]: Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-0501]: Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία Ι :Ρεύματα, Τάσεις, Εποχές απο τον Σαίξπηρ στον Μπόρχες

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-0503]: Ιστορία Τουρκικής Λογοτεχνίας

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86199928]: Η Μαντόνα με το γούνινο παλτό, Sabahattin Ali Λεπτομέρειες

Μάθημα [YE-0504]: Ιταλία, Χώρα και Πολιτισμός

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-0511]: Αλβανία, Χώρα, Γλώσσα, Πολιτισμός Ι

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-0512]: Αλβανία, Χώρα, Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-0600]: Ισπανία, Χώρα και Πολιτισμός

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-0602]: Κοινωνιογλωσσολογία

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86198541]: Η προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων στην Ευρώπη, Τσίγκου Μ., Λίβας Σ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12719140]: Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας, Αργύρης Αρχάκης, Μαριάννα Κονδύλη Λεπτομέρειες

Μάθημα [YE-0604]: Μετάφραση Κειμένων της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-0605]: Τουρκία: Γλώσσα, Πολιτισμός και Κοινωνία

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12205]: Αυτό σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει εκείνο, Hall Sean Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41958794]: Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές, Μαριάνθη Γεωργαλίδου, Μαρία Σηφιανού, Βίλλυ Τσάκωνα (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [YE-0700]: Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Θεσμοί

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31214]: Διεθνείς οργανισμοί, Bennett A. LeRoy, Oliver James K. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94645304]: Συγκριτική πολιτική και διακυβέρνηση, Hague Rod,Harrop Martin, McCormick John (Συγγρ.) - Παγουλάτος Γιώργος, Παπαγεωργίου Ιωάννης (Επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [YE-0701]: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία: Επτανησιακή Σχολή

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32092]: Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, Αγγελάτος Δημήτρης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122093140]: Οι Επτανήσιοι και ο Σολωμός, Γαραντούδης Ευριπίδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [YE-0702]: Νεοελληνική Πεζογραφία

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68370280]: Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΟΒΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [YE-0703]: Γενικές Αρχές Διεθνών Σχέσεων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86198541]: Η προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων στην Ευρώπη, Τσίγκου Μ., Λίβας Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [YE-0705]: Μετάφραση και Ανάλυση κειμένων εργασιακών σχέσεων και Ιστορία της Εργασίας

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-9100]: Λογοτεχνία Αγγλόφωνων Χωρών

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-9101]: Λογοτεχνία Γαλλόφωνων Χωρών

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-9102]: Λογοτεχνία Γερμανόφωνων Χωρών

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-9103]: Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12208]: Στις κερκίδες του λόγου, Κεντρωτής Γιώργος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [YE-9500]: Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ:Μελέτη συγκεκριμένων λογοτεχνικών κειμένων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-9501]: Νεοελληνική Ποίηση

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41959158]: Τα Ποιήματα, Κ.Π. Καβάφης, Δημηρούλης Δημήτρης (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59371196]: Κ. Π. Καβάφης: Η αξία της ποίησης, Ελισάβετ Αρσενίου Λεπτομέρειες

Μάθημα [YE-9502]: Ερμηνεία Φιλοσοφικών Κειμένων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77116535]: Το παράθυρο του Καστοριάδη, Λαζαράτος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [YE-9503]: Υφολογία και Μετάφραση

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-9504]: Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102071680]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, Β.SAGASTER, Γ. ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [YE-9505]: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομικό Εγκλημα

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [30467]: Το οικονομικό έγκλημα στην αρχιτεκτονική των διεθνών οικονομικών σχέσεων, Κάτσιος Σταύρος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [YE-9506]: Μεταφράζοντας το χιούμορ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-9600]: Υποτιτλισμός

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-9602]: Πολιτική και Κοινωνία στη Μέση Ανατολή

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-9604]: Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ. Νεωτερικά κείμενα Τέχνης, Φιλοσοφίας και Πολιτικής

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YE-9605]: Εισαγωγή στη διαχείριση μεταφραστικού έργου

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YK-5001]: Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122079248]: Τουρκία: Μια χώρα σε «πατινάζ», Γεώργιος Β. Μιχαλακόπουλος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [33134012]: Κάτω από την ίσαλο γραμμή, Γεώργιος B. Μιχαλακόπουλος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59362418]: Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, Ζήνωνας Τζιάρρας, Νίκος Μούζουρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [YK-8000]: Κοινωνιολογία της Μετάφρασης

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12195]: Μετάφραση και παγκοσμιοποίηση, Cronin Michael Λεπτομέρειες

Μάθημα [YK-8002]: Ειδική Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13784]: ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [YK-8003]: Iστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [YK-8004]: Κριτική Λογοτεχνικής Μετάφρασης

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94692482]: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ, ΤΙΤΙΚΑ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102075883]: Ποδήλατα και ποδηλάτες, Κεντρωτής Γιώργος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΠ-0815]: Σεμινάριο Πολιτικής Επικοινωνίας

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΠ-0845]: Εισαγωγή στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων: