Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Μάθημα [001Υ]: ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [002Υ]: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [003Υ]: ΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [004Υ]: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [005Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [006Υ]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [007Υ]: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [008Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [009Υ]: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010Υ]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [011Υ]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [012Υ]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [013Υ]: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [014Ε]: ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [015Ε]: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [017Ε]: ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [018Ε]: ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [020Ε]: ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [021Ε]: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [023Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [024Ε]: ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [025Ε]: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΥ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [026Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [027Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [028Ε]: ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [029Ε]: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [030Ε]: ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [031Ε]: ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0901]: ΑΓΓΛΙΚΑ-1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0902]: ΑΓΓΛΙΚΑ-2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0903]: ΑΓΓΛΙΚΑ-3

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0904]: ΑΓΓΛΙΚΑ-4

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [090Υ]: ΑΓΓΛΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0921]: ΓΑΛΛΙΚΑ-1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0922]: ΓΑΛΛΙΚΑ-2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0923]: ΓΑΛΛΙΚΑ-3

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0924]: ΓΑΛΛΙΚΑ-4

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [092Υ]: ΓΑΛΛΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0941]: ΙΤΑΛΙΚΑ-1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0942]: ΙΤΑΛΙΚΑ-2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0943]: ΙΤΑΛΙΚΑ-3

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0944]: ΙΤΑΛΙΚΑ-4

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [094Υ]: ΙΤΑΛΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0961]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0962]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0963]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-3

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0964]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-4

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [096Υ]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0981]: ΕΛΛΗΝΙΚΑ-1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0982]: ΕΛΛΗΝΙΚΑ-2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0983]: ΕΛΛΗΝΙΚΑ-3

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0984]: ΕΛΛΗΝΙΚΑ-4

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [098Υ]: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [100Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [101Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [102Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [103Υ]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝ. ΜΕΡΟΣ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [104Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [105Υ]: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [106Υ]: ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙ (ΒΙΟΜ. ΦΥ.)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [107Υ]: ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΟΥ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [108Υ]: ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΑΕΙΘΑΛΗ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [109Υ]: ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι (ΣΙΤΗΡΑ-ΨΥΧΑΝΘΗ-ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [110Υ]: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [111Υ]: ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [112Υ]: ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [113Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [114Υ]: ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΓ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [115Υ]: ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [116Υ]: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [117Υ]: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [118Υ]: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [119Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [120Υ]: ΕΧΘΡΟΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [121Υ]: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [122Ε]: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [123Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [124Ε]: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [126Ε]: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [127Ε]: ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [128Ε]: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [129Ε]: ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΠΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [130Ε]: ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [131Ε]: ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [132Ε]: ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [133Ε]: ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [134Ε]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [136Ε]: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [137Ε]: ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [138Ε]: ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [139Ε]: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [140Ε]: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [141Ε]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [142Ε]: ΛΕΙΜΩΝΕΣ - ΒΟΣΚΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [143Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [144Ε]: ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [145Ε]: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [146Ε]: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [147Ε]: ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΜΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [148Ε]: ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [150Ε]: ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [152Ε]: ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΜΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [154Ε]: ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [155Υ]: ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [156Ε]: ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [200Υ]: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [201Υ]: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [202Υ]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [203Υ]: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [205Υ]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [206Υ]: ΛΕΙΜΩΝΕΣ - ΒΟΣΚΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [208Υ]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [209Υ]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [210Υ]: ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [211Υ]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [212Υ]: ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [213Υ]: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [214Υ]: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [215Υ]: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [218Υ]: ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑ-ΑΛΙΕΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [221Υ]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [222Υ]: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΦΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [223Υ]: ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [225Ε]: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [227Ε]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [230Ε]: ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [231Ε]: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [232Ε]: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [235Ε]: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΖΩΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [236Υ]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [237Ε]: ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [238Υ]: ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [239Υ]: ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑ - ΓΟΥΝΟΦΟΡΑ ΖΩΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [240Ε]: ΙΠΠΟΤΡΟΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [241Υ]: ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [243Ε]: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [246Υ]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [247Υ]: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [248Ε]: ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [249Ε]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [250Ε]: ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [252Ε]: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [300Υ]: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [301Υ]: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [302Υ]: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [303Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [304Υ]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [306Υ]: ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [307Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [308Υ]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [309Υ]: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [310Υ]: ΕΜΠΟΡΙΑ (ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ) ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [311Υ]: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [312Υ]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [313Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [314Υ]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [315Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [316Υ]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [317Υ]: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [318Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [319Υ]: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [320Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [321Ε]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [322Ε]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [325Ε]: ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [326Ε]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [327Ε]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [332Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [334Ε]: ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [336Ε]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [338Ε]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [340Ε]: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [342Ε]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [344Ε]: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [345Υ]: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [346Ε]: ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [401Υ]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [402Υ]: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Ι - ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [403Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [404Υ]: ΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [405Υ]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [406Υ]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [407Υ]: ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [408Υ]: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [409Υ]: ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [410Υ]: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [411Υ]: ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [412Υ]: ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [413Υ]: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΙ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [414Υ]: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΑΙΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [415Υ]: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [416Υ]: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [417Υ]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [418Υ]: ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [419Υ]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [420Ε]: ΑΚΟΡΕΣΤΗ ΡΟΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [421Υ]: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [422Ε]: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [424Ε]: ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [425Ε]: ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [426Ε]: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [428Ε]: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [429Ε]: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [430Ε]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [431Ε]: ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [432Ε]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [433Ε]: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [434Ε]: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [435Ε]: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [436Ε]: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [437Ε]: ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [441Ε]: ΟΡΥΚΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [443Ε]: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [444Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [445Υ]: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [446Ε]: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [447Ε]: ΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [448Ε]: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [450Ε]: ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [454Ε]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [455Ε]: ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [501Υ]: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [502Υ]: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [506Υ]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [507Υ]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΙΧΘΥΩΝ - ΑΥΓΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [508Υ]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [509Υ]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [511Υ]: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [512Υ]: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [515Υ]: ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [516Υ]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [518Υ]: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [519Ε]: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [520Ε]: ΥΓΙΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [521Ε]: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [522Ε]: ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [523Ε]: ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [525Ε]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [526Υ]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [527Ε]: ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [528Υ]: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [530Υ]: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [532Ε]: ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [535Υ]: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [539Υ]: ΠΟΙΟΤ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [540Υ]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [541Υ]: ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [542Υ]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [543Υ]: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [602Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [604Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [605Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [610Υ]: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [611Υ]: ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι (ΣΙΤΗΡΑ-ΨΥΧΑΝΘΗ-ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [612Υ]: ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [613Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [614Υ]: ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [636Υ]: ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [637Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [638Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [639Υ]: ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [640Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [641Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [642Υ]: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [643Υ]: ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [644Υ]: ΛΕΙΜΩΝΕΣ - ΒΟΣΚΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [645Υ]: ΕΚΜΗΧΑΝΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [646Ε]: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [647Υ]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [649Υ]: ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [650Ε]: ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [651Υ]: ΕΧΘΡΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [652Ε]: ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [653Υ]: ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [654Ε]: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [655Ε]: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [656Ε]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [657Ε]: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [658Ε]: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [659Ε]: ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [660Ε]: ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [661Ε]: ΕΧΘΡΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [662Ε]: ΑΚΑΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [663Ε]: ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [665Ε]: ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ) (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [667Ε]: ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [669Ε]: ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [671Ε]: ΓΕΝΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [673Ε]: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [674Υ]: ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΟΥ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [675Ε]: ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [701Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [702Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [703Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [704Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [705Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [710Υ]: ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [713Υ]: ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [715Υ]: ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ) (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [717Υ]: ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [719Υ]: ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [725Υ]: ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [727Υ]: ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [729Ε]: ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [733Ε]: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [739Ε]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [741Ε]: ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [742Ε]: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [743Υ]: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [744Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [746Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [747Υ]: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [748Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [749Υ]: ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [750Υ]: ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [751Υ]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [752Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [753Ε]: ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [754Υ]: ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [755Ε]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [756Υ]: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [757Ε]: ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [758Υ]: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [760Υ]: ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [762Ε]: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [764Ε]: ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [766Ε]: ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [768Ε]: ΜΙΚΡΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [770Ε]: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ + ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [772Ε]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [774Υ]: ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΟΥ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [801Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [803Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [804Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [806Υ]: ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [807Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [808Υ]: ΑΚΑΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [809Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [812Υ]: ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [814Υ]: ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΕΡΓ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [816Υ]: ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ι

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [820Υ]: ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [821Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [822Υ]: ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [823Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [824Υ]: ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [826Υ]: ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [827Υ]: ΕΧΘΡΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [829Υ]: ΕΧΘΡΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [833Υ]: ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [839Ε]: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [841Ε]: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [844Ε]: ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [845Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [850Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [851Υ]: ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [852Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [853Υ]: ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤ.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [854Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [855Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [856Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [857Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [858Υ]: ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [859Ε]: ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [860Υ]: ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [861Ε]: ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [862Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [863Ε]: ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [864Ε]: ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [865Ε]: ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [866Ε]: ΕΧΘΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [867Ε]: ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [868Ε]: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [869Υ]: ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [870Ε]: ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [872Ε]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [874Ε]: ΑΚΑΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [901Ε]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν013Υ]: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32998152]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ, ΛΙΑΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΤΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν024Ε]: ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [366]: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΜΟΣ Ι, MADIGAN M.T., MARTINKO J.M., PARKER J. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν026Ε]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21624]: Η επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο, Λαμπριανίδης Λόης,Καλογερέσης Θανάσης,Κουρτέσης Αρτέμης,Λαμπριανίδης Παναγιώτης,Κόλλιας Χρήστος Γ.,Ναξάκης Χαρίλαος,Χλέτσος Μιχάλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22678923]: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Κατερίνα Σαρρή, Άννα Τριχοπούλου Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν027Υ]: ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν028Ε]: ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν030Ε]: ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8507]: ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΙΣΟΠΟΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν031Ε]: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32998679]: Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος, Τσιούρης Σωτήριος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν032Ε]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν033Ε]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12277684]: ΕΛΛΗΝΙΚΟ MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ, JOYCE COX, JOAN LAMBERT, CURTIS FRYE Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν034Ε]: ΑΡΧΕΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11312]: Οι ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών, Παπαζαφειρίου Ζαφείρης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν035Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν036Ε]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν037Ε]: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17221]: Εισαγωγή στη βιοχημεία, Διαμαντίδης Γρηγόρης Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν038Ε]: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν039Ε]: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33134074]: Εφαρμοσμένη μετεωρολογία, Μπαλτάς Ευάγγελος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν041Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7695]: Γεωργική Εκπαίδευση, Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν043Ε]: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50659802]: Βιώσιμη συνεταιριστική οικονομία - Θεωρία και πρακτική, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Λ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν047Ε]: ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22757628]: ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ, Ιωάννης Ασημακόπουλος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν049Ε]: ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12833463]: ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7972]: ΑΡΧΕΣ ΜΗXΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ, ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν051Ε]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν053Ε]: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8609]: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΝΙΚΗΤΑ-ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν055Ε]: ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΥ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59375763]: Ανατομική των Αγροτικών Ζώων, Μάγρας Ιωάννης, Αντωνόπουλος Ιωάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν057Ε]: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22753]: Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες Τ. Α', Παπουτσόγλου Σωφρόνιος Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν059Ε]: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12979024]: Προγραμματίζοντας σε matlab, Στεφανάκος Χ.Ν Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν061Ε]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [37]: Γεωργικά Φάρμακα, Ευθυμία Παπαδοπούλου - Μουρκίδου Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν063Ε]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [960]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ - ΦΑΙΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ Δ., ΚΟΚΚΙΝΗ Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν0701]: ΑΓΓΛΙΚΑ-1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17069]: English for Agricultural Sciences, Καζαμία - Χρήστου Βασιλεία,Ζιάκα Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17182]: Γλωσσάρι βασικών γεωπονικών όρων, Καζαμία - Χρήστου Βασιλεία,Ζιάκα Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν0702]: ΑΓΓΛΙΚΑ-2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17182]: Γλωσσάρι βασικών γεωπονικών όρων, Καζαμία - Χρήστου Βασιλεία,Ζιάκα Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17069]: English for Agricultural Sciences, Καζαμία - Χρήστου Βασιλεία,Ζιάκα Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν0703]: ΑΓΓΛΙΚΑ-3

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17182]: Γλωσσάρι βασικών γεωπονικών όρων, Καζαμία - Χρήστου Βασιλεία,Ζιάκα Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17069]: English for Agricultural Sciences, Καζαμία - Χρήστου Βασιλεία,Ζιάκα Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν0704]: ΑΓΓΛΙΚΑ-4

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17182]: Γλωσσάρι βασικών γεωπονικών όρων, Καζαμία - Χρήστου Βασιλεία,Ζιάκα Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17069]: English for Agricultural Sciences, Καζαμία - Χρήστου Βασιλεία,Ζιάκα Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν070Υ]: ΑΓΓΛΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17069]: English for Agricultural Sciences, Καζαμία - Χρήστου Βασιλεία,Ζιάκα Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17182]: Γλωσσάρι βασικών γεωπονικών όρων, Καζαμία - Χρήστου Βασιλεία,Ζιάκα Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν0711]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0712]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0713]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-3

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0714]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-4

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν071Υ]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0721]: ΓΑΛΛΙΚΑ-1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0722]: ΓΑΛΛΙΚΑ-2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0723]: ΓΑΛΛΙΚΑ-3

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0724]: ΓΑΛΛΙΚΑ-4

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν072Υ]: ΓΑΛΛΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0731]: ΙΤΑΛΙΚΑ-1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0732]: ΙΤΑΛΙΚΑ-2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0733]: ΙΤΑΛΙΚΑ-3

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0734]: ΙΤΑΛΙΚΑ-4

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν073Υ]: ΙΤΑΛΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0741]: ΕΛΛΗΝΙΚΑ-1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0742]: ΕΛΛΗΝΙΚΑ-2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0743]: ΕΛΛΗΝΙΚΑ-3

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν0744]: ΕΛΛΗΝΙΚΑ-4

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν074Υ]: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν110Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32998856]: Μακροοικονομική και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Mankiw N. Gregory, Ball Laurence, Χορταρέας Γεώργιος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν117Ε]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11111]: Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, Σέμος Αναστάσιος Β. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν119Ε]: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50659301]: Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση, Varian Hal R. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν120Ε]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12508145]: Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Babbie Earl Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν121Ε]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3929]: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν122Ε]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1732]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΚΟΥΣΗ Μ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν123Ε]: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12867128]: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΙΑΡΔΟΣ Γ., ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν124Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12309307]: Δέκα Παραδείγματα Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας: Από τη θεωρία στην πράξη, Αθ.Φ. Τσιπλητάρης, Θ.Κ. Μπαμπάλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν125Ε]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41045]: Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Σταύρος Τσουκαλάς Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25681]: Οικονομική γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Κιτσοπανίδης Γεώργιος Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν126Ε]: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50659802]: Βιώσιμη συνεταιριστική οικονομία - Θεωρία και πρακτική, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Λ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν127Ε]: ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50662530]: Βασικές αρχές του marketing, ΤΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν128Ε]: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658638]: Αγροτική Πολιτική, Σέμος Αναστάσιος Β. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν130Ε]: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν134Ε]: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [691]: ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30135]: Θεωρητική ανάλυση και μέτρηση της παραγωγικότητας, Μέργος Γεώργιος Ι.,Καραγιάννης Γιάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν136Ε]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν138Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν140Ε]: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41957367]: Αποτελεσματική Διαφήμιση, C. Arens, W.Arens, M.Weigold, D.Scheafer Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν142Ε]: ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7805]: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΦΑΡΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [58519]: Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Κοκκώσης Χάρης, Πάρις Τσάρτας, Γκρίμπα Ελευθερία Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν144Ε]: ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν146Ε]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11111]: Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, Σέμος Αναστάσιος Β. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν148Ε]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν221Ε]: ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8576]: ΞΗΡΑΝΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν222Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν223Ε]: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8885]: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν224Ε]: ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν225Ε]: ΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν226Ε]: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν227Ε]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν228Ε]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8678]: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν229Ε]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11029]: Εφαρμοσμένη υδραυλική, Τερζίδης Γεώργιος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν230Ε]: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10970]: Αναλυτική χημεία, Θεμελής Δημήτριος Γ., Ζαχαριάδης Γεώργιος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν231Ε]: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22758184]: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, Σπυρίδων Ντούγιας, Αλέξανδρος Αϊβαζίδης, Παράσχος Μελίδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν232Ε]: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18548675]: Υδραυλική περιβάλλοντος και ποιότητα επιφανειακών υδάτων, Αντωνόπουλος Βασίλειος Ζ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν234Ε]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10975]: Ανώτερα εφαρμοσμένα μαθηματικά, Τερζίδης Γεώργιος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν235Ε]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [45381]: Υδραυλικά Έργα, Σχεδιασμός και Διαχείριση, ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Τσακίρης Γεώργιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν236Ε]: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν237Ε]: ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7965]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΣΥΛΛΑΙΟΣ Ν., ΓΗΤΑΣ Ι., ΣΥΛΛΑΙΟΣ Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν238Ε]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8659]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν239Ε]: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11389]: Υδραυλική υπόγειων νερών, Τερζίδης Γεώργιος Α., Καραμούζης Δ. Ν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [33094807]: Υδραυλική και Διαχείριση Υπογείων Υδάτων, Διαμαντής Καραμούζης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν240Ε]: ΟΡΥΚΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν242Ε]: ΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν244Ε]: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7953]: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΔΟΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΚΟΣΜΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14844]: Μαθήματα Tοπογραφίας, Κοφίτσας Ιωάννης Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11382]: Τοπογραφικοί υπολογισμοί και συνορθώσεις δικτύων, Δερμάνης Αθανάσιος Α., Ρωσσικόπουλος Δημήτριος, Φωτίου Αριστείδης Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν246Ε]: ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΡΕΣΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν248Ε]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν316Ε]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33153242]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΖΕΡΦΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν317Ε]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ -ΑΥΓΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [23028]: Τεχνολογία κρέατος, Μπλούκας Ιωάννης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν318Ε]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν319Ε]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [726]: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ, Στυλιανός Καμιναρίδης, Γκόλφω Μοάτσου Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν320Ε]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν321Ε]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2684]: Μετασυλλεκτική Φυσιολογία-Μεταχείριση οπωροκηπευτικών και τεχνολογία, Βασιλακάκης Μιλτιάδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν322Ε]: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41264]: Διατροφή και μεταβολισμός, M. J. GIBNEY, I. A. MACDONALD, H. M. ROCHE Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν323Ε]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν326Ε]: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6497]: Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Christiane Jardel - Σουφλερού, Ευάγγελος Ηρ. Σουφλερός Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν327Ε]: ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33154008]: Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων, Τσάκνης Ιωάννης, Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν328Ε]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18548815]: Βιομηχανία τροφίμων & περιβάλλον, Γκέκας Βασίλης,Μπαλτά-Μπρούμα Καλλιόπη Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν402Υ]: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17221]: Εισαγωγή στη βιοχημεία, Διαμαντίδης Γρηγόρης Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν411Ε]: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν413Ε]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν415Ε]: ΥΓΙΕΙΝΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν417Ε]: ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν419Ε]: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΖΩΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν421Ε]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν422Ε]: ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑ - ΓΟΥΝΟΦΟΡΑ ΖΩΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν423Ε]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [726]: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ, Στυλιανός Καμιναρίδης, Γκόλφω Μοάτσου Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν424Ε]: ΙΠΠΟΤΡΟΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν425Ε]: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν426Ε]: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν427Ε]: ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50656260]: ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ, ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν428Ε]: ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν429Ε]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17572]: Φυσιολογία θρέψεως ζωϊκού οργανισμού, Λιαμάδης Δημήτρης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν430Ε]: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256638]: Εφαρμοσμένη ενδοκρινολογία, Διαμαντή - Κανδαράκη Ευανθία Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [42091]: Το ενδοκρινικό σύστημα με μια ματιά, B. GREENSTEIN, D.F. WOOD Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν432Ε]: ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22794223]: ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν434Ε]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν438Ε]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658641]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, Θρασυβούλου Θ. Ανδρέας Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν509Ε]: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2752]: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Π.Α. ΓΕΡΑΚΗΣ, Δ.Σ. ΒΕΡΕΣΟΓΛΟΥ, Κ.Λ. ΚΑΛΜΠΟΥΡΤΖΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν511Ε]: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν514Ε]: ΑΚΑΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν515Ε]: ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1947]: Φυτά Εσωτερικών Χώρων, Γεωργακοπούλου-Βογιατζή Χρ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν516Ε]: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14907]: Αρχιτεκτονική τοπίου, Τσαλικίδης Γιάννης Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν517Ε]: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν518Ε]: ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2684]: Μετασυλλεκτική Φυσιολογία-Μεταχείριση οπωροκηπευτικών και τεχνολογία, Βασιλακάκης Μιλτιάδης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2550]: Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία, Ευάγγελος Σφακιωτάκης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν519Ε]: ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22768402]: ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΡΔΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν520Ε]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32998760]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ, Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν523Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1944]: Στοιχεία Πειραματικής Στατιστικής, Απόστολος Φασούλας Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν524Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2757]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, Π.Α. ΓΕΡΑΚΗΣ, Κ.Λ. ΚΑΛΜΠΟΥΡΤΖΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν525Ε]: ΓΕΝΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν526Ε]: ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν528Ε]: ΔΡΕΠΤΑ ΑΝΘΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν529Ε]: ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν530Ε]: ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν531Ε]: ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59361652]: Γενική και Ειδική Δενδροκομία, Μιλτιάδης Δ. Βασιλακάκης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν533Ε]: ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41960105]: Η Τεχνική της Καλλιέργειας των Υπαίθριων Κηπευτικών, Ολύμπιος Χρήστος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν534Ε]: ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν535Ε]: ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33153082]: ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν536Ε]: ΕΧΘΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν537Ε]: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3560]: Βιολογία Οπωροκηπευτικών Φυτών, Βογιατζής Δ., Κουκουρίκου-Πετρίδου Μ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν537Ε]: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3560]: Βιολογία Οπωροκηπευτικών Φυτών, Βογιατζής Δ., Κουκουρίκου-Πετρίδου Μ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν538Ε]: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22828]: Η τεχνική της καλλιέργειας των κηπευτικών στα θερμοκήπια, Ολύμπιος Χρίστος Μ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν539Ε]: ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν540Ε]: ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2298]: Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτερικών Χώρων, Γεωργακοπούλου-Βογιατζή Χρ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν541Ε]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1946]: Αειφορικός Σχεδιασμός Χρήσεων Γής, Τσαλικίδης Ι., Αθανασιάδου Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν542Ε]: ΛΕΙΜΩΝΕΣ ΒΟΣΚΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν543Ε]: ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν544Ε]: ΜΙΚΡΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3913]: Μικρά Οπωροφώρα, Βασιλακάκης Μιλτιάδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν546Ε]: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22770483]: ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν547Ε]: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν548Ε]: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7511]: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ, Α.ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, Μ. ΚΟΥΤΣΙΚΑ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν549Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν550Ε]: ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν552Ε]: ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2771]: ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ, Σ.Ε. ΤΣΙΟΥΡΗΣ, Π.Α. ΓΕΡΑΚΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν554Ε]: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν556Ε]: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59395111]: Διαγνωστική Ιολογία, Νικόλαος Κατής, Βαρβάρα Μαλιόγκα, Ελισάβετ Χατζηβασιλείου Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν558Ε]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3363]: Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών, Σ.Γ.Γεωργόπουλος, Β.Ν.Ζιώγας Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν560Ε]: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [65]: Χρωματογραφία και εργαστηριακές τεχνικές, Ευθυμία Παπαδοπούλου - Μουρκίδου, Ιωάννης Πατσιάς Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν001Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22766674]: Στοιχεία Γενικής Χημείας, Ακρίβος Περικλής Δ., Χατζηδημητρίου Αντώνης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22766911]: Γενική και Ανόργανη Χημεία, Λάλια - Καντούρη Μαρία, Παπαστεφάνου Στέργιος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11369]: Στοιχεία γενικής χημείας, Ακρίβος Περικλής Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν003Υ]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν005Υ]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10980]: Ανώτερα μαθηματικά, Τόμος Πρώτος, Κυβεντίδης Θωμάς Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59396333]: Ανώτερα Μαθηματικά, ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν007Υ]: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11477]: Βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας, Ferguson Ken Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν009Υ]: ΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11400]: Φυσική. Εισαγωγή στη μηχανική, Κυριάκος Δημήτριος Σ., Καρακώστας Θεόδωρος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11244]: Ειδικά κεφάλαια φυσικής, Καρακώστας Θεόδωρος, Κομνηνού Φιλομήλα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11065]: Κεφάλαια φυσικής, Αναγνωστόπουλος Α., Καρακώστας Θεόδωρος, Δόνη Ε., Κομνηνού Φ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν011Υ]: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41955464]: Κοινωνιολογία - Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Hughes Michael, Kroehler Carolyn J. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν002Υ]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22767610]: Μάρκετινγκ και τιμές Αγροτικών Προϊόντων, Norwood B., Lusk J. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59382474]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΕΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν004Υ]: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10998]: Επίτομη οργανική χημεία, Βάρβογλης Αναστάσιος Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50657707]: Οργανική Χημεία για τις Επιστήμες της Ζωής, David Klein Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν006Υ]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17225]: Εισαγωγή στη στατιστική για βιολογικές επιστήμες, Φωτιάδης Νικόλαος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν008Υ]: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22704583]: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΤ. ΔΕΛΗΒΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50656940]: Βοτανική (2η έκδοση), Μποζαμπαλίδης Αρτέμιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν010Υ]: ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8617]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΟΓΛΟΥ Ι., ΛΙΑΜΑΔΗΣ Δ., ΑΥΔΗ Μ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν012Υ]: ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22777]: Επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων, Μπλούκας Ιωάννης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν015Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41960118]: Εφαρμοσμένη Γεωργική Υδραυλική, Παπαμιχαήλ Δημήτρης, Μπαμπατζιμόπουλος Χρήστος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν017Υ]: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν019Υ]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΑΠ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658644]: Βασικές Αρχές Αγροτικής Πολιτικής, Σέμος Αναστάσιος Β. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν021Υ]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν014Υ]: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν016Υ]: ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2799]: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΡΔΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν018Υ]: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν020Υ]: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59361652]: Γενική και Ειδική Δενδροκομία, Μιλτιάδης Δ. Βασιλακάκης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2682]: Γενική Δενδροκομία, Θεριός Ι., Δημάση-Θεριού Κ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν022Υ]: ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [871Υ]: ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν023Υ]: ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50662851]: Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων. Β' έκδοση, Καμενίδης Χρίστος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν025Υ]: ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν029Υ]: ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7940]: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΖΕΡΦΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν045Ε]: ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50657990]: ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ, Ευάγγελος Ηρ. Σουφλερός Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν102Υ]: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10994]: Αρχές μικροοικονομικής ανάλυσης, Ζιωγάνας Χρήστος Μ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν104Υ]: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11106]: Μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης, Μάνος Βασίλης Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν106Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11154]: Γεωργικές εφαρμογές, Σιάρδος Γεώργιος Κ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν202Υ]: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59390945]: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΝΙΚΗΤΑ-ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν204Υ]: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11029]: Εφαρμοσμένη υδραυλική, Τερζίδης Γεώργιος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν206Υ]: ΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν302Υ]: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν304Υ]: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν306Υ]: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν308Υ]: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10970]: Αναλυτική χημεία, Θεμελής Δημήτριος Γ., Ζαχαριάδης Γεώργιος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν310Υ]: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν404Υ]: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7495]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν406Υ]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17573]: Φυσιολογία θρέψεως ζωικού οργανισμού, Λιαμάδης Δημήτρης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν408Υ]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν502Υ]: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3559]: Βιολογία Οπωροκηπευτικών Φυτών, Βογιατζής Δ., Κουκουρίκου-Πετρίδου Μ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν504Υ]: ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν101Υ]: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32998856]: Μακροοικονομική και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Mankiw N. Gregory, Ball Laurence, Χορταρέας Γεώργιος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν103Υ]: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν105Υ]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11026]: Εφαρμοσμένη στατιστική, Μάνος Βασίλης Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν201Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12833463]: ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν203Υ]: ΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18548675]: Υδραυλική περιβάλλοντος και ποιότητα επιφανειακών υδάτων, Αντωνόπουλος Βασίλειος Ζ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν205Υ]: ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν207Υ]: ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8678]: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν301Υ]: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν303Υ]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59378203]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Β' ΕΚΔΟΣΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν305Υ]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8584]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν307Υ]: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59390869]: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΟΤΖΕΚΙΔΟΥ-ΡΟΥΚΑ Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν401Υ]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν403Υ]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32998048]: Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων, Ζέρβας Γεώργιος Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν405Υ]: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50656217]: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΤΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν501Υ]: ΣΙΤΗΡΑ-ΨΥΧΑΝΘΗ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22766557]: Ειδική Γεωργία - ΣΙΤΗΡΑ & ΨΥΧΑΝΘΗ, Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν503Υ]: ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΟΥ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3558]: Ανόργανη Θρέψη και Λιπάσματα, Θεριός Ιωάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [876Υ]: ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΟΥ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν108Υ]: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17953]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν112Υ]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41963465]: Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινή Αγροτική Πολιτική, Σέμος Β. Αναστάσιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν132Υ]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32269]: Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Tietenberg Tom, Lewis Lynne Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν208Υ]: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14613]: Ηπιες Μορφές Ενέργειας Ι - Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Καπλάνης Σωκράτης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [45451]: Αιολική και Άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Βιομάζα - Γεωθερμία - Υδατοπτώσεις, Λιώκη-Λειβαδά Ηρώ,Ασημακοπούλου Μαργαρίτα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59363478]: Ήπιες Μορφές Ενέργειας (2η έκδοση), Παπαϊωάννου Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν210Υ]: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν212Υ]: ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12659415]: Στραγγίσεις Εδαφών, Καραμούζης Ν. Διαμαντής Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν214Υ]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [45381]: Υδραυλικά Έργα, Σχεδιασμός και Διαχείριση, ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Τσακίρης Γεώργιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν312Υ]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν314Υ]: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41959952]: Βασικές Αρχές Μοριακής Βιολογίας, Burton E. Tropp Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν410Υ]: ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν412Υ]: ΛΕΙΜΩΝΕΣ-ΒΟΣΚΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22662]: Βελτίωση και διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων Α΄, Σαρλής Γεώργιος Π. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22663]: Βελτίωση και διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων Β΄, Σαρλής Γεώργιος Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν506Υ]: ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22646]: Ασθένειες καρποφόρων δένδρων και αμπέλου - 4η Έκδοση Βελτιωμένη και επαυξημένη, Παναγόπουλος Χρήστος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν508Υ]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21]: ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ, ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΝΟΣ,ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΥΡΩΝ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν107Υ]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41045]: Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Σταύρος Τσουκαλάς Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25681]: Οικονομική γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Κιτσοπανίδης Γεώργιος Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν109Υ]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2772]: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59372158]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Σπάθης Π., Τσιμπούκας Κ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν111Υ]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658638]: Αγροτική Πολιτική, Σέμος Αναστάσιος Β. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν209Υ]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8899]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν211Υ]: ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12833463]: ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7972]: ΑΡΧΕΣ ΜΗXΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ, ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν213Υ]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12835019]: Εφαρμοσμένη Εδαφολογία, Προδρόμου Κωνσταντίνος Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν309Υ]: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν311Υ]: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [23015]: Συσκευασία τροφίμων, Μπλούκας Ιωάννης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν313Υ]: ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8921]: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΡΟΥΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν315Υ]: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6460]: ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ, Ευάγγελος Ηρ. Σουφλερός Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν407Υ]: ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12574313]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΑΛ. ΣΠΑΗΣ, Λ. ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν505Υ]: ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658641]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, Θρασυβούλου Θ. Ανδρέας Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν507Υ]: ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν114Υ]: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12687654]: Συμπεριφορά καταναλωτή και στρατηγική μάρκετινγκ, Σιώμκος Γεώργιος Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν116Υ]: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59367851]: Διεθνής οικονομική, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, Melitz Marc Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν118Υ]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12990895]: Οικονομική της ανάπτυξης (ενιαίο), Gillis Malcolm, Perkins Dwight H., Roemer Michael, Snodgrass David R. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν216Υ]: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΑΙΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8987]: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΑΙΩΝ, ΣΥΛΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν414Υ]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12574313]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΑΛ. ΣΠΑΗΣ, Λ. ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν416Υ]: ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑ-ΑΛΙΕΙΑ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50656898]: Ιχθυολογία (2η έκδοση), Νεοφύτου Χρίστος, Νεοφύτου Νικόλαος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν418Υ]: ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν420Υ]: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΦΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2694]: ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ, Σ.Α. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ (συλλογικό έργο) Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν510Υ]: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [148677]: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ, Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΕΙΡ. ΝΙΑΝΙΟΥ, Α.ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν512Υ]: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41962824]: Γεωργική Φαρμακολογία, Βασίλειος Ν. Ζιώγας, Αναστάσιος Ν. Μαρκόγλου Λεπτομέρειες