Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Μάθημα [ΑΚ0055]: Διδακτική της πολυγλωσσίας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50656425]: Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?, Sandra Ballweg , Sandra Drumm , Britta Hufeisen , Johanna Klippel , Lina Pilypaityte Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚ0080]: Σημασιολογία και νοητικό λεξικό

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0088]: Από τα εποπτικά στα ψηφιακά μέσα διδασκαλίας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0144]: Θέματα μεθοδολογίας της έρευνας Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0145]: Η οικονομική κρίση και η μετανάστευση στο ελλ. και γερμ. επιστημονικό λόγο: αντιπαραθετικές αναλύσεις λόγου: 2ο μέρος

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12564847]: Ταυτότητες, αφηγήσεις και γλωσσική εκπαίδευση, Αρχάκης Αργύρης, Τσάκωνα Βίλλυ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚ0148]: Θέματα μεθοδολογίας της έρευνας ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0149]: Γλωσσική πολιτική και εκπαίδευση - εμβάθυνση

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5052]: Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση., Κοιλιάρη Αγγελική Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚ0153]: Ξένες γλώσσες στην Ελλάδα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41959803]: Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία, Έρευνα και Πράξη, Ιωάννης Ε. Βρεττός, Αχιλέας Γ. Καψάλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50661495]: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΡ.ΧΡΗΣΤΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚ0159]: Κριτικά διαχείριση επιστημονικών κειμένων

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0206]: Ο Πολιτισμός της Αυστρίας στο διαπολιτισμικό μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50656428]: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung, Michael Legutke , Michael Schart Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚ0212]: Κατάκτηση πρώτης και δεύτερης γλώσσας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0213]: Πολυπολιτισμικότητα, επικοινωνία, πολυγραμματισμοί: 1ο μέρος

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12564847]: Ταυτότητες, αφηγήσεις και γλωσσική εκπαίδευση, Αρχάκης Αργύρης, Τσάκωνα Βίλλυ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚ0214]: Πολυπολιτισμικότητα, επικοινωνία, πολυγραμματισμοί: 2ο μέρος

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17096]: Sprache und Multikulturalitat, Μπουτουλούση Ελένη,Καραγιαννίδου Ευαγγελία,Ζάχου Κατερίνα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΚ0118]: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: όψεις τησ λογοτεχνικής μετάφρασης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33154966]: Το παζλ της μετάφρασης, Ανθή Βηδενμάιερ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΚ0133]: Ειδικά θέματα θεάτρου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0201]: Συγκριτική γραμματολογία: ιστορία της όπερας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0202]: Συγκριτικά γραμματολογία: θεωρίες της οικολογίας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0203]: Συγκριτική γραμματολογία: οριακές καταστάσεις στη λογοτεχνία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0204]: Ειδικά θέματα πολιτισμού: εμφύλιος και μνήμη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [20264]: Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟ, ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΚΗΣ ΡΗΓΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΚ0205]: Ειδικά θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας: θεωρία της λογοτεχνίας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0206]: Εποχές, είδη, ρεύματα: επίθεση στον θεσμό της Τέχνης και πειραματική μορφή

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0207]: Συγκριτική γραμματολογία: μεταλλάξεις του Δευκαλίωνα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0208]: Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας: γερμανικός ρομαντισμός

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0209]: Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας: εξπρεσσιονισμός

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0210]: Συγγραφείς: μεταφράζοντας τον Κάφκα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0211]: Ειδικά θέματα πολιτισμού: λογοτεχνία και τεχνολογία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0212]: Εποχές, είδη, ρεύματα: γερμανόφωνη λογοτεχνία της εξορίας διαφορετικών γενιών

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0213]: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: εισαγωγή στη διερμηνεία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41962488]: Βασικές αρχές της Μεταφρασεολογίας, Margret Ammann Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΠ0370]: Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με βάση κείμενα της επικαιρότητας Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0375]: Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με βάση κείμενα της επικαιρότητας ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0397]: Παραμύθια Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0398]: Παραμύθια ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0417]: Ο 20ς αι. μέσα από τον κινημάτογράφο

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0505]: Δέκα αιώνες γερμανόφωνη ποίηση

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕΡ101]: Γερμανική Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ102]: Γλωσσολογία Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ104]: Εισαγωγή στη Φιλολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑΙ103]: Εισαγωγή στην παιδαγωγική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50663096]: Εισαγωγή στην παιδαγωγική, ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50662532]: Εισαγωγή στην παιδαγωγική, ΞΩΧΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΡ201]: Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ202]: Γλωσσολογία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΙΔ207]: Διδακτική Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50656334]: Fertigkeit Hören 3 Audio-CDs, Barbara Dahlhaus Λεπτομέρειες
  • Μη διαθέσιμο κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ 1890/B/11-07-2014

Μάθημα [ΛΟΓ204]: Πολιτισμός Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50657849]: Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848, E.J. Hobsbawm Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΠΑΙ203]: Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12840980]: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Αντωνίου Χρήστος Ηρ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31831]: Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο, Ξωχέλλης Παναγιώτης Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΚ0214]: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: ελληνική λογοτεχνία σε γερμανική μετάφραση - εμβάθυνση

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33154966]: Το παζλ της μετάφρασης, Ανθή Βηδενμάιερ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΡ301]: Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ302]: Γλωσσολογία ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕΡ401]: Γερμανική Γλώσσα ΙV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ402]: Γλωσσολογία ΙV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΙΔ403]: Διδακτική ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ404]: Πολιτισμός ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΕΤ405]: Εισαγωγή στη μετάφραση και διερμηνεία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33154966]: Το παζλ της μετάφρασης, Ανθή Βηδενμάιερ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΙΔ703]: Διδακτική ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50656359]: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanungή], Karin Ende , Rüdiger Grotjahn , Karin Kleppin , Imke Mohr Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚ0064]: Κειμενογλωσσολογία - ανάλυση κειμένων

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0210]: Ανάλυση του μαθήματος - Πρακτική άσκηση σε σχολεία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50656411]: Aufgaben, Uebungen, Interaktion, Hermann Funk , Christina Kuhn , Dirk Skiba , Dorothea Spaniel-Weise , Rainer E. Wicke in Zusammenarbeit mit Julia Ricart-Brede Λεπτομέρειες