Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Μάθημα [BK0118]: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: Όψεις της λογοτεχνικής μετάφρασης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EΠ0385]: Ο ακαδημαϊκός λόγος I - Από την περίγραφη ως το επιστημονικό κείμενο

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EΠ0386]: Ματιές στη σύγχρονη γερμανική λογοτεχνία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0003]: Σύνταξη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0022]: Τα γερμανικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [830]: Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΧΑΡΙΣ-ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚ0038]: Ρηματικές Κατηγορίες και Όψη

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0057]: Γραμματική της Γερμανικής

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0064]: Κειμενογλωσσολογία: Ανάλυση κειμένων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0071]: Από τα εποπτικά στα ψηφιακά μέσα διδασκαλίας: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών στην ψηφιακή εποχή

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0073]: Η χρήση της μετάφρασης στο μάθημα της ξένης γλώσσας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0078]: Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0079]: Ανοιχτές μορφές μάθησης στο μάθημα της γερμανικής ως ξένη γλώσσα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0080]: Σημασιολογία και νοητικό λεξικό

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0081]: Οι εικαστικές τέχνες στο μάθημα της γερμανικής ως ξένη γλώσσα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0082]: Κατάκτηση μητρικής και δεύτερης γλώσσας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0083]: Εισαγωγή στη διερμηνεία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22770960]: Το παζλ της μετάφρασης, Ανθή Βηδενμάιερ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚ0084]: Από τον γραπτό στον προφορικό λόγο και αντίστροφα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0085]: Τύποι κειμένου “στον καθρέφτη του πολιτισμού”

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0086]: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: Όψεις της λογοτεχνικής μετάφρασης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22770960]: Το παζλ της μετάφρασης, Ανθή Βηδενμάιερ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΚ0081]: Συγγραφείς: Heinrich von Kleist

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0119]: Λογοτεχνική μετάφραση: πρακτική άσκηση και σύγκριση μεταφράσεων

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0120]: Ειδικά θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας: Εισαγωγή στις σπουδές φύλου (gender studies) και στις ανδρικές σπουδές (men’s studies). Φύλο και βία στη λογοτεχνία του εικοστού αιώνα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0121]: Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας: Το εφηβικό/νεανικό μυθιστόρημα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0122]: Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας: Η πολυμορφία της αντιφασιστικής λογοτεχνίας της εξορίας: το μυθιστόρημα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0123]: Εισαγωγή στη διερμηνεία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22770960]: Το παζλ της μετάφρασης, Ανθή Βηδενμάιερ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΚ0124]: Εποχές, είδη, ρεύματα: Ο γερμανικός εξπρεσιονιστικός κινηματογράφος

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0125]: Ειδικά θέματα πολιτισμού: Ματιές στον κόσμο του μεσαίωνα: Κάστρα και καθεδρικοί ναοί

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0126]: Εποχές, είδη, ρεύματα: Η υπαλληλική κουλτούρα στη λογοτεχνία της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0127]: Ειδικά θέματα πολιτισμού: Ο λόγος περί πολυπολιτισμικότητας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0128]: Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας: Η Ομάδα ’47

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0129]: Ειδικά θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας: Λογοτεχνία και «αρρενωπότητα»

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0130]: «Αντιήρωες» στη σύγχρονη γερμανόφωνη λογοτεχνία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0131]: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: Όψεις της λογοτεχνικής μετάφρασης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22770960]: Το παζλ της μετάφρασης, Ανθή Βηδενμάιερ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΠ0162]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0176]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0248]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός V

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0261]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός VI

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0264]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός VΙI

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0282]: Ειδικά θέματα Παιδαγωγικής Ι : Γερμανική και Ελληνική Παιδαγωγική Σκέψη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12840954]: Παιδαγωγοί και παιδαγωγική στην Ελλάδα, Αντωνίου Χρήστος Ηρ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΠ0341]: Γερμανική Γλώσσα και Γερμανικές σπουδές στην Ελλάδα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [48336]: Αναλυτικά Προγράμματα, Ι. Βρεττός, Α. Καψάλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΠ0359]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός VIII

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0370]: Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με βάση κείμενα της επικαιρότητας Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0374]: Τα ψηφιακά μέσα στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας: Η εκμάθηση με την χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0375]: Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με βάση κείμενα της επικαιρότητας ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0387]: Το Λαϊκό Παραμύθι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0388]: Βιωματική γνωριμία με τον Πολιτισμό και την Ιστορία (Landeskunde)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0389]: Η τέχνη του λόγου /Διαμόρφωση προγράμματος

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0390]: Ένα εικονικό ταξίδι στη γερμανική ιστορία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0391]: Διορθωτική Φωνητική

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0392]: Το Έντεχνο Παραμυθι

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0393]: Τα ψηφιακά μέσα στο μάθημα της Γερμανικής γλώσσας: Η εκμάθηση με την χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εργαλείων Web 2.0

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0394]: H Γερμανία και οι διάλεκτοί της - Ένα ιστορικογλωσσικό/ γλωσσοπολιτισμικό ταξίδι ανά την Γερμανία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0395]: Ο ακαδημαϊκός λόγος - Από την συζήτηση ως το επιστημονικό κείμενο

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕΡ101]: Γερμανική Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ104]: Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ105]: Εισαγωγή στην Νεοελληνική Λογοτεχνία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑΙ103]: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6946]: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΡ201]: Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ102]: Γλωσσολογία Ι : Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6228]: Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας, Αργύρης Αρχάκης, Μαριάννα Κονδύλη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24023]: Γλώσσα και κοινωνία, Κωστούλα - Μακράκη Νέλλη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΛΩ202]: Γλωσσολογία ΙΙ: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΙΔ207]: Διδακτική Ι: Εισαγωγή στη Διδακτική και Μεθοδολογία – ΚΕΠΑΓ – Κατανόηση γραπτού λόγου

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ204]: Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ208]: Πολιτισμός Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑΙ203]: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12840980]: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Αντωνίου Χρήστος Ηρ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΡ301]: Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ302]: Γλωσσολογία ΙΙΙ:Μορφολογία - Σύνταξη

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ304]: Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ308]: Πολιτισμός ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΕΤ303]: Εισαγωγή στη Μετάφραση και Διερμηνεία Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕΡ401]: Γερμανική Γλώσσα ΙV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ402]: Γλωσσολογία IV: (Γλωσσική) επικοινωνία: Σημειωτική – Σημασιολογία – Πραγματολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17873]: Αναστοχαστική πράξη, Δ. Κωτσάκης, Ε. Μουρελή, Ι. Μπίμπου, Ε. Μπουτουλούση, Χ. Αλεξανδρή, Ε. Γκέσογλου, Κ. Καραμανώλη, Α. Καρπούζα, Ε. Σπανοπούλου Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΙΔ307]: Διδακτική ΙΙ: Κατανόηση προφορικού λόγου – Γραμματική – Αυτονόμηση μαθητών

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΙΔ407]: Διδακτική ΙΙΙ: Μέθοδοι διδασκαλίας- Ανάλυση και κριτική διδακτικού υλικού

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ409]: Θεωρία της Λογοτεχνίας

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ410]: Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17226]: Εισαγωγή στη συγκριτική στερεοτυπολογία των εθνικών χαρακτηριστικών στη λογοτεχνία, Οικονόμου - Αγοραστού Ιωάννα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΜΕΤ403]: Εισαγωγή στη Μετάφραση και Διερμηνεία ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22770960]: Το παζλ της μετάφρασης, Ανθή Βηδενμάιερ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΡ501]: Εισαγωγή στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων I

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΙΔ707]: Διδακτική ΙV: Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας – Μικροδιδασκαλίες

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΙΔ807]: Διδακτική V: Ανάλυση του μαθήματος – Πρακτική άσκηση

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: