Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Μάθημα [BK0118]: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: Όψεις της λογοτεχνικής μετάφρασης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EΠ0379]: Ανάλυση Τύπου: Ο Τύπος στη διαπολιτισμική σύγκριση

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [EΠ0380]: Η επιστολή στη μεταβολή των εποχών-Από χειρόγραφα ερωτικά γράμματα στην επίσημη αλληλογραφία έως το σημερινό e-mail

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0002]: Κοινωνιογλωσσολογία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0003]: Γερμανική Σύνταξη Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0022]: Τα γερμανικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [830]: Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΧΑΡΙΣ-ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚ0038]: Ρηματικές Κατηγορίες και όψη

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0047]: Εισαγωγή στη Δηµιουργική Γραφή

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0055]: Διδακτική της Πολυγλωσσίας: Εγγραμματισμός και οι πρώτες ώρες στο μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0057]: Γραμματική της Γερμανικής

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0067]: Η χρήση των τραγουδιών στο μάθημα της ξένης γλώσσας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0070]: Κριτική Ανάλυση Λόγου: Ο λόγος της οικονομικής κρίσης και οι ελληνογερμανικές σχέσεις στα Μ.Μ.Ε.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0071]: Από τα εποπτικά στα ψηφιακά μέσα διδασκαλίας: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών στην ψηφιακή εποχή

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0073]: Η χρήση της μετάφρασης στο μάθημα της ξένης γλώσσας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0074]: Ειδικά θέματα Παιδαγωγικής Ι : Γερμανική και Ελληνική Παιδαγωγική Σκέψη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12840954]: Παιδαγωγοί και παιδαγωγική στην Ελλάδα, Αντωνίου Χρήστος Ηρ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚ0075]: Γλωσσικά στερότυπα και κοινωνική αποδοχή

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0042]: Συγγραφείς: Friedrich Dürrenmatt

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0072]: Εποχές, είδη, ρεύματα: Όψεις του γερμανικού ρομαντισμού

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0110]: Ειδικά θέματα συγκριτικής γραμματολογίας: Τεχνολογία και λογοτεχνία: Δαιδαλικά διλλήματα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0111]: Ειδικά θέματα πολιτισμού: Μια ματιά στην πολυμορφία της "μεταναστευτικής λογοτεχνίας"

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0112]: Εποχές, Είδη, Ρεύματα: Το ιστορικό μυθιστόρημα του μεταμοντερνισμού

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0113]: Συγγραφείς: Erich Kästner

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0114]: Ειδικά θέματα συγκριτική γραμματολογίας: Σωσίας: Διπλασιασμός και σχάση

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0115]: Ειδικά Θέματα Πολιτισμού: Η τοπογραφία του Βερολίνου και ο έμφυλος λόγος

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0116]: Εποχές, Είδη, Ρεύματα:Παιδική και εφηβική λογοτεχνία της εξορίας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0117]: Ειδικά θέματα πολιτισμού: Έρωτας και υψηλή αγάπη στη λογοτεχνία του Ευρωπαϊκού μεσαίωνα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0162]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0176]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0192]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0212]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός IV

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0341]: Γερμανική Γλώσσα και Γερμανικές σπουδές στην Ελλάδα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [48336]: Αναλυτικά Προγράμματα, Ι. Βρεττός, Α. Καψάλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΠ0370]: Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με βάση κείμενα της επικαιρότητας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0371]: Πρόσκτηση γλώσσας και θεωρίες μάθησης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0372]: Ιστορία και Πολιτισμός: Η Ανατολική Γερμανία (Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0373]: Είδη ποίησης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0374]: Τα ψηφιακά μέσα στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας: Η εκμάθηση με την χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0375]: Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με βάση κείμενα της επικαιρότητας ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0376]: Διδασκαλία της Φωνητικής

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0377]: Διδακτική της ιστορίας και του Πολιτισμού

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0378]: Είδη πεζού λόγου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕΡ101]: Γερμανική Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ102]: Γλωσσολογία Ι : Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6228]: Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας, Αργύρης Αρχάκης, Μαριάννα Κονδύλη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24023]: Γλώσσα και κοινωνία, Κωστούλα - Μακράκη Νέλλη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΟΓ104]: Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ105]: Εισαγωγή στην Νεοελληνική Λογοτεχνία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑΙ103]: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6946]: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΡ201]: Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ202]: Γλωσσολογία ΙΙ: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΙΔ207]: Διδακτική Ι: Εισαγωγή στη Διδακτική και Μεθοδολογία – ΚΕΠΑΓ – Κατανόηση γραπτού λόγου

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ204]: Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ208]: Πολιτισμός Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑΙ203]: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12840980]: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Αντωνίου Χρήστος Ηρ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΡ301]: Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ302]: Γλωσσολογία ΙΙΙ:Μορφολογία - Σύνταξη

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ304]: Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ308]: Πολιτισμός ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΕΤ303]: Εισαγωγή στη Μετάφραση και Διερμηνεία Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕΡ401]: Γερμανική Γλώσσα ΙV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ402]: Γλωσσολογία IV: (Γλωσσική) επικοινωνία: Σημειωτική – Σημασιολογία – Πραγματολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17873]: Αναστοχαστική πράξη, Δ. Κωτσάκης, Ε. Μουρελή, Ι. Μπίμπου, Ε. Μπουτουλούση, Χ. Αλεξανδρή, Ε. Γκέσογλου, Κ. Καραμανώλη, Α. Καρπούζα, Ε. Σπανοπούλου Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΙΔ307]: Διδακτική ΙΙ: Κατανόηση προφορικού λόγου – Γραμματική – Αυτονόμηση μαθητών

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΙΔ407]: Διδακτική ΙΙΙ: Μέθοδοι διδασκαλίας- Ανάλυση και κριτική διδακτικού υλικού

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ409]: Θεωρία της Λογοτεχνίας

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ410]: Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17226]: Εισαγωγή στη συγκριτική στερεοτυπολογία των εθνικών χαρακτηριστικών στη λογοτεχνία, Οικονόμου - Αγοραστού Ιωάννα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΜΕΤ403]: Εισαγωγή στη Μετάφραση και Διερμηνεία ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕΡ501]: Εισαγωγή στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων I

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΙΔ707]: Διδακτική ΙV: Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας – Μικροδιδασκαλίες

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΙΔ807]: Διδακτική V: Ανάλυση του μαθήματος – Πρακτική άσκηση

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: