Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [EΠ0359]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός VIII

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0002]: Κοινωνιογλωσσολογία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0003]: Σύνταξη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0038]: Ρηματικές Κατηγορίες και Όψη

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0047]: Εισαγωγή στη Δηµιουργική Γραφή

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0052]: Ερευνιτικό σεμινάριο: κατάκτηση γλώσσας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0054]: Λεξιλόγιο

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0055]: Διδακτική της Πολυγλωσσίας: Εγγραμματισμός και οι πρώτες ώρες στο μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0056]: Φωνητική/Φωνολογία και εξάσκηση προφοράς

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0057]: Γραμματική της Γερμανικής

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0058]: Η διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε παιδιά του Δημοτικού

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0059]: Η επιρροή του τρόπου γραφής απο την μητρική στην ξένη γλώσσα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0060]: Ξεπερνώντας τα όρια: Απο τον γραπτό στον προφορικό λόγο. Poetry Slam στο μάθημα της ξένης γλώσσας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ0061]: Διδασκαλία του Πολιτισμού

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0051]: Τα διηγήματα του Thomas Mann

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0085]: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: Υποτιτλισμός γερμανικών ταινιών

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0090]: Θεωρία της Λογοτεχνίας: Αφηγηματικές στρατηγικές του αστυνομικού μυθιστορήματος

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0091]: Ειδικά θέματα Πολιτισμού: To κριτικό βλέμμα του μελαγχολικού

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0092]: Παιδική λογοτεχνία του Ρομαντισμού

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0093]: Εποχές, είδη, ρεύματα: Είδη πεζού λόγου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0094]: Εφαρμογή λογοτεχνικής θεωρίας: Η "νέα γυναίκα" στην λογοτεχνία της Βαϊμάρης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0095]: Υπέρβαση ορίων: Η σύγχρονη Γερμανική Λογοτεχνία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0096]: Συγγραφέας: Bertolt Brecht: Δράμα και θεωρία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0097]: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: Μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων: Η Άννα Ζέγκερς στο Μεξικό

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0098]: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: Μετάφραση κειμένων γερμανικού πολιτισμού

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0101]: Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας: Πεζογραφία του Εξπρεσιονισμού

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0102]: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης. Μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων: Μεταφράζοντας είδη του πεζού λόγου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0103]: Ειδικά θέματα πολιτισμού: Η Ευρώπη και οι «Άλλοι»: Από την εποχή των «ανακαλύψεων» έως τον αποικισμό.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0104]: Συγκριτική γραμματολογία: Μορφές της δυστοπίας στην λογοτεχνία και τον κινηματογράφο

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0105]: Θεωρία: Πολιτισμικές σπουδές: μια εισαγωγή

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0106]: Θέματα πολιτισμού: Ο «τόπος» της μετάβασης σε κινηματογράφο και λογοτεχνία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0107]: Συγγραφέας: Gerhart Hauptmann: Το κοινωνικό πρόβλημα στον Νατουραλισμό

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0108]: Ειδικά θέματα πολιτισμού: Ο λόγος της κριτικής της Αυστρίας στην αυστριακή λογοτεχνία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΚ0109]: Συγγραφείς: Erich Kästner

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0162]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0176]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0192]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0212]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός IV

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0248]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός V

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0264]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός VΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0282]: Ειδικά θέματα Παιδαγωγικής Ι : Γερμανική και Ελληνική Παιδαγωγική Σκέψη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10137]: Παιδαγωγοί και παιδαγωγική στην Ελλάδα, Αντωνίου Χρήστος Η. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24031]: Δεκαπέντε παιδαγωγοί, Houssaye Jean (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΠ0341]: Γερμανική Γλώσσα και Γερμανικές σπουδές στην Ελλάδα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0352]: Γλώσσα και πολιτισμός I

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0353]: Βιβλιοκρισία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0356]: Γλώσσα και πολιτισμός II

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0361]: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός VΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0362]: Τι είναι χαρακτηριστικά γερμανικό;

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0363]: Η σχέση Ελλάδας-Γερμανίας μέσα από το πρίσμα της "ξενότητας" στη Διαπολιτισμική Λογοτεχνία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0364]: Έντεχνο Παραμύθι Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0365]: Θεατρική Ομάδα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0366]: Έντεχνο Παραμύθι ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0367]: Ο Goethe είναι παντού: «Τι γνωρίζετε για τον Goethe;»

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠ0368]: Θεατρική Ομάδα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕΡ101]: Γερμανική Γλώσσα Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ102]: Γλωσσολογία Ι : Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6228]: Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας, Αργύρης Αρχάκης, Μαριάννα Κονδύλη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24023]: Γλώσσα και κοινωνία, Κωστούλα - Μακράκη Νέλλη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΟΓ104]: Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ105]: Εισαγωγή στην Νεοελληνική Λογοτεχνία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑΙ103]: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6257]: Σχολική Παιδαγωγική, ΞΩΧΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6946]: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΡ201]: Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ202]: Γλωσσολογία ΙΙ: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΙΔ207]: Διδακτική Ι: Εισαγωγή στη Διδακτική και Μεθοδολογία – ΚΕΠΑΓ – Κατανόηση γραπτού λόγου

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ204]: Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ208]: Πολιτισμός Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΠΑΙ203]: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9955]: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Αντωνίου Χρήστος Η. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31831]: Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο, Ξωχέλλης Παναγιώτης Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕΡ301]: Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ302]: Γλωσσολογία ΙΙΙ:Μορφολογία - Σύνταξη

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΙΔ307]: Διδακτική ΙΙ: Κατανόηση προφορικού λόγου – Γραμματική – Αυτονόμηση μαθητών

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ304]: Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ308]: Πολιτισμός ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΕΤ303]: Εισαγωγή στη Μετάφραση και Διερμηνεία Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕΡ401]: Γερμανική Γλώσσα ΙV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΛΩ402]: Γλωσσολογία IV: (Γλωσσική) επικοινωνία: Σημειωτική – Σημασιολογία – Πραγματολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17873]: Αναστοχαστική πράξη, Δ. Κωτσάκης, Ε. Μουρελή, Ι. Μπίμπου, Ε. Μπουτουλούση, Χ. Αλεξανδρή, Ε. Γκέσογλου, Κ. Καραμανώλη, Α. Καρπούζα, Ε. Σπανοπούλου Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΔΙΔ407]: Διδακτική ΙΙΙ: Μέθοδοι διδασκαλίας- Ανάλυση και κριτική διδακτικού υλικού

Εξάμηνο 4 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ409]: Θεωρία της Λογοτεχνίας

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΟΓ410]: Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17226]: Εισαγωγή στη συγκριτική στερεοτυπολογία των εθνικών χαρακτηριστικών στη λογοτεχνία, Οικονόμου - Αγοραστού Ιωάννα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΜΕΤ403]: Εισαγωγή στη Μετάφραση και Διερμηνεία ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕΡ501]: Εισαγωγή στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων I

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΙΔ707]: Διδακτική ΙV: Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας – Μικροδιδασκαλίες

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΔΙΔ807]: Διδακτική V: Ανάλυση του μαθήματος – Πρακτική άσκηση

Εξάμηνο 8 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: