Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [ΑΙΣΑ500]: Εισαγωγή στην Αρχαϊκή Ελλάδα από 776 π.Χ.-499 π.Χ.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΙΣΑ500]: Εισαγωγή στην Αρχαϊκή Ελλάδα από το 776 π.Χ. - 499 π.Χ.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΙΣΑ504]: Ιστορία της Ρώμης από τους αρχαϊκούς χρόνους μέχρι και την εποχή του Αύγουστου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7420]: ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, CHRISTOPHER S. MACKAY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44079]: Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας, Alfoldy Geza Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΙΣΑ510]: Ζητήματα Οικονομίας και Κοινωνίας κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44082]: Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου, Gehrke Hans - Joachim Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43916]: Η αρχαία ιστορία μέσα από τα νομίσματα, Howgego Christopher Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΙΣΑ601]: Λόγος και εικόνα: Η αναβίωση της κλασικής Ελλάδας στους 2ο-3ο αι. μ.Χ.

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΑΡΑ175]: Εντοίχια ψηφιδωτά της πρωτοβυζαντινής περιόδου (4ος-7ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1147]: Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΤΩ ΓΕΝΕΣΘΑΙ, KITZINGER ERNST Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1700]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΝΑΝΩ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΑΡΑ452]: Βυζαντινή οχυρωματική τέχνη (4ος-15ος αιώνας)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25872]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17128]: Κοσμική μεσαιωνική αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια 1300-1500 και η διατήρησή της, Curcic Slobodan,Χατζητρύφωνος Ευαγγελία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΑΡΑ472]: Όψεις του βυζαντινού υλικού πολιτισμού από τον 6ο έως τον 10ο αιώνα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25872]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44096]: Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα, Λαϊου - Θωμαδάκη Αγγελική Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΒΑΡΑ540]: Αρχαιολογία της Μικράς Ασίας: πρωτοβυζαντινή περίοδος

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [45531]: Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική, Krautheimer Richard Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44096]: Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα, Λαϊου - Θωμαδάκη Αγγελική Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΜΧΑ209]: Οι πόλεις στις κοινωνίες της μεσαιωνικής δύσης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2328]: ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, MASSIMO MONTANARI Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΜΧΑ251 ]: Κοινωνία, ιδεολογία και πολιτική στη δυτική Ευρώπη κατά τον κεντρικό Μεσαίωνα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5038]: Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής δύσης, LeGoff Jacques Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15514]: Τα θεμέλια της νεότερης πολιτικής σκέψης, Skinner Quentin Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΧΑ129]: Ακμή και παρακμή μιας νησιωτικής πόλης: Η Ερμούπολη τον 19ο και 20ο αιώνα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43502]: Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (19ος-20ός) αι.), - Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10393]: Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά, Γιάννης Γιαννιτσιώτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΧΑ162]: Κοινωνίες σε Κρίση

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43496]: Θέματα και τάσεις της σύγχρονης λατινοαμερικανικής ιστοριογραφίας. Κείμενα: Raúl Fradkin – Jorge Gelman, Marcela Ternavasio, Bárbara Weinstein, Paulo Drinot, Juan Suriano, Enrique Guerra Manzo, Mariano Plotkin, Joseph Love, Antoni Kapcia, - Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43932]: Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848, Hobsbawm Eric John Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΤΔΑ110]: Το πορτρέτο στην ευρωπαϊκή ζωγραφική (15ος - 18ος αιώνας)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14911]: Βασικές έννοιες της ιστορίας της τέχνης, Wolfflin Heinrich Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΤΔΑ128]: Φλαμανδική ζωγραφική από τον Βαν Άυκ στον Μπρέγκελ (15ος-16ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16786]: Η Αναγέννηση στη Βόρεια Ευρώπη, Τζέφρι Τσιπς Σμιθ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑΡΑ104]: Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17279]: Η αρχιτεκτονική στην αρχαία Ελλάδα, Muller - Wiener Wolfgang Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6614]: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, MARIE-CHRISTINE HELLMANN Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΑΡΑ160]: Γλυπτική των ελληνιστικών χρόνων

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΑΡΑ174]: Οι ρωμαίοι αυτοκράτορες και η εικονογραφία τους

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43976]: Ο Αύγουστος και η δύναμη των εικόνων, Zanker Paul Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΠΑΡΑ109]: Εισαγωγή στην Εθνοαρχαιολογία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5106]: Εθνοαρχαιολογικές αναζητήσεις στα Πομακοχώρια της Ροδόπης, Ευστρατίου Νίκος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11625]: Ιστορία της ανθρωπολογικής σκέψης, Erickson Paul A.,Murphy Liam D. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΠΑΡΑ138]: Λιθοτεχνίες λαξευμένου, λειασμένου και αδρού λίθου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΟΥΑ109]: Εισαγωγή στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9836]: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο κόσμος γύρω της, Faroqhi Suraiya Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΤΟΥΑ222]: Όψεις του οθωμανικού πολιτισμού

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5805]: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, SURAIYA FAROQHI Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15485]: Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Inalcik Halil, Quataert Donald (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΤΟΥΑ245]: Ισλάμ και Σύγχρονη Τουρκία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11623]: Ισλάμ και κοινωνία στην Τουρκία, Shankland David Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7184]: ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες