Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [271-310101]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-310501]: ΑΣΦΑΛ. ΕΡΓΑΣ.-ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΒ.

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-320402]: Ξ.ΓΛΩΣΣΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-320601]: ΕΦ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-330302]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ (CAD)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-330401]: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-340101]: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-340301]: ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-350601]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-380101]: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-380201]: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-380301]: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜ. ΣΥΣΤΗΜ.

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-380401]: ΝΕΕΣ ΜΕΘ.ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕΚ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-380501]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-380601]: ΥΠΟΛΟΓ. ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-380801]: ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-380901]: ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-381001]: ΔΙΤΡΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-381101]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CAD & ΠΕΠΕΡ.ΣΤΟΙΧ.

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-381201]: ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-381301]: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΥΧΗΜ.-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓ.

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-381401]: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-381501]: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-381601]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-381701]: ΟΡΓΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-390101]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-390201]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙI

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-390301]: ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-390501]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-390901]: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-391401]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-391701]: ΝΕW FUELS & DRIVE SYSTEMS IN VEHICLES

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-31020]: ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-31030]: ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-31040]: ΜΗΧΑΝΟΛ. ΣΧΕΔΙΟ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [310302]: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓ.

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [410101]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [410201]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [410301]: ΦΥΣΙΚΗ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [410401]: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ- ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17400]: Μηχανολογικό σχέδιο, Παπαμήτουκας Βασ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9627]: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, Μπώκος Γεώργιος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [410501]: ΣΤΑΤΙΚΗ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7376]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.Α.ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [271-32010]: ΦΥΣΙΚΗ Ι

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-32020]: ΣΤΑΤΙΚΗ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-32030]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-32050]: ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ Η/Υ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [420201]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25637]: Τεχνολογία μετρήσεων αισθητήρια, Γαστεράτος Α.,Μουρούτσος Σ.,Ανδρεάδης Ιωάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [420301]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18124]: Συγκολλήσεις Μετάλλων, Θεοδόσιος Διαμαντούδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [420401]: ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7375]: ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.Α.ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [420501]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-33010]: ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-33020]: ΑΝΤΟΧΗ ΥΛ.-ΚΙΝΗΜ-ΔΥΝΑΜ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-33050]: ΤΕΧΝΟΛ. ΥΛΙΚΩΝ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [430101]: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [430201]: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9435]: Ηλεκτρικό ηλεκτρονικό σύστημα αυτοκινήτου, Petruzella Frank D. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [39251]: Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου, Δημόπουλος Φίλιππος Λεπτομέρειες

Μάθημα [430302]: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ ( CAD )

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14731]: Σχεδίαση με Η/Υ, Το AutoCad στην πράξη, Δαυίδ Κωνσταντίνος,Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες

Μάθημα [430401]: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9361]: Θερμοδυναμική για μηχανικούς, τόμος Β, Cengel Yunus A.,Boles Michael A. Λεπτομέρειες

Μάθημα [430501]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9449]: Στοιχεία μηχανών, Τόμος Α, Παπαδόπουλος Χρήστος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [271-34020]: Μ.Ε.Κ. Ι

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-34040]: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-34050]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-34060]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [340202]: ΜΕΚ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [440101]: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1089]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [48838]: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΣΠΑΛΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [8320]: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [440201]: ΜΕΚ Ι – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14653]: Μηχανές εσωτερικής καύσης Ι, Χασιώτης Περικλής Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [460]: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, Νικόλαος Α. Κυριάκης Λεπτομέρειες

Μάθημα [440301]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ - ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [440401]: ΟΧΗΜΑΤΑ Ι- ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [440501]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3507]: Μηχανική των Ρευστών - Τόμος 1, Άγγελος Παπαϊωάννου Λεπτομέρειες

Μάθημα [440601]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9335]: Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων, Παπαρρίζος Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες

Μάθημα [271-35010]: ΔΙΑΜΟΡΦ.ΧΩΡ. ΑΦ.ΥΛΙΚ-ΤΡΙΒΟΛ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-35020]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-35030]: ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜ.

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-35040]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-35050]: ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [450101]: ΔΙΑΜΟΡΦ. ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ – ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [450201]: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [450301]: ΜΕΚ ΙΙ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3036]: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, C. FERGUSON - A. KIRKPATRICK Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14654]: Μηχανές εσωτερικής καύσης ΙΙ, Χασιώτης Περικλής Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [450401]: ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΙ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [450501]: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11390]: Υδροστατικές μεταδόσεις κίνησης, Παναγιωτόπουλος Νικόλαος Β. Λεπτομέρειες

Μάθημα [450601]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-36010]: Μ.Ε.Κ. ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-36020]: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-36030]: ΟΧΗΜΑΤΑ-ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [360102]: ΜΕΚ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [460101]: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ( ΚΤΕΟ ) – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14304]: Συστήματα Αυτοκινήτου - Τεχνολογία Αυτοκινήτου 2, Bohner Max, Gscheidle Rolf, Wolfgang Keil Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14399]: Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως - Τεχνολογία Αυτοκινήτου 1, Bohner Max, Gscheidle Rolf, Wolfgang Keil Λεπτομέρειες

Μάθημα [460201]: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ –ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [460301]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14303]: Οργάνωση Παραγωγής Εργοστασίου, Meisterhans Hubert Λεπτομέρειες

Μάθημα [460401]: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ – CNC – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [27059]: Μηχανουργική Τεχνολογία, Τόμος Β΄, Αντωνιάδης Αριστομένης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11214]: Διαστατική μετρολογία, Καραχάλιου Χαρίκλεια, Μανσούρ Γκαμπριέλ Λεπτομέρειες

Μάθημα [460501]: ΜΑΘΗΜΑ ΕΥ* - ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [460601]: ΜΑΘΗΜΑ ΕΥ* - ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΤΕΣ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [460701]: ΜΑΘΗΜΑ ΕΥ* - ΔΙΤΡΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [460801]: ΜΑΘΗΜΑ ΕΥ* - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-37010]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-37020]: ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-37030]: ΔΙΑΜ. ΜΕ ΑΦ.ΥΛ.-ΕΙΔ.ΕΡΓ.

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-38070]: ΓΕΩΡΓ.ΕΛΚ.-ΟΧ.ΑΝΩΜ.ΕΔΑΦ.

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [470101]: ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [470201]: ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [470301]: ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [470401]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [470501]: ΜΑΘΗΜΑ ΕΥ* - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13769]: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ, RAMU KRISHNAN Λεπτομέρειες

Μάθημα [470601]: ΜΑΘΗΜΑ ΕΥ* - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [470701]: ΜΑΘΗΜΑ ΕΥ* - ΟΧΗΜΑΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [470801]: ΜΑΘΗΜΑ ΕΥ* - ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-39040]: ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-39060]: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΑΕ

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-39070]: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-39080]: ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-39110]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-39120]: ΗΕΛΕΚΤΡΙΚΟ & ΗΛ/ΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-39130]: ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-39150]: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [271-39160]: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Εξάμηνο 8 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων: