Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Μάθημα [267-210101]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14138]: ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, Χαράλαμπος Κ. Τερζίδης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [18548970]: Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής και εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα, Αθανασιάδης Ανδρέας Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-210402]: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-220101]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5408]: ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [3110]: ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-230501]: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-230502]: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-240501]: ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-240502]: ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-240601]: ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25189]: Παραδόσεις στοιχείων δικαίου και τεχνικής νομοθεσίας, Κουκιάδης Ιωάννης Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-250301]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9724]: Διεύθυνση Κατασκευών Τεχνικών Έργων, Καστρινάκης Αντώνης Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-250302]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-250601]: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-260501]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-260502]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-260602]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-260702]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-270201]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-270202]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-270501]: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1296]: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΒΑΚΑΛΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-290101]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (προαιρετικό)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-290201]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (προαιρετικό)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-290302]: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ(CAD) (προαιρετικό)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-290402]: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ Η/Υ (προαιρετικό)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-290502]: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΕ Η/Υ (προαιρετικό)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-290602]: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ Η/Υ (προαιρετικό

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-290702]: ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤ. ΠΛΗΡ (G.I.S) (προαιρετικό)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-290802]: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ & ΚΟΣΤΟΛ.Τ.Ε. ΜΕ Η/Υ (προαιρε

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-290902]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ.Ε. ΜΕ Η/Υ (προαιρετικό)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-291002]: ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ (προαιρετικό)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-291102]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Η/Υ (προαιρ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-291202]: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (προαιρε

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-291302]: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ (προαιρετικό)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-291402]: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (προαιρετικό

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-21020]: ΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-21030]: ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-21050]: ΣΤΑΤΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-21060]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18548956]: MATLAB για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Χατζίκος Ευάγγελος Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-22020]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5575]: Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Young H., Freedman R. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5583]: Πανεπιστημιακή Φυσική με σύγχρονη φυσική, Young H., Freedman R. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [18548908]: Φυσική-Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός και Εφαρμογές, Αρβανιτίδης I. Κάβουρας P. Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-22030]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14761]: Τεχνολογία των δομικών υλικών, Καλκάνης Γεώργιος,Χατήρης Ιωάννης,Σταθουλοπούλου Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-22040]: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1279]: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΑΚΑΛΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-22050]: ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-220602]: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2931]: Δουλεύοντας με το Microsoft Excel, Στρ. Καλαφατούδης - Χρ. Κοίλιας Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-23010]: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-23020]: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Ι

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11087]: Μαθήματα υδραυλικής, Τόμος 1, Τερζίδης Γεώργιος Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15023]: Μηχανική των ρευστών, Τσακογιάννης Ιωάννης Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-23030]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1073]: ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11360]: Στατική των γραμμικών φορέων - Ασκήσεις, Βαλιάσης Θωμάς Ν. Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-23040]: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2976]: Γεωλογία: Αρχές και Εφαρμογές, Δούτσος Θεόδωρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-23060]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-24010]: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-24020]: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-24030]: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-24040]: ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11181]: ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΟΜΟΣ Α, ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5317]: Μέθοδοι υπολογισμού σιδηροπαγούς σκυροδέματος, ΖΑΡΑΡΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-25010]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43023]: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-25020]: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-25040]: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-26010]: ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14502]: Δίκτυα Αποχέτευσης και Επεξεργασία Λυμάτων, Τσόγκας Χρήστος Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-26020]: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-260601]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18548982]: Επιχειρησιακή έρευνα, Κώστογλου Βασίλειος Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-260701]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22771557]: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-27010]: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Τ.Ε.

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-28010]: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-28020]: ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11264]: Εισαγωγή στην παράκτια τεχνική και τα λιμενικά έργα, Κουτίτας Χριστόφορος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-28030]: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11295]: Συστήματα σιδηροδρομικών μεταφορών, Πυργίδης Χρίστος Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-28040]: ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14865]: Υδροδυναμικά Eργα - Fράγματα, Τσόγκας Χρήστος Ερ.,Τσόγκα Ελισάβετ Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-28050]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-28060]: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-28070]: ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-28080]: ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [267-28090]: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Τ.Ε.

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10973]: Αντισεισμικές κατασκευές από σκυρόδεμα, Πενέλης Γ. Γ., Κάππος Α. Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [267-28100]: ΣΧΕΔ. ΚΑΤΑΣΚ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΕΠΕΞ. ΛΥΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17152]: Βιολογική επεξεργασία λυμάτων, Δεληγιάννης Ανδρέας Θ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14502]: Δίκτυα Αποχέτευσης και Επεξεργασία Λυμάτων, Τσόγκας Χρήστος Ε. Λεπτομέρειες