Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [273-210201]: ΕΦΑΡΜ. ΜΑΘΗΜΑΤIΚΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5407]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4818]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-230602]: ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-230702]: ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-230802]: ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-230902]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-231002]: ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-250201]: ΤΕΧΝ. ΑΝΑΛ. ΓΕΩΡΓ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-260101]: ΑΓΡ.ΚΟΙΝΩΝ.& ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-270201]: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-270901]: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-271001]: ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-271101]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-290102]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-290202]: ΤΕΧΝ. ΑΝΑΛ. (ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-290302]: ΑΓΓΛΙΚΑ (ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-290402]: ΥΠ.ΦΥΛΛΑ (ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-21010]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1662]: ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Αθανάσιος Ν. Παπαδόπουλος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15815]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΜΟΥΤΣΙΔΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13791]: ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΜΟΣ Ι, Ν. Κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-21030]: ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-21040]: ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6474]: Μορφολογία και Ανατομία Φυτών, ΤΣΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6468]: Βοτανική. Δομή, Λειτουργική δράση και Βιολογία των φυτών, ΤΣΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-21050]: ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-21060]: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7967]: ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7972]: ΑΡΧΕΣ ΜΗXΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ, ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-22010]: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-22020]: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17221]: Εισαγωγή στη βιοχημεία, Διαμαντίδης Γρηγόρης Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15815]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΜΟΥΤΣΙΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-22030]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6473]: Εισαγωγή στη Φυσιολογία Φυτών, ΤΣΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6469]: Φυσιολογία Φυτών τόμος Α΄, ΤΣΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6471]: Φυσιολογία Φυτών τόμος Β΄, ΤΣΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [329]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-22040]: ΧΕΙΜ. ΣΙΤΗΡΑ & ΨΥΧΑΝΘΗ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2725]: Ειδική Γεωργία Ι (τεύχος Α) ΣΙΤΗΡΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΕΑΡΙΝΑ), Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2728]: Ειδική Γεωργία Ι (τεύχος Β) ΨΥΧΑΝΘΗ (ΚΑΡΠΟΔΟΤΙΚΑ-ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ), Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-22050]: ΥΠ.ΦΥΛΛΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-23010]: ΓΕΝ. ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [151674]: Γενική Δενδροκομία, Αθανάσιος Μαγγανάρης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [3439]: Γενική Δενδροκομία, Ευάγγελος Σφακιωτάκης Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-23020]: ΓΕΝ. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-23030]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-23040]: ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-23050]: ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ-ΓΕΩΡΓ.ΠΕΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-24010]: ΓΕΝ. ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-24020]: ΦΥΛΛΟΒΟΛΛΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22733]: Ειδική Δενδροκομία Τομος Δεύτερος Ακρόδρυα - Πυρηνόκαρπα, Ποντίκης Κωνσταντίνος Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1117]: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ Μ., ΘΕΡΙΟΣ Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-24030]: ΓΕΝ. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16006]: Γενική Φυτοπαθολογία, Φρειδερίκη Γ. Ελευθεριάδου Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-24040]: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-24050]: ΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΟΠΩΡ/ΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-24060]: ΑΝΟΙΞ.ΣΙΤΗΡΑ & ΨΥΧΑΝΘΗ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2728]: Ειδική Γεωργία Ι (τεύχος Β) ΨΥΧΑΝΘΗ (ΚΑΡΠΟΔΟΤΙΚΑ-ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ), Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2725]: Ειδική Γεωργία Ι (τεύχος Α) ΣΙΤΗΡΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΕΑΡΙΝΑ), Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-24070]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2722]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ, Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22670]: Βιομηχανικά φυτά, Γαλανοπούλου - Σενδούκα Στέλλα Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-25010]: ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [23008]: Σύγχρονη ζιζανιολογία, Βασιλάκογλου Ιωάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-25030]: ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ,ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3558]: Ανόργανη Θρέψη και Λιπάσματα, Θεριός Ιωάννης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [3661]: ΕΔΑΦΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΕΙΧΟΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-25040]: ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2550]: Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία, Ευάγγελος Σφακιωτάκης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2684]: Μετασυλλεκτική Φυσιολογία-Μεταχείριση οπωροκηπευτικών και τεχνολογία, Βασιλακάκης Μιλτιάδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-25050]: ΕΙΔ. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡ/ΚΩΝ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-25060]: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-25070]: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ-ΛΕΙΜΩΝΕΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-25080]: ΕΙΔ. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΦΜΚ ΕΝΤΟΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-25090]: ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-26020]: ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-26030]: ΑΡΧΕΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΑΡΔ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11157]: Γεωργική υδραυλική, Τερζίδης Γεώργιος Α., Παπαζαφειρίου Ζαφείρης Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10992]: Αρχές και πρακτική των αρδεύσεων, Παπαζαφειρίου Ζαφείρης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-26040]: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-26050]: ΕΛΑΙΟΚΟΜΑ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-26060]: ΕΙΔ. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΠ/ΚΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11120]: Μυκητολογικές ασθένειες δένδρων και αμπέλου, Θανασουλόπουλος Κώστας Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22646]: Ασθένειες καρποφόρων δένδρων και αμπέλου - 4η Έκδοση Βελτιωμένη και επαυξημένη, Παναγόπουλος Χρήστος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-26070]: ΕΛΑΙΟΥΧΑ & ΑΡΩΜ. ΦΥΤΑ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-26080]: ΕΙΔ. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΦΜΚ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11121]: Μυκητολογικές ασθένειες φυτών μεγάλης καλλιέργειας, Θανασουλόπουλος Κώστας Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7066]: Φυτοπροστασία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Ιωάννης Βαγγέλας, Στέφανος Λεοντόπουλος, Φώτιος Γραβάνης Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-27010]: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-27030]: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11240]: Ειδικά θέματα ποιότητας, Καρυπίδης Φίλιππος Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6829]: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-27040]: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛ.ΕΔΑΦΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2374]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-27050]: ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΗΠΟΚΟΜΙΑ-ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-27060]: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ & ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ ΦΥΤΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [273-27070]: ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17551]: Τεχνολογία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, Ελευθερίου Ε. Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [273-27080]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΜΚ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων: