Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Μάθημα [1001]: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9627]: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, Μπώκος Γεώργιος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9730]: Τεχνολογία και πληροφόρηση, Μπώκος Γεώργιος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [1002]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25458]: ECDL 7 σε 1 Βήμα - Βήμα, Λεόντιος Μάνος,Γαβανά Αναστασία Λεπτομέρειες

Μάθημα [1003]: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1004]: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1005]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1006]: ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2001]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2002]: ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2003]: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2004]: ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2005]: ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18548812]: Macromedia Director ΜΧ., Τριανταφύλλου Ευάγγελος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [2006]: ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3001]: ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3002]: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3003]: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3004]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3005]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4001]: ΘΗΣΑΥΡΟΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4002]: ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΣ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11468]: Αρχειονομία. Βασικές έννοιες και αρχές., Μπάγιας Ανδρέας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11517]: Εγχειρίδιο αρχειονομίας, Μπάγιας Ανδρέας Λεπτομέρειες

Μάθημα [4003]: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4004]: ONLINE ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18549107]: Έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτυο, Βέγλης Ανδρέας Α.,Αβραάμ Ευαγγελία,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [4005]: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12278008]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ MICROSOFT ACCESS 2010, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ, JOYCE COX, JOAN LAMBERT Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25596]: Χρήση Microsoft Office Access 2007, Cox Joyce,Preppernau Joan,Frye Curtis D. Λεπτομέρειες

Μάθημα [5001]: ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5002]: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12278]: Δίκτυα Υπολογιστών - Εισαγωγή στη Σύγχρονη Τεχνολογία, Ciccarelli Patrick,Faulkner Christina Λεπτομέρειες

Μάθημα [5003]: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31328]: Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών, Φίλιας Βασίλης Ι., Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας ΠΑΣΠΕ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [5004]: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5005]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5006]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5007]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6001]: ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6002]: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6003]: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12829348]: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ, ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [6004]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6005]: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7001]: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7002]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7003]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13680]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ELIZABETH CASTRO Λεπτομέρειες

Μάθημα [7004]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7005]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7006]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7007]: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων: