Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [284-1003]: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-1004]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-1005]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9627]: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, Μπώκος Γεώργιος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9730]: Τεχνολογία και πληροφόρηση, Μπώκος Γεώργιος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [284-2001]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-253]: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-3004]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-351]: ΠΕΡΙΓΡ.ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-352]: ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-353]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-451]: ΠΕΡΙΓ.ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-452]: ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-5004]: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-5006]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-5007]: ΓΑΛΛΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-551]: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-552]: ΑΥΤΟΜ.ΒΙΒΛ/ΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ.

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-554]: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-557]: ΠΛΗΡΟΦ.:ΚΟΙΝΩΝ.ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-6003]: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16051]: Επικοινωνώ άρα Υπάρχω, Γιώργος Πιπερόπουλος Λεπτομέρειες

Μάθημα [284-6005]: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-654]: ΠΛΗΡΟΦ.:ΘΕΤ.-ΕΦΑΡ.ΕΠΙΣΤ.

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-655]: ΠΛΗΡ.:ΑΝΘΡΩΠΙΣ.ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-657]: ΠΕΡΙΓΡΑΦ.ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡ. ΙV

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-7002]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-7007]: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-757]: ΒΙΒΛΙΟΘ.ΕΦΑΡΜΟΓ.Η/Υ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-1001]: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9627]: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, Μπώκος Γεώργιος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9730]: Τεχνολογία και πληροφόρηση, Μπώκος Γεώργιος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [284-1002]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-1006]: ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-455]: ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧ.ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-2002]: ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-2003]: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-2004]: ΠΗΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-2005]: ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9376]: Macromedia Director ΜΧ., Τριανταφύλλου Ευάγγελος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [284-2006]: ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-3001]: ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-3002]: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-3003]: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-3005]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-4001]: ΘΗΣΑΥΡΟΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-4002]: ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΣ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11468]: Αρχειονομία. Βασικές έννοιες και αρχές., Μπάγιας Ανδρέας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11517]: Εγχειρίδιο αρχειονομίας, Μπάγιας Ανδρέας Λεπτομέρειες

Μάθημα [284-4003]: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-4004]: ONLINE ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9392]: Έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτυο, Βέγλης Ανδρέας Α.,Αβραάμ Ευαγγελία,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [284-4005]: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13721]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ, STEVE LAMBERT, M. DOW LAMBERT III, JOAN PREPPERNAU Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25596]: Χρήση Microsoft Office Access 2007, Cox Joyce,Preppernau Joan,Frye Curtis D. Λεπτομέρειες

Μάθημα [284-5001]: ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-5002]: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12278]: Δίκτυα Υπολογιστών - Εισαγωγή στη Σύγχρονη Τεχνολογία, Ciccarelli Patrick,Faulkner Christina Λεπτομέρειες

Μάθημα [284-5003]: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31328]: Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών, Φίλιας Βασίλης Ι., Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας ΠΑΣΠΕ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [284-5005]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ / ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-6001]: ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-6002]: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-6004]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-653]: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-7001]: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-7003]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13680]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ELIZABETH CASTRO Λεπτομέρειες

Μάθημα [284-7004]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-7005]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [284-7006]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων: