Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [270-101-1]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14138]: ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, Χαράλαμπος Κ. Τερζίδης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9464]: Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής και εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα, Αθανασιάδης Ανδρέας Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-102-1]: ΦΥΣΙΚΗ Ι

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-105-2]: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-106-1]: ΕΙΣ. ΟΙΚ & ΔΙΟΙΚ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-107-2]: ΣΤ.ΓΕΝ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-108-2]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-111-2]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥ Η/Υ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-201-1]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5409]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11019]: Εφαρμοσμένα μαθηματικά, Αθανασιάδης Ανδρέας Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11019]: Εφαρμοσμένα μαθηματικά, Αθανασιάδης Ανδρέας Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-205-2]: ΤΕΧΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-207-1]: ΕΦΑΡΜ.ΜΗΧ/ΚΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-208-1]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-211-1]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-301-1]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4818]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6568]: ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΕΣΟΓΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-303-2]: ΠΡΟΓ. Η/Υ ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-307-2]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-311-2]: ΕΦΑΡΜ.ΛΟΓΙΣΜ.ΠΑΚΕΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-411-1]: ΕΙΣ.ΣΤΗΝ ΤΕΧΝ.ΣΚΕΨΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-502-1]: ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9286]: Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου, Elgar Peter Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-507-1]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-511-2]: ΗΛΕΚΤΡ.ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΤΑΣΤ.

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-605-1]: ΒΙΟΜ.ΥΓ,ΠΡ.ΠΕΡΙΒ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14772]: Υγιεινή - ασφάλεια εργασίας και προστασία περιβάλλοντος, Καρακασίδης Νίκος Γ. - Θεοδωράτος Π. Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-606-1]: ΦΥΣΙΟΧ.ΔΙΕΡ/ΣΙΕΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9348]: Φυσικές διεργασίες, Ασσαέλ Μάρκος Ι.,Μαγγιλιώτου Μαρία Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-607-1]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-608-1]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-611-1]: ΕΙΔ.ΘΕΜ.ΥΔΡ.&ΠΝΕΥΣΜ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-612-1]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-701-1]: ΜΗ ΓΡΑΜ.ΣΥΣΤ, ΕΙΔ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΑΕ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9515]: Μη γραμμικά συστήματα αυτόματου ελέγχου και βέλτιστος έλεγχος, Vincent Thomas L.,Grantham Walter J. Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-705-2]: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΑΕ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-711-1]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤ & CNC

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-Β1Δ]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-103]: ΠΡΟΓΡ. Η/Υ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13598]: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ C++, ROBERT LAFORE Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13760]: Η ΓΛΩΣΣΑ C ΣΕ ΒΑΘΟΣ, ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13760]: Η ΓΛΩΣΣΑ C ΣΕ ΒΑΘΟΣ, ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-104]: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9285]: Ηλεκτρικά κυκλώματα, τόμος Α, Χατζαράκης Γεώργιος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14609]: Ηλεκτροτεχνία Ι, Κολλιόπουλος Νίκος, Λόης Ηλίας Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-202]: ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18328]: PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS-ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ-ΟΠΤΙΚΗ, R. SERWAY - μετάφραση Λ. Κ. ΡΕΣΒΑΝΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-203]: ΠΡΟΓ. Η/Υ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13598]: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ C++, ROBERT LAFORE Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13760]: Η ΓΛΩΣΣΑ C ΣΕ ΒΑΘΟΣ, ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-204]: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9288]: Ηλεκτρικά κυκλώματα, τόμος Β΄, Χατζαράκης Γεώργιος Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-206]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9756]: Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Sedra Adel, Smith Kenneth, Ιωάννης Παπανάνος Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-302]: ΣΑΕ Ι

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9546]: Σύγχρονα συστήματα αυτόματου ελέγχου, Dorf Richard C.,Bishop Robert H. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9519]: Συστήματα αυτόματου ελέγχου, τόμος Α, Μαλατέστας Παντελής Β. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9526]: Συστήματα αυτόματου ελέγχου, τόμος Β, Μαλατέστας Παντελής Β. Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-304]: ΨΗΦ.ΚΥΚΛΩΜ. Ι

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-305]: ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧΑΝ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-306]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9496]: Ηλεκτρονική, Malvino Albert Paul Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9756]: Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Sedra Adel, Smith Kenneth, Ιωάννης Παπανάνος Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-401]: ΗΛΕΚΤΡ. ΙΣΧΥΟΣ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-402]: ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14828]: Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Πακτίτης Σπύρος , Νίνος Δημήτρης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [45272]: Ηλεκτρικές Μετρήσεις, ΤΕΥΧΟΣ Ι - Κλασσικές Μετρήσεις, Θεοδώρου Νικόλαος Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-403]: ΣΑΕ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34812]: MATLAB για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Χατζίκος Ευάγγελος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9546]: Σύγχρονα συστήματα αυτόματου ελέγχου, Dorf Richard C.,Bishop Robert H. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9526]: Συστήματα αυτόματου ελέγχου, τόμος Β, Μαλατέστας Παντελής Β. Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-404]: ΨΗΦ.ΚΥΚΛΩΜ. ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-405]: ΚΛ.ΕΓΚ.ΑΥΤΟΜ.

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9499]: Σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Μπιτζιώνης Βασίλειος Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11046]: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης, Ντοκόπουλος Πέτρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-406]: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9632]: Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Κωνσταντίνου Φ.,Καψάλης Χ.,Κωττής Π. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9332]: Διαμόρφωση και μετάδοση σημάτων, Κωττής Παναγιώτης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-501]: ΕΛΕΓΧ.ΚΙΝΗΣΗΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-503]: ΥΔΡ.&ΠΝ.ΣΥΣΤΗΜ.

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-504]: ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓ.

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9538]: Προγραμματίζοντας τον μικροελεγκτή 8051, Predko Myke Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-505]: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9784]: Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, Αλεξόπουλος Αριστείδης,Λαγογιάννης Γεώργιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-506]: ΨΗΦ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΗΜ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2531]: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΥΡΚΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-601]: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΑΕ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-602]: ΡΟΜΠ.&ΠΛ.ΠΡΑΓΜ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9626]: Εισαγωγή στη Ρομποτική, Κουμπουλής Φώτης Ν.,Μέρτζιος Βασίλης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-603]: CAD/CAM/CAE

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25638]: Τεχνολογίες CAD, RPT, CAE, Παπαβασιλείου Αθανάσιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-604]: ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9538]: Προγραμματίζοντας τον μικροελεγκτή 8051, Predko Myke Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-702]: ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9484]: Εισαγωγή στην ασαφή λογική (Fuzzy Logic), Θεοδώρου Γιάννης Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-703]: ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΑΥΤΟΜΑΤ.

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9511]: Αυτοματισμός με χρήση PLC, Μπερέτας Ιωάννης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9512]: Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές PLC, Collins Denis Λεπτομέρειες

Μάθημα [270-704]: ΣΤ.ΜΗΧ.ΤΕΧΝ.&ΕΡΓΑΛΕΙΟΜ.NC

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [270-706]: ΕΛΕΓΧ.ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων: