Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Μάθημα [1.1]: Ιατρική Φυσική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256937]: Ιατρική Φυσική-Διαγνωστικές & θεραπευτικές εφαρμογές των ακτινοβολιών, Γεωργίου Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.2]: Χημεία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256396]: Αρχές & εφαρμογές της ανοργάνου, οργανικής & βιολογικής χημείας, Caret Robert L.,Denniston Katherine J.,Topping Joseph J. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13256289]: Αρχές & εφαρμογές της ανοργάνου, οργανικής & βιολογικής χημείας, Caret Robert L.,Denniston Katherine J.,Topping Joseph J. Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.3]: Βιολογία Α

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256944]: Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας, Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson A.,Lewis J.,Raff M.,Roberts K.,Walter P. Λεπτομέρειες

Μάθημα [1.4]: Κοινωνία και Υγεία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1.7]: Αγγλικά Α

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1.8]: Σχέση Γιατρού - Ασθενούς

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2.5]: Ανατομία Μυοσκελετικού

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256298]: Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών I: Ανατομία, Netter Frank H. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13256927]: Gray's ανατομία (1,2), Drake Richard L.,Vogl Wayne,Mitchell Adam W. M. Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.1]: Βιοστατιστική Ι - Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41396]: Ιατρική στατιστική με μια ματιά, Petrie Aviva,Sabin Caroline Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41236]: Βιοστατιστική, Δ. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΤΖΩΝΟΥ, Κ. ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.2]: Βιολογία Β

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256587]: Thompson and Thompson ιατρική γενετική, NUSSBAUM R., McINNES R.R., WILLARD H.F. Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.3]: Βιοχημεία Α

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2.4]: Φυσιολογία Α

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [467]: ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, KANDEL E.R., SCHWARTZ J.H., JESSELL T.M. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41790]: Νευροεπιστήμη, D. PURVES, G.J. AUGUSTINE, D. FITZPATRICK, W.C. HALL, A.-S. LAMANTIA, J.O. MCNAMARA, S.M. WILLIAMS Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13256193]: Βασικές Αρχές Νευροεπιστημών, Kandel E.R., Schwartz J.H. Λεπτομέρειες

Μάθημα [2.6]: Αγγλικά Β

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2.9]: Συμπόνοια στην κλινική φροντίδα

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.3]: Νευροανατομία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4870]: Τo κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου και άτλας, NIEUVEHUYS VOOGD, VAN HUIJZEN Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.1]: Βιοχημεία Β

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13257050]: Εγχειρίδιο βιοχημείας, Koolman Jan,Roehm Klaus - Heinrich Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.10]: Γενική Ανατομία/Ιστολογία Α

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3.3]: Φυσιολογία Β

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3.4]: Βασική Ανοσολογία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [30142]: Ιατρική ανοσολογία, Γερμενής Αναστάσιος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41765]: Ανοσολογία, ROITT IVAN-BROSTOFF JΟΝΑΤΗΑΝ-MALE DAVID-ROTH B DAVID Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.5]: Βιοστατιστική ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16295]: Αρχές Βιοστατιστικής, Pagano Marcello, Gauvreau Kimberlee Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41396]: Ιατρική στατιστική με μια ματιά, Petrie Aviva,Sabin Caroline Λεπτομέρειες

Μάθημα [3.6]: Αντινοβιολογία-Ακτινοπροστασία

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3.7]: Ιστορία Ιατρικής

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3.8]: Αγγλικά Γ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3.9]: Τοπογραφική Ανατομία Α

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.1]: Φυσιολογία Γ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.11]: Γενική Ανατομία/Ιστολογία Β

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256332]: Η ανθρώπινη διάπλαση-Εμβρυολογία κλινικού προσανατολισμού, Moore Keith L.,Persaud T.V.N. Λεπτομέρειες

Μάθημα [4.11]: Ιστορία της Χειρουργικής

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.12]: Τοπογραφική Ανατομία Β

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256821]: Βασική Περιγραφική Ανατομική, Schunke, Schulte, Schumacher, Voll, Wesker Λεπτομέρειες

Μάθημα [4.13]: Παθοφυσιολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [42053]: Στοιχεία παθοφυσιολογίας, Kaufman Chris E.,McKee Patrick A. Λεπτομέρειες

Μάθημα [4.14]: Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256889]: Επιδημιολογία και δημόσια υγεία, Friis Robert H.,Sellers Thomas A. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12537351]: Γενική και Κλινική Επιδημιολογία, Δ. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, Π.Δ. ΛΑΓΙΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [4.5]: Μικροβιολογία Α

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [42025]: Ιατρική μικροβιολογία, P. MURRAY, K. ROSENTHAL, M. PFALLER Λεπτομέρειες

Μάθημα [4.6]: Αγγλικά Δ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [4.8]: Εισαγωγή στην evidence-based ιατρική και ανάλυση της κλινικής απόφασης

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13001974]: Κλινική Διαχείριση Προβλημάτων, Χρήστος Λιονής Λεπτομέρειες

Μάθημα [4.4]: Φαρμακολογία Α

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.10]: Μοριακή Ογκολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.11]: Μοριακή Βάση της Ανάπτυξης & Λειτουργία Νευρικού Συστήματος

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.2]: Εργασ/κη Ιατρική & Ανοσ/για

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256341]: Κλινική χημεία-Δοκιμές και τεχνικές, Kaplan A. Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.3]: Μικροβιολογία Β

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [42025]: Ιατρική μικροβιολογία, P. MURRAY, K. ROSENTHAL, M. PFALLER Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41798]: Βακτηριολογία, μυκητολογία και παρασιτολογία, W. J. SPICER Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.5]: Γενική Παθολ. Ανατομία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41242]: Γενική και συστηματική παθολογική ανατομική, J.C.E UNDERWOOD Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [88861]: Βασική Παθολογική Ανατομία, S. ROBBINS, V. KUMAR, A. ABBAS, N. FAUSTO, R. MITCHELL Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.6]: Διατροφή

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41839]: Διατροφή και δημόσια υγεία, M. GIBNEY, B. MARGETTS, J. KEARNEY, L. ARAB Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2911]: Κλινική Διατροφή, Νικόλαος Κατσιλάμπρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.7]: Επείγουσα Ιατρική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25285]: Επείγουσα και εντατική ιατρική, Ασκητοπούλου Ελένη Κ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [5.8]: Μοριακή Ιατρική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.9]: Βασικές Αρχές και Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [5.4]: Φαρμακολογία Β

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.1]: Ειδική Παθολογική Ανατομία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41242]: Γενική και συστηματική παθολογική ανατομική, J.C.E UNDERWOOD Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13257041]: Robbin's και Cortan παθολογοανατομική βάση των νοσημάτων με στοιχεία παθογένειας, Kumar Vinay,Abbas Abul K. ,Fausto Nelson Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.10]: Κυτταρολογία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.11]: Κυτταρική επικοινωνία και ανθρώπινες ασθένειες

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.2]: Παθολογία Α (Προπαιδ/κη)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [42116]: Φυσική εξέταση και διάγνωση, Γ.Ν ΚΡΙΚΕΛΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [81961]: MACLEOD΄S Κλινική Εξέταση, G. DOUGLAS, F. NICOL, C. ROBERTSON Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.3]: Χειρουργική Α (Προπαιδ/κη)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13257059]: Current Σύγχρονη Χειρουργική Διάγνωση και Θεραπεία, Way L.W., Doherty G.M. Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.5]: Τοξικολογία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256435]: Γενική τοξικολογία-Ουσίες, δράσεις, περιβάλλον, Reichl F. X. Λεπτομέρειες

Μάθημα [6.6]: Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία της Αιμοποίησης

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.7]: Χημειοθεραπεία Λοιμώξεων

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [6.8]: Βασικές Αρχές ΗΚΓ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25317]: Κλινικό ηλεκτροκαρδιογράφημα, Goldberger Emanuel Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25363]: Το ηλεκτροκαρδιογράφημα στην κλινική πράξη, Παπαζάχος Γιώργος Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.9]: Προγραμματισμός - Οικονομικά Υγείας

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΙ0611]: Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.1]: Παθολογία Β

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41721]: Davidson’s γενικές αρχές και κλινική πράξη της ιατρικής παθολογίας, N. BOON, N. COLLEDGE, B. WALKER, J. HUNTER Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12432203]: Cecil Παθολογία 23η έκδοση e-edition, Goldman Ausiello και Arend Armitage Clemmons Drazen Griggs LaRusso Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13006371]: HARRISON Εσωτερική Παθολογία 1ος, FAUCI - BRAUNWALD - KASPER - HAUSER - LONGO - JAMESON - LOSCALZO Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.10]: Γενικές Αρχές Υποβρύχιας - Υπερβαρικής

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.16]: Η βασική έρευνα στην Ιατρική

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.2]: Χειρουργική Β

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33307]: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Δ.Σ. ΚΟΡΡΕΣ, Γ.Π. ΛΥΡΙΤΗΣ, Π.Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.3]: Εντατική Ιατρική

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12630646]: Εντατική Θεραπεία, AVIDAN, BARNETT, HILL, HOPLEY, JONES, VAN SCHALKWYK Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.4]: Ακτινολογία Ιατρικής Απεικόνισης Α

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17262]: Επίτομη ακτινολογία, Χριστοφορίδης Άνθιμος Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41849]: Εγχειρίδιο ακτινολογίας, Lasserre Anke,Blohm Ludwig Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.5]: Νευρολογία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [7.6]: Ψυχιατρική

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16954]: Κλινική ψυχιατρική, Μαδιανός Μιχάλης Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25218]: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: DSM-IV-TR-TM, - Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25204]: Εγχειρίδιο κλινικής ψυχιατρικής, Sadock Benjamin J.,Sadock Virginia A. Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.7]: Δεοντολογία Ιατροδικαστική

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256462]: Ιατροδικαστική διερεύνηση του θανάτου, Μιχαλοδημητράκης Μανώλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32286]: Ιατρική ευθύνη, Κουτσελίνης Αντώνιος Σ., Μιχαλοδημητράκης Μανώλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [7.8]: Οφθαλμολογία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.4]: Ω.Ρ.Λ.

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256353]: Σύγχρονη ωτορινολαρυγγολογία, Χελιδόνης Εμμανουήλ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.1]: Παθολογία Γ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41721]: Davidson’s γενικές αρχές και κλινική πράξη της ιατρικής παθολογίας, N. BOON, N. COLLEDGE, B. WALKER, J. HUNTER Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13006372]: HARRISON Εσωτερική Παθολογία 2ος, FAUCI - BRAUNWALD - KASPER - HAUSER - LONGO - JAMESON - LOSCALZO Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.11]: Ανδρολογία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.12]: Αιμοδυναμική Παθοφυσιολογία των Αγγειακών Παθήσεων και αρχές στην αναίμακτη αγγειοδιαγνωστική

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22610]: Αιμοδυναμική των αγγειακών παθήσεων ((Με σκληρό εξώφυλλο), Κατσαμούρης Αστέριος Ν., Χατζηνικολάου Νικόλαος Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.13]: Νεογνική Χειρουργική

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.14]: Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13257017]: Κλινική Δερματολογία, Fitzpatrick T., Johnson R., Wolff K., Suurmond D. Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.15]: Μοριακή Προσπέλαση Συστηματικών Λοιμώξεων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [8.16]: Νευροχειρουργική

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41308]: Εισαγωγή στη νευροχειρουργική, Δ. ΣΑΚΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.2]: Χειρουργική Γ (Χειρ/γική Παθ/γία)

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13257059]: Current Σύγχρονη Χειρουργική Διάγνωση και Θεραπεία, Way L.W., Doherty G.M. Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.3]: Κλινική Φαρμακολογία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41220]: Βασικές αρχές κλινικής φαρμακολογίας και θεραπευτική, Δ. ΜΠΟΥΡΟΣ, Γ. ΚΟΛΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.5]: Μαιευτική - Γυναικολογία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12783]: ΕΠΙΤΟΜΗ Μαιευτική & Γυναικολογία, Ιωάννης Ε. Μεσσήνης Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12509118]: Μαιευτική και Γυναικολογία, Α. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.6]: Παιδιατρική

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17138]: Βασική παιδιατρική, Κανακούδη - Τσακαλίδου Φλωρεντία,Κατζός Γεώργιος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41429]: Κλινική παιδιατρική και υγεία παιδιού, Candy David,Davies Graham E.,Ross Euan Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41334]: Επίτομη κλινική παιδιατρική, M. RUDOLF, M. LEVENE Λεπτομέρειες

Μάθημα [8.7]: Ακτινολογία - Ιατρική Απεικόνιση Β

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17262]: Επίτομη ακτινολογία, Χριστοφορίδης Άνθιμος Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41751]: Ακτινολογία και απεικόνιση για τους φοιτητές της ιατρικής, D. SUTTON Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΧΕ8.16]: Αναισθησιολογία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.10]: Παθοφυσιολογία της Κινητικότητας του Πεπτικού

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25308]: Κινητικότητα του πεπτικού συστήματος, Βασιλάκης Σοφοκλής-Ιωάννης Μ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [9.12]: Παιδονευρολογία

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.13]: Βιοστατιστική στην Κλινική Ιατρική

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.14]: Γυναικολογική Ενδοκρινολογία - Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.15]: Οξύς και Χρόνιος Πόνος

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.16]: Εικονικό Εργαστήριο Παιδοκαρδιολογίας

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.17]: Πνευμονικές-Αλλεργικές και Ανοσολογικές παθήσεις στην παιδική ηλικία

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.18]: Κλινική, Εργαστηριακή και Παθολογοανατομική προσέγγιση νεοπλασμάτων

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.2]: Βιο-Ιατρική Ηθική

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [9.7]: Τραύμα Μυοσκελετικού Συστήματος

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΛ.Α]: Κλινική Άσκ. Παθολογίας

Εξάμηνο 9 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΛ.Β]: Κλινική Άσκ. Χειρουργικής

Εξάμηνο 9 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41738]: Schwartz's αρχές χειρουργικής, F. C. BRUNICARDI, D. ANDERSEN, T. BILLIAR, D. DUNN Λεπτομέρειες

Μάθημα [10.1]: Τροπική και Γεωγραφική Ιατρική

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.10]: Επείγουσα Παιδιατρική και Εντατική Θεραπεία

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256453]: Επείγουσα παιδιατρική-Βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, Advanced Paediatric Life Support Λεπτομέρειες

Μάθημα [10.11]: Επεμβατική Ακτινολογία

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12867179]: Αγγειακή και επεμβατική ακτινολογία, Δ. Μουρίκης - Α. Χατζηιωάννου Λεπτομέρειες

Μάθημα [10.12]: Απεικόνιση αθλητικών κακώσεων

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [37285]: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [10.3]: Παιδιατρική Αιματολογία και Ογκολογία

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.4]: Η Χρήση των Lasers στην Ιατρική

Εξάμηνο 10 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.5]: Απεικονιστική Διερεύνηση των Ενδοκοιλιακών Οργάνων - Υπολογιστική Τομογραφία Κοιλιάς

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.6]: Κλινική Νευροφυσιολογία για Εκτίμηση Ανώτερων Πνευματικών Λειτουργιών

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [10.7]: Παιδιατρική Νεογνολογία

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41282]: Εγχειρίδιο εντατικής νοσηλείας νεογνών, B. GOETZMAN, R. WENNBERG Λεπτομέρειες

Μάθημα [10.8]: Οικογενειακός Προγραμματισμός

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [606]: Οικογενειακός προγραμματισμός, Χασάν Αλέξανδρος - Ελσέϊχ Λεπτομέρειες

Μάθημα [10.9]: Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256716]: Ορθοπαιδική-Τραυματολογία Δ: Παθήσεις σπονδυλικής στήλης, Χατζηπαύλου Αλέξανδρος Γ.,Τζερμιαδιανός Μιχαήλ Ν.,Κατώνης Παύλος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΧΕ10.8]: Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Ιατρική

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [11.1]: Χειρουργικά Μεταβολικά Νοσήματα - Παχυσαρκία

Εξάμηνο 11 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13000934]: Handbook of Obesity Surgery, Mervyn Deitel, Michel Gagner, John Dixon, Jacques Himpens, Atul Madan Λεπτομέρειες

Μάθημα [11.2]: Κλινική Ηπατολογία

Εξάμηνο 11 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [11.4]: Θεραπευτική Στρατηγική των Νεοπλασματικών Ασθενειών

Εξάμηνο 11 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [11.5]: Προχωρημένα Ιατρικά Αγγλικά

Εξάμηνο 11 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [11.6]: Παιδιατρικές Λοιμώξεις

Εξάμηνο 11 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [11.7]: Καρδιο-Θωρακοχειρουργική

Εξάμηνο 11 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΒΙ11.8]: Παιδιατρική Φαρμακολογία

Εξάμηνο 11 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΛ.Γ1]: Κλινική Άσκ. Παιδιατρικής

Εξάμηνο 11 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12572767]: Nelson Βασική Παιδιατρική, Behrman Richard, Kliegman Robert Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΛ.Γ2]: Κλινική Άσκ. Γυναικολογίας-Μαιευτικής

Εξάμηνο 11 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256403]: Ενδομητρίωση, αδενομύωση, Ματαλλιωτάκης Ιωάννης Μ.,Πανίδης Δημήτριος Κ.,Κουμαντάκης Γεώργιος Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΛ.Δ1]: Κλινική Άσκ. Νευρολογίας

Εξάμηνο 11 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41424]: Κλινική νευρολογία, J.A. AMINOFF, D.A. GREENBERG, R.P. SIMON Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΛ.Δ2]: Κλινική Άσκ. Ψυχιατρικής

Εξάμηνο 11 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16954]: Κλινική ψυχιατρική, Μαδιανός Μιχάλης Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25204]: Εγχειρίδιο κλινικής ψυχιατρικής, Sadock Benjamin J.,Sadock Virginia A. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25218]: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: DSM-IV-TR-TM, - Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΛ.Δ3]: Κλινική Άσκ. ΩΡΛ

Εξάμηνο 11 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256353]: Σύγχρονη ωτορινολαρυγγολογία, Χελιδόνης Εμμανουήλ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΚΛ.Δ4]: Κλινική Άσκ. Οφθαλμολογίας

Εξάμηνο 11 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΚΛ.Δ5]: Κλινική Άσκ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Εξάμηνο 11 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων: