Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [276-10101]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-10411]: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22660]: Βασική οργανική χημεία, Σπηλιόπουλος Ιωακείμ Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-10602]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-10701]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-10711]: ΑΓΓΛΙΚΑ 1

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-10721]: ΓΑΛΛΙΚΑ 1

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-10731]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 1

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-10741]: ΡΩΣΙΚΑ 1

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-10751]: ΙΤΑΛΙΚΑ 1

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-20101]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-20501]: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11234]: Διεπιφανειακά φαινόμενα και κολλοειδή συστήματα, Παναγιώτου Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-20602]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-20701]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-20711]: ΑΓΓΛΙΚΑ 2

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-20721]: ΓΑΛΛΙΚΑ 2

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-20731]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 2

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-20741]: ΡΩΣΙΚΑ 2

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-20751]: ΙΤΑΛΙΚΑ 2

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-30601]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 3

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-30711]: ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-30721]: ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-30731]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-30741]: ΡΩΣΙΚΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-30751]: ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-50501]: ΔΙΑΤΡΟΦΗ &ΘΡΕΠΤ. ΑΞΙΑ ΤΡΟΦ.

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22696]: Διατροφή και χημεία τροφίμων, Γαλανοπούλου Κωνσταντίνα, Ζαμπετάκης Γιάννης, Μαυρή - Βαβαγιάννη Μαίρη, Σιάφακα Αθανασία Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-50701]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦ.

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-60401]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡ.

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-60501]: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [23097]: Εισαγωγή στο στρατηγικό μάρκετινγκ, Σιώμκος Γεώργιος Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-60601]: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-6Β111]: ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-6Β301]: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-6Β401]: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-70201]: ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΑΞΙΟΠ. ΥΠΟΠΡ.

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9377]: Μηχανική υγρών αποβλήτων, Τόμος Α΄, Metcalf & Eddy Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9380]: Μηχανική υγρών αποβλήτων, Τόμος Β΄, Metcalf & Eddy Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-70301]: ΥΓΙΕΙΝ. & ΑΣΦΑΛ. ΒΙΟΜ/ΝΙΩΝ ΤΡΟΦ.

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-70401]: ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔ/ΣΜΟΣ ΒΙΟΜ. ΤΡΟΦ.

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-70501]: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-7Α401]: ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-1020]: ΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9540]: Μεταφορά Θερμότητας, Pitts Donald R.,Sissom Leighton E. Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-1030]: ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1662]: ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Αθανάσιος Ν. Παπαδόπουλος Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-2020]: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8190]: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΒΛΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-2030]: ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [20236]: ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, Δημήτριος Παπαντωνίου Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-3010]: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17221]: Εισαγωγή στη βιοχημεία, Διαμαντίδης Γρηγόρης Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-2040]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9341]: Βασικές διεργασίες χημικής μηχανικής, McCabe Warren L.,Smith Julian C.,Harriott Peter Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9540]: Μεταφορά Θερμότητας, Pitts Donald R.,Sissom Leighton E. Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-3020]: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-3031]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-3050]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛOΓΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3639]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [8288]: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΚΙΟΧΟΣ Α. ΠΕΤΡΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17225]: Εισαγωγή στη στατιστική για βιολογικές επιστήμες, Φωτιάδης Νικόλαος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-4050]: ΕΛΕΓΧ.& ΔΙΑΣΦΑΛ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [23034]: Το νέο πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων ISO 22000, Αρβανιτογιάννης Ιωάννης Σ., Τζούρος Νικόλαος Η. Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-3030]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9341]: Βασικές διεργασίες χημικής μηχανικής, McCabe Warren L.,Smith Julian C.,Harriott Peter Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9540]: Μεταφορά Θερμότητας, Pitts Donald R.,Sissom Leighton E. Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-3040]: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ I

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22777]: Επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων, Μπλούκας Ιωάννης Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22898]: Μέθοδοι συντήρησης τροφίμων, Ρόδης Παναγιώτης Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-4030]: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9434]: Χημεία τροφίμων, Belitz Hans - Dieter,Grosch Werner,Schieberle Peter Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22696]: Διατροφή και χημεία τροφίμων, Γαλανοπούλου Κωνσταντίνα, Ζαμπετάκης Γιάννης, Μαυρή - Βαβαγιάννη Μαίρη, Σιάφακα Αθανασία Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-4020]: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9341]: Βασικές διεργασίες χημικής μηχανικής, McCabe Warren L.,Smith Julian C.,Harriott Peter Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-5010]: ΤΕΧΝ.& ΕΛΕΓΧ. ΠΟΙΟΤ.ΕΛΑΙΟΛ-ΛΙΠ.ΥΛ.

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14283]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ - ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-5020]: ΤΕΧΝ.& ΕΛΕΓΧ. ΠΟΙΟΤ. ΦΡΟΥΤ.- ΛΑΧΑΝ.

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9434]: Χημεία τροφίμων, Belitz Hans - Dieter,Grosch Werner,Schieberle Peter Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-5030]: ΤΕΧΝ.&ΕΛΕΓΧ.ΠΟΙΟΤ.ΓΑΛΑΚΤ.&ΓΑΛΑΚΤ.ΠΡ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12515]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΖΕΡΦΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-6010]: ΤΕΧΝ.& ΕΛΕΓΧ. ΠΟΙΟΤ. ΣΙΤΗΡΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-6020]: ΤΕΧΝ.& ΕΛΕΓΧ. ΠΟΙΟΤ. ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9434]: Χημεία τροφίμων, Belitz Hans - Dieter,Grosch Werner,Schieberle Peter Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-6030]: ΤΕΧΝ.& ΕΛΕΓΧ. ΠΟΙΟΤ. ΚΡΕΑΤΟΣ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9434]: Χημεία τροφίμων, Belitz Hans - Dieter,Grosch Werner,Schieberle Peter Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-4040]: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8921]: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΡΟΥΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-7010]: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-7011]: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [276-7Α10]: ΣΤΑΤΙΣΤ.ΕΛΕΓΧ. ΠΑΡΑΓ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3639]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [276-7Α20]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9366]: Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού, Μήτρακας Μανασής Λεπτομέρειες