Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [ΤΠ1010]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9478]: Ανώτερα μαθηματικά για μηχανικούς, Τσιάντος Βασίλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΤΠ1020]: ΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ1030θ]: ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ1040]: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ1050]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ1061]: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ1070]: βΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ0207]: ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ1062]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΘΙΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ2010]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9478]: Ανώτερα μαθηματικά για μηχανικούς, Τσιάντος Βασίλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΤΠ2020]: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ2030]: ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3359]: Environmental Engineering GEOLOGY, Σεραφείμ Γ. Σαββίδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΤΠ2040]: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ2050]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ2061]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ2063]: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ3010]: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9705]: Μέτρα και Σταθμά, Μητρόπουλος Αθανάσιος Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΤΠ3020]: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9705]: Μέτρα και Σταθμά, Μητρόπουλος Αθανάσιος Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΤΠ3030]: Σ.Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7132]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΤΠ3040]: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ3051]: ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ3052]: ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ2062]: ΕΜΠΟΡΕΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ4010Θ]: Σ.Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17537]: Συστήματα μετρήσεων, Πετρίδης Βασίλειος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΤΠ4020Θ]: ΕΙΔΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ4030]: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9705]: Μέτρα και Σταθμά, Μητρόπουλος Αθανάσιος Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΤΠ4040]: ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Υ/Α

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ4050]: ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ4060]: ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ4070]: ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ408]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ5010Θ]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ5020Θ]: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1927]: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, Ν.Α.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΤΠ5030Θ]: ΕΙΔΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ5040Θ]: ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ι

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ5051Θ]: ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ5052]: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ5061]: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ5062]: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜ. ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ5070]: ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ6010Θ]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Τ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ)

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16259]: Grounding in Technical and Academic Writing in English, Πανουργιά Ευμορφία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25602]: Developing technical & academic writing skills in english, Πανουργιά Ευμορφία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΤΠ6020Θ]: ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ6030Θ]: ΣΧΕΔΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ6040Θ]: ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ6051Θ]: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘ. & ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣ. ΑΕΡ.

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ6052]: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘ. ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ6060]: PRODUCTION LOGGIHG

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ7010Θ]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ7020Ε]: ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ7030Θ]: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ7040]: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ7050Θ]: ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34281]: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΤΠ7061Θ]: ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ7062]: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ.Α

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΤΠ7070Θ]: ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων: