Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Μάθημα [588-1-207]: Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-101]: ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17384]: Μαθήματα ωκεανογραφίας, Αλμπανάκης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-102]: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22656]: Βασικές αρχές ανόργανης χημείας, Πνευματικάκης Γεώργιος, Μητσοπούλου Χριστιάνα, Μεθενίτης Κώστας Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-103]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11370]: Στοιχεία γενικών μαθηματικών, Δημητροπούλου - Ψωμοπούλου Δήμητρα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12894]: Γενικά Μαθηματικά, Σάσσαλος Σπυρίδων Κ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-108]: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2587]: Μηχανική των Ρευστών και Υδραυλική, Ranald V. Giles Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11087]: Μαθήματα υδραυλικής, Τόμος 1, Τερζίδης Γεώργιος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-109]: ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5713]: Εισαγωγή στη Βιολογία, ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-202]: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-203]: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17221]: Εισαγωγή στη βιοχημεία, Διαμαντίδης Γρηγόρης Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10998]: Επίτομη οργανική χημεία, Βάρβογλης Αναστάσιος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-204]: ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10970]: Αναλυτική χημεία, Θεμελής Δημήτριος Γ., Ζαχαριάδης Γεώργιος Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11074]: Βασικές αρχές αναλυτικής χημείας, Θεμελής Δημήτριος Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [317]: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΜΟΣ Ι, HARRIS DANIEL C. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-209-1]: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11364]: Στατιστική, Κολυβά - Μαχαίρα Φωτεινή, Μπόρα - Σέντα Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-302]: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-201]: ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12956]: Χημική ωκεανογραφία, Ξένος Κωνσταντίνος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-303]: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΧΘΥΩΝ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5047]: Τα ψαρια της Ελλάδος, Κασπίρης Παναγιώτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-305]: ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-308]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14827]: Ζωολογία - Β' Τόμος, Hickman Cleveland P., Roberts Larry S. ,Larson Allan Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-309-1]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6428]: Κλασική και μοριακή Γενετική, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6426]: Γενετική, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-402]: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-205]: ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-401]: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6425]: Βιοτεχνολογία Ζώων. Εφαρμογές στον άνθρωπο, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-405]: ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-409-1]: ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-501]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΕΣΩΤ. ΥΔΑΤΩΝ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-607]: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-502]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14775]: Υδατοκαλλιέργειες ευρύαλων ψαριών, Χώτος Γεώργιος Ν.,Ρογδάκης Ιωάννης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-503]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-505]: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-510]: ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2455]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΩΝ (τόμος Α), Γ. ΦΩΤΗΣ, Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-511]: ΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11134]: Βιοτεχνολογία με στοιχεία βιοχημικής μηχανικής, Λιακοπούλου - Κυριακίδου Μαρία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11133]: Βιοτεχνολογία, Κυριακίδης Δημήτριος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-512]: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-513-Θ]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-514-Θ]: ΕΝΥΔΡΕΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-601]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2538]: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, Κ.Π. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-603]: ΥΔΑΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ & ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17299]: Η ρύπανση των θαλασσών, Φυτιάνος Κωνσταντίνος Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17579]: Χημεία περιβάλλοντος, Φυτιάνος Κωνσταντίνος Κ.,Σαμαρά - Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [18548814]: Εισαγωγή στην περιβαλλοντική μηχανική, Κούγκουλος Αθανάσιος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-604]: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΚΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11134]: Βιοτεχνολογία με στοιχεία βιοχημικής μηχανικής, Λιακοπούλου - Κυριακίδου Μαρία Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-608-1]: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΙΔΗ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-609-Θ]: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12497092]: Διατροφή και χημεία τροφίμων, Γαλανοπούλου Κωνσταντίνα, Ζαμπετάκης Γιάννης, Μαυρή - Βαβαγιάννη Μαίρη, Σιάφακα Αθανασία Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-710]: ΔΙΑΧ/ΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-206]: ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12953]: Χημική ιζηματολογία, Κελεπερτζής Ακίνδυνος Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-403]: ΑΛΙΕΙΑ & ΔΙΑΧ/ΣΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-507]: ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-709]: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14701]: Ρύπανση και τεχνικές ελέγχου ποιότητας του νερού, Ξένος Κωνσταντίνος Δ.,Ξένου Ευγενία Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-711]: ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18548788]: Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού, Μήτρακας Μανασής Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-712]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: