Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Μάθημα [588-101]: ΦΥΣΙΚΗ - ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17384]: Μαθήματα ωκεανογραφίας, Αλμπανάκης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-102]: ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22656]: Βασικές αρχές ανόργανης χημείας, Πνευματικάκης Γεώργιος, Μητσοπούλου Χριστιάνα, Μεθενίτης Κώστας Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-103-1]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11370]: Στοιχεία γενικών μαθηματικών, Δημητροπούλου - Ψωμοπούλου Δήμητρα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12894]: Γενικά Μαθηματικά, Σάσσαλος Σπυρίδων Κ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-108]: ΓΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2587]: Μηχανική των Ρευστών και Υδραυλική, Ranald V. Giles Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11087]: Μαθήματα υδραυλικής, Τόμος 1, Τερζίδης Γεώργιος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-109]: ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5713]: Εισαγωγή στη Βιολογία, ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-207]: Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12867248]: Επίσημος Οδηγός για το ECDL Core syllabus 5.0, Α. Γαβανά, Μ. Λεόντιος, Ν. Μανωλάκος Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-202]: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-203]: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256396]: Αρχές & εφαρμογές της ανοργάνου, οργανικής & βιολογικής χημείας, Caret Robert L.,Denniston Katherine J.,Topping Joseph J. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17221]: Εισαγωγή στη βιοχημεία, Διαμαντίδης Γρηγόρης Χ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10998]: Επίτομη οργανική χημεία, Βάρβογλης Αναστάσιος Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13256289]: Αρχές & εφαρμογές της ανοργάνου, οργανικής & βιολογικής χημείας, Caret Robert L.,Denniston Katherine J.,Topping Joseph J. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-204]: ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10970]: Αναλυτική χημεία, Θεμελής Δημήτριος Γ., Ζαχαριάδης Γεώργιος Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11074]: Βασικές αρχές αναλυτικής χημείας, Θεμελής Δημήτριος Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [317]: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΜΟΣ Ι, HARRIS DANIEL C. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-209-1]: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ -Θ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11364]: Στατιστική, Κολυβά - Μαχαίρα Φωτεινή, Μπόρα - Σέντα Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [3639]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-302]: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-201]: ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12956]: Χημική ωκεανογραφία, Ξένος Κωνσταντίνος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-303]: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΧΘΥΩΝ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5047]: Τα ψαρια της Ελλάδος, Κασπίρης Παναγιώτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-305]: ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-308]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14827]: Ζωολογία - Β' Τόμος, Hickman Cleveland P., Roberts Larry S. ,Larson Allan Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-309-1]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ-Θ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6428]: Κλασική και μοριακή Γενετική, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6426]: Γενετική, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-402]: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-205]: ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-401]: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6425]: Βιοτεχνολογία Ζώων. Εφαρμογές στον άνθρωπο, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-405]: ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-409-1]: ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-501]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΕΣΩΤ. ΥΔΑΤΩΝ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-607-1]: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-502]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14775]: Υδατοκαλλιέργειες ευρύαλων ψαριών, Χώτος Γεώργιος Ν.,Ρογδάκης Ιωάννης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-503]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-505]: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-510]: ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2455]: ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΩΝ (τόμος Α), Γ. ΦΩΤΗΣ, Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-511]: ΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11134]: Βιοτεχνολογία με στοιχεία βιοχημικής μηχανικής, Λιακοπούλου - Κυριακίδου Μαρία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11133]: Βιοτεχνολογία, Κυριακίδης Δημήτριος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-512]: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32391]: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ, Μ. Α. ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-513-Θ]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-Θ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1190]: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.ΣΤΡΟΥΖΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-514-Θ]: ΕΝΥΔΡΕΙΟΛΟΓΙΑ-Θ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-601]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2538]: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, Κ.Π. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-603]: ΥΔΑΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17299]: Η ρύπανση των θαλασσών, Φυτιάνος Κωνσταντίνος Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17579]: Χημεία περιβάλλοντος, Φυτιάνος Κωνσταντίνος Κ.,Σαμαρά - Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [18548814]: Εισαγωγή στην περιβαλλοντική μηχανική, Κούγκουλος Αθανάσιος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-604]: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΚΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11134]: Βιοτεχνολογία με στοιχεία βιοχημικής μηχανικής, Λιακοπούλου - Κυριακίδου Μαρία Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-608-1]: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΙΔΗ-Θ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-609-Θ]: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-Θ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12497092]: Διατροφή και χημεία τροφίμων, Γαλανοπούλου Κωνσταντίνα, Ζαμπετάκης Γιάννης, Μαυρή - Βαβαγιάννη Μαίρη, Σιάφακα Αθανασία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [18549122]: Χημεία τροφίμων, Belitz Hans - Dieter,Grosch Werner,Schieberle Peter Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-710]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [403]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Δ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-206]: ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12953]: Χημική ιζηματολογία, Κελεπερτζής Ακίνδυνος Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-403]: ΑΛΙΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-507]: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [588-709]: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14701]: Ρύπανση και τεχνικές ελέγχου ποιότητας του νερού, Ξένος Κωνσταντίνος Δ.,Ξένου Ευγενία Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-711]: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18548788]: Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού, Μήτρακας Μανασής Λεπτομέρειες

Μάθημα [588-712]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΑΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων: