Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Μάθημα [E11]: Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [49108]: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΕΚ ΜΑΔΥΤΩΝ Λεπτομέρειες

Μάθημα [E12]: Ορθοφωνία - Φωνητική

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4113]: ΠΩΣ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΤΕ ΣΩΣΤΑ, Alan Greene Λεπτομέρειες

Μάθημα [E13]: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πατριαρχικές Μουσικές Σχολές

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6369]: Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τομ. Β΄. Βιβλιογραφία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κ' Αιών, ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y11]: Αρχαία Ελληνικά Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [49161]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, KRANZ WALTER Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7099]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, P.E. EASTERLING, B.M.W. KNOX Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12867235]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΡΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y12]: Χριστιανική Γραμματεία Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13224]: Εκκλησιαστική γραμματολογία και κείμενα πατερικής γραμματείας, Τσάμης Δημήτριος Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2687]: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. ΤΟΜΟΣ Α´, ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [48755]: Εκκλησιαστική Γραμματολογία Πατρολογία, Απόστολος Ν. Μπουρνέλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2688]: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. ΤΟΜΟΣ Β´, ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [48761]: Εκκλησιαστική Γραμματολογία Πατρολογία, Απόστολος Ν. Μπουρνέλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y13]: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [35500]: Οι Αναγραμματισμοί και τα Μαθήματα της Βυζαντινής Μελοποιίας, Γρηγόριος Θ. Στάθης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y14]: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Υμνολογία: ψαλμός, υπόψαλμα, αντίφωνο.

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13243]: Η βυζαντινή υμνογραφία και ποίησις, Τωμαδάκης Νικόλαος Β. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22508]: Βυζαντινή υμνογραφία., Μητσάκης Κάρολος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y15]: Το Ειρμολόγιο: Οι πολύστροφοι Κανόνες (Ειρμολογικό Γένος)

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [35507]: Το Ειρμολόγιον και η παράδοση του μέλους του, Σπυρίδων Αντωνίου Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y16]: Θεωρία και Πράξη Ι: Ειρμολόγιο -Προλογάριο, το σύντομο μέλος

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [49111]: ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟΝ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y17]: Ξένη Γλώσσα

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [E21]: Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [E22]: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Μουσική

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [47557]: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ANNEMARIE JEANETTE NEUBECKER Λεπτομέρειες

Μάθημα [E23]: Οι ήχοι: Μαρτυρίες και Απηχήματα, βυζαντινά και νεώτερα

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Y21]: Αρχαία Ελληνικά ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7556]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α΄ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, HEINZ-GUNTHER NESSELRATH Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12867235]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΡΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y22]: Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [26213]: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13192]: Αποστόλου Παύλου Επιστολές προς Εφέσιους Φιλιππήσιους Κολοσσαείς Φιλήμονα, Καραβιδόπουλος Ιωάννης Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26220]: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26206]: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13192]: Αποστόλου Παύλου Επιστολές προς Εφέσιους Φιλιππήσιους Κολοσσαείς Φιλήμονα, Καραβιδόπουλος Ιωάννης Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13412]: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Καραβιδόπουλος Ιωάννης Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26246]: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26214]: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y23]: Θεολογική και Κοσμολογική Ερμηνεία της Γένεσης και Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Παλαιάς Διαθήκης

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13352]: Καρδία καινή και πνεύμα καινόν, Καλαντζάκης Σταύρος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13176]: Εν αρχή εποίησεν ο Θεός, Καλαντζάκης Σταύρος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [28779]: ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13440]: Ερμηνεία περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης, Καλαντζάκης Σταύρος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26254]: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΪΑΝ, ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y24]: Εισαγωγική Ανάγνωση της Προθεωρίας της Παπαδικής ή Ψαλτικής Τέχνης

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [35501]: Ο Απόστολος Κώνστας ο Χίος και η συμβολή του στη Θεωρία της Μουσικής, Θωμάς Αποστολόπουλος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [49132]: Η ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Κ.Α ΨΑΧΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y25]: Εισαγωγή στη Εθνομουσικολογία: Η Ελληνική Δημοτική Μουσική

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10268]: Η έκφραση της ανθρώπινης μουσικότητας, Τζων Μπλάκινγκ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [26434]: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y26]: Θεωρία και Πράξη ΙΙ: Ειρμολόγιο-Προλογάριο, το αργό μέλος

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [49132]: Η ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Κ.Α ΨΑΧΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [35507]: Το Ειρμολόγιον και η παράδοση του μέλους του, Σπυρίδων Αντωνίου Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y27]: Ξένη Γλώσσα

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [E31]: Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [49113]: ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ, ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [E32]: Οργανολογία - Οργανοχρησία: Έγχορδα όργανα Ι: (Ταμπουράς, Κανονάκι, Ούτι, Λαούτο)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22769986]: ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [E33]: Επιλογές από την Οκταηχία του Αναστασιματαρίου

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Y31]: Ιστορία της Χριστιανικής Λατρείας

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [26186]: ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ, ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y32]: Ιστορία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [35945]: Η βυζαντινή ψαλτική παράδοση της Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Λιάκος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [35952]: Τα Μεγαλυνάρια Θεοτοκία της Ψαλτικής Τέχνης, Σεβαστή Μαζέρα Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y33]: Βυζαντινή Σημειογραφία και Παλαιογραφία: Γένεση- Εξέλιξη- Εξήγηση

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11034]: Η ελληνική παράδοση στις μουσικές γραφές του μεσαίωνα, Φλώρος Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21340]: Εξηγήσεις και μεταγραφές της βυζαντινής μουσικής, Αλεξάνδρου Μαρία Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y34]: Το Στιχηράριο: Τα μονόστροφα Ιδιόμελα (Στιχηραρικό Γένος)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [26114]: ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y35]: Θεωρία και Πράξη ΙΙΙ: Αναστασιματάριο

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [49112]: ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y36]: Εκκλησιαστική και Δημοτική Μουσική των Βαλκανίων

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Y37]: Ξένη Γλώσσα

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [E41]: Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία ΙV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [E42]: Οργανολογία- Οργανοχρησία: Έγχορδα όργανα ΙΙ: (Ταμπουράς, Κανονάκι, Ούτι, Λαούτο)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [E43]: Στεριανή και νησιώτικη μουσική παράδοση

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34151]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΛΙΑΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34803]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗΣ Α. ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΚΑΛΜΕ) Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y41]: Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18115]: Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2007 (Περιέχει Windows 7), Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι.,Καρολίδης Δημήτριος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y42]: Χριστιανική Γραμματεία ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [48755]: Εκκλησιαστική Γραμματολογία Πατρολογία, Απόστολος Ν. Μπουρνέλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2688]: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. ΤΟΜΟΣ Β´, ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2687]: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. ΤΟΜΟΣ Α´, ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [48761]: Εκκλησιαστική Γραμματολογία Πατρολογία, Απόστολος Ν. Μπουρνέλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y43]: Ιστορία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [35952]: Τα Μεγαλυνάρια Θεοτοκία της Ψαλτικής Τέχνης, Σεβαστή Μαζέρα Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y44]: Η μεταρρύθιση των τριών Διδασκάλων, το 1814: Νέα Μέθοδος Αναλυτικής Σημειογραφίας

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [49110]: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 1883 Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [35501]: Ο Απόστολος Κώνστας ο Χίος και η συμβολή του στη Θεωρία της Μουσικής, Θωμάς Αποστολόπουλος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y45]: Θεωρία και Πράξη IV: Δοξαστάριο

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [49113]: ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ, ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y46]: Εισαγωγή στη Δυτική Μουσικολογία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11926]: Μορφολογία της μουσικής, Αμαραντίδης Αμάραντος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11924]: Μέθοδος μουσικολογικής έρευνας, Κώστιος Απόστολος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y47]: Θεωρία και Σολφέζ της Ευρωπαϊκής Μουσικής

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12021]: Θεωρία μουσικής, Αμαραντίδης Αμάραντος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y48]: Ξένη Γλώσσα

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [E51]: Χρονογραφική επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Μουσικής

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17343]: Ιστορία της μουσικής, Γιάννου Δημήτριος Λεπτομέρειες

Μάθημα [E52]: Οργανολογία- Οργανοχρησία: Πνευστά όργανα ΙΙ: (Νέι, Φλογέρα, Κλαρίνο)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4046]: Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ, Νίκος Σακελλαρίου Λεπτομέρειες

Μάθημα [E53]: Πολίτικη, Θρακιώτικη και Μικρασιατική μουσική παράδοση

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Y51]: Τυπικό Ορθόδοξης Λατρείας

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7462]: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7677]: ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΥΠΙΚΟ, Μ. ΠΡΩΤ/ΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y52]: Η βυζαντινή κοσμική και η νεώτερη αστική μουσική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11908]: Βυζαντινά μουσικά όργανα, Μαλιάρας Νίκος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1135]: ΡΩΜΗΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡ., ΕΡΕΥΝΙΔΗΣ Π. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [49137]: Η ΠΑΝΔΩΡΑ ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y53]: Οι Ψαλμοί στη βυζαντινή μελοποιία (Παπαδικό Γένος)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [20820]: Ο ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΙΤΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ. ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [35503]: Η ψαλτική παράδοση των Ακολουθιών του Βυζαντινού Κοσμικού Τυπικού, Δημήτριος Κ. Μπαλαγεώργος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y54]: Μελοποιία - Μορφολογία της Βυζαντινής Μουσικής

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [35500]: Οι Αναγραμματισμοί και τα Μαθήματα της Βυζαντινής Μελοποιίας, Γρηγόριος Θ. Στάθης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y55]: Θεωρία και Πράξη V: Δοξολογίες - Πολυέλεοι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Y56]: Αρμονία και Αντίστιξη της Ευρωπαϊκής Μουσικής

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4109]: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ +CD, Βασίλης Μητρόπουλος Λεπτομέρειες

Μάθημα [E61]: Ηπειρωτική Δημοτική Μουσική

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34094]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [E62]: Σύγχρονη Μελοποιία - Σύγχρονοι Μελουργοί

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [E63]: Ύμνοι του Ακαθίστου Ύμνου και του Τριωδίου

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [157578]: ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [35916]: 183 Εκκλησιαστικοί Ύμνοι, Διονύσιος Ψαριανός Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y61]: Αγιολογία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13183]: Αγιολογία της ορθόδοξης εκκλησίας, Τσάμης Δημήτριος Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43738]: Η Αγιολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κορακίδης Αλέξανδρος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43740]: Η Αγιολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κορακίδης Αλέξανδρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y62]: Υμνολογία και Υμνογραφία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13243]: Η βυζαντινή υμνογραφία και ποίησις, Τωμαδάκης Νικόλαος Β. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13243]: Η βυζαντινή υμνογραφία και ποίησις, Τωμαδάκης Νικόλαος Β. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y63]: Τελετουργική

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24967]: Ο Χριστιανικός Ναός, Καλλίνικος Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6571]: ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ τ. Α΄, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7438]: ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ τομ. Β΄, ΙΩΑΝΝΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y64]: Η αισθητική της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256]: Η ζωγραφική της ορθοδοξίας, Καλοκύρης Κωνσταντίνος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y65]: Θεωρία και Πράξη VI: Χερουβικά- Κοινωνικά

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [35505]: Η παράδοση και εξήγηση του μέλους των Χερουβικών της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μελοποιίας, Κωνσταντίνος Χ. Καραγκούνης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y66]: Μεταγραφή - Καταγραφή Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [164783]: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΡΓΑΖΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [35916]: 183 Εκκλησιαστικοί Ύμνοι, Διονύσιος Ψαριανός Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y67]: Εκφωνητική Σημειογραφία και Πράξη

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [E71]: Μεθοδολογία της μουσικολογικής έρευνας Ι: Καταλογογράφηση μουσικών χφφ.

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21348]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ. ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24463]: Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου, Hunger Herbert Λεπτομέρειες

Μάθημα [E72]: Πρακτική Ψαλτολογία (ρεπερτόριο, επιλογή ψαλτέων, ευταξία)

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [E73]: Ύμνοι Μ. Εβδομάδος

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Y71]: Δογματική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13214]: Δογματική και συμβολική θεολογία, Ματσούκας Νίκος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y72]: Τα Γένη και τα είδη της Βυζαντινής Μουσικής

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [49108]: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΕΚ ΜΑΔΥΤΩΝ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22720653]: Μορφές και μορφές της Ψαλτικής Τέχνης, Γρηγόριος Θ.Στάθης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y73]: Θεωρία και Πράξη VII: Μαθηματάριο, Οκτάηχα Μαθήματα

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Y74]: Διδασκαλία και Διεύθυνση Ι: Βυζαντινού Χορού Ψαλτών

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [35928]: Οι Χοροί Ψαλτών κατά την βυζαντινή παράδοση, Ευαγγελία Σπυράκου Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y75]: Πληροφορική και Μουσική

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18115]: Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2007 (Περιέχει Windows 7), Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι.,Καρολίδης Δημήτριος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y76]: Βυζαντινή Μουσική και Αραβοπερσική Μουσική: Ήχοι και Μακάμια

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4054]: ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, Μ. Μαυροειδής Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y81]: Ερμηνεία Λατρευτικών και Υμνολογικών Κειμένων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [35767]: Ο Ακάθιστος Ύμνος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία, Φλώρα Κρητικού Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [49117]: Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ, ΕΜΜ.ΦΑΡΛΕΚΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7443]: ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y82]: Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7460]: ΚΩΔΙΞ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y83]: Δογματική Διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13435]: Δογματική και συμβολική θεολογία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, Ρωμανίδης Ιωάννης Σ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24665]: Η στωική φιλοσοφία στη θεολογία του Μ. Βασιλείου, Παναγόπουλος Γεώργιος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y84]: Τα ρυθμικά Γένη και η χρονική αγωγή της Ψαλτικής

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18414]: (ΨΒ 5) Εργασίαι του εν τοίς Πατριαρχείοις εδρεύοντος Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Τεύχη Γ΄ -Δ΄ , Κωνσταντινούπολις 1900-1901, Παράρτημα Εκκλησιαστικής Αληθείας Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y85]: Θεωρία και Πράξη VIII: Κρατηματάριο, Κρατήματα

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [35901]: Τα Κρατήματα στην Ψαλτική Τέχνη, Γρηγόριος Γ. Αναστασίου Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y86]: Διδασκαλία και Διεύθυνση ΙΙ: Μικτής Χορωδίας και Οργανοπαικτών

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Y87]: Υφολογία - Αισθητική: Έκφραση του Βυζαντινού Μέλους

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [35945]: Η βυζαντινή ψαλτική παράδοση της Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Λιάκος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [49115]: ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΝ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y88]: Πτυχιακή εργασία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ε81]: Μεθοδολογία της μουσικολογικής έρευνας ΙΙ: Γνώση και χρήση της Βιβλιογραφίας

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18408]: (ΨΒ 1) Βιβλιογραφία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Γεωργίου Χατζηθεοδώρου Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ε82]: Η Ψαλτική στα Μυστήρια της ορθόδοξης Εκκλησίας

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22360]: Λειτουργική ανανέωση και ψαλτική παράδοση, Κανιολάκης Γιάννης Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ε83]: Ύμνοι Πάσχα - Πεντηκοσταρίου

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: