Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Μάθημα [PHS_1.1]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7729]: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, HOBBES, LOCKE, ROUSSEAU, KANT, HEGEL Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102071645]: Διαλέξεις στην ιστορία της πολιτικής φιλοσοφίας, Rawls John (Συγγρ.) - Μολύβας Γρηγόρης - Μελά Αγλαΐα (Μτφ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_1.2]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122074496]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΝΙΚΟΣ ΑΥΓΕΛΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22770944]: Μικρή ιστορία της φιλοσοφίας, Warburton Νigel (μτφ. Γιώργος Λαμπράκος) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_1.3A]: ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑΓΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59381251]: Εισαγωγή στην αρχαία φιλοσοφία, Rossetti Livio, μετάφραση - επιμέλεια Τάτση Άννα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [112709217]: Μόνος προς μόνον, Αντρέ-Ζαν Φεστυζιέρ Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_1.3B]: ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_1.4]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86055478]: Ψηφιακές τεχνολογίες και μάθηση του 21ου αιώνα, Τζιμογιάννης Αθανάσιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_1.5]: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12583785]: Περί παιδαγωγικής και εκπαίδευσης, Mialaret Gaston - Καλογιαννάκη Πέλλα, Καρράς Κωνσταντίνος (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86054106]: Κατανοώντας και αξιοποιώντας παιδαγωγικά προκλητικές θεωρίες, Aubrey Karl, Riley Alison, Βασιλική Μητροπούλου, Χρήστος Τουρτούρας (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_1002]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7729]: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, HOBBES, LOCKE, ROUSSEAU, KANT, HEGEL Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102071645]: Διαλέξεις στην ιστορία της πολιτικής φιλοσοφίας, Rawls John (Συγγρ.) - Μολύβας Γρηγόρης - Μελά Αγλαΐα (Μτφ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_1003]: ΛΟΓΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10423]: Λογική, Πορτίδης / Ψύλλος / Αναπολιτάνος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [112696161]: ΛΟΓΙΚΗ, RESTALL GREG Επιστ. Επιμέλεια Αθανασόπουλος Σταύρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_1008]: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86054106]: Κατανοώντας και αξιοποιώντας παιδαγωγικά προκλητικές θεωρίες, Aubrey Karl, Riley Alison, Βασιλική Μητροπούλου, Χρήστος Τουρτούρας (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12583785]: Περί παιδαγωγικής και εκπαίδευσης, Mialaret Gaston - Καλογιαννάκη Πέλλα, Καρράς Κωνσταντίνος (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_1009]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122074496]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΝΙΚΟΣ ΑΥΓΕΛΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22770944]: Μικρή ιστορία της φιλοσοφίας, Warburton Νigel (μτφ. Γιώργος Λαμπράκος) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_1001]: ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59396178]: John Locke. Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, Ξανθόπουλος Χρήστος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77111805]: ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΡΕΝΕ ΝΤΕΚΑΡΤ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21913]: Πραγματεία για την ανθρώπινη φύση, Hume David Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_1004]: ΠΛΑΤΩΝ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94642872]: ΠΛΑΤΩΝ ΦΑΙΔΡΟΣ(ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΙΚΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_2.1]: ΠΛΑΤΩΝ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94642872]: ΠΛΑΤΩΝ ΦΑΙΔΡΟΣ(ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΙΚΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_2.2]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256067]: Η ηθική και τα όρια της φιλοσοφίας, Bernard Williams Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [95333]: Ηθική φιλοσοφία, Julia Driver, Επιμέλεια Μαρκόπουλος Ιωάννης Ν. Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_2.3]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59396178]: John Locke. Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, Ξανθόπουλος Χρήστος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77111805]: ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΡΕΝΕ ΝΤΕΚΑΡΤ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21913]: Πραγματεία για την ανθρώπινη φύση, Hume David Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_2.4]: ΛΟΓΙΚΗ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10423]: Λογική, Πορτίδης / Ψύλλος / Αναπολιτάνος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [112696161]: ΛΟΓΙΚΗ, RESTALL GREG Επιστ. Επιμέλεια Αθανασόπουλος Σταύρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_2.5]: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102073847]: ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, S.M. CAHN, A. BRADNER, A. MILLS Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94644041]: Επιστήμες της εκπαίδευσης, Ανδρούσου Αλεξάνδρα,Τσάφος Βασίλης επιμ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_3.1]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11190]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, JAMES RACHELS, STUART RACHELS Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7697]: ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50659195]: Κοινωνική Δικαιοσύνη και Καντιανή Ηθική, Rawls John Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102070981]: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΧΙΟΥΜ Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_3.2]: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32998989]: Ζητήματα Γνωσιολογίας, Οντολογίας και Μεταφυσικής στην Φιλοσοφία του Αριστοτέλους, Μουζάλα Μελίνα Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_3.3A]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_3.3B]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Β

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41957214]: Το πνεύμα του Χριστιανισμού και το Πεπρωμένο του, Έγελος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22771512]: Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ, NEWTON K. M. (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_3.3Γ]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86056126]: Φαινομενολογία του πνεύματος, Γκεόργκ Χέγκελ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77114976]: Φαινομενολογία του πνεύματος, Γκεόργκ Χέγκελ Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_12.35]: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68379927]: Ηλεκτρονική μάθηση, Τζιμογιάννης Αθανάσιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_2007]: Επεξεργασία φιλοσοφικών θεμάτων

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112700856]: Πλάτων, ένα εγχειρίδιο, Επιμ. ξένης έκδοσης Horn Christoph, Muller Jorn, Soder Joachim, Επιμ. Ελληνικής έκδοσης Λιάτση Μαρία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [33074385]: Ο Πλάτων για τη Γνώση και την Πραγματικότητα, White P. Nicholas, Καραμανώλης Γιώργος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_4.1]: ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94689490]: Ιστορία της Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας, Copleston C. Frederick επιμ.Δημητρακόπουλος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_4.2]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_4.3]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122075840]: Εισαγωγή στην ηθική του Σπινόζα, Macherey Pierre Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_4.4]: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112700856]: Πλάτων, ένα εγχειρίδιο, Επιμ. ξένης έκδοσης Horn Christoph, Muller Jorn, Soder Joachim, Επιμ. Ελληνικής έκδοσης Λιάτση Μαρία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [33074385]: Ο Πλάτων για τη Γνώση και την Πραγματικότητα, White P. Nicholas, Καραμανώλης Γιώργος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.1]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256096]: Αυτονομία και Εμπιστοσύνη στη Βιοηθική, Onora o' Neill Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [112696484]: Βιοηθική και Ηθική, Πανταζάκος Παναγιώτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.2]: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [552]: ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.3]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59377169]: Δημοκρατία - Διάλογος ανάμεσα στον Κορνήλιο Καστοριάδη και τον Κώστα Παπαϊωάννου, Αποστολόπουλος Λάκης Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.4]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22771512]: Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ, NEWTON K. M. (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.5]: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ/HEIDEGGER : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_10.6]: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658468]: Νέοι Προσανατολισμοί της Διδακτικής - Προσαρμογή της Διδασκαλίας στις Εκπαιδευτικές Προκλήσεις του 21ου Αιώνα, Δημητριάδου Κατερίνα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102073847]: ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, S.M. CAHN, A. BRADNER, A. MILLS Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.7]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_11.1]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΡΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ι : ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50657110]: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, JAMES LADYMAN Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [548]: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ;, CHALMERS A.F. Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5.1]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [95333]: Ηθική φιλοσοφία, Julia Driver, Επιμέλεια Μαρκόπουλος Ιωάννης Ν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24499]: Περί ηθικής, Wittgenstein Ludwig,Moore George Edward,Ambrose Alice Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5.2]: KANT

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122076067]: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ KANT ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41960522]: Καντ, Guyer Paul, Μαραγκός Γιώργος (επιμ. - μετ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5.3]: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_5.4]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_5.5]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77112820]: ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.10]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12508547]: Η ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, DAVID HUME Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.11]: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ.

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41955453]: Karl Marx κείμενα από τη δεκαετία του 1840, Karl Marx Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68383630]: Η λογική του κεφαλαίου, Φαράκλας Γιώργος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122089210]: Ιστορία και ταξική συνείδηση, Γκέοργκ Λούκατς Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.12]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31171]: Γνωσιακή επιστήμη, Βοσνιάδου Στέλλα (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.13]: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΕΓΚΕΛ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86197431]: Ο Λόγος στην ιστορία, Hegel Georg Wilhelm Friedrich Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122078011]: Τα δεσμά του έρωτα, Benjamin Jessica Επιμ. Λαυρεντιάδης Γρηγόρης Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.14]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32999211]: Το πέπλο της αντίληψης, Μαρία Βενιέρη Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.15]: ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ,ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1550]: Η πτύχωση: Ο Λάιμπνιτς και το μπαρόκ, Gilles Deleuze Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.16]: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΝΙΤΣΕ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102124579]: Ο κόσμος ως βούληση και παράσταση, Arthur Schopenhauer Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68382780]: Η γέννηση της τραγωδίας ή ελληνισμός και απαισιοδοξία, Νίτσε Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.17]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: MICHAEL SANDEL

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_10.18]: ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122078892]: Αρχαία φιλοσοφικά θέματα στην πατερική και βυζαντινή φιλοσοφία, Συλλογικό (Επιστ.Επιμ.Μουζάλα Μ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4970]: Ιστορία της Βυζαντινής Φιλοσοφίας (με παράρτημα στον σχολαστικισμό του δυτικού μεσαίωνα), Ματσούκας Νικόλαος Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.19]: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ/ HEIDEGGER : Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86194853]: Η προέλευση του έργου τέχνης, Μάρτιν Χάιντεγγερ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6399]: Νίτσε: Η βούληση για δύναμη ως τέχνη, Martin Heidegger Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.20]: ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112690580]: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [114168962]: Αριστοτέλους περί ποιητικής, Αριστοτέλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_10.8]: HEIDEGGER

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_10.9]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102123420]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ, Χάρης Παπαχαραλάμπους Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_6.1]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77114406]: Δοκίμια σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας, Μελά Λ.(Εισαγ.Μεταφρ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59382921]: Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας, Kymlicka Will Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_6.2]: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_6.3]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 19ου-20ου ΑΙΩΝΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41962548]: Ιστορία της σύγχρονης Ευρωπαικής Φιλοσοφίας/ τόμος20, Μποχένσκι Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_6.4]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68373941]: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, 2η έκδοση, Montanari Franco , Επιμ. Ρεγκάκος Αντώνης, Φιλ. Επιμ.Μαυρουδής Αιμίλιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_4001]: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_5033]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ι :ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50657110]: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, JAMES LADYMAN Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [548]: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ;, CHALMERS A.F. Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5097]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22771512]: Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ, NEWTON K. M. (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5098]: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ/ HEIDEGGER: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_5100]: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658468]: Νέοι Προσανατολισμοί της Διδακτικής - Προσαρμογή της Διδασκαλίας στις Εκπαιδευτικές Προκλήσεις του 21ου Αιώνα, Δημητριάδου Κατερίνα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102073847]: ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, S.M. CAHN, A. BRADNER, A. MILLS Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5101]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_4002]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68373941]: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, 2η έκδοση, Montanari Franco , Επιμ. Ρεγκάκος Αντώνης, Φιλ. Επιμ.Μαυρουδής Αιμίλιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_4003]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 19ου-20ου ΑΙΩΝΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41962548]: Ιστορία της σύγχρονης Ευρωπαικής Φιλοσοφίας/ τόμος20, Μποχένσκι Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5019]: HEIDEGGER

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_5021]: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41955453]: Karl Marx κείμενα από τη δεκαετία του 1840, Karl Marx Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68383630]: Η λογική του κεφαλαίου, Φαράκλας Γιώργος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122089210]: Ιστορία και ταξική συνείδηση, Γκέοργκ Λούκατς Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5023]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102123420]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ, Χάρης Παπαχαραλάμπους Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5026]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31171]: Γνωσιακή επιστήμη, Βοσνιάδου Στέλλα (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5028]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32999211]: Το πέπλο της αντίληψης, Μαρία Βενιέρη Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5078]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12508547]: Η ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, DAVID HUME Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5080]: ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ,ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1550]: Η πτύχωση: Ο Λάιμπνιτς και το μπαρόκ, Gilles Deleuze Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5084]: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΕΓΚΕΛ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86197431]: Ο Λόγος στην ιστορία, Hegel Georg Wilhelm Friedrich Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122078011]: Τα δεσμά του έρωτα, Benjamin Jessica Επιμ. Λαυρεντιάδης Γρηγόρης Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5087]: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΝΙΤΣΕ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102124579]: Ο κόσμος ως βούληση και παράσταση, Arthur Schopenhauer Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68382780]: Η γέννηση της τραγωδίας ή ελληνισμός και απαισιοδοξία, Νίτσε Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5095]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ : MICHAEL SANDEL

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [PHS_5096]: ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122078892]: Αρχαία φιλοσοφικά θέματα στην πατερική και βυζαντινή φιλοσοφία, Συλλογικό (Επιστ.Επιμ.Μουζάλα Μ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4970]: Ιστορία της Βυζαντινής Φιλοσοφίας (με παράρτημα στον σχολαστικισμό του δυτικού μεσαίωνα), Ματσούκας Νικόλαος Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5099]: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ/ HEIDEGGER : Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86194853]: Η προέλευση του έργου τέχνης, Μάρτιν Χάιντεγγερ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6399]: Νίτσε: Η βούληση για δύναμη ως τέχνη, Martin Heidegger Λεπτομέρειες

Μάθημα [PHS_5103]: ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112690580]: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [114168962]: Αριστοτέλους περί ποιητικής, Αριστοτέλης Λεπτομέρειες