Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [1102]: Εισαγωγή στη σημασιολογία

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17224]: Εισαγωγή στη σημασιολογία, Συμεωνίδου - Χριστίδου Τέτα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11599]: Η σημασία πριν, κατά και μετά τη γλώσσα, Βελούδης Γιάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [1103]: Εισαγωγή στη Λεξικολογία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1105]: Άνάπτυξη δεξιοτήτων στο γραπτό λόγο 1

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1106]: Ανάπτυξη δεξιοτήτων στο γραπτό λόγο 2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1107]: Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο 1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1108]: Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο 2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1109]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1110]: Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1111]: Εισαγωγή στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1112]: Μεθοδολογία της διδασκαλίας/εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1113]: Παραγωγή διδακτικού υλικού και πρακτική άσκηση

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1114]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31331]: Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της γλώσσας, Τσιτσιπής Λουκάς Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [1114]: Εισαγωγή στην ανθρωπογλωσσολογία

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1117]: ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17101]: Zones de Transparence et dʾ Opacité Sémantiques pour le Grec et le Français, Συμεωνίδου - Χριστίδου Τέτα Λεπτομέρειες

Μάθημα [1118]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [26023]: ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [1204]: ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [26023]: ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [1204]: Λεξικολογία-Λεξικογραφία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1214]: Η τεχνολογία στη διδακτική των γλωσσών

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1215]: ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9828]: Εισαγωγή στην πραγματολογία, Κανάκης Κώστας Λεπτομέρειες

Μάθημα [1217]: Σχεδιασμός προγραμμάτων για την εκμάθηση της γλώσσας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1225]: Η διδακτική της μετάφρασης: Αρχές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1232]: Γραπτός λόγος - Μορφοσύνταξη 2

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1233]: Αρθρωση γραπτού λόγου 1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1234]: Αρθρωση γραπτού λόγου 2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1235 (Υ-ΓΛΩ-02)]: Προφορικός λόγος - Μορφοσύνταξη 1

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1236]: Προφορικός λόγος - Μορφοσύνταξη 2

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1237]: Άρθρωση προφορικού λόγου 1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1238]: Άρθρωση προφορικού λόγου 2

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1242]: Τεχνολογίες επεξεργασίας και ανάλυσης φυσικών γλωσσών

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1243 (ΥΠΟ-02)]: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1244]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9373]: Τεχνολογία πολυμέσων, Δημητριάδης Σταύρος Ν.,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ.,Τριανταφύλλου Ευάγγελος Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12386]: Πολυμέσα Αναλυτικός Οδηγός, 7η έκδοση, Vaughan Tay Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13915]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ, ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΦΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [1247]: ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21887]: Παραγωγή πολυμεσικού υλικού και ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων για γλωσσική εκπαίδευση, Αρβανίτης Παναγιώτης,Παναγιωτίδης Παναγιώτης Μ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [1247]: Λογισμικά παραγωγής ηλεκτρονικών γλωσσικών δραστηριοτήτων

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1248]: Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [26027]: Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [1249]: ΔΙΔΑΚΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ Ι

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25007]: Du francais pour l'etranger a la didactologie des langues - cultures. Une evolution disciplinaire et conceptuelle, Farina-Gravanis Lucile Λεπτομέρειες

Μάθημα [1250]: Τεχνικές γραφής στον επιστημονικό λόγο

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1251]: ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙI

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9828]: Εισαγωγή στην πραγματολογία, Κανάκης Κώστας Λεπτομέρειες

Μάθημα [1254]: Μέθοδοι Έρευνας στη Λεξικολογία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1256]: Τεχνικές αξιολόγησης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1260]: Ο λόγος του μη αυτόχθονα ομιλητή

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [1303]: Ελληνική γλώσσα 1

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2105]: Γαλλική λογοτεχνία 16ου αιώνα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2106]: Γαλλική λογοτεχνία 17ου αιώνα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2107]: Γαλλική λογοτεχνία 18ου αιώνα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2108]: ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 190υ ΑΙΩΝΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25009]: L' enfant acteur sur la scene romanesque, Μακροπούλου Μαρία Λεπτομέρειες

Μάθημα [2109]: ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 20ου ΑΙΩΝΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2109]: Γαλλική Λογοτεχνία 20ου αιώνα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2109]: Γαλλική Λογοτεχνία 20ου αιώνα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2110]: ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17216]: Εικόνες φωτός και σκότους στο θέατρο του Arrabal, Εξάρχου Καλλιόπη - Στυλιανή Λεπτομέρειες

Μάθημα [2110]: ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2110]: Μελέτη Λογοτεχνικών έργων

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2111]: ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2651]: Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [2111]: Μελέτη λογοτεχνικών έργων

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2214]: Ειδικά Θέματα 17ου αιώνα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2216]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 19ου ΑΙΩΝΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2651]: Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [2218]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17086]: Les voies de l' image theatrale, Σιβετίδου - Παπαϊωάννου Αφροδίτη Λεπτομέρειες

Μάθημα [2218]: Ειδικά θέματα 20ου αιώνα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2224]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2224]: Ιστορία γαλλικού Θεάτρου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2225]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25009]: L' enfant acteur sur la scene romanesque, Μακροπούλου Μαρία Λεπτομέρειες

Μάθημα [2226]: Σύγχρονη γαλλική ποίηση

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2227]: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10011]: Η θέαση της σιωπής στο θέατρο του Ανδρέα Στάικου, Σιβετίδου Αφροδίτη Λεπτομέρειες

Μάθημα [2229]: Εισαγωγή στη Γενική & Συγκριτική Γραμματολογία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2230]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2234]: ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2651]: Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [2234]: Θεωρία Λογοτεχνίας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2302]: Γαλλικός πολιτισμός 17ου και 18ου αιώνα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2312]: Συγκριτική Γραμματολογία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2316]: Συγκριτική Γραμματολογία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2319]: Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [2321]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14943]: Εισαγωγή στη γαλλοφωνία, Φρέρης Γιώργος Λεπτομέρειες

Μάθημα [3101]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΟΥ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17604]: Εκφώνηση, γλωσσικές διεργασίες και μετάφραση, Νενοπούλου - Δρόσου Τώνια Λεπτομέρειες

Μάθημα [3104]: Γραμματική του εκφερόμενου λόγου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3201]: ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12194]: Μεταφράζοντας τον κόσμο του άλλου, Γραμμενίδης Σίμος Λεπτομέρειες

Μάθημα [3203]: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17477]: Περί ισοδυναμίας στη μετάφραση, Νενοπούλου - Δρόσου Τώνια Λεπτομέρειες

Μάθημα [3207]: Διαγλωσσική επικοινωνία σε επίπεδα επαγγελματικών ιδιολέκτων Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3209]: ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12194]: Μεταφράζοντας τον κόσμο του άλλου, Γραμμενίδης Σίμος Λεπτομέρειες

Μάθημα [3210]: Μεταφραστικές ασκήσεις από τα ελληνικά στα γαλλικά Ι

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3221]: Μετάφραση ειδικών κειμένων Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3223]: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31735]: Λεξικό της νεοελληνικής, Δορμπαράκης Παναγιώτης Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [3224]: Κοινωνιογλωσσολογία, Μετάφραση και Πολιτισμική Μεσολάβηση

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3226]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17085]: L' analyse automatique des textes ecrits, Κυριακοπούλου Τ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [3227]: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17085]: L' analyse automatique des textes ecrits, Κυριακοπούλου Τ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [3228]: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17085]: L' analyse automatique des textes ecrits, Κυριακοπούλου Τ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [3229]: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17085]: L' analyse automatique des textes ecrits, Κυριακοπούλου Τ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [3230]: Μετάφραση, Διαγλωσσική επικοινωνία Ι: Υποτιτλισμός

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3234]: Μετάφραση γενικών κειμένων Ι

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3235]: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [446]: ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΙΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [3236]: Μεταφραστικές ασκήσεις από τα ελληνικά στα γαλλικά ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3237]: Μεταφραστικές ασκήσεις από τα ελληνικά στα γαλλικά ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3241]: Η μετάφραση ως γλωσσική πράξη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3243]: Κοινωνικές πλευρές της μετάφρασης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3244 (ΚΕ-ΜΕΤ-14)]: Μετάφραση επιστημονικών και επαγγελματικών κειμένων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3248]: ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14978]: Επιστημολογίες του νοήματος, δομισμός και σημειωτική, Λαγόπουλος Αλέξανδρος - Φαίδων Λεπτομέρειες

Μάθημα [3250]: Η γαλλική γλώσσα του εμπορίου Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3251]: Η γαλλική γλώσσα του εμπορίου ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [3252]: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12194]: Μεταφράζοντας τον κόσμο του άλλου, Γραμμενίδης Σίμος Λεπτομέρειες

Μάθημα [3256]: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΟΚΙΜΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31733]: Επίτομο εννοιολογικό λεξικό επιστημών του ανθρώπου, Βασιλείου Θανάσης Α.,Σταματάκης Νικηφόρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Y-ΓΛΩ-01]: Γαλλική Γλώσσα Ι: Γραπτός Λόγος: Μορφοσύνταξη Ι

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ-ΓΛΩ-04]: Γαλλική Γλώσσα ΙΙ: Γραπτός Λόγος: Μορφοσύνταξη ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ-ΛΟΓ-01]: Τεχνικές ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ-ΛΟΓ-02]: Ιστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας Ι (μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ-ΛΟΓ-04]: Ιστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας ΙΙ (από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον 20ο αιώνα)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Υ-ΜΕΤ-01]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [446]: ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΙΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Υ-ΜΕΤ-02]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24302]: Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά;, Αναγνωστοπούλου Ίνα,Μπουσούνη - Γκέσουρα Λία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΥΠΟ-01]: Ενισχυτική Διδασκαλία Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΥΠΟ-04]: Ενισχυτική Διδασκαλία ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων: