Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Μάθημα [Ν1-1010]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-1020-]: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ-

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9627]: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, Μπώκος Γεώργιος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-1030-]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [58605]: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριών, Δημήτρης Κούης, Μάρκος Δενδρινός Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32635]: Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΗΛΙΑΣ Α. ΛΥΠΙΤΑΚΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-1040]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11468]: Αρχειονομία. Βασικές έννοιες και αρχές., Μπάγιας Ανδρέας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31466]: Η διαχείριση των αρχείων, Ellis Judith (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-1050]: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22780]: Επιχειρησιακή επικοινωνία, Φαναριώτης Παναγιώτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Q201]: ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Q202]: ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-2010]: ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-2020-]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [58614]: Τηλεπικοινωνίες Διαδίκτυο Βιβλιοθήκες, Μάρκος Δενδρινός Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14321]: Τεχνολογία Επικοινωνιών, Haberle Heinz, Hambsch Rudiger, Rieger Klaus Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-2040]: ΠΗΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-2050-]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-2060-]: ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9730]: Τεχνολογία και πληροφόρηση, Μπώκος Γεώργιος Δ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-3010-]: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18549107]: Έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτυο, Βέγλης Ανδρέας Α.,Αβραάμ Ευαγγελία,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13158]: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Ευστράτιος Παπάνης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-3020]: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24255]: Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία, Bell Judith Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-3030-]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ-

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-3040-]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-3050]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [27914]: Ιστορία του Ελληνικού Βιβλίου, Νταβαρίνος Π. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32171]: Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας, Σκιαδάς Νίκος Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-4010-]: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-4020]: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10574]: Πολιτικοί θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τζέμος Βασίλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22688]: Δημόσια διοίκηση, αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση, Φαναριώτης Παναγιώτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-4030-]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12273]: Βάσεις δεδομένων Α' Τόμος, Connoly Thomas,Begg Carolyn E. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [3476]: Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα, David Avison, Guy Fitzgerald Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-4040-]: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ-

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [30359]: Πολιτιστικά και μουσειολογικά σύμμεικτα, Αντζουλάτου - Ρετσίλα Ευρυδίκη Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-4050]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-4060]: ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Q501]: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10494]: Το δίκαιο της πληροφορίας, Κανελλοπούλου - Μπότη Μαρία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4472]: Πνευματική ιδιοκτησία και βιβλιοθήκες, Καλλινίκου Διονυσία Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-5010-]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11517]: Εγχειρίδιο αρχειονομίας, Μπάγιας Ανδρέας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31466]: Η διαχείριση των αρχείων, Ellis Judith (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-5020-]: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5419]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΧΑΡΑΜΗΣ Ε.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25753]: Σχεδιασμός Πληροφορριακών Συστημάτων και Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων, Αριστομένης Μακρής Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-5030-]: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-5050]: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24147]: Ιστορία της ανάγνωσης στον δυτικό κόσμο, Cavallo Guglielmo,Chartier Roger (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12700096]: Το βιβλίο ως διδακτικό μέσο και οι κυρίαρχοι τρόποι ανάγνωσης, Μπίκος Γεώργιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-5060]: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31712]: Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Νόβα-Καλτσούνη Χριστίνα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16675]: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Καζάζη Μαρία Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31166]: Για τις σχολικές βιβλιοθήκες, Ντελόπουλος Κυριάκος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-5070]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-6010-]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-6020]: ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16540]: Πληροφόρηση Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Βλάχου - Χαλκιοπούλου Μαίρη Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-6030-]: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ-

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-6040-]: ΕΚΔΟΤΙΚΗ-

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14759]: Τεχνολογία παραγωγής εντύπου, Bernard Michael,Peacock John,Berrie Charlote Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-6041-]: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ-

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-6050]: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15792]: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16915]: Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια, Βερέμης Θάνος Μ.,Κολιόπουλος Γιάννης Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-6051]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14717]: Συμβολή στην ιστορία της γραφής, Πολάτωφ Χρίστος Ν. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-7010]: ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ν1-7020]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [29463]: Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική, Κόνσολα Ντόρα Ν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11751]: Πολιτιστικές βιομηχανίες, Βερνίκος Νικόλας,Δασκαλοπούλου Σοφία,Μπαντιμαρούδης Φιλήμων, Μπουμπάρης Νίκος, Παπαγεωργίου Δημήτρης (Επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-7030-]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ-

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17664]: Η διαχείριση της γνώσης στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον, Κεκές Ιωάννης Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-7040]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10468]: Αρχές και πρότυπα μάνατζμεντ για τη δημόσια διοίκηση και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, Κριεμάδης Αθανάσιος, Χρηστάκης Μιχαήλ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-7050]: ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256623]: Έγκυρες πηγές βιο-ιατρικής πληροφόρησης στο διαδίκτυο DIMDI, MEDLINE, COCHRANE, NCBI/NLM, Λάππα Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-7060]: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11765]: Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;, Ζαφειρόπουλος Κώστας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [796]: ΠΩΣ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.Ι. ΜΠΟΥΡΛΙΑΣΚΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-7070]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44078]: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Πολίτης Λίνος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ν1-7071]: ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11394]: Φιλοσοφία των επιστημών, Σφενδόνη - Μέντζου Δήμητρα [Επιμέλεια] Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24145]: Ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών στον ελληνικό χώρο 17ος-19ος αι., Καράς Γιάννης Λεπτομέρειες