Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Μάθημα [ΦΣ-ΞΓ101]: ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77113060]: Career Paths - University Studies Students Book With Digibook App, Evans Virginia,Dooley Jenny,Cassidy J.J. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΞΓ103]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94702367]: Netzwerk neu A1.1 Kurs- und Übungsbuch, Stefanie Dengler, Tanja Mayr-Sieber, Paul Rusch, Helen Schmitz Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ101]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68395063]: Φιλοσοφία και ρητορική στην κλασική σκέψη, Πέτσιος Θ. Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ102]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12866242]: Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας, Franco Alessio Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77111704]: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ι & ΙΙ, ΡΕΝΕ ΝΤΕΚΑΡΤ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ103]: ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ-ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41962624]: Εισαγωγή στη διαλεκτική, Κωνσταντίνος Ράντης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ104]: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102075866]: Εκπαιδευτική ψυχολογία, O’Donnell M. Angela, Reeve Johnmarshall, Smith K. Jeffrey ,επιστ.επιμ.Μανωλίτσης Γιώργος,Αντωνίου Φαίη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68379830]: Εκπαιδευτική ψυχολογία, Eggen Paul, Kauchak Don Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ105]: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Ι:ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4843]: Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία, Umberto Eco Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122074496]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΝΙΚΟΣ ΑΥΓΕΛΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ101]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι-Α: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68373941]: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, 2η έκδοση, Montanari Franco , Επιμ. Ρεγκάκος Αντώνης, Φιλ. Επιμ.Μαυρουδής Αιμίλιος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86053731]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, P.E. EASTERLING, B.M.W. KNOX Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [3244]: Γραμματική της αρχαίας ελληνικής, Οικονόμου, M. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86053729]: Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, EDUARD SCHWYZER Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122091466]: ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ103]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι-Γ:ΤΡΑΓΩΔΙΑ: ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΧΟΗΦΟΡΟΙ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102072230]: Αισχύλου Χοηφόροι: Πρόταση ανάγνωσης, Γκαστή Ελένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ104]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι-Δ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12921988]: Πλάτωνος Πρωταγόρας. Κριτική και ερμηνευτική έκδοση, Denyer Nicholas Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [112702769]: ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ, ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΒΑΝΑ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77113392]: ΠΛΑΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΙΑ202]: ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι-Β: Η ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33154133]: Ιστορία του βυζαντινού κράτους, β' τόμος (εμπλουτισμένη έκδοση), Ostrogorsky Georg, επιμ. & συμπληρώσεις: Χρυσός Ευάγγελος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΙΑ203]: ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι-Γ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12696714]: Πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί της αρχαιότητας, Humbert Michel (Μετάφραση:Τζαμτζής Ιωάννης) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΞΓ201]: ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77113060]: Career Paths - University Studies Students Book With Digibook App, Evans Virginia,Dooley Jenny,Cassidy J.J. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΞΓ203]: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112692527]: Netzwerk neu A1.2, Stefanie Dengler, Tanja Mayr-Sieber, Paul Rusch, Helen Schmitz Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ201]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68404433]: Κίνησις - βίος - καιρός - τέχνη - πόλις: Φαινομενολογικές προσεγγίσεις, Γκόλφω Μαγγίνη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122093105]: Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας, Μπενιέ Ζαν-Μισέλ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ202]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΗΘΙΚΗ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68370542]: ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΗΘΩΝ, IMMANUEL KANT Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ203]: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68376944]: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Θάνος Θεόδωρος, Καμαριανός Ιωάννης, Κυρίδης Αργύρης, Φωτόπουλος Νίκος, Παυλή - Κορρέ Μαρία, Τουρτούρας Χρήστος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [33154893]: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ballantine Jeanne, Hammack Floyd Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ204]: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122077447]: ΠΩΣ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24255]: Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία, Bell Judith Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ201]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ-Α: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86053728]: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, MONTANARI FRANCO Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68373941]: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, 2η έκδοση, Montanari Franco , Επιμ. Ρεγκάκος Αντώνης, Φιλ. Επιμ.Μαυρουδής Αιμίλιος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122092676]: ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ202]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ-Β: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31074]: Αλεξανδρινή Μούσα, Μανακίδου Φλώρα, Σπανουδάκης Κώστας (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21812]: Ο Ελικώνας και το μουσείο, Fantuzzi Marco,Hunter Richard Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102125150]: Ελληνιστική γραμματεία. 30 μελέτες, Επιμ. ξένης έκδ. Clauss J. James, Cuypers Martine, Επιμ. ελληνικής έκδ. Σιστάκου Εβίνα, Ρεγκάκος Αντώνης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ203]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ-Γ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21628]: Η θρησκεία στις ελληνικές πόλεις της κλασικής εποχής, Zaidman Louise Bruit,Schmitt Pantel Pauline Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΙΑ301]: ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ-Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [20476]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΕΡΜΑΝ ΜΠΕΝΓΚΤΣΟΝ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77113701]: Αρχαία Ελληνική ιστορία, Orrieux C, Schmitt Pantel P,επιμ.Κουλακιώτης Ηλίας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΙΑ304]: ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ-Δ: Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ (343-31 π.Χ)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41959975]: Ο μεσογειακός κόσμος από τον θάνατο του Μ.Αλεξάνδρου έως τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα, Τζαμτζής Ιωάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ301]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122076135]: Η κοσμολογία στην αρχαιότητα, Wright M. R. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122090634]: Ο δημιουργισμός και οι επικριτές του στην αρχαιότητα, Ντέιβιντ Σέντλεϋ (David Sedley) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ302]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59395695]: Το ευγενές εμπόριο της συμπάθειας, Διονύσης Γ. Δρόσος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ303]: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102071645]: Διαλέξεις στην ιστορία της πολιτικής φιλοσοφίας, Rawls John (Συγγρ.) - Μολύβας Γρηγόρης - Μελά Αγλαΐα (Μτφ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ304]: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77114838]: Εισαγωγή στη διαπολιτισμική επικοινωνία, Liu S,Volčič Z,Gallois C,επιμ. Αρβανίτη Ευγενία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [112691839]: Διαπολιτισμική επικοινωνία, Γκόγκας Θεμιστοκλής Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ301]: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι-Α: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86053732]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, E.J. KENNEY, W.V. CLAUSEN Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86053753]: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ, ALFRED ERNOUT, FRANCOIS THOMAS Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22766605]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΜΟ), VON ALBRECHT MICHAEL Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86196619]: Σύγχρονο λατινοελληνικό λεξικό, Νικήτας Δημήτριος, Τρομάρας Λεωνίδας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [112702710]: Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΞΗ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΝΘΟΦΙΛΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΙΑ401]: ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ-Α: ΕΘΝΗ, ΕΘΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΣ-ΙΑ404]: ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ-Δ: ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΤΟΝ 10ο ΑΙΩΝΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11869]: Ιστορία της μεσαιωνικής Ευρώπης, Davis R. H. C. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ401]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15477]: Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, Habermas Jurgen Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77277599]: ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΝΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ402]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [548]: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ;, CHALMERS A.F. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50657110]: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, JAMES LADYMAN Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ404]: ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31931]: Παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Γκότοβος Αθανάσιος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31703]: Κοινωνικοποίηση στο σχολείο, Νικολάου Σουζάννα-Μαρία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ402]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ-Β: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122090898]: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ. ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΝΘΟΦΙΛΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ412]: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι-Β: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86196664]: Οι γραφές των ελληνικών χειρογράφων, Perria Lidia, Μτφρ. Λίτσας Ευθύμιος, Τριάντου Αλεξάνδρα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [59372238]: Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία, E. Mioni Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122080377]: Μιχαήλ Αποστόλης, Γεωργακόπουλος Μιχάλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122077116]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ414]: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι-Δ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΑΘΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΣ-ΕΡ501]: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94701816]: Αριστοτέλης: Η αρχαία σοφία στη σύγχρονη ζωή, Edith Hall Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΡ502]: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41962437]: Εισαγωγή στις Φιλοσοφίες του Υπαρξισμού, Βαλ, Ζαν Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΡ503]: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122076067]: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ KANT ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΡ504]: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙV

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5028]: Αλλαγή δομής της δημοσιότητας, Jurgen Habermas Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15400]: Η ελευθερία στο νεωτερικό κόσμο, Wellmer Albrecht Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ501]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ι:ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59369893]: Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, G.S. Kirk / J.E. Raven / M. Schofield Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ503]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΙΙΙ: ΠΛΑΤΩΝ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ506]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1562]: Κείμενα γνωσιοθεωρίας και κοινωνικής κριτικής, Jurgen Habermas Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ507]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ι: ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ 20ου ΚΑΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31566]: Για μια ερμηνευτική του τεχνικού κόσμου, Μαγγίνη Γκόλφω Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77112558]: Εισαγωγή στη φαινομενολογία του Έντμουντ Χούσερλ, Φωτεινή Βασιλείου, Πάνος Θεοδώρου Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ508]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΙΙ: ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ 20ου ΚΑΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256073]: Τα προβλήματα της φιλοσοφίας, Μπέρτραντ Ράσσελ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ516]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32129]: Φιλοσοφική συμβουλευτική, Δελλής Ιωάννης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ517]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86193704]: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΕΤΙΕΝ ΖΙΛΣΟΝ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21394]: Αυγουστίνου Εξομολογήσεις (β΄ τόμος), Augustinus Aurelius S. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ518]: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ519]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΣ-Υ501]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22767983]: Τέσσερα δοκίμια κριτικής φιλοσοφίας, Ιμμάνουελ Καντ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122076067]: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ KANT ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ502]: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102073358]: ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Επιστ. επιμ.: Xρήστος Ζάγκος, Θεόδωρος Θάνος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122075849]: Διά βίου μάθηση, δεξιότητες και ατομικοί λογαριασμοί, Καλογεράκης Π.-Ζάγκος Χ.-Γούλας Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ501]: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59368714]: Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία, Holmes Janet (μτφ. Λαμπροπούλου Στέλλα) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12719140]: Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας, Αργύρης Αρχάκης, Μαριάννα Κονδύλη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ601]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77108999]: ΟΙ ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, Τσαρλς Ταίηλορ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ602]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59397484]: Ιστορία της Φιλοσοφίας, Ματσούκας Νίκος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94643208]: ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ603]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙΙ: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [42127451]: Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό, Συλλογικός τόμος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [45432]: Νεοελληνική Φιλοσοφία Θέματα Πολιτικής και Ηθικής, Γλυκοφρύδη - Λεοντσίνη Αθανασία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ605]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22768030]: Κατηγορίαι - Περί ερμηνείας, Αριστοτέλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34476]: Η αριστοτέλεια συλλογιστική, Κουσούλης Στέλιος Ν. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ606]: Εργαστήριο Φιλοσοφικής Λογικής

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10423]: Λογική, Πορτίδης / Ψύλλος / Αναπολιτάνος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [112696161]: ΛΟΓΙΚΗ, RESTALL GREG Επιστ. Επιμέλεια Αθανασόπουλος Σταύρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ607]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68395063]: Φιλοσοφία και ρητορική στην κλασική σκέψη, Πέτσιος Θ. Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ609]: ΒΙΟΗΘΙΚΗ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22705708]: ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΛΟΥΗΣ ΚΙΤΣΟΣ (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ610]: Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας του Νου

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΣ-Υ601]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86183162]: Ο άνθρωπος και η τεχνική, Όσβαλντ Σπένγκλερ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122076067]: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ KANT ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ602]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24429]: Η πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη, Παπάδης Δημήτρης Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ603]: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86200188]: ΓΛΩΣΣΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, Μήτσης Ναπολέων Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86056867]: Η γλωσσική διδασκαλία στην ελληνική δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση, Γκαραβέλας Κ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ603]: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ-Γ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50662358]: Έρωτος γνώση: Δοκίμια για τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία, Martha C. Nussbaum, μτφ Γιώργος Λαμπράκος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΨΥ603]: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86055484]: Αναπτυξιακή ψυχολογία: Η προσέγγιση της δια βίου ανάπτυξης, Berk Laura E. (Συγγρ.) - Μανιαδάκη Αικατερίνη, Παπασταθόπουλος Ευστάθιος (Επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86057171]: Αναπτυξιακή ψυχολογία, Feldman Robert, Μπεζεβέγκης Ηλίας (Γενική επιστ. επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΨΥ608]: ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [37262]: Θέματα Γνωσιακής Ψυχολογίας, Οικονόμου Ηλίας, Πόθος Μανώλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77106785]: Γνωστική Ψυχολογία, 9η Έκδοση, Matlin Margaret W., Farmer Thomas, Βατάκη Αργυρώ, Ζιώρη Ελένη (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΨΥ609]: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122081710]: Πολιτική ψυχολογία, C. J. Hewer, E. Lyons, επιστ. επιμ.: Ν. Μποζατζής, Τ. Ιατρίδης, Κ. Πετκανοπούλου, Α. Σαπουντζής, Λ. Φίγγου, Ξ. Χρυσοχόου Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΨΥ610]: ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122074564]: Σχολική ψυχολογία, Χατζηχρήστου Χρυσή Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122084675]: Σχόλικη Ψυχολογία - Τόμος Α', Reynolds Cecil R., Gutkin Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122084931]: Σχολική Ψυχολογία - Τόμος Β', Reynolds Cecil R., Gutkin Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102124012]: Η θετική ψυχολογία στα σχολεία, Furlong M., Gilman R., Huebner S. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΨΥ611]: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86053197]: Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά 2η Έκδοση, Μαρία Βακόλα, Ιωάννης Νικολάου Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΨΥ612]: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41959819]: Η Συναισθηματική Ζεστασιά, Rohner Ronald, Γιώτσα Άρτεμις (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [112699426]: Συμβουλευτική Γονέων : Από τη θεωρία στην Πράξη, Ζαχαρογέωργα Τιμόκλεια, Σακελλαρίου Κατερίνα, Βασιλοπούλου Βάσω Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΠ702]: ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68392781]: Το Πανεπιστήμιο και οι πολιτικές για την κοινωνία της γνώσης, Παπαδιαμαντάκη Γιούλη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31568]: Η παλίμψηστη εξουσία, Παπαδάκης Νίκος Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΠ705]: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102071832]: Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Θάνος Θεόδωρος-Ζάγκος Χρήστος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50662509]: Εκπαιδευτική ανισότητα. Οριοθέτηση και προσπάθειες θεωρητικής προσέγγισής της, ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΠ706]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50658414]: Τα αποσυρθέντα βιβλία, Αθανασιάδης Χάρης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15395]: Η γλώσσα και το έθνος 1880-1980, Φραγκουδάκη Άννα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΠ709]: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94644041]: Επιστήμες της εκπαίδευσης, Ανδρούσου Αλεξάνδρα,Τσάφος Βασίλης επιμ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24031]: Δεκαπέντε παιδαγωγοί, Houssaye Jean (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΠ710]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12589727]: Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας - Ενιαίο, Ματσαγγούρας Ηλίας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68374538]: Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Λειτουργική και αποτελεσματική εφαρμογή, Σταυρούλα Βαλιαντή & Λεύκιος Νεοφύτου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122088570]: Διδακτική, Martin Lehner, επιστ. επιμ.: Κωνσταντίνος Γκαραβέλας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΠ711]: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102076554]: Καλλιεργώντας τον χαρακτήρα των μαθητών, Kress S. Jeffrey, Elias J. Maurice,επιμ. Πούλου Μαρία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102074607]: Ηθική νοημοσύνη, Αικατερίνη Βάσιου, Αφροδίτη Πούλιου Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ701]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ V:ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [122075213]: Εννεάς πέμπτη, Πλωτίνος, επ. Παύλος Καλλιγας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122075961]: Εννεάδες (συμπληρωματικός τόμος), Πλωτίνος / Παύλος Καλιάς Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ702]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΙΙ. ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 20ου-21ου ΑΙΩΝΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77114406]: Δοκίμια σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας, Μελά Λ.(Εισαγ.Μεταφρ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ704]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59395620]: Φαινομενολογία της αντίληψης, Μωρίς Μερλώ-Ποντύ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68396102]: MAURICE MERLEAU-PONTY: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ710]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [77115653]: Φιλοσοφία της Παιδείας, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24440]: Θεωρία και φιλοσοφία της Παιδείας στην Ελληνική διανόηση, Μαραγγιανού - Δερμούση Ευαγγελία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ711]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι: ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 20ου ΚΑΙ 21ου ΑΙΩΝΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11190]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, JAMES RACHELS, STUART RACHELS Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [95333]: Ηθική φιλοσοφία, Julia Driver, Επιμέλεια Μαρκόπουλος Ιωάννης Ν. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ718]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112696516]: Η Ειμαρμένη στην Αρχαία Φιλοσοφία. Μεταφυσικές - Φυσικές - Γνωσιολογικές - Ηθικές Θεωρήσεις, Ηλιόπουλος Παναγιώτης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102126024]: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Οντολογία και Μεταφυσική, Μαντζανάς Μιχάλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΤΕ701]: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41955283]: Τέχνη και δημιουργικότητα, Κωνσταντίνος Βασιλείου (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94645844]: Οι κανόνες της τέχνης και η μαγεία της ζωγραφικής, Κορνέζου Τιτίνα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΤΕ702]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8433]: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94645725]: Πολιτισμικές Σπουδές, 5η Έκδοση, Barker Chris, Jane Emma, Βασίλης Αλεξίου, Μάρθα Μιχαηλίδου (Επιστ. επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΤΕ703]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΣ-ΤΕ705]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ V

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41954579]: Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ (1770-1970) & Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, ARGAN GIULIO CARLO & BONITO OLIVA ACHILLE Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77110338]: Η τέχνη του 20ου αιώνα, 2η έκδοση αναθεωρημένη, Χαραλαμπίδης Άλκης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [86192321]: Ιστορία της τέχνης, Αδαμοπούλου Α,Γυιόκα Λ,Στεφανής Κ (επιμ) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΤΕ706]: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10295]: Κινηματογραφικές Πρωτοπορίες, Στέλλα Θεοδωράκη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΤΕ707]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24161]: Κοινωνιολογία του κινηματογράφου, Sorlin Pierre Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΤΕ709]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41963408]: Η ιταλική αναγέννηση. Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, Χαραλαμπίδης Άλκης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [68373726]: Μπαρόκ. Αρχιτεκτονική Γλυπτική Ζωγραφική, Χαραλαμπίδης Άλκης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22756085]: Η αναγέννηση στη Φλωρεντία, Turner A. Richard, Μτφ. Λυχούνας Μιχάλης, Επιμ. Γκότση Γλαύκη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ701]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12383864]: Ιστορία της σεξουαλικότητας I. H βούληση για γνώση, Michel Foucault Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ701]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙV-A: ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12827337]: ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Ιrene J. F. de Jong (επιμ. Χρήστος Τσαγγάλης, μτφ. Κατερίνα Δημοπούλου) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50658581]: Αναζήτηση και νόστος του Οδυσσέα, Δ.Ν. Μαρωνίτης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [33155241]: Όμηρος: Είκοσι μία εισαγωγικές μελέτες, Robert Fowler κ.ά. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122090865]: ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ703]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙV-Γ: ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΥΒΙΟΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31404]: Επινοώντας το παρελθόν, Ρεγκάκος Αντώνης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [112708380]: ΠΟΛΥΒΙΟΣ: ΜΙΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΟΥ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΠ801]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32997628]: Γλώσσα και εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα, 1766-1976, Mackridge, Peter (μτφ. Κονδύλης Γρηγόρης Ν.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12292129]: Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Δημαράς Αλέξης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΠ804]: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32306]: Κίνητρα στην εκπαίδευση, Schunk Dale, Pintrich Paul, Meece Judith - Μακρής Νίκος, Πνευματικός Δημήτρης (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94644114]: Ψυχολογία της μάθησης, Ormrod Ellis Jeanne ,επιστ. επιμ Κόκκινος Κων/νος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΠ806]: Πολιτισμός και Εκπαίδευση: Σύμβολα και Τελετουργίες στο Σχολείο

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12277631]: Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα, Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Ασκούνη Νέλλη (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [94646037]: Πολιτική και πρακτική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Παρθένης Χρήστος επιμ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΠ807]: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94689485]: Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία, Ritzer George, Stepnisky Jeffrey.επιμ.Καντζάρα Βασιλική Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΠ808]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24031]: Δεκαπέντε παιδαγωγοί, Houssaye Jean (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12583785]: Περί παιδαγωγικής και εκπαίδευσης, Mialaret Gaston - Καλογιαννάκη Πέλλα, Καρράς Κωνσταντίνος (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΠ809]: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94644041]: Επιστήμες της εκπαίδευσης, Ανδρούσου Αλεξάνδρα,Τσάφος Βασίλης επιμ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24031]: Δεκαπέντε παιδαγωγοί, Houssaye Jean (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΠ811]: ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31390]: Εξελικτική ψυχοπαθολογία, Wenar Charles, Kerig Patricia K. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102074892]: Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία, Wilmshurst L,επιμ.Μπεζεβέγκης Ηλίας,Παπαηλιού Χριστίνα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ801]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΙV: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [761]: ΣΤΩΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ και ΣΚΕΠΤΙΚΟΙ - Εισαγωγή στην Ελληνιστική Φιλοσοφία, R.W. SHARPLES Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ802]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ VI: ΡΩΜΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [94700666]: Η πολιτική φιλοσοφία στο έργο του Σενέκα, Ηλιόπουλος Παναγιώτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ803]: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [102074996]: Η Αισθητική του Περιβάλλοντος, Arnold Berleant Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ804]: Ιστορία της Λογικής ΙΙΙ: Διαλεκτική Λογική

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41962624]: Εισαγωγή στη διαλεκτική, Κωνσταντίνος Ράντης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [102071473]: Αρχές κριτικής επιχειρηματολογίας, Walton Douglas ( επιστ. επιμ. Παιονίδης Φιλήμων) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ806]: Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία ΙΙ: Εφαρμοσμένη Ηθική

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256096]: Αυτονομία και Εμπιστοσύνη στη Βιοηθική, Onora o' Neill Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ808]: Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας ΙΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ810]: Φιλοσοφία του Δικαίου

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86056280]: Το Δίκαιο και το Αγαθό, Μιχαλάκης Ανδρέας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ811]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10623]: Πλάτωνος νόμοι (η΄ - ιβ΄ & Επινομίς) [1β], ΜΟΣΚΟΒΗΣ Β. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ812]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86200195]: ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΝΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122077672]: Πέραν της αρχής της πραγματικότητας, Κωνσταντίνος Ράντης, Herbert Marcuse Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ813]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86197431]: Ο Λόγος στην ιστορία, Hegel Georg Wilhelm Friedrich Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ814]: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ815]: ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68396102]: MAURICE MERLEAU-PONTY: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22708608]: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ, ΜΠΑΝΑΚΟΥ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΧΑΡΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ817]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33153173]: Περί του όντος και της ουσίας, Θωμάς Ακινάτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ818]: Φιλοσοφία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31171]: Γνωσιακή επιστήμη, Βοσνιάδου Στέλλα (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [122085455]: Εισαγωγή στις Ψηφιακές Σπουδές, Ηρακλής Βογιατζής, Νικόλ Σαρλά, Warren Weaver,Alan M. Turing,Βασίλης Αργυρίου,Warren S. McCulloch,Κωνσταντίνος Κανδηλώρος,Norbert Wiener,Φιλιώ Χατζημπεκιάρη,Hilary Putnam,David Chalmers,Κώστας Βουκύδης,Edward Fredkin,Γιάννης Καρπούζης, Lev Manovich. Dani Cavallaro, Rossi Braidotti, Χρήστος Κρυστάλλης, Γεωργία Νικολοπούλου,Tim O'Reilly, Shoshana Zuboff, Antonio Negri, Gilles Deleuze. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΕΦ819]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [86056280]: Το Δίκαιο και το Αγαθό, Μιχαλάκης Ανδρέας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5178]: Η πολιτική δυνατότητα της δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Α. Παπαγεωργίου Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-Υ801]: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΣ-Υ802]: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59386889]: Η περί φύσεως συζήτηση στη νεοελληνική σκέψη, Πέτσιος Θ. Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [112707061]: Η ελληνική φιλοσοφία Ι (1453-1821), Νίκος Ψημμένος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ802]: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ-Β: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32280]: Θεωρία της λογοτεχνίας, Angenot Marc, Bessiere Jean, Fokkema Douwe, Kushner Eva Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22771512]: Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ, NEWTON K. M. (επιμ.) Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Μάθημα [ΦΣ-ΦΓ803]: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ-Γ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59358665]: Τα Αισθητικά Ρεύματα στην Ευρωπαϊκή και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία του 19ου και του 20ού Αιώνα, Βογιατζάκη Εύη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12287719]: Λεξικό λογοτεχνικών όρων και θεωρίας λογοτεχνίας, Cuddon J. A. Λεπτομέρειες