Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Μάθημα [ΕΣΧ001, Π7Ε004]: Παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16887]: Το παιδί στην χώρα των βιβλίων, Καρπόζηλου Μάρθα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17222]: Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας, Κανατσούλη Μένη Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [18130]: Τάσεις και Εξελίξεις της Παιδικής Λογοτεχνίας, Βασίλης Αναγνωστόπουλος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ003, Π6Ε001]: Εκπαιδευτική πολιτική και ανώτατη εκπαίδευση (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [160361]: Από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας, Σιάνου-Κύργιου Ελένη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30071]: Η μεταρρύθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου, Κλάδης Διονύσης Ι.,Κοντιάδης Ξενοφών Ι.,Πανούσης Γιάννης Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ011, Π2Ε042, Π8Ε001]: Θεωρίες Εκπαιδευτικών Οργανισμών: Εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση της εκπαίδευσης (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31545]: Η λογική του υπαρκτού σχολείου, Γκότοβος Αθανάσιος Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ017, Π5Ε005]: Θεωρίες κινήτρων (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32306]: Κίνητρα στην εκπαίδευση, Schunk Dale, Pintrich Paul, Meece Judith - Μακρής Νίκος, Πνευματικός Δημήτρης (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31369]: Εκπαιδευτική ψυχολογία, Elliott Stephen N., Kratochwill Thomas R., Littlefield-Cook Joan, Travers John F. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ022]: Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24056]: Εκπαίδευση και ετερότητα, Γκότοβος Αθανάσιος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32062]: Ταυτότητες και εκπαίδευση στη διασπορά, Δαμανάκης Μιχάλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ034, Ψ8Ε002]: Κλινική Ψυχολογία ΙΙΙ: Ηθική και δεοντολογία στην Ψυχοθεραπευτική Πράξη (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2351]: Η Ψυχοδυναμική Ψυχιατρική στην κλινική πράξη, Glen O. Gabbard - Επιμέλεια:Θωμάς Ν. Υφαντής Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ053, Ψ10Ε002]: Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [37262]: Θέματα Γνωσιακής Ψυχολογίας, Οικονόμου Ηλίας, Πόθος Μανώλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ063]: Η συναισθηματική εμπειρία της μάθησης και της διδασκαλίας (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16937]: Η συναισθηματική εμπειρία της μάθησης και της διδασκαλίας, Salzberger - Wittenberg Isca,Henry Gianna,Osborne Elsie Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31164]: Για τη μάθηση, Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ100]: Εκπαιδευτικοί και επαγγελματισμος (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΣΧ102]: Σχολική Ψυχολογία ΙΙ: Δυσλεξία σε παιδιά και εφήβους (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32141]: Ψυχολογία του λόγου και της γλώσσας, Στασινός Δημήτρης Π. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31230]: Δυσλεξία και σχολείο, Στασινός Δημήτρης Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ110]: Σχολική Ψυχολογία Ι: Προβλήματα Συμπεριφοράς του παιδιού και του εφήβου στο σχολικό περιβάλλον (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31390]: Εξελικτική ψυχοπαθολογία, Wenar Charles, Kerig Patricia K. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32143]: Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων, Κάκουρος Ευθύμιος, Μανιαδάκη Κατερίνα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ114, Π8Ε007]: Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΣΧ126, Π7Ε002]: Η "Διάπλαση" των εκπαιδευτικών: Απο τη συγκρότηση της παράστασης στη φιλοτέχνησή της (1834-2011) (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΣΧ133, Π7Ε005]: Ο Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός (1900-1940) (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24030]: Δάσκαλοι και εκπαιδευτικός δημοτικισμός, Αθανασιάδης Χάρης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [3819]: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ134]: Εκπαιδευτική Ιστοριογραφία (1973-2011) (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18097]: ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1830-1922), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [19084]: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (1931-1973), ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ147]: Εισαγωγή στην Κριτική Αναπτυξιακή Ψυχολογία (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6842]: Κόσμοι της παιδικής ηλικίας, Δήμητρα Μακρυνιώτη (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4854]: Παιδική ηλικία. Κείμενα, Δήμητρα Μακρυνιώτη (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ151]: Εφαρμογές Στατιστικής Ι (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13857]: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPSS 11.5, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11066]: Κοινωνική στατιστική με το SPSS, Δαφέρμος Βασίλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ155]: Εφαρμογές Στατιστικής ΙΙ (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11066]: Κοινωνική στατιστική με το SPSS, Δαφέρμος Βασίλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [53026]: Ανάλυση δεδομένων με το SPSS 14.0 FOR WINDOWS, Γναρδέλλης Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ160]: Φεμινιστικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4908]: Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική, Αθηνά Αθανασίου (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ163, Π4Ε003]: Παιδαγωγικές ιδέες και εκπαίδευση (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24031]: Δεκαπέντε παιδαγωγοί, Houssaye Jean (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24049]: Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης, Hofstetter Rita,Schneuwly Bernard (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ164, Π7Ε006]: Σχολείο και Έθνος (1821-2011) (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [37104]: Εκπαίδευση και Συγκρότηση του Κράτους, Green Andy - Κιμουρτζής Παν. (επιμ. - μετ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10390]: Φαντασιακές Κοινότητες, Μπένεντικτ Άντερσον Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ165, Π8Ε008]: Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31862]: Οι επαναστάσεις του πανεπιστημίου, Renaut Alain Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [135563]: Για το σύγχρονο δημόσιο πανεπιστήμιο, Σοφούλης Κώστας Κ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ166, Π6Ε002]: Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Συστήματα (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΣΧ167, Π5Ε050]: Σχολική Ζωή: Η κοινωνική κατασκευή του νοήματος(2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5105]: Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, Πέτερ Λ. Μπέργκερ, Τόμας Λούκμαν Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12776054]: Κοινωνιολογία της γνώσης, Ξανθόπουλος Χρήστος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ168]: Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών μάθησης (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31369]: Εκπαιδευτική ψυχολογία, Elliott Stephen N., Kratochwill Thomas R., Littlefield-Cook Joan, Travers John F. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ169]: Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών κινήτρων (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31369]: Εκπαιδευτική ψυχολογία, Elliott Stephen N., Kratochwill Thomas R., Littlefield-Cook Joan, Travers John F. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32306]: Κίνητρα στην εκπαίδευση, Schunk Dale, Pintrich Paul, Meece Judith - Μακρής Νίκος, Πνευματικός Δημήτρης (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ170, Π4Ε033, Π10002]: Εισαγωγή στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24179]: Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Cohen Louis,Manion Lawrence,Morrison Keith Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12648598]: Η κοινωνιολογική έρευνα, Νότα Κυριαζή Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ180]: Συμβολικές διαστάσεις της εκπαίδευσης (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΣΧ181]: Φύλο και εκπαίδευση: Όψεις συνέχειας και μεταβολής (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΣΧ183]: Οι εκπαιδευτικοί ως διανοούμενοι (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΣΧ208]: Πολιτισμική προσέγγιση στη μάθηση-διδασκαλία (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24216]: Ο πολιτισμός στη σχολική μάθηση, Hollins Etta R. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24024]: Γλώσσα και πολιτισμός, Egan - Robertson Ann,Bloome David Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ216]: Εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισμός (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΣΧ217]: Θεωρίες Ανάλυσης Λόγου στην Κοινωνική Ψυχολογία (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12303153]: Κοινωνική Ψυχολογία, Μποζατζής Νίκος, Δραγώνα Θάλεια (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1800]: Ανάλυση λόγου: Κοινωνικο-φιλοσοφική θεμελίωση, Κύρκος Δοξιάδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ218]: Η εξέλιξη και η ανάπτυξη της φαντασίας και του παιχνιδιού (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [38994]: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΔΕΜ, Γιόχαν Χουιζίνκα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΕΣΧ220]: Εφαρμογές Ανάλυσης Λόγου στην Κοινωνική Ψυχολογία (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24170]: Λόγος και κοινωνική ψυχολογία, Potter Jonathan,Wetherell Margaret Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΕ085]: Γερμανικά ΙV (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6995]: Delfin Teil 2 - Kursbuch mit CD, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6985]: Delfin Teil 1 - Kursbuch mit CD, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6997]: Delfin Teil 2 - Arbeitsbuch, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6990]: Delfin Teil 1 - Arbeitsbuch, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΕ086]: Γερμανικά Ι (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6985]: Delfin Teil 1 - Kursbuch mit CD, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6995]: Delfin Teil 2 - Kursbuch mit CD, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6990]: Delfin Teil 1 - Arbeitsbuch, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6997]: Delfin Teil 2 - Arbeitsbuch, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΕ087]: Γερμανικά ΙΙ (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6990]: Delfin Teil 1 - Arbeitsbuch, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6985]: Delfin Teil 1 - Kursbuch mit CD, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6995]: Delfin Teil 2 - Kursbuch mit CD, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6997]: Delfin Teil 2 - Arbeitsbuch, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΕ088]: Γερμανικά ΙΙΙ (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6995]: Delfin Teil 2 - Kursbuch mit CD, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6985]: Delfin Teil 1 - Kursbuch mit CD, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6997]: Delfin Teil 2 - Arbeitsbuch, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6990]: Delfin Teil 1 - Arbeitsbuch, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π1Ε001]: Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα:1834-1976 (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Π1Ε001]: Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα:1834-1976 (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12570706]: Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης, 2, Μπουζάκης Σήφης (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7734]: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΗΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π2Ε043]: Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24057]: Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες, Σιάνου - Κύργιου Ελένη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30182]: Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Φραγκουδάκη Άννα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24160]: Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Blackledge David, Hunt Barry Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π5Ε001]: Μάθηση, Πολιτισμός και Εθνογραφία (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Π5Ε003, Π5Ε034]: Θεωρίες Μάθησης (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31369]: Εκπαιδευτική ψυχολογία, Elliott Stephen N., Kratochwill Thomas R., Littlefield-Cook Joan, Travers John F. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π5Ε004, Π5Ε033]: Θεωρίες Κοινωνικοποίησης και Αγωγής (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31931]: Παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Γκότοβος Αθανάσιος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15423]: Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή, Goffman Erving Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π6Ε037, ΕΣΧ115]: Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31110]: Από την ΕΟΚ στην ΕΕ, Σιάκαρης Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24079]: Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, Σταμέλος Γιώργος,Βασιλόπουλος Ανδρέας Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π8Ε002, ΕΣΧ026]: Αναλυτικό πρόγραμμα και ιδεολογία (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Π8Ε004, ΕΣΧ025]: Κοινωνιολογία του σχολείου (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24329]: Εκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση στο σχολείο, Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π8Ε009, ΕΣΧ 177]: Εκπαίδευση και Ταυτότητες Φύλου (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31111]: Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή, Δεληγιάννη-Κουιμτζή Βασιλική, Σακκά Δέσποινα (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [47122]: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π9Ε002]: Διδακτική και Ιδεολογία (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Π9Ε007, ΕΣΧ162]: Το γλωσσικό μάθημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10433]: Εισαγωγή στη διδασκαλία της γλώσσας, Γιάννης Ν. Μπασλής Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31473]: Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1833-1993), Μήτσης Ναπολέων Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Φ1Ε007, ΦΑΕ049]: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία: Ελληνιστική φιλοσοφία: Αρχαία και Μέση Στοά (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [27216]: Ο ΣΤΩΙΚΟΣ ΣΟΦΟΣ - Το αληθινό νόημα του Στωικισμού, LUDWIG EDELSTEIN Λεπτομέρειες

Μάθημα [Φ2Ε005, ΦΑΕ008]: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Η αισθητική του περιβάλλοντος (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6901]: Η Αισθητική του Περιβάλλοντος, Arnold Berleant Λεπτομέρειες

Μάθημα [Φ2Ε006, ΦΑΕ007]: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Γνωσιολογία και Ανθρωπολογία στη νεότερη φιλοσοφία (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43894]: Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας, Windelband W.,Heimsoeth H. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Φ3Ε005, ΦΒΕ061]: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία: Από τη φιλοσοφική απορία στα φιλοσοφικά συστήματα (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Φ3Ε007, ΦΒΕ067]: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία: Ορισμοί και διαιρέσεις της Φιλοσοφίας (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Φ4Ε006, ΦΒΕ069]: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία: Για την Ιστορία των Ιδεών (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [67448]: "Ιστορική αίσθηση" και λογοτεχνία, Παναγιώτης Νούτσος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12646914]: ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ, ΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Φ4Ε006, ΦΒΕ069]: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία: Για την Ιστορία των Ιδεών (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12646914]: ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ, ΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [67448]: "Ιστορική αίσθηση" και λογοτεχνία, Παναγιώτης Νούτσος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Φ5Ε005, ΦΒΕ068]: Φιλοσοφία της Επιστήμης-Επιστημολογία: Ιστορία και εξέλιξη των επιστημονικών εννοιών (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12486101]: Οντολογία της ιστορίας, Παναγιώτης Νούτσος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [827]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΑΥΓΕΛΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑΕ001, ΕΣΧ080]: Νεοελληνική Φιλοσοφία (Σεμινάριο): Η διδασκαλία της λογικής κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΑΕ010, ΕΣΧ215]: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Γ': Η Φιλοσοφία του Σωκράτη (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΑΕ017, ΕΣΧ203]: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Φιλοσοφία και Ψυχολογία στα τέλη του 19ου και στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Το ζήτημα των συγκινήσεων (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13256095]: Η θεωρία των συγκινήσεων, Ζαν-Πωλ Σαρτρ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑΕ027, ΕΣΧ213]: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ: Ο Πλάτων και η Τέχνη (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10301]: Ο Πλάτων και η Τέχνη, Μανώλης Ανδρόνικος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑΕ032, ΕΣΧ073]: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Εισαγωγή στη φαινομενολογία (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21805]: Ο Χάιντεγκερ και το ερώτημα του χρόνου, Dastur Francoise Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑΕ033, ΕΣΧ189]: Νεότερη Φιλοσοφία: Όψιμος Γερμανικός Διαφωτισμός: τι είναι Διαφωτισμός; (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43895]: Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας, Windelband W.,Heimsoeth H. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑΕ048, ΕΣΧ194]: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Φιλοσοφία της Τεχνολογίας (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31566]: Για μια ερμηνευτική του τεχνικού κόσμου, Μαγγίνη Γκόλφω Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑΕ052, Φ1Ε008]: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία: Κοινωνική και Πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12125]: Ο φιλόσοφος, ο πολιτικός και ο τύραννος, Ψυχοπαίδης Κοσμάς Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑΕ053, ΕΣΧ209]: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Η φιλοσοφική στιγμή του Β' παγκοσμίου πολέμου ή του υπαρξισμού στη Γαλλία (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44081]: Ιστορία της φιλοσοφίας, Encyclopédie de la Pléiade Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑΕ054, ΕΣΧ210]: Νεότερη Φιλοσοφία: Ερμηνεία της "πρώτης εισαγωγής" στην κριτική της κριτικής δύναμης του Immanuel Kant (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44080]: Ιστορία της φιλοσοφίας, Encyclopédie de la Pléiade Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43895]: Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας, Windelband W.,Heimsoeth H. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑΕ055, ΕΣΧ211]: Σύγχρονη Φιλοσοφία: Η γνωσιοθεωρία του Jurgen Habermas (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1562]: Κείμενα γνωσιοθεωρίας και κοινωνικής κριτικής, Jurgen Habermas Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4896]: ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΝΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑΕ056, ΕΣΧ212]: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Η έννοια της φύσης στη νεότερη και σύγχρονη διαλεκτική θεωρία (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43895]: Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας, Windelband W.,Heimsoeth H. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑΕ057, ΕΣΧ214]: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Α' : Πρώιμη Ιωνική σκέψη: Από τον Θαλή ως τον Ηράκλειτο (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43991]: Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Kirk Geoffrey S.,Raven J. E.,Schofield Malcolm Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑΕ058 , ΕΣΧ221]: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ε΄ : Ηθική, πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία του Αριστοτέλη

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43939]: Η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη, Kullmann Wolfgang Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑΕ059 , ΕΣΧ222]: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία: Πόλεις και πολίτες: από την αρχαιότητα στη νεωτερικότητα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΒΕ006, ΕΣΧ191]: Ηθική: Ηθική Φιλοσοφία-Σχολές και Μέθοδοι (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΒΕ040, Φ5Ε004]: Φιλοσοφία της Επιστήμης- Επιστημολογία: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [827]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΑΥΓΕΛΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΒΕ053, ΕΣΧ109]: Φιλοσοφία της γλώσσας:καθοριστικότητα του νοήματος και απροσδιοριστία:υπάρχει "μέση" οδός; (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΒΕ054, ΕΣΧ204]: Φιλοσοφία της Γλώσσας: Φιλοσοφικός λόγος και μεταφορά (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11591]: Η μεταφορά και η συμβολή της στη γλώσσα, Σγουρούδη Δήμητρα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΒΕ063, ΕΣΧ201]: Φιλοσοφία της Ιστορίας (ΕΑΡ) (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9790]: Από τη φιλοσοφία της ιστορίας στην ιστορία της φιλοσοφίας, Σέργης Νίκος Τ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΒΕ064, ΕΣΧ198]: Φιλοσοφία της Ιστορίας (ΧΕΙΜ) (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΒΕ065, ΕΣΧ202]: Φιλοσοφία του Πολιτισμού (ΕΑΡ)(2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [58673]: Μονοπάτια στην Ουτοπία, Μάρτιν Μπούμπερ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΒΕ066, ΕΣΧ200]: Φιλοσοφία του Πολιτισμού (ΧΕΙΜ)(2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [68948]: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ, Murray Bookchin Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΒΕ070, ΕΣΧ207]: Αισθητική - Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας: Σώμα και Τέχνη στη σκέψη του Maurice Merleau Ponty (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10334]: Η αμφιβολία του Σεζάν. Το μάτι και το πνεύμα, Μωρίς Μερλώ-Ποντύ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6372]: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ, ΜΠΑΝΑΚΟΥ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΧΑΡΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΒΕ072, Φ4Ε007]: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία: Κοινωνική θεωρία: Σύγχρονα Ρεύματα (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12486101]: Οντολογία της ιστορίας, Παναγιώτης Νούτσος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ10Ε001, ΕΣΧ050]: Γνωστική Ψυχολογία Ι (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12220]: Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας, Eysenck Michael W. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31353]: Εισαγωγή στη ψυχολογία, Βοσνιάδου Στέλλα Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ11Ε001, ΕΣΧ171]: Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Βρεφική και Προσχολική ηλικία (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12586223]: Η ανάπτυξη των παιδιών - Ενιαίο, Cole Sheila, Cole Michael - Βορριά Παναγιώτα, Μπαμπλέκου Ζωή, Παπαληγούρα Ζαϊρα (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ12Ε001]: Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Παιδική ηλικία και εφηβεία (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12589457]: Εξελικτική ψυχολογία - Ενιαίο, Feldman S. Robert - Μπεζεβέγκης Ηλίας (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12586223]: Η ανάπτυξη των παιδιών - Ενιαίο, Cole Sheila, Cole Michael - Βορριά Παναγιώτα, Μπαμπλέκου Ζωή, Παπαληγούρα Ζαϊρα (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ1Ε001, Ψ5Ε059]: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην ψυχολογική έρευνα (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31515]: Η έρευνα του πραγματικού κόσμου, Robson Colin Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30214]: Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία και τη γνωστική νευροεπιστήμη, Σίμος Παναγιώτης Γ.,Κομίλη Αίγλη Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ1Ε049, ΕΣΧ054]: Εισαγωγή στην Ψυχολογία (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [29961]: Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard, Atkinson Rita L.,Atkinson Richard C.,Smith Edward E.,Bem Daryl J.,Nolen - Hoeksema Susan Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32161]: Ψυχολογία, Schacter Daniel L., Gilbert Daniel T., Wegner Daniel M. - Βοσνιάδου Στέλλα, Δαφέρμος Μ., Ρούσσος Π., Σίμος Α., Μουτούσης Κ., Μπαμπλέκου Ζ., Κατή Δ., Καργόπουλος Γ., Τσαούσης Γ., Ντάβου Μπ., Μπεζεβέγκης Η., Κλεφτάρας Γ., Σταλίκας Α., Ζαφειροπούλου Μ., Καραδήμας Ε., Αντωνίου Στ.-Α., Χαντζή Α. (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ2Ε052, ΕΣΧ048]: Κοινωνική Ψυχολογία Ι (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [29953]: Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία, Hewstone Miles,Stroebe Wolfang Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ4Ε054]: Κλινική Ψυχολογία Ι: Προσανατολισμοί (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32157]: Ψυχοπαθολογία, Kring Ann M., Davison Gelard C., Neale John M., Johnson Sheri L. - Αυδή Ευρυνόμη, Ρούση Παγώνα (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12866537]: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗN ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ5Ε001, Ψ1Ε050]: Στατιστική Ι (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31961]: Περιγραφική στατιστική. Εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες και την εκπαίδευση, Κατσίλλης Ιωάννης Μ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ5Ε002, ΕΣΧ219]: Ιστορία και Επιστημολογία της Ψυχολογίας (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11897]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, HERGENHAHN B.R. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32096]: Το ιστορικό γίγνεσθαι της ψυχολογίας, Δαφέρμος Μανόλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ5Ε056, ΕΣΧ040]: Θεωρίες Προσωπικότητας (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31639]: Θεωρίες προσωπικότητας, Pervin Lawrence A., John Oliver P. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6920]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ5Ε057, ΕΣΧ042]: Στατιστική ΙΙ (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21952]: Στατιστικές τεχνικές και εφαρμογές στις επιστήμες της αγωγής, Γιαλαμάς Βασίλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ6Ε001, ΕΣΧ039]: Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24292]: Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα, Wetherell Margaret (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24106]: Η θεωρία στην κοινωνική ψυχολογία, Sapsford Roger,Still Arthur,Miell Dorothy,Stevens Richard,Wetherell Margaret (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ8Ε001, ΕΣΧ035]: Κλινική Ψυχολογία ΙΙ: Στοιχεία Διαγνωστικής (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2838]: Ταξινόμηση ICD-10 Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς, Κ. Στεφανής, Κ. Σολδάτος, Β. Μαυρέας, Παγκόσμιος Οργανοσμός Υγείας Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ8Ε003]: Εξελικτική Ψυχοπαθολογία ΙΙ:Αυτισμός: Σύγχρονη Ψυχολογική Θεώρηση (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112039]: Αυτισμός και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Αγγελική Γενά Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ8Ε004, ΕΣΧ043, Ψ4Ε055]: Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι:Εισαγωγή στην παθολογία του σχολείου (Μάθηση, Συμπεριφορά) (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31390]: Εξελικτική ψυχοπαθολογία, Wenar Charles, Kerig Patricia K. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32143]: Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων, Κάκουρος Ευθύμιος, Μανιαδάκη Κατερίνα Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ9Ε001, ΕΣΧ143]: Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Ι (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31369]: Εκπαιδευτική ψυχολογία, Elliott Stephen N., Kratochwill Thomas R., Littlefield-Cook Joan, Travers John F. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ9Ε002, ΕΣΧ140]: Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ΙΙ: Ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31164]: Για τη μάθηση, Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ψ9Ε003]: Θέματα ψυχολογίας της μάθησης (2011-2012)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32306]: Κίνητρα στην εκπαίδευση, Schunk Dale, Pintrich Paul, Meece Judith - Μακρής Νίκος, Πνευματικός Δημήτρης (επιμ.) Λεπτομέρειες