Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [010101]: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010102]: ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010103]: ΧΡΩΜΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010104]: ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010105]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010106]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤ. & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17263]: Επίτομη ιστορία της αρχιτεκτονικής, Λάββας Γεώργιος Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [010107]: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6889]: ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΤΖΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [010108]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ)

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010109]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ)

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010110]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΙΤΑΛΙΚΑ)

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010111]: ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14473]: Αρχιτεκτονική. Μορφή, Χώρος και Διάταξη, Ching Francis D. K. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17284]: Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής, Arnheim Rudolf Λεπτομέρειες

Μάθημα [010112]: ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14505]: Δομικά και Διακοσμητικά Υλικά, Γεωργιάδου Ζωή Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [88]: ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου Λεπτομέρειες

Μάθημα [010113]: ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14699]: Ρυθμολογία Eπίπλου, Περιβολιώτου Μαργαρίτα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14700]: Ρυθμολογία επίπλου - Ιστορία διακοσμητικών τεχνών, Αργυροπούλου Δήμητρα Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [010114]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32237]: Η κοινωνία του ανθρώπου, Τσαούσης Δημήτρης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [010201]: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010202]: ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010203]: ΧΡΩΜΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010204]: ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010205]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010206]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤ. & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17263]: Επίτομη ιστορία της αρχιτεκτονικής, Λάββας Γεώργιος Π. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1460]: Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΠΕΝΕΒΟΛΟ ΛΕΟΝΑΡΔΟ Λεπτομέρειες

Μάθημα [010207]: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ I

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43873]: Αρχιτεκτονικής σημάδια και διδάγματα, Μπίρης Τάσος Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25773]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ι, Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10063]: Κατοίκιση και κατοικία. Διερευνώντας τα όρια της αρχιτεκτονικής, Βρυχέα Άννη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17284]: Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής, Arnheim Rudolf Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [75437]: Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Αλέξης Καπόπουλος Λεπτομέρειες

Μάθημα [010208]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010209]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΓΑΛΛΙΚΑ)

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010210]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΙΤΑΛΙΚΑ)

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010211]: ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4595]: ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [167484]: Σχεδιαστική Μεθοδολογία. Αξονικό - Προοπτικό - Σκιαγραφία, Αγαλιώτου Χαρά Λεπτομέρειες

Μάθημα [010212]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Design) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14735]: Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, Ching Francis D. K. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14472]: Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου, Ashcroft Roland Λεπτομέρειες

Μάθημα [010301]: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010302]: ΧΡΩΜΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010303]: ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6419]: Αρχιτεκτονικό χρώμα. Θεωρία και σχεδιασμός + Παράρτημα, ΤΟΣΚΑ ΘΕΑΝΩ ΦΑΝΝΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11417]: Χρώματα ζωγραφικής και αρχιτεκτονικής, Καπετανίδης Νίκος Λεπτομέρειες

Μάθημα [010304]: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14572]: Η Ιστορία των Διακοσμητικών Τεχνών και της Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη και την Αμερική (1760-1914), Τσούμας Ιωάννης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21285]: Εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία του graphic design, Μίλτος Φραγκόπουλος Λεπτομέρειες

Μάθημα [010305]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010306]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (ΓΑΛΛΙΚΑ)

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010307]: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (ΙΤΑΛΙΚΑ)

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010308]: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14638]: Κτίρια Γραφείων και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Καλογιαννίδου - Πάσχου Βασιλική Λεπτομέρειες

Μάθημα [010309]: ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12359]: Οικοδομική & Αρχιτεκτονική Σύνθεση 36η Γερμανική Έκδοση 2000, Ernst Neufert Λεπτομέρειες

Μάθημα [010310]: ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [167484]: Σχεδιαστική Μεθοδολογία. Αξονικό - Προοπτικό - Σκιαγραφία, Αγαλιώτου Χαρά Λεπτομέρειες

Μάθημα [010311]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Design) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΙ

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010401]: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ IV

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010402]: ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΕΤΤΑ Ι

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010403]: ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14699]: Ρυθμολογία Eπίπλου, Περιβολιώτου Μαργαρίτα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14700]: Ρυθμολογία επίπλου - Ιστορία διακοσμητικών τεχνών, Αργυροπούλου Δήμητρα Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [010404]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12779]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΔΟΣΙΑ, Αθανάσιος Κουζέλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [010405]: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43909]: Έννοιες της μοντέρνας τέχνης, Παππάς Ανδρέας,Στάγκος Νίκος Λεπτομέρειες

Μάθημα [010406]: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟΥ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010407]: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΙΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32025]: Σύγχρονα προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας, Ντολιοπούλου Έλση Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31880]: Οι τοίχοι της γνώσης, Γερμανός Δημήτρης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15165]: Τάσεις στη σχολική αρχιτεκτονική, Τσουκαλά Κυριακή Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31880]: Οι τοίχοι της γνώσης, Γερμανός Δημήτρης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32183]: Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού και παιδί, Μπότσογλου Καφένια Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31880]: Οι τοίχοι της γνώσης, Γερμανός Δημήτρης Λεπτομέρειες

Μάθημα [010408]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Design) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΙΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010410]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43909]: Έννοιες της μοντέρνας τέχνης, Παππάς Ανδρέας,Στάγκος Νίκος Λεπτομέρειες

Μάθημα [010411]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤ. & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΙΙΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31578]: ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ, KENNETH FRAMPTON Λεπτομέρειες

Μάθημα [010412]: ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14567]: Εφαρμοσμένη Φωτοτεχνία και Οικιακές Συσκευές, Τουλόγλου Στέφανος Λεπτομέρειες

Μάθημα [010501]: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IV

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21669]: Θέατρο και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα, Moretti Jean - Charles Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10329]: Μεταμορφώσεις του θεατρικού χώρου, Πέτρος Μαρτινίδης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15738]: ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [10329]: Μεταμορφώσεις του θεατρικού χώρου, Πέτρος Μαρτινίδης Λεπτομέρειες

Μάθημα [010502]: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙΙ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010503]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Γ- Κ)

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010504]: ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Design) ΕΠΙΠΛΟΥ Ι

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010505]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Design) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IV

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010506]: ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΙΙ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12414]: Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων - Διαχωριστικοί τοίχοι, ψευδοροφές, Meyer - Bohe Walter Λεπτομέρειες

Μάθημα [010507]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤ. & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ IV

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25958]: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [40996]: ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, AMOS RAPOPORT & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25807]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ 6ος, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25767]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ 3ος, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) Λεπτομέρειες

Μάθημα [010508]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Design) ΙΙ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010509]: ΥΦΑΣΜΑ Ι

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14580]: Η Τέχνη του Υφάσματος Ι, Περιβολιώτου Μαργαρίτα Λεπτομέρειες

Μάθημα [010510]: ΚΕΡΑΜΙΚΗ Ι

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010511]: ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010601]: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ IV

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010602]: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21092]: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ι., ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [56184]: ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α. ΖΗΒΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21047]: ΕΡΝΣΤ ΤΣΙΛΛΕΡ 1837-1923, ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25743]: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΜΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25761]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ 2ος, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25776]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ 4ος, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) Λεπτομέρειες

Μάθημα [010603]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ V

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6840]: Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη, Παναγιώτης Α. Μιχελής Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25743]: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΜΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21092]: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ι., ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [37975]: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΙΙ., ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [010604]: ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ IV

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16488]: Η Μορφή στο Σχεδιασμό των Συνδέσεων., Ηλιόπουλος Βασίλης Η. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16386]: Ελαφριές Μεταβλητές Κατασκευές, Ηλιόπουλος Βασίλης Η. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14396]: Μεταλλικές Κατασκευές, Aldinger Erwin, Baumann Gunter, Ignatowitz Eckhard,κ.ά. Λεπτομέρειες

Μάθημα [010605]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14580]: Η Τέχνη του Υφάσματος Ι, Περιβολιώτου Μαργαρίτα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [28059]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ - ΘΑΝΟΣ ΠΕΠΠΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [28054]: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΘΑΝΟΣ ΠΕΠΠΑΣ - ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [010606]: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [30059]: Η κοινωνική οργάνωση του αστικού χώρου, Νικολαΐδου Σήλια Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11740]: Περιβαλλοντική κοινωνιολογία, Μποτετζάγιας Ιωσήφ,Καραμίχας Γιάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [010607]: ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΕΤΤΑ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010608]: ΥΦΑΣΜΑ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14581]: Η Τέχνη του Υφάσματος ΙΙ - Υφαντική, Διαπλεκτική, Περιβολιώτου Μαργαρίτα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1076]: ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΡΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ (2000-1000 π.Χ.), ΤΖΑΧΙΛΗ ΙΡΙΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [010609]: ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010610]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Design) ΙΙΙ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010701]: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010702]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ VI

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010703]: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12245]: AutoCAD 2009 Οπτικός οδηγός, Omura George Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11787]: Συστήματα CAD/ CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση, Μπιλάλης Νικόλαος Α.,Μαραβελάκης Εμμανουήλ Λεπτομέρειες

Μάθημα [010704]: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6901]: Η Αισθητική του Περιβάλλοντος, Arnold Berleant Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15616]: Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΝΕΤΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [19799]: ΠΙΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21042]: GENIUS LOCI ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ, Christian Norberg - Schulz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11340]: Πλατείες της Ευρώπης - Πλατείες για την Ευρώπη, Ανανιάδου - Τζημοπούλου Μαρία, Καραδήμου - Γερόλυμπου Αλέκα Λεπτομέρειες

Μάθημα [010705]: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17284]: Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής, Arnheim Rudolf Λεπτομέρειες

Μάθημα [010706]: ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Design) ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010707]: ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Design) ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010708]: ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Design) ΕΠΙΠΛΟΥ ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [010709]: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [40964]: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΛΑΒΒΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25743]: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΜΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21047]: ΕΡΝΣΤ ΤΣΙΛΛΕΡ 1837-1923, ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25731]: ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ, ΜΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25827]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ 8ος, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΒΒΑΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) Λεπτομέρειες