Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [ΓΕ1029]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ1031]: ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ι - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ(ΓΙΑ ΤΡΟΜΠΕΤΑ)

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [83364]: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΟΜΠΕΤΑΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΘΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [83342]: ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΘΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1031]: ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ι - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ(ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ)

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [104471]: ΝΕΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, LUCETTE DESCAVES Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1201]: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [132]: Σύστημα Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης, Paul Hindemith Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ5203]: ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΖΑΖ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ6600-1]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25458]: ECDL 7 σε 1 Βήμα - Βήμα, Λεόντιος Μάνος,Γαβανά Αναστασία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25499]: Δεξιότητες στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Γκιμπερίτης Βαγγέλης Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ9300-1]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9803]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΕ3131-1]: ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ I (ΒΙΟΛΑ)

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11920]: Θεωρία και πρακτική βιόλας τεύχος 1ο, Γεωργοτάς Ανδρέας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΜΚ0501-1]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11924]: Μέθοδος μουσικολογικής έρευνας, Κώστιος Απόστολος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΜΚ0601]: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ1032]: ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΙ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ5204]: ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΖΑΖ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ5402-1]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ7601-3]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13630]: ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ9301]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9804]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΕ3132-1]: ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ II (ΒΙΟΛΑ)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11944]: Θεωρία και πρακτική βιόλας τεύχος 2ο, Γεωργοτάς Ανδρέας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΜΚ0602]: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ1030]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ1033]: ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΙΙ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ1056]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ : ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4117]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΙΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, Δ. Βαρελάς & Ε. Μακροπούλου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31185]: Δημιουργική μουσική αγωγή για τα παιδιά μας, Σέργη Λένια Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31625]: Θέματα μουσικής και μουσικής παιδαγωγικής, Σέργη Λένια Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1117]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ2071-1]: ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ I

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ2101-1]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34810]: ΣΥΝΤΟΜΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21348]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ. ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ5200-2]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΖΑΖ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ7101-1]: ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ I

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ7602-3]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16965]: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ MIDI, ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ9501]: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9801]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΕ3133-1]: ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ III (ΒΙΟΛΑ)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11945]: Θεωρία και πρακτική βιόλας τεύχος 3ο, Γεωργοτάς Ανδρέας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΜΚ8801]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17343]: Ιστορία της μουσικής, Γιάννου Δημήτριος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31658]: Ιστορία της δυτικής μουσικής, Headington Christopher Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31657]: Ιστορία της δυτικής μουσικής, Headington Christopher Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1034]: ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙV - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ1057]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι (ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [768]: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31625]: Θέματα μουσικής και μουσικής παιδαγωγικής, Σέργη Λένια Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [782]: Η ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ, ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ-ΛΙΑΤΣΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1081-1]: ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [49238]: Η Μουσική των Αράβων, Χαμπίμπ Χασάν Τουμά Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ2072]: ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ2102-1]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ2800]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ5201-1]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΖΑΖ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ7100]: ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ7603]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9502-1]: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9802]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9901-3]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΕ3134]: ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ IV (ΒΙΟΛΑ)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12017]: Θεωρία και πρακτική βιόλας τεύχος 4ο, Γεωργοτάς Ανδρέας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΜΚ8802]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ0500-2]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11924]: Μέθοδος μουσικολογικής έρευνας, Κώστιος Απόστολος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4843]: Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία, Umberto Eco Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24448]: Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, Παππάς Θεόδωρος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1035]: ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ V - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ1058]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ (ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16971]: Μουσική παιδαγωγική, Αντωνακάκης Δημήτριος,Χιωτάκη - Ευθυμάκη Ειρήνη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [781]: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ (ΜΕ CD+ΚΑΡΤΕΛΕΣ), ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ-ΛΙΑΤΣΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1111-1]: ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ2250-1]: ΤΡΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ2265]: ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ2601-2]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ3903]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ5800-1]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2209]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, N. HAYES, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΡΙΔΟΥ-ΕΥΚΛΕΙΔΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2212]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, N. HAYES, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΡΙΔΟΥ-ΕΥΚΛΕΙΔΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16877]: Τι γνωρίζουμε για τον εγκέφαλο, Society for Neuroscience,Βαράκης Γιάννης,Καραμανλίδης Αζαρίας Α.,Κωστόπουλος Γιώργος,Kibiuk Lydia V. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ5901]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ6400]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΧΟΛΗΨΙΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17550]: Τεχνολογία ηχογραφήσεων, Παπανικολάου Γιώργος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ6601]: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ6602]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8101-2]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9302]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9902-1]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΚ8803]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31548]: Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα, Σιώψη Αναστασία Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5300]: Ρομαντική μουσική, Άρνολντ Γουίτελ (Arnold Whittall) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1036]: ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ VI - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ1059]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙΙ (ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4140]: Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ME ΜP3 (ΟΔΗΓΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ), J. Machlis - C. Forney Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17190]: Δημιουργία και πειραματική εφαρμογή ενός μοντέλου διδασκαλίας της ιστορίας της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ανδρούτσος Πολύβιος Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1115]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10339]: Ιστορία των αισθητικών θεωριών, Μονρόε Μπέρντσλεϋ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1920]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ2241-1]: ΤΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ2251]: ΤΡΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ2266]: ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ3904]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ5801]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31557]: Η οικολογική προσέγγιση στην αντιληπτική μάθηση και ανάπτυξη, Πουρκός Μάριος Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16928]: Η μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης, Πετρογιάννης Κωνσταντίνος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ5902-1]: ΣΥΝΘΕΣΗ Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ6402]: ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16548]: Προγραμματισμός και Σύνθεση Ηχου, Διαμαντόπουλος Ταξιάρχης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ6603]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ6900-1]: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4132]: Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, D. Hargreaves Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ8102-1]: ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8200-1]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8204]: ΕΞΩΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8205]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9305]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ I

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9903-1]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9910]: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΚ8804]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙV

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ1021-1]: ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ1037]: ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ VII - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ1060]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙV (ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18075]: ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ, SAMUEL BAUD-BOVY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [767]: ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1070-1]: ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16730]: Από την παιδιατρική στην ψυχανάλυση, Ντόναλντ Βίννικοτ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1116]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10272]: Μουσική - Κοινωνία - Εκπαίδευση, Κρίστοφερ Σμωλ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9620]: Η κοινωνιολογία της μουσικής, Τεοντόρ Αντόρνο Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ2242]: ΤΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ3901-1]: ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ5202]: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΖΑΖ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ5221]: ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ6050]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ7103-1]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Ι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ7511-1]: ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8010]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ I

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8103]: ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8202]: ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8220]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8701-1]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4975]: Ιστορία της Ελλάδος από το 1800 τ.Α, Κολιόπουλος Ιωάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ8711]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9100-1]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ Ι

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9306]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ II

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9904]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΕ1001]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣ.ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10275]: Ο άνθρωπος, ο έρωτας και η μουσική, Κωνσταντίνος Φλώρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1071]: ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16905]: Ψυχοσωματική ιατρική και σύγχρονη ψυχανάλυση, Taylor Graeme J. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2838]: Ταξινόμηση ICD-10 Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς, Κ. Στεφανής, Κ. Σολδάτος, Β. Μαυρέας, Παγκόσμιος Οργανοσμός Υγείας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1921]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ2273]: ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ3902-1]: ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ5214]: ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΖΑΖ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ5403]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ7102]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ7512]: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8011]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ II

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8702-1]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8705]: ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ I : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [785]: ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΕΤΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ8705]: ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ I : ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8705]: ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ I : ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5205]: Σχολικά Μουσική Εκπαίδευση, Διονυσίου Ζωή, Αγγελίδου Σοφία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [18560]: Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής, Παπαπαναγιώτου Ξανθούλα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11915]: Η μουσική στην εκπαίδευση, Χρυσοστόμου Σμαράγδα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ8705]: ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ I : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8721]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9200-1]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ9303-1]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ME5071]: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ3011]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Ι

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ5215]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΖΑΖ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8001]: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8003]: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ Ι

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8005]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥΣ.ΒΙΒΛΙΟ. ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘ.

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8706]: ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ II : ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16988]: Οδηγός ανάπτυξης για προβληματικά παιδιά, Johnson Vicki M.,Werner Roberta A. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5875]: Εξερευνώντας τη μουσική μέσα από... την ποίηση, την τέχνη, την επιστήμη, τα μαθηματικά, την ιστορία, τη γεωγραφία, την κίνηση, τα παιχνίδια λόγου, τους μύθους, David Wheway, Shelagh Thomson Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ8706]: ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Εξάμηνο 9 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17190]: Δημιουργία και πειραματική εφαρμογή ενός μοντέλου διδασκαλίας της ιστορίας της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ανδρούτσος Πολύβιος Π. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32249]: Μεθοδολογικές και βιωματικές προσεγγίσεις των τάξεων από την Α' έως και την ΣΤ' δημοτικού, Αργυρίου Μαρία, Διονυσίου Ζωή Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5205]: Σχολικά Μουσική Εκπαίδευση, Διονυσίου Ζωή, Αγγελίδου Σοφία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ1028]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΙ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ3012]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΙΙ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8004]: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8221]: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8707]: ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ III : ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΈΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18560]: Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής, Παπαπαναγιώτου Ξανθούλα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5205]: Σχολικά Μουσική Εκπαίδευση, Διονυσίου Ζωή, Αγγελίδου Σοφία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [782]: Η ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ, ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ-ΛΙΑΤΣΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΓΕ8707]: ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ III : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8707]: ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ III : ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥΝ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΓΕ8707]: ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΙΙ:ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21309]: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΟΥΡΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6806]: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΤΡΙΛΙΒΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΝΙΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΜΕ5072]: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

Εξάμηνο 10 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: