Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Μάθημα [711004]: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21540]: Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας, Fromkin Victoria,Rodman Robert,Hyams Nina Λεπτομέρειες

Μάθημα [711007]: Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [711008 Α]: Ρωσική γλώσσα Ι : Μορφολογία/Σύνταξη

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [711008 Β]: Ρωσική γλώσσα Ι : Δεξιότητες στον γραπτό λόγο

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [711008 Γ]: Ρωσική γλώσσα Ι : Δεξιότητες στον προφορικό λόγο

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [711009]: Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Παιδαγωγικές εφαρμογές

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [711010]: Ασκήσεις Ρωσικής Φωνητικής Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12285883]: ΡΩΣΙΚΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ, Γιεσάκοβα Μ.Ν., Λοτβίνοβα Γκ. Μ., Χαρατσίδης Ε.Κ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [711105]: Ψυχολογία της Μάθησης

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [711106]: Η εικόνα των Σλάβων στο Βυζάντιο

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22679210]: Το χρονικό του ιερέα της Διοκλείας, Παπαγεωργίου, Αγγελική Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13385]: Πηγαί της βυζαντινής ιστορίας, Καραγιαννόπουλος Ιωάννης Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [711107]: Γνωστική Ψυχολογία Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12762683]: ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Λ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12220]: Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας, Eysenck Michael W. Λεπτομέρειες

Μάθημα [713005]: Ιστορία της χερσονήσου του Αίµου

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5275]: Εισαγωγή στη Βαλκανική Ιστορία τ.Α, Σφέτας Σπυρίδων Λεπτομέρειες

Μάθημα [711006]: Τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4843]: Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία, Umberto Eco Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50659255]: Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;, Ζαφειρόπουλος Κώστας Λεπτομέρειες

Μάθημα [711103]: Σηµασιολογία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59390591]: Εισαγωγή στην Σημασιολογία, Γ. Μπαμπινιώτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [712004]: Ιστορία των Σλαβικών Γλωσσών

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12846652]: Ιστορική γλωσσολογία και φιλολογία, Γιαννάκης, Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [712005]: Βυζάντιο και Σλαβικός Κόσµος

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24649]: Το πρώτο βουλγαρικό κράτος και η βυζαντινή οικουμενική αυτοκρατορία (681-852), Φίλιππος Κ. Φιλίππου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4910]: Η βυζαντινή κοινοπολιτεία - Τόμος Α+Β, Obolensky D. Λεπτομέρειες

Μάθημα [712006]: Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισµό των Σλάβων

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41962346]: Μεσαιωνικός σλαβικός κόσμος, Πάνος Σοφούλης - Αγγελική Παπαγεωργίου (επιστημονική επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24629]: Ο ύστερος μεσαιωνικός κόσμος (11ος-16ος αιώνες), Σαββίδης Αλέξης Γ. Κ.,Νικολούδης Νικόλαος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [712007 Α]: Ρωσική γλώσσα ΙΙ : Μορφολογία/Σύνταξη

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [712007 Β]: Ρωσική γλώσσα ΙΙ : Δεξιότητες στον γραπτό λόγο

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [712007 Γ]: Ρωσική γλώσσα ΙΙ : Δεξιότητες στον προφορικό λόγο

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [712008]: Ασκήσεις Ρωσικής Φωνητικής ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [712104]: Κοινωνιογλωσσολογία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12719140]: Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας, Αργύρης Αρχάκης, Μαριάννα Κονδύλη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22350]: Κοινωνιογλωσσολογία, Μπασλής Γιάννης Ν. Λεπτομέρειες

Μάθημα [712106]: Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41959370]: ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες, Συλλ. ΡΟΥΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ επιμέλεια Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12509887]: Γνωστική ψυχολογία, Αναστασία Κωσταρίδου-Ευκλείδη Λεπτομέρειες

Μάθημα [712107]: Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [34310]: Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ε.Κ.Π.Α., Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας, Χατζηχρήστου Χρυσή Γ. (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [34303]: Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού), Ε.Κ.Π.Α., Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας, Χατζηχρήστου Χρυσή Γ. (επιμ.) Λεπτομέρειες

Μάθημα [712108]: Ελληνορωσικές σχέσεις: 16ος –17ος αι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [718111]: Ο πολιτισµός του βιβλίου στα Μεσαιωνικά Βαλκάνια

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24463]: Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου, Hunger Herbert Λεπτομέρειες

Μάθημα [713001]: Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [713002]: Λογοτεχνία των Ανατολικών Σλάβων (μέχρι τον 18ο αιώνα )

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [713003]: Παλαιοσλαβική Γλώσσα

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12608776]: Ένα μικρό βιβλίο για τη γλώσσα, Crystal David Λεπτομέρειες

Μάθημα [713004]: Φωνητική – Φωνολογία – Μορφολογία της Ρωσικής και η διδακτική τους

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12285883]: ΡΩΣΙΚΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ, Γιεσάκοβα Μ.Ν., Λοτβίνοβα Γκ. Μ., Χαρατσίδης Ε.Κ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [713005]: Ιστορία της χερσονήσου του Αίμου

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [713101]: Βουλγαρική Γλώσσα I

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [713102]: Ουκρανική Γλώσσα I

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [713105]: Σερβική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33155065]: Γραμματική της Σερβικής Γλώσσας με ασκήσεις, Ksenija Zmijanjac Λεπτομέρειες

Μάθημα [713106]: Πολωνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [711006]: Τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4843]: Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία, Umberto Eco Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [50659255]: Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;, Ζαφειρόπουλος Κώστας Λεπτομέρειες

Μάθημα [711102]: Βυζαντινή και Παλαιοσλαβική γραμματεία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2262]: Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης, Jan Olof Rosenqvist Λεπτομέρειες

Μάθημα [714001]: Ρωσική Γλώσσα ΙV

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [714003]: Εισαγωγή στην Παλαιοσλαβική γραμματεία

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12504557]: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ, Γ. Χ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [714004]: Ρωσική λογοτεχνία 19ου αιώνα. Πρώτη περίοδος ( 1800-1825 )

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [714005]: Ιστορία της Αυτοκρατορικής Ρωσίας (1689-1917)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31455]: Η αυτοκρατορική Ρωσία (1613-1917), Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη Γιάννα Λεπτομέρειες

Μάθημα [714101]: Βουλγαρική Γλώσσα II

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50662521]: Βουλγαρική γλώσσα. Λειτουργική γραμματική, ΡΑΛΤΣΕΒΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [714102]: Ουκρανική Γλώσσα II

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [714105]: Σερβική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33155065]: Γραμματική της Σερβικής Γλώσσας με ασκήσεις, Ksenija Zmijanjac Λεπτομέρειες

Μάθημα [714106]: Πολωνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [712101]: Συγκριτική Φιλολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [59358665]: Τα Αισθητικά Ρεύματα στην Ευρωπαϊκή και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία του 19ου και του 20ού Αιώνα, Βογιατζάκη Εύη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12287719]: Λεξικό λογοτεχνικών όρων και θεωρίας λογοτεχνίας, Cuddon J. A. Λεπτομέρειες

Μάθημα [712105]: Θέματα Βαλκανικής Ιστοριογραφίας

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15523]: Το Βυζάντιο μετά το έθνος, Σταματόπουλος Δημήτριος Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [714002]: Σύνταξη της Ρωσικής και η διδακτική της

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [715001]: Ρωσική Γλώσσα V

Εξάμηνο 5 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [715002]: Διδασκαλία της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας

Εξάμηνο 5 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [715003]: Ρωσική λογοτεχνία 19ου αιώνα. Δεύτερη περίοδος (1825-1860)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [715004]: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50657794]: Παιδαγωγική και Εκπαίδευση, Πασιάς Γεώργιος, Φλουρής Γεώργιος, Φωτεινός Δημήτρης Λεπτομέρειες

Μάθημα [715101]: Βουλγαρική Γλώσσα III

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [715102]: Ουκρανική Γλώσσα III

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [715105]: Κειμενογλωσσολογία

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12797194]: Κείμενο και επικοινωνία, Γούτσος Διονύσης, Γεωργακοπούλου Αλεξάνδρα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [32210]: Η γλώσσα της διαφήμισης, Κουτσουλέλου - Μίχου Σταματία Λεπτομέρειες

Μάθημα [715106]: Σερβική / Κροατική Γλώσσα III

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33155065]: Γραμματική της Σερβικής Γλώσσας με ασκήσεις, Ksenija Zmijanjac Λεπτομέρειες

Μάθημα [715107]: Πολωνική Γλώσσα III

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [715108]: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4670]: ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΥ Α., ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ Π. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22599]: Management εκπαιδευτικών μονάδων και εκπαίδευσης, Μπρίνια Βασιλική Λεπτομέρειες

Μάθημα [718106]: Επιχειρηματικότητα

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33062]: Η Επιχειρηματικότητα, Πετράκης Παναγιώτης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [29992]: Επιχείρηση και επιχειρηματικότητα, Ιωαννίδης Σταύρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [711005]: Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [716001]: Ρωσική Γλώσσα VI

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [716002]: Μετάφραση και Διερμηνεία: από τη θεωρία στην πράξη I

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [143938]: Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης, Mπατσαλιά Φρειδερίκη, Σελλά-Μάζη Ελένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [716003]: Ρωσική Πεζογραφία β΄ μισού 19ου – αρχών 20ου αιώνα

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [716004]: Ρωσικός Συμβολισμός ( Αργυρός αιώνας)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [716101]: Βουλγαρική Γλώσσα IV

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [716102]: Ουκρανική Γλώσσα IV

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [716107]: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31712]: Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Νόβα-Καλτσούνη Χριστίνα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12866641]: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΕΛΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [716108]: Πολωνική Γλώσσα IV

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [716109]: Ιστορία και πολιτισμός των Ελλήνων του Ευξείνου Πόντου κατά την αρχαιότητα

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [716110]: Κράτος και εξουσία στα Μεσαιωνικά βαλκάνια

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [50661708]: Βυζαντινή αυτοκρατορία. Νεότερος ελληνισμός, Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24601]: Βυζαντινό κράτος και κοινωνία, Λαμπάκης Στυλιανός,Τρωιάνος Σπύρος Ν.,Σαράντη Ελένη Γ.,Λουγγής Τηλέμαχος Κ.,Βλυσίδου Βασιλική Ν.,Σαββίδης Αλέξης Γ. Κ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [716112]: Σερβική / Κροατική Γλώσσα IV

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33155065]: Γραμματική της Σερβικής Γλώσσας με ασκήσεις, Ksenija Zmijanjac Λεπτομέρειες

Μάθημα [717103]: Παιδαγωγική ψυχολογία

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12928021]: Παιδαγωγική Ψυχολογία, Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικατερίνη Λεπτομέρειες

Μάθημα [717001]: Ρωσική Γλώσσα VII

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [717002]: Θεωρία της Λογοτεχνίας : Ρωσικός Φορμαλισμός

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21675]: Θεωρίες λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα, Fokkema Douwe,Ibsch Elrud Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [47363]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΕΡΙ ΗΓΚΛΕΤΟΝ Λεπτομέρειες

Μάθημα [717003]: Ρωσική Πρωτοπορία του 20ου αιώνα

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [717004]: Συγκριτική λαογραφία της ΝΑ Ευρώπης

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [717005]: Ειδικά θέματα της Ρωσικής γλώσσας - διδακτικές ασκήσεις I

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22691483]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10ος - 15ος αι, Χαρατσίδης Ελευθέριος, Γιεσάκοβα Μ. , Κολτσόβα Ι.Ν. Λεπτομέρειες

Μάθημα [717101]: Βουλγαρική Γλώσσα V

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [717102]: Ουκρανική Γλώσσα V

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [717107]: Ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22767286]: Ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης, Μαλιγκούδη - Κατσόβσκα Γιάννα Λεπτομέρειες

Μάθημα [717108]: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33093865]: Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, Κασσωτάκης Μιχάλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22266]: Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Μέρος πρώτο. Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου, Δημητρόπουλος Ευστάθιος Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [717108]: Σερβική / Κροατική Γλώσσα V

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33155065]: Γραμματική της Σερβικής Γλώσσας με ασκήσεις, Ksenija Zmijanjac Λεπτομέρειες

Μάθημα [717109]: Πολωνική Γλώσσα V

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [718002]: Ρωσική γλώσσα . Υφολογία

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [718105]: Μετάφραση και Διερμηνεία: από τη θεωρία στην πράξη ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6703]: Σώματα κειμένων και μετάφραση, Σαριδάκης Ιωάννης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41964858]: Η Μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα, Christiane Nord Λεπτομέρειες

Μάθημα [718001]: Δημώδης προφορική παράδοση των ανατολικών Σλάβων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [718003]: Σοβιετική λογοτεχνία - Σοσιαλιστικός ρεαλισμός

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [718005]: Ειδικά θέματα της Ρωσικής γλώσσας - διδακτικές ασκήσεις II

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [718101]: Βουλγαρική Γλώσσα VI

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [718102]: Ουκρανική Γλώσσα VI

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [718104]: Ζητήματα ελληνορωσικών διαπολιτισμικών σχέσεων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [718107]: Σερβική / Κροατική Γλώσσα VI

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [33155065]: Γραμματική της Σερβικής Γλώσσας με ασκήσεις, Ksenija Zmijanjac Λεπτομέρειες

Μάθημα [718108]: Πολωνική Γλώσσα VI

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [718110]: H νοτιοανατολική Ευρώπη υπό ξένη κυριαρχία 1400-1750

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5204]: Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά., Σταυριανός Λευτέρης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [2981]: Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία(1354-1804), Peter F. Sugar Λεπτομέρειες

Μάθημα [718112]: Ευρωπαϊκά Πνευματικά Ρεύματα του 20ου αιώνα III

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24517]: Σουρρεαλισμός I, Στεργιοπούλου Ελένη Α. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24581]: Σουρρεαλισμός II, Στεργιοπούλου Ελένη Α. Λεπτομέρειες