Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Μάθημα [IBY303]: Το ιστοριογραφικό έργο του Abare (θ.923 μ.Χ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ716]: Βυζαντινή Μικροτεχνία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ717]: Ψηφιδωτά παλαιοχριστιανικής περιόδου H καταγωγή του ψηφιδωτού, τα υλικά και η τεχνική.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ737]: Μνημειακή Ζωγραφική μεταβυζαντινής περιόδου (Γενική επισκόπηση)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ746]: Εικόνες Επτανησιακής Σχολής

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ750]: Βυζαντινά εικονογραφημένα χειρόγραφα (γενική επισκόπηση)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1811]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ, ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ626]: Αρχιτεκτονικά γλυπτά της Αρχαϊκής περιόδου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24392]: Ελληνική πλαστική: Η αρχαϊκή περίοδος, Boardman John Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ636]: Αρχιτεκτονικά γλυπτά κλασικών χρόνων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24393]: Ελληνική πλαστική: Κλασσική περίοδος, Boardman John Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24394]: Ελληνική πλαστική: Ύστερη κλασική περίοδος και γλυπτική στις υπερπόντιες αποικίες, Boardman John Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ651]: Ελληνιστική Τέχνη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ659]: Κεραμική-Αγγειογραφία Αρχαϊκής περιόδου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24514]: Πρώιμη ελληνική αγγειογραφία. 11ος - 6ος αιώνας π.Χ., Boardman John Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ659]: Κεραμική – αγγειογραφία των ελληνιστικών χρόνων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24513]: Προσεκτικές ματιές στα ελληνικά αγγεία, Rasmussen Tom,Spivey Nigel,Ξένος Θεόδωρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ682]: Πλαστική

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12713323]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΝΤΖΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ684]: Ταφικά μνημεία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24381]: Έθιμα ταφής στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, Kurtz Donna C.,Boardman John Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΠΡ516]: Η Αρχαιολογία της ανθρώπινης εξέλιξης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15986]: ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (Η), RICHARD LEAKEY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7971]: HOMO Η ΚΑΤΑΓΩΓΗΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΚΡΙΣ ΣΤΡΙΝΓΚΕΡ,ΠΙΤΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΠΡ550]: Κρητομυκηναϊκή θρησκεία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ558]: Ιστορία της Αρχαιολογίας στην Ευρώπη

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ565]: Ζωγραφική Μινωικού , Μυκηναϊκού, Κυκλαδικού πολιτισμού

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [26002]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΥΔΑΚΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΠΡ567]: Κρητομυκηναϊκή μικροτεχνία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24434]: Η τέχνη στην προϊστορική Ελλάδα, Hood Sinclair Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΠΡ580]: Ενάλια Προϊστορική Αρχαιολογία. Ναυσιπλοΐα, Επικοινωνία και θαλάσσιο Εμπόριο στον Αιγιακό χώρο κατά την Νεολιθική εποχή του Χαλκού

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠΙ154]: Επιγραφές Ηπέιρου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠΙ160]: Δημόσιες επιγραφές από τον χώρο του Αιγαίου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠΙ161]: Ιδιωτικές επιγραφές στον χώρο του Αιγαίου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ143]: Η Ελληνική πόλις

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ151]: Ο Ηρόδοτος και η Σπάρτη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24044]: Εγχειρίδιο Ηροδότειων σπουδών, Bakker Egbert J., De Jong Irene J. F.,Van Wees Hans Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΑ330]: Ιστορική γεωγραφία του Βαλκανικού χώρου το Μεσαίωνα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΑ340]: Συγκρότηση κρατών στη Βαλκανική χερσόνησο στο Μεσαίωνα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ216]: Οι Παλαιολόγειοι χρόνοι (1261-1453)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8905]: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1261-1453, DONALD M. NICOL Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [163939]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ230]: Τίτλοι και αξιώματα της βυζαντινής αυλής

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43860]: Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11ο και τον 12ο αιώνα, Kazhdan Alexander P.,Epstein Ann Wharton Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ257α]: Βυζαντινή Ήπειρος

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ258]: Η Βυζαντινή Κύπρος

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ263]: Βυζάντιο και σχέσεις με Ινδία και άπω Ανατολή

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ292]: Εισαγωγή στις Ελληνοαραβικές σπουδές

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [160501]: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΤΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ296]: Η Ελληνική διανόηση στον αραβικό πολιτισμό

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [160501]: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΤΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12800]: Τα ελληνικά γράμματα και ο Αριστοτέλης στην αραβική παράδοση, Ζιάκας Γρηγόρης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ300]: Βυζάντιο και πρώτη σταυροφορία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12543534]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ Α, ΣΤΗΒΕΝ ΡΑΝΣΙΜΑΝ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [8064]: Το Βυζάντιο και οι σταυροφορίες, Χάρρις Τζόναθαν Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ302]: Βυζαντινή Ιταλία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44049]: Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή, Λαϊου - Θωμαδάκη Αγγελική Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ304]: Ο Κωνσταντίνος Ζ΄ο πορφυρογέννητος και η εποχή του

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2788]: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [420]: Βίος Βασιλείου, Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΕΠ407]: Πνευματική ζωή και Πανεπιστήμια στην Ευρώπη από τον Ύστερο Μεσαίωνα στα νεότερα χρόνια

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4960]: Η μεσαιωνική δύση (5ος-15ος αι.), Τσιρπανλής Ζαχαρίας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5038]: Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής δύσης, LeGoff Jacques Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΕΠ429]: Η περίοδος του Ιμπεριαλισμού και της Αποικιοκρατίας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4935]: Η Ευρώπη και ο κόσμος. 1814-1914, Τσιρπανλής Ζαχαρίας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43931]: Η εποχή των αυτοκρατοριών 1875-1914, Hobsbawm Eric John Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΕΠ429]: Η περίοδος του Ιμπεριαλισμού και της Αποικιοκρατίας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43931]: Η εποχή των αυτοκρατοριών 1875-1914, Hobsbawm Eric John Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4935]: Η Ευρώπη και ο κόσμος. 1814-1914, Τσιρπανλής Ζαχαρίας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΕΠ430]: Προβλήματα και απόψεις γύρω από τις επαναστάσεις τον 19ο αιώνα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4935]: Η Ευρώπη και ο κόσμος. 1814-1914, Τσιρπανλής Ζαχαρίας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΕΠ438]: Ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [19104]: ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ., ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΟΚΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24249]: Πρίσματα ευρωπαϊκής ιστορίας, Κόκκινος Γιώργος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΕΠ448]: Η ευρωπαϊκή οικονομία 19ο-20ος αιώνας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31795]: Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΑ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ 1750 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, LANDES DAVID S. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ 404]: Ο Ελληνικός χώρος την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας(Ι):15ος-17ος αιώνας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24671]: Ιστορία του νέου ελληνισμού, Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27086]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Α', ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13256092]: Οσμανική πραγματικότητα, Νεοκλής Σαρρής Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1332]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ Ι', ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ354]: Ιστορία των γυναικών στην Ελλάδα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1095]: ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΗΔΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ355]: Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Κοινότητες-συντεχνίες-εμπόριο.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ357]: Ιδεολογικά ρεύματα και κοινωνικά αιτήματα στη νεότερη Ελλάδα 1830-1920

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [139303]: Όψεις της Ελληνικής Κοινωνίας του 19ου αιώνα, Επιμέλεια: Τσαούσης Δ.Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43481]: Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και Νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Αλέξης Πολίτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ379]: Ιστορική δημογραφία του Ελληνικού χώρου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [30152]: Ιστορική δημογραφία, Τομαρά - Σιδέρη Ματούλα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6069]: Ιστορική δημογραφία του Ελλαδικού χώρου, Τόλης Βαγγέλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12681148]: Βενετικά κατάστιχα Μάνης-Μπαρδουνίας (αρχές 18ου αιώνα), Κώστας Κόμης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ391]: Νεοελληνικός Διαφωτισμός

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ398]: Ιστορία του ψυχρού πολέμου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [139844]: Το σχέδιο Μάρσαλ. Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης, Σφήκας Θανάσης Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15031]: Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής, Baylis John,Smith Steve,Υφαντής Κώστας,Ψευτελή Ελένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ401]: Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος Πόλεμος :Ελληνική Ιστορία 1941-1949

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ405]: Ο Ελληνικός χώρος την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24673]: Ιστορία του νέου ελληνισμού, Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1648]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΟΣ ΙΑ', ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ406]: Νόσοι και θάνατος στον νεοελληνικό χώρο

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1080]: ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ, ΚΩΣΤΗΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ407]: Οι νεοελληνικές πόλεις ,19ος-20ος αιώνας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΤ810]: Θέματα από την Ευρωπαϊκή Τέχνη 9: Κείμενα και Εικόνες από τον 17ο στον 19ο αι.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΤ811]: Θέματα από την νεώτερη ευρωπαϊκή τέχνη 8: Γυναίκες καλλιτέχνιδες από την Αναγέννηση έως και τα τέλη του

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΤ821]: Η ευρωπαϊκή τέχνη από την Art Nouveau μέχρι τον Μεσοπόλεμο

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43909]: Έννοιες της μοντέρνας τέχνης, Παππάς Ανδρέας,Στάγκος Νίκος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΤ824]: Θέματα από την Ευρωπαϊκή τέχνη 4: Ο Ρέμπραντ και η τέχνη της εποχής του

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΤ829]: Επισκόπηση της νεοελληνικής τέχνης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΡΩ 202]: Γάιος Ιούλιος Καίσαρ (102/100-44 π.Χ.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΡΩ 203]: Η Provincia Creta - Cyrenaica (από τη σύστασή της έως το τέλος του 2ου μ.Χ. αιώνα)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [745]: Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 27 π.Χ.-476 μ.Χ., P. GRIMAL Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7420]: ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, CHRISTOPHER S. MACKAY Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ456]: Η ιστορική διαδρομή της Ελληνικής ενδυμασίας. Μορφολογία και κοινωνική λειτουργία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15824]: Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ (1864-1910), ΜΑΡΙΝΑ ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ462]: Λαϊκή λογοτεχνία και Προφορική Παράδοση: παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές λαϊκού αφηγηματικού λόγου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43901]: Εισαγωγή στην ελληνική λαογραφία, Λουκάτος Δημήτριος Σ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24399]: Έντεχνος λαϊκός λόγος, Μερακλής Μιχάλης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ465]: Το λαϊκό παραμύθι: ιστορικά και θεωρητικά ζητήματα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3308]: Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι, Χατζητάκη-Καψωμένου, Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ491]: Η Εθνογραφία των αστικών κέντρων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4919]: Μετασχηματισμοί του χώρου, Μάνος Σπυριδάκης (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44086]: Κληρονόμοι της μικρασιατικής καταστροφής, Hirschon Renee Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11745]: Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί, Stevenson Deborah Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ496]: Έθνη, εθνοτικές ομάδες και ταυτότητες. Η περίπτωση των Βαλκανίων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ601]: Εισαγωγή στην κλασική Αρχαιολογία και Τέχνη (1100-31 π.Χ.)

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12713323]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΝΤΖΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24435]: Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη ιστορία 1050-50 π.Χ., Κοκκορού - Αλευρά Γεωργία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΠΡ501]: Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία. Πολιτισμοί προϊστορικού Αιγαίου από την Εποχή του Λίθου ως το τέλος της Εποχής του Χαλκού

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24363]: Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές, Renfrew Colin,Bahn Paul Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24486]: Οι πολιτισμοί του Αιγαίου. Κατά τη νεολιθική και την εποχή του χαλκού, Treuil Rene,Darcque Pascal,Poursat Jean - Claude Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΡΧ100]: Αρχαία ελληνικά – Αττικοί ρήτορες

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ103]: Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική ιστορία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6925]: ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2.000-31 π.Χ.), MOSSE CLAUDE, SCHNAPP-GOURBEILLON ANNIE Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [20476]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΕΡΜΑΝ ΜΠΕΝΓΚΤΣΟΝ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ201]: Εισαγωγή στις Βυζαντινές σπουδές

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12545368]: Εισαγωγή στη βυζαντινή ιστορία, Ralph-Johannes Lilie Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4026]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (284-1461), ΑΛΕΞΙΟΣ Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, BENJAMIN HENDRICKX Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΕΠ401]: Εισαγωγή στην ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15440]: Ιστορία της μεσαιωνικής δύσης, Καραπιδάκης Νίκος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4960]: Η μεσαιωνική δύση (5ος-15ος αι.), Τσιρπανλής Ζαχαρίας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ451]: Εισαγωγή στη Λαογραφία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ100]: Αγγλικά

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ101]: Γαλλικά

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ102]: Γερμανικά

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6990]: Delfin Teil 1 - Arbeitsbuch, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7295]: Themen Aktuell 1 - Βιβλίο ασκήσεων, Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld, Manuelea Georgiakaki, Hanni Holthaus, Uthild Schütze-Nöhmke Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΒΥ701]: Εισαγωγή στη βυζαντινή Αρχαιολογία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΑ302]: Εισαγωγή στις Βαλκανικές σπουδές

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ361]: Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας 19ος 20ος αιώνας

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15392]: Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα, Κωστής Κώστας, Πετμεζάς Σωκράτης (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6625]: ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1900-1940, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΤ804]: Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΡΩ 171]: Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12696714]: Πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί της αρχαιότητας, Humbert Michel (Μετάφραση:Τζαμτζής Ιωάννης) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [12867137]: Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, ανατύπωση, ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44079]: Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας, Alfoldy Geza Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΤ100]: Λατινικά- Ανθολογία Ρωμαϊκής Ιστοριογραφίας

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7622]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Β΄ ΡΩΜΗ, GRAF FRITZ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7125]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, E.J. KENNEY, W.V. CLAUSEN Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΝΕΦ100]: Εισαγωγή στη νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10369]: Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, Ρόντερικ Μπήτον Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΛ110]: Αγγλικά

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ111]: Γαλλικά

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ112]: Γερμανικά

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ703]: Εισαγωγή στην παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [842]: Παλαιοχριστιανική Τέχνη Ναοδομία (π.200-600), Νικόλαος Γκιολές Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25727]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ605]: Γεωμετρική και Αρχαϊκή Τέχνη (Γενική επισκόπηση)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15904]: ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΠΡ578]: Το Αιγαίο πρίν από την 2Η χιλιετία π.Χ.

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΡΧ102]: Αρχαία Ελληνικά- Ιστοριογραφία Ηρόδοτος

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12833]: HERODOTI HISTORIAE I, CAROLUS HUDE Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24044]: Εγχειρίδιο Ηροδότειων σπουδών, Bakker Egbert J., De Jong Irene J. F.,Van Wees Hans Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31404]: Επινοώντας το παρελθόν, Ρεγκάκος Αντώνης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΑ313]: Βαλκανική ιστοριογραφία (19ος αιώνας)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΕΠ444]: Η Ευρώπη του 20ου αιώνα

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1389]: Η πρόκληση του παγκόσµιου καπιταλισµού., Robert Gilpin Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ393]: Ιστορία του Ελληνικού κράτους : Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτική, 1830-1920

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12827687]: Ιστοριά του Ελληνικού Κράτους 1830-1920, Δερτιλής Γ.Β. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16915]: Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια, Βερέμης Θάνος Μ.,Κολιόπουλος Γιάννης Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΤ816]: Η Ευρωπαϊκή τέχνη από την Πρώιμη Αναγέννηση έως και το Ροκοκό (15ος –18ος αι.)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16947]: Ιταλική Αναγέννηση, Λαμπράκη - Πλάκα Μαρίνα Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΡΩ 172δ]: Κοινωνικοί θεσμοί και πολιτικές δομές στο πλαίσιο της ρωμαϊκότητας

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ455]: Υλικός πολιτισμός (18ος-20ος αιώνας)

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5920]: Μουσεία: εμείς τα πράγματα και ο πολιτισμός, Ειρήνη Νάκου Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ490]: Παραδοσιακή Λαϊκή Τέχνη: Τα έργα των χεριών

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12613158]: Ελληνική λαογραφία, Μερακλής Μιχάλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31811]: Νεοελληνική λαϊκή τέχνη, Σταμέλος Δημήτρης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31006]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ,ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΑ.ΜΙΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΛ120]: Αγγλικά

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ121]: Γαλλικά

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ122]: Γερμανικά

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6997]: Delfin Teil 2 - Arbeitsbuch, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7306]: Themen Aktuell 2 - Βιβλίο ασκήσεων, Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Manuela Georgiakaki, Jutta Müller, Stella Tokmakidou Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΙΝ169]: Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ος -20ος

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [46095]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ), MARIO VITTI Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΒΥ706]: Εισαγωγή στην παλαιοχριστιανική και βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ602]: Κλασική τέχνη (Γενική επισκόπηση)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24393]: Ελληνική πλαστική: Κλασσική περίοδος, Boardman John Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15904]: ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΠΡ505]: Το Αιγαίο και η Μεσόγειος κατά την 2η χιλιετία π.Χ.

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24486]: Οι πολιτισμοί του Αιγαίου. Κατά τη νεολιθική και την εποχή του χαλκού, Treuil Rene,Darcque Pascal,Poursat Jean - Claude Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΡΧ103]: Αρχαία Ελληνικά-Ομήρου Ιλιάς

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠΙ152]: Εισαγωγή στην επιγραφική

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ112]: Αρχαία Ελληνική ιστορία: Από το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου ως την υποταγή της Αιγύπτου στους Ρωμαίους (404-30 π.Χ.)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [20476]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΕΡΜΑΝ ΜΠΕΝΓΚΤΣΟΝ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ205]: Η μέση Βυζαντινή περίοδος Β΄

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [163931]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [163939]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ260]: Η οργάνωση της πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης του βυζαντινού κράτους

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24647]: Το πολίτευμα και οι θεσμοί της βυζαντινής αυτοκρατορίας (324-1204), Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ301]: Εισαγωγή στην ιστορία των Αράβων

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3982]: ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΟΥΙΣ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΤ817]: Η ευρωπαϊκή τέχνη από τα τέλη του 18ου αιώνα έως και την αυγή του 20ου

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΕΦ113]: Βυζαντινοί Ιστορικοί και χρονογράφοι

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2274]: Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, Απόστολος Καρπόζηλος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΛ130]: Αγγλικά

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ131]: Γαλλικά

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ132]: Γερμανικά

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ 131]: Ιστορία των θεσμών της αρχαίας Σπάρτης

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8585]: ΣΠΑΡΤΗ Η ιστορία, η κοινωνία και ο πολιτισμός της αρχαίας λακωνικής πόλης, BALTRUSCH ERNST Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ204]: Η μέση βυζαντινή περίοδος Α΄

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [163930]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [163931]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ211]: Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας (1204-1261)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [163939]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [8905]: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1261-1453, DONALD M. NICOL Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΑΕ115]: Η Θηβαϊκή ηγεμονία (371-362 π.Χ.) και οι πρωταγωνιστές της

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [160700]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΤΣΕΒΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ456]: Η ιστορική διαδρομή της Ελληνικής ενδυμασίας. Μορφολογία και κοινωνική λειτουργία

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15824]: Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ (1864-1910), ΜΑΡΙΝΑ ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ491]: Η Εθνογραφία των αστικών κέντρων

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4919]: Μετασχηματισμοί του χώρου, Μάνος Σπυριδάκης (επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44086]: Κληρονόμοι της μικρασιατικής καταστροφής, Hirschon Renee Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11745]: Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί, Stevenson Deborah Λεπτομέρειες