Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [ΑΒΥ701]: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και τέχνη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ701]: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και τέχνη

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ703]: Εισαγωγή στην παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [842]: Παλαιοχριστιανική Τέχνη Ναοδομία (π.200-600), Νικόλαος Γκιολές Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25727]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΒΥ703]: Εισαγωγή στην παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ705]: Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή μνημειακή Ζωγραφική

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ705]: Εισαγωγή στην παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή μνημειακή Ζωγραφική

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ716]: Βυζαντινή Μικροτεχνία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ716]: Βυζαντινή Μικροτεχνία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ724]: Μνημειακή ζωγραφική Υστεροβυζαντινής περιόδου ( 13ος-15ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ724]: Μνημειακή ζωγραφική Υστεροβυζαντινής περιόδου ( 13ος-15ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ739]: Βυζαντινές φορητές εικόνες Ι (6ος-11ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ739]: Βυζαντινές φορητές εικόνες Ι (6ος-11ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ741]: Βυζαντινές φορητές εικόνες ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ741]: Βυζαντινές φορητές εικόνες ΙΙ (12ος-14ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ745]: Μεταβυζαντινές φορητές εικόνες (17ος-18ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ750]: Βυζαντινά εικονογραφημένα χειρόγραφα (γενική επισκόπηση)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ750]: Βυζαντινά εικονογραφημένα χειρόγραφα (γενική επισκόπηση)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ753]: Τοπογραφία Κωνσταντινούπολης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ753]: Τοπογραφία Κωνσταντινούπολης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ757]: Τοπογραφία Θεσσαλονίκης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΒΥ757]: Τοπογραφία Θεσσαλονίκης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15595]: ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΡΤΑ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [151586]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΧΡ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΜΗ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΒΥ775]: Εικονογραφία-Γενική επισκόπηση

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ687α]: Ζωγραφική των Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Χρόνων

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚ687α]: Ζωγραφική των Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Χρόνων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ601]: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία και Τέχνη (1100-31 π.χ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24435]: Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη ιστορία 1050-50 π.Χ., Κοκκορού - Αλευρά Γεωργία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ601]: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία και Τέχνη (1100-31 π.χ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ602]: Κλασική τέχνη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ602]: Κλασική τέχνη (Γενική επισκόπηση)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24393]: Ελληνική πλαστική: Κλασσική περίοδος, Boardman John Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ605]: Γεωμετρική και Αρχαϊκή τέχνη (γενική επισκόπηση)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ605]: Γεωμετρική και Αρχαϊκή τέχνη (γενική επισκόπηση)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ607]: Αρχιτεκτονική(Γενική Επισκόπηση)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17279]: Η αρχιτεκτονική στην αρχαία Ελλάδα, Muller - Wiener Wolfgang Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ607]: Αρχιτεκτονική(Γενική Επισκόπηση)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ626]: Αρχιτεκτονικά γλυπτά της αρχαϊκής περιόδου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ626]: Αρχιτεκτονικά γλυπτά της αρχαϊκής περιόδου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ630]: Κλασσική τέχνη 5ος-4ος αι. π.Χ.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ630]: Κλασσική τέχνη 5ος-4ος αι. π.Χ.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24393]: Ελληνική πλαστική: Κλασσική περίοδος, Boardman John Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24435]: Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη ιστορία 1050-50 π.Χ., Κοκκορού - Αλευρά Γεωργία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ651]: Ελληνιστική τέχνη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ651]: Ελληνιστική τέχνη

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ659]: Κεραμική-Αγγειογραφία των ελληνιστικών χρόνων

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ659]: Κεραμική-Αγγειογραφία των ελληνιστικών χρόνων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24391]: Ελληνική κεραμική. Παραγωγή, εμπόριο και χρήση των αρχαίων ελληνικών αγγείων, Scheibler Ingeborg,Μανακίδου Ελένη Π. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ667]: Ρωμαϊκή Τέχνη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ667]: Ρωμαϊκή Τέχνη

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ680]: Οικισμοί και Πόλεις στην Αρχαία Ελλάδα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17342]: Ιστορία της κατοικίας, Hoepfner Wolfram,Αδάμ - Βελένη Πολυξένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ680]: Οικισμοί και Πόλεις στην Αρχαία Ελλάδα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ681]: Μνημειακή τοπογραφία ΒΔ Ελλάδος κατά τους ιστορικούς χρόνους

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ681]: Μνημειακή τοπογραφία ΒΔ Ελλάδας κατά τους Ιστορικούς χρόνους

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ682]: Πλαστική

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24392]: Ελληνική πλαστική: Η αρχαϊκή περίοδος, Boardman John Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24393]: Ελληνική πλαστική: Κλασσική περίοδος, Boardman John Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ682]: Πλαστική

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ684]: Ταφικά μνημεία των πρώιμων και κλασικών χρόνων

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ684]: Ταφικά μνημεία των πρώιμων και κλασικών χρόνων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ686]: Κεραμεική Αγγειογραφία( Γενική Επισκόπηση)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24391]: Ελληνική κεραμική. Παραγωγή, εμπόριο και χρήση των αρχαίων ελληνικών αγγείων, Scheibler Ingeborg,Μανακίδου Ελένη Π. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24513]: Προσεκτικές ματιές στα ελληνικά αγγεία, Rasmussen Tom,Spivey Nigel,Ξένος Θεόδωρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ686]: Κεραμεική Αγγειογραφία( Γενική Επισκόπηση)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ687]: Ζωγραφική

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12785]: Περί της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής, Πλίνιος ο πρεσβύτερος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ688]: Μεταλλοτεχνία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ688]: Μεταλλοτεχνία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ689]: Μικροτεχνία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ689]: Μικροτεχνία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ690]: Μνημειακή τοπογραφία της αρχαίας Αθήνας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ690]: Μνημειακή τοπογραφία της αρχαίας Αθήνας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15906]: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, Ι. ΤΡΑΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΚΛ700]: Μεγάλα Ιερά της Αρχαίας Ελλάδας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΚΛ700]: Μεγάλα Ιερά της Αρχαίας Ελλάδας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24442]: Ιερά και ναοί των αρχαίων Ελλήνων, Gruben Gottfried Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΠ512α]: Η αρχαιολογία της ανθρώπινης εξέλιξης.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠ512α]: Η αρχαιολογία της ανθρώπινης εξέλιξης.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ501]: Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24363]: Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές, Renfrew Colin,Bahn Paul Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24486]: Οι πολιτισμοί του Αιγαίου. Κατά τη νεολιθική και την εποχή του χαλκού, Treuil Rene,Darcque Pascal,Poursat Jean - Claude Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΠΡ501]: Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ505]: Το Αιγαίο και η Μεσόγειος κατά την 2η χιλιετία π.Χ.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24486]: Οι πολιτισμοί του Αιγαίου. Κατά τη νεολιθική και την εποχή του χαλκού, Treuil Rene,Darcque Pascal,Poursat Jean - Claude Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΠΡ505]: Το Αιγαίο και η Μεσόγειος κατά την 2η χιλιετία π.Χ.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ507]: Πολιτισμός Αρχαίας Αιγύπτου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ513]: Η Νεολιθική έρευνα στη Βόρεια Ελλάδα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ526]: Μυκηναϊκός πολιτισμός. Ακροπόλεις,αρχιτεκτονική ανακτόρων-οκισμών.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ528]: Ο πολιτισμός του Βορειοανατολικού Αιγαίου κατά την 3η χιλιετία π.Χ.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ528]: Ο πολιτισμός του Βορειοανατολικού Αιγαίου κατά την 3η χιλιετία π.Χ.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25984]: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ, Α. ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ(ΕΠΙΜΕΛ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24486]: Οι πολιτισμοί του Αιγαίου. Κατά τη νεολιθική και την εποχή του χαλκού, Treuil Rene,Darcque Pascal,Poursat Jean - Claude Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΠΡ543]: Αρχιτεκτονική ανακτόρων-ναών-οικισμών-τάφων.Ταφικά έθιμα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ547]: Γραφή

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ547]: Γραφή (Ιερογλυφική)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ550]: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ552]: Προϊστορία Ηπείρου-Δ. Ελλάδος-Ιονίων νήσων και γειτονικών περιοχών (Αλβανία και Βαλκάνια, Αδριατική και Ιταλία ,Κεντρική Μεσόγειο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ578]: Το Αιγαίο πριν από τη 2η χιλιετία π.Χ.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ578]: Το Αιγαίο πριν από τη 2η χιλιετία π.Χ.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ580]: Ναυσιπλοϊα επικοινωνία και θαλάσσιο εμπόριο στον Αιγαιακό χώρο

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ585]: Παλαιολιθικές κοινωνίες της Ευρώπης.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΠΡ585]: Παλαιολιθικές κοινωνίες της Ευρώπης.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΡΧ100]: Αρχαία Ελληνικά - Ελλην. Ρητ.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΡΧ100]: Αρχαία Ελληνικά - Αττικοί Ρήτορες

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΡΧ101]: Αρχαία Ελληνικά -Ιστοριογραφία Θουκυδίδης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12692]: Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ, JACQUELINE DE ROMILLY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14220]: THUCYDIDIS HISTORIAE I, HENRICUS STUART JONES & JOHANNES ENOCH POWELL Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14222]: THUCYDIDIS HISTORIAE II, HENRICUS STUART JONES & JOHANNES ENOCH POWELL Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΑΡΧ101]: Αρχαία Ελληνικά -Ιστοριογραφία Θουκυδίδης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΡΧ102]: Ιστοριογραφία-Ηρόδοτος

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΡΧ102]: Ιστοριογραφία-Ηρόδοτος

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΡΧ103]: Αρχαία Ελληνικά -Ομήρου Ιλιάς

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΡΧ103]: Αρχαία Ελληνικά -Ομήρου Ιλιάς

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΡΧ110]: Εισαγωγή στη Μυκηναϊκή Φιλολογία.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΡΧ110]: Εισαγωγή στη Μυκηναϊκή Φιλολογία.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΡΧ111]: Θρησκεία.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΑΡΧ111]: Θρησκεία.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΙΣ447]: Εισαγωγή στις Ιστορικές σπουδές(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΙΣ447]: Εισαγωγή στις Ιστορικές σπουδές(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠΙ151]: Εισαγωγή στην Επιγραφική

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠΙ151]: Εισαγωγή στην Επιγραφική

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠΙ153]: Όψεις του δημόσιου βίου μέσα από τις επιγραφές

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠΙ154]: Επιγραφές Ηπείρου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠΙ154]: Επιγραφές Ηπείρου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠΙ155Α]: Από την αρχαία Κοινωνία.Οι Σύλλογοι(Τα Κοινά)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠΙ155Α]: Από την αρχαία Κοινωνία.Οι Σύλλογοι(Τα Κοινά)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠΙ159Α]: Επιγραφές από το χώρο του Αιγαίου (ύστερη ελληνιστική περίοδος)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΕΠΙ159Α]: Επιγραφές από το χώρο του Αιγαίου(ύστερη ελληνιστική περίοδος)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ103]: Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6925]: ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2.000-31 π.Χ.), MOSSE CLAUDE, SCHNAPP-GOURBEILLON ANNIE Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [20476]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΕΡΜΑΝ ΜΠΕΝΓΚΤΣΟΝ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΑΕ103]: Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ103]: Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6925]: ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2.000-31 π.Χ.), MOSSE CLAUDE, SCHNAPP-GOURBEILLON ANNIE Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [20476]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΕΡΜΑΝ ΜΠΕΝΓΚΤΣΟΝ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΑΕ103]: Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ110]: Ιστορία της Θράκης.Από την Εποχή του Ελληνικού Αποικισμού ως την κατάκτηση από τον Φίλιππο Β΄(7ος-4ος αι. π.Χ.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5216]: Οι Ελληνίδες Πόλεις και το Βασίλειο των Οδρυσών από Αβδήρων πόλεως μέχρι Ίστρου ποταμού, ΒΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΤΕΡΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΑΕ110]: Ιστορία της Θράκης. Από την Εποχή του Ελληνικού Αποικισμού ως την κατάκτηση από τον Φίλιππο Β΄(7ος-4ος αι.π.Χ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ111]: Η Μακεδονία κατά την Κλασική και Ελληνιστική περίοδο

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ111]: Η Μακεδονία κατά την Κλασική και Ελληνιστική περίοδο

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ112]: Αρχαία Ελληνική Ιστορία:Απο το τέλος του Πελο/κου πολέμου ως την υποταγή της Αιγύπτου στους Ρωμαίους(404-30 π.χ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ112]: Αρχαία Ελληνική Ιστορία:Απο το τέλος του Πελο/κου πολέμου ως την υποταγή της Αιγύπτου στους Ρωμαίους(404-30 π.χ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [20476]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΕΡΜΑΝ ΜΠΕΝΓΚΤΣΟΝ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΑΕ113]: Ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8077]: Ο Πελοποννησιακός πόλεμος, Κέιγκαν Ντόναλντ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [47576]: ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, G.E.M. DE STE CROIX Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΑΕ113]: Ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου(431-404 π.Χ.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ114]: Ο Ξενοφών και η Σπάρτη(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21833]: Οι απόψεις του Ξενοφώντα για την ιστορία, Κατσουλάκος Θεόδωρος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΑΕ114]: Ο Ξενοφών και η Σπάρτη(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ115]: Η Θηβαϊκή Ηγεμονία και οι πρωταγωνιστές της

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ115]: Η Θηβαϊκή Ηγεμονία και οι πρωταγωνιστές της

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [160700]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΤΣΕΒΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΑΕ118]: Ο Πλούταρχος και η Σπάρτη (Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ131]: Ιστορία των Θεσμών της Αρχαίας Σπάρτης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8585]: ΣΠΑΡΤΗ Η ιστορία, η κοινωνία και ο πολιτισμός της αρχαίας λακωνικής πόλης, BALTRUSCH ERNST Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΑΕ142]: Η ελληνική βασιλεία (από τα ομηρικά έπη έως και την ελληνιστική περίοδο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ142]: Η ελληνική βασιλεία (από τα ομηρικά έπη έως και την ελληνιστική περίοδο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ143]: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ(κ΄ΕΚΔΡΟΜΗ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ148]: Ιστορία και Θεσμοί της Βορειοδυτικής Ελλάδος

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΑΕ148]: Ιστορία και Θεσμοί της Βορειοδυτικής Ελλάδος

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΑ302]: Εισαγωγή στις βαλκανικές σπουδές

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΑ302]: Εισαγωγή στις βαλκανικές σπουδές

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΑ313]: Βαλκανική Ιστοριογραφία (19ος-20ος αι)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΑ313]: Βαλκανική Ιστοριογραφία (19ος-20ος αι)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΑ315]: Αιρέσεις στα βαλκάνια τον ύστερο Μεσαίωνα(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΑ315]: Αιρέσεις στα βαλκάνια τον ύστερο Μεσαίωνα(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΑα314]: Εκχριστιανισμός της Βαλκανικής Χερσονήσου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ201]: Εισαγωγή στις Βυζαντινές Σπουδές

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [163939]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [163931]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [163930]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ201]: Εισαγωγή στις Βυζαντινές Σπουδές

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ203]: Η Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος(330-610 μ.Χ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ203]: Η Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος(330-610 μ.Χ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4822]: Βυζαντινή ιστορία τ.Α 324-610, Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ204]: Μέση Βυζαντινή περίοδος-Α΄(610-843 μ.Χ.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [163939]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [163930]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [163931]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ205]: Η Μέση Βυζαντινή Περίοδος Β΄(843-1204 μ.Χ)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ205]: Η Μέση Βυζαντινή Περίοδος Β΄(843-1204 μ.Χ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [163931]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [163939]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ207]: Μέση Βυζαντινή περίοδος (610-1081 μ.Χ.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ208]: Η Βυζαντινή Ιταλία (476-1071 π.Χ.) Σεμινάριο

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ210]: Βυζάντιο και Δύση το 10ο αιώνα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ211]: Αυτοκρατορία Νίκαιας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8905]: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1261-1453, DONALD M. NICOL Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [163930]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [163931]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [163939]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, GEORG OSTROGORSKY Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ211]: Αυτοκρατορία Νίκαιας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ215]: Παλαιολόγειοι Χρόνοι (1261-1453)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ217]: Ιστορική Γεωγραφία Βυζαντινού κράτους

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14263]: ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ217]: Ιστορική Γεωγραφία Βυζαντινού Κράτους

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ229]: Βυζάντιο και Περσία.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ230]: Τίτλοι και Αξιώματα της Βυζαντινής Αυλής(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ230]: Τίτλοι και Αξιώματα της Βυζαντινής Αυλής(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24647]: Το πολίτευμα και οι θεσμοί της βυζαντινής αυτοκρατορίας (324-1204), Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43860]: Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11ο και τον 12ο αιώνα, Kazhdan Alexander P.,Epstein Ann Wharton Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ238]: Κωνσταντινούπολη. Η Πόλη και η Κοινωνία(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ238]: Κωνσταντινούπολη. Η Πόλη και η Κοινωνία(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ240]: Ο Βυζαντινός Μοναχισμός(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43972]: Ο αθωνικός μοναχισμός, Παπαχρυσάνθου Διονυσία Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ240]: Ο Βυζαντινός Μοναχισμός(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ243]: Τα Ανέκδοτα του Προκοπίου ως Ιστορική πηγή (Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ243]: Τα Ανέκδοτα του Προκοπίου ως Ιστορική πηγή (Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ249]: Το Βυζάντιο και οι Ούγγροι μέσα από τις πηγές (Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ249]: Το Βυζάντιο και οι Ούγγροι μέσα από τις πηγές (Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ250]: Βυζάντιο και Δύση το 12ο αιώνα(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [160309]: ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ SACRUM IMPERIUM ΚΑΙ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΝΤΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ250]: Βυζάντιο και Δύση το 12ο αιώνα(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ251]: Η Εικόνα του Βυζαντίου μέσα από τα έργα του Λιουτπράνδου, Επισκόπου Κρεμώνας(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ251]: Η Εικόνα του Βυζαντίου μέσα από τα έργα του Λιουτπράνδου, Επισκόπου Κρεμώνας(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4960]: Η μεσαιωνική δύση (5ος-15ος αι.), Τσιρπανλής Ζαχαρίας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ252]: Η οργάνωση της Πολ. κ Στρατ.διοίκ.του Βυζαντινού κράτους

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ252]: Κράτος, Διοίκηση και Κοινωνία κατά τη Μέση Βυζαντινή περίοδο (843-1081μ.Χ.)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ254]: Βυζαντινή σφραγιστική και νομισματική (Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ256]: "Το ¨Επαρχικόν Βιβλίον"" του Λέοντος ΣΤ΄Σοφού.Οι συντεχνίες στο Βυζάντιο"

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ257]: Κάστρα Πελοποννήσου (Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ257]: Κάστρα Πελοποννήσου(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ258]: Η Οργάνωση της Πολιτικής και Στρατιωτικής Διοίκησης του Βυζαντινού Κράτους

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ258]: Η Οργάνωση της Πολιτικής και Στρατιωτικής Διοίκησης του Βυζαντινού Κράτους

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24647]: Το πολίτευμα και οι θεσμοί της βυζαντινής αυτοκρατορίας (324-1204), Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ261]: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ263]: Βυζάντιο και σχέσεις με Κεντρική Ασία και Κίνα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ263]: Βυζάντιο και Σχέσεις με την Κεντρική Ασία και Κίνα(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ269]: "Το ""Προς τον ίδιο υιόν Ρωμανόν"" του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογεννήτου ως ιστορική πηγή(Σεμινάριο)"

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ271]: Εικονομαχία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ273]: Φραγκοκρατία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ273]: Φραγκοκρατία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ291]: Εισαγωγή στην ιστορία των Αράβων

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3982]: ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΟΥΙΣ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ291]: Εισαγωγή στην Ιστορία των Αράβων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [3982]: ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΟΥΙΣ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ292]: Εισαγωγή στις Ελληνοαραβικές σπουδές

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [160501]: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΤΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ292]: Εισαγωγή στις Ελληνοαραβικές σπουδές

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ295]: Η Ιστορία και ο Πολιτισμός του Έθνους των Ελλήνων στα Ιστορικά έργα του MASUDI(Θ.956 μ.Χ),(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ295]: Η Ιστορία και ο Πολιτισμός του Έθνους των Ελλήνων στα Ιστορικά έργα του MASUDI(Θ.956 μ.Χ),(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ296]: Η ελληνική διανόηση στον Αραβικό Πολιτισμό

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [160501]: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΤΑΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΒΥ296]: Η ελληνική διανόηση στον Αραβικό Πολιτισμό

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΒΥ297]: Σχέσεις ελληνικού και αραβικού πολιτισμού στην Εγγύς και Μέση Ανατολή

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΕΠ401]: Εισαγωγή στην Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης,4ος-15ος αιώνας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15440]: Ιστορία της μεσαιωνικής δύσης, Καραπιδάκης Νίκος Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4960]: Η μεσαιωνική δύση (5ος-15ος αι.), Τσιρπανλής Ζαχαρίας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΕΠ401]: Εισαγωγή στην Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης,4ος-15ος αιώνας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΕΠ407]: Πνευματική ζωή και Πανεπιστήμια στην Ευρώπη από το Μεσαίωνα στα Νεώτερα χρόνια

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΕΠ407]: Πνευματική ζωή και Πανεπιστήμια στην Ευρώπη από το Μεσαίωνα στα Νεώτερα χρόνια

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4960]: Η μεσαιωνική δύση (5ος-15ος αι.), Τσιρπανλής Ζαχαρίας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5038]: Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής δύσης, LeGoff Jacques Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΕΠ429]: Η περίοδος του Ιμπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43931]: Η εποχή των αυτοκρατοριών 1875-1914, Hobsbawm Eric John Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4935]: Η Ευρώπη και ο κόσμος. 1814-1914, Τσιρπανλής Ζαχαρίας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΕΠ429]: Η περίοδος του Ιμπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΕΠ430]: Προβλήματα και απόψεις γύρω από τις επαναστάσεις στο 19ο αι.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4935]: Η Ευρώπη και ο κόσμος. 1814-1914, Τσιρπανλής Ζαχαρίας Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΕΠ430]: Προβλήματα και απόψεις γύρω από τις επαναστάσεις στο 19ο αι.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΕΠ433]: Η Ευρωπαϊκή ισορροπία Δυνάμεων και η πορεία προς τον Α΄Παγκόσμιο πόλεμο (1870-1914)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΕΠ434]: Η ευρωπαική οικονομία 19ος-20ος αιώνας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2001]: Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ΛΑΝΤΕΣ ΝΤΕΪΒΙΝΤ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΕΠ434]: Η ευρωπαική οικονομία 19ος-20ος αιώνας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΕΠ438]: Ιστορία της ευρωπαικής ενοποίησης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [19104]: ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ., ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΟΚΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24249]: Πρίσματα ευρωπαϊκής ιστορίας, Κόκκινος Γιώργος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΕΠ438]: Ιστορία της ευρωπαικής ενοποίησης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΕΠ444]: Η Ευρώπη του 20ου αιώνα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΕΠ444]: Η Ευρώπη του 20ου αιώνα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [18128]: ΣΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ, ERIC HOBSBAWM Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΕΠ445]: H Ευρώπη του μεσοπολέμου και το τέλος της Γ΄Γαλ.Δημ.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΕΠ446]: Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (16ος-190ς αι.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΕΠ446]: Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (16ος-190ς αι.)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ342]: Η ελληνική χερσόνησος κατά την Οθωμανική περίοδο

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ342]: Η ελληνική χερσόνησος κατά την Οθωμανική περίοδο

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ354]: Ιστορία των γυναικών στην Ελλάδα 19-20 αι.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ354]: Ιστορία των γυναικών στην Ελλάδα 19-20 αι.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15503]: Σιωπηρές ιστορίες, Αβδελά Έφη,Ψαρρά Αγγέλικα (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1095]: ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΗΔΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ355]: Θέματα Οικονομικης και Κοινωνικής Ιστορίας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.Κοινότητες-συντεχνίες-εμπόριο

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ355]: Θέματα Οικονομικης και Κοινωνικής Ιστορίας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.Κοινότητες-συντεχνίες-εμπόριο

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [27020]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΕ-ΙΘ ΑΙΩΝΑΣ], ΑΣΔΡΑΧΑΣ ΣΠ.,ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ Ν.,ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING O.,ΛΙΑΤΑ Ε.,ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α.,SIVIGNON M.,STOIANOVICH T. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27058]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΕ-ΙΘ ΑΙΩΝΑΣ], ΑΣΔΡΑΧΑΣ ΣΠ.,ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ Ν.,ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING O.,ΛΙΑΤΑ Ε.,ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α.,SIVIGNON M.,STOIANOVICH T. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ357]: Ιδεολογικά ρεύματα και κοινωνικά αιτήματα στη Νεώτερη Ελλάδα, 1830-1920

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ357]: Ιδεολογικά ρεύματα και κοινωνικά αιτήματα στη Νεώτερη Ελλάδα, 1830-1920

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [139303]: Όψεις της Ελληνικής Κοινωνίας του 19ου αιώνα, Επιμέλεια: Τσαούσης Δ.Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43481]: Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και Νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Αλέξης Πολίτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ361]: Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας,19ος-20ος αιώνας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15392]: Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα, Κωστής Κώστας, Πετμεζάς Σωκράτης (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31329]: Εισαγωγή στη νεοελληνική οικονομική ιστορία, Αγριαντώνη Χριστίνα, Μπουρνόβα Ευγενία, Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος, Κρεμμυδάς Βασίλης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11198]: ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1095]: ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΗΔΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ361]: Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας,19ος-20ος αιώνας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ367]: Οικονομική Ιστορία Μεταπολεμικής Ελλάδας 1945-1974

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ375]: Από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο σύγχρονο Τουρκικό κράτος

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ375]: Από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο σύγχρονο Τουρκικό κράτος

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ379]: Ιστορική δημογραφία του ελληνικού χώρου (15ος-19ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ379]: Ιστορική δημογραφία του ελληνικού χώρου (15ος-19ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [30152]: Ιστορική δημογραφία, Τομαρά - Σιδέρη Ματούλα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6069]: Ιστορική δημογραφία του Ελλαδικού χώρου, Τόλης Βαγγέλης Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ393]: Ιστορία του ελληνικού κράτους 1821-1930.Κοινωνία,οικονομία,πολιτική

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13030]: Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, Δερτιλής Γιώργος Β. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16915]: Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια, Βερέμης Θάνος Μ.,Κολιόπουλος Γιάννης Σ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ393]: Ιστορία του ελληνικού κράτους 1821-1930.Κοινωνία,οικονομία,πολιτική

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ395α]: Οι ελληνικοί δρόμοι της μετανάστευσης,18ος,19ος αιώνας: Ιστορία και Ιστοριογραφία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ398]: Ιστορία του Ψυχρού Πολέμου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [139844]: Το σχέδιο Μάρσαλ. Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης, Σφήκας Θανάσης Δ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15031]: Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής, Baylis John,Smith Steve,Υφαντής Κώστας,Ψευτελή Ελένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΕ398]: Ιστορία του Ψυχρού Πολέμου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ401]: Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος Πόλεμος.Ελληνική Ιστορία,1941-1949

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΕ401]: Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος Πόλεμος.Ελληνική Ιστορία,1941-1949

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΤ804]: Εισαγωγή στην Ιστορία και θεωρία της Τέχνης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΤ804]: Εισαγωγή στην Ιστορία και θεωρία της Τέχνης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4860]: Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης, Belting H.,Dilly H.,Kemp W.,Warnke M.,Sauerlander W. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44017]: Το χρονικό της τέχνης, Gombrich Ernst Hans Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4860]: Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης, Belting H.,Dilly H.,Kemp W.,Warnke M.,Sauerlander W. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΤ805]: Θέματα απο την Νεολληνική τέχνη : Η γενιά του 30.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΤ813]: Θέματα από την Ευρωπαiκή τέχνη 2:Το ζωγραφικό και θεωρητικό έργο του Λεονάρντο ντα Βίτσι.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΤ815]: Θέματα από την Ευρωπαική τέχνη 2.Δομήνικος Θεοτοκόπουλος./El Greco (1541-1614). Η Μεταμόρφωση του Μεταβυζαντινού Αγιογράφου σε πρωτότυπο Δυτικό Ζωγράφο και η πρόσληψη του έργου του

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΤ815]: Θέματα από την Ευρωπαική τέχνη 2.Δομήνικος Θεοτοκόπουλος./El Greco (1541-1614). Η Μεταμόρφωση του Μεταβυζαντινού Αγιογράφου σε πρωτότυπο Δυτικό Ζωγράφο και η πρόσληψη του έργου του

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1155]: ΝΟΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1157]: Ο ΓΚΡΕΚΟ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ, MARIAS FERNANDO Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΤ816]: Επισκόπηση Ευρωπαiκής τέχνης από την Πρώιμη την Αναγέννηση έως και το Ροκοκό (15ος-18ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΤ816]: Η Ευρωπαiκή τέχνη από την Πρώιμη την Αναγέννηση έως και το Ροκοκό (15ος-18ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΤ817]: Επισκόπηση της ευρωπ.τέχνης από τα τέλη του 18ου αι.έως κ΄την αυγή του 20ου αι.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΤ817]: Επισκόπηση της ευρωπ.τέχνης από τα τέλη του 18ου αι.έως και την αυγή του 20ου αι.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΤ821]: Η Ευρωπαϊκή τέχνη από την Art Nouveau μέχρι το Μεσοπόλεμο

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43909]: Έννοιες της μοντέρνας τέχνης, Παππάς Ανδρέας,Στάγκος Νίκος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΤ824]: Θέματα απο την ευρωπαϊκή τέχνη: Ο Ρέμπραντ και η τέχνη της εποχής του

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΝΤ826]: Θέματα από την Ευρωπαϊκή τέχνη 6: H δεύτερη ζωή των γλυπτών του Παρθενώνα. Νεωτερικές τομές στην Αισθητική Θεωρία και τιε Καλλιτεχνικές πρακτ.........

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44026]: Αναζητώντας την κλασική Ελλάδα, Stoneman Richard Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΝΤ826]: Θέματα από την Ευρωπαική τέχνη 2.Δομήνικος Θεοτοκόπουλος./El Greco (1541-1614). Η Μεταμόρφωση του Μεταβυζαντινού Αγιογράφου σε πρωτότυπο Δυτικό Ζωγράφο και η πρόσληψη του έργου του

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΡΩ171]: Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΡΩ171]: Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21302]: Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, Β΄/Γ έκδ. Ια, ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44079]: Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας, Alfoldy Geza Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7420]: ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, CHRISTOPHER S. MACKAY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21302]: Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, Β΄/Γ έκδ. Ια, ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΡΩ172γ]: Η περίοδος της Ηγεμονίας( 27 π.Χ.-235 μ.Χ.):γενική επισκόπηση

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [745]: Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 27 π.Χ.-476 μ.Χ., P. GRIMAL Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΡΩ172γ]: Η περίοδος της Ηγεμονίας( 27 π.Χ.-235 μ.Χ.):γενική επισκόπηση

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΡΩ193]: Οι Δίκες του Ιησού και του Αποστόλου Παύλου.Η Καινή Διαθήκη ως πηγή για τη Ρωμαική διοίκηση της Μσέης Ανατολής(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25697]: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, ΡΟΠΣ ΝΤΑΝΙΕΛ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13261]: Η ιστορία του Ισραήλ ως την εξέγερση του Βαρ-Κοχβά, Gunneweg Antonius H. J. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΡΩ193]: Οι Δίκες του Ιησού και του Αποστόλου Παύλου.η Καινή Διαθήκη ως πηγή για τη Ρωμαική διοίκηση της Μέσης Ανατολής(Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΡΩ194]: Γεωστρατηγικά ζητήματα κατά τη Ρωμαική Αρχαιότητα (Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΡΩ194]: Γεωστρατηγικά ζητήματα κατά τη Ρωμαική Αρχαιότητα (Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [23739]: Πολύβιος Άπαντα 06 - ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤ΄- Η΄, Πολύβιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΙΡΩ200]: Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας,Επαφρόδιτος (Σεμινάριο)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΙΡΩ201]: Μάρκος Τύλλιος Κικέρων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ451]: Εισαγωγή στη Λαογραφία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ451]: Εισαγωγή στη Λαογραφία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ455]: Υλικός πολιτισμός (18ος-20ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [149099]: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ (1700-1950), ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ455]: Υλικός πολιτισμός (18ος-20ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ456]: Η διαχρονία της ελληνικής ενδυμασίας.Μορφολογία και κοινωνική λειτουργία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ456]: Η ιστορική διαδρομή της ελληνικής ενδυμασίας.Μορφολογία και κοινωνική λειτουργία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15824]: Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ (1864-1910), ΜΑΡΙΝΑ ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ462]: Λαϊκή Λογοτεχνία και Προφορική Παράδοση: παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές λαϊκού αφηγηματικού λόγου

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43901]: Εισαγωγή στην ελληνική λαογραφία, Λουκάτος Δημήτριος Σ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24399]: Έντεχνος λαϊκός λόγος, Μερακλής Μιχάλης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ462]: Λαϊκή Λογοτεχνία και Προφορική Παράδοση: παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές λαϊκού αφηγηματικού λόγου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ465]: Παραμύθι: Θεωρητικά ζητήματα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ465]: Παραμύθι: Θεωρητικά ζητήματα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ483]: Θεωρία Ιστορικής Λαογραφίας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31765]: Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία, Godelier Maurice Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ483]: Θεωρία Ιστορικής Λαογραφίας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ485]: Παραδοσιακή κοινωνία της Τουρκοκρατίας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ485]: Παραδοσιακή κοινωνία της Τουρκοκρατίας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ486]: Παραδοσιακή Κοινωνία της Τουρκοκρατίας.Η Οικογένεια στην Ιστορικότητά της

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15484]: Οικογένειες του παρελθόντος, Καυταντζόγλου Ρωξάνη (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ486]: Παραδοσιακή Κοινωνία της Τουρκοκρατίας.Η Οικογένεια στην Ιστορικότητά της

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ490]: Παραδοσιακή λαϊκή τέχνη: Τα έργα των χεριών

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [45601]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31811]: Νεοελληνική λαϊκή τέχνη, Σταμέλος Δημήτρης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31006]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ,ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΑ.ΜΙΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ490]: Παραδοσιακή λαϊκή τέχνη: Τα έργα των χεριών

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ491]: Η εθνογραφία των αστικών κέντρων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10166]: Στη σκιά του Ιερού Βράχου, Καυταντζόγλου Ρωξάνη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44086]: Κληρονόμοι της μικρασιατικής καταστροφής, Hirschon Renee Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11745]: Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί, Stevenson Deborah Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ491]: Η Εθνογραφία των αστικών κέντρων

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ496]: Έθνη,Εθνοτικές Ομάδες και Ταυτότητες.Η περίπτωση των Βαλκανίων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2310]: ΕΘΝΟΤΙΣΜΟΣ. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, MARKUS BANKS Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΛΑΟ496]: Έθνη,Εθνοτικές Ομάδες και Ταυτότητες.Η περίπτωση των Βαλκανίων

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ498]: Προφορικότητα, επιτόπια έρευνα και διαχείριση πρωτογενούς υλικού: ζητήματα μεθοδολογίας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΟ500]: Λογραφία και Προφορική Ιστορία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΤ100]: Λατινικά-Ανθολογία Ρωμ.Ιστοριογραφίας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΛΑΤ100]: Λατινικά-Ανθολογία Ρωμαϊκής Ιστοριογραφίας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7622]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Β΄ ΡΩΜΗ, GRAF FRITZ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7125]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, E.J. KENNEY, W.V. CLAUSEN Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΜΑΣ100]: Διδακτικοθεραπευτικές μέθοδοι στην ειδική Παιδαγωγική

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΑΣ102]: Εισαγωγή στην ειδική Παιδαγωγική

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΑΣ103]: Παιδαγωγική της ένταξης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΑΣ105]: Νοητική στέρηση

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΕΦ100]: Βυζαντινή Ιστοριογραφία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΜΕΦ108]: Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΝΕΦ100]: Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΝΕΦ100]: Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΝΕΦ105]: Η ποίηση του Άγγελου Συκελιανού

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΝΕΦ105]: Εισαγωγή στην ποίηση του Άγγελου Συκελιανού

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ100]: Αγγλικά Α

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ100]: Αγγλικά Α

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ101]: Γαλλικά Α

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ101]: Γαλλικά Α

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ102]: Γερμανικά Α

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7295]: Themen Aktuell 1 - Βιβλίο ασκήσεων, Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld, Manuelea Georgiakaki, Hanni Holthaus, Uthild Schütze-Nöhmke Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7292]: Themen Aktuell 1- Kursbuch mit CD-ROM, Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6985]: Delfin Teil 1 - Kursbuch mit CD, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6990]: Delfin Teil 1 - Arbeitsbuch, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΛ102]: Γερμανικά Α

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ110]: Αγγλικά Β

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ110]: Αγγλικά Β

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ111]: Γαλλικά Β

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ111]: Γαλλικά Β

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ112]: Γερμανικά Β

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ112]: Γερμανικά Β

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7295]: Themen Aktuell 1 - Βιβλίο ασκήσεων, Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld, Manuelea Georgiakaki, Hanni Holthaus, Uthild Schütze-Nöhmke Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7292]: Themen Aktuell 1- Kursbuch mit CD-ROM, Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6985]: Delfin Teil 1 - Kursbuch mit CD, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6990]: Delfin Teil 1 - Arbeitsbuch, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΛ120]: Αγγλικά Γ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ120]: Αγγλικά Γ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ121]: Γαλλικά Γ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ121]: Γαλλικά Γ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ122]: Γερμανικά Γ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7306]: Themen Aktuell 2 - Βιβλίο ασκήσεων, Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Manuela Georgiakaki, Jutta Müller, Stella Tokmakidou Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7302]: Themen Aktuell 2 - Kursbuch, Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Jutta Müller, Helmut Müller Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6997]: Delfin Teil 2 - Arbeitsbuch, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6995]: Delfin Teil 2 - Kursbuch mit CD, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΞΓΛ122]: Γερμανικά Γ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ130]: Αγγλικά Δ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ130]: Αγγλικά Δ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ131]: Γαλλικά Δ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ131]: Γαλλικά Δ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ132]: Γερμανικά Δ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΞΓΛ132]: Γερμανικά Δ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7306]: Themen Aktuell 2 - Βιβλίο ασκήσεων, Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Manuela Georgiakaki, Jutta Müller, Stella Tokmakidou Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7302]: Themen Aktuell 2 - Kursbuch, Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Jutta Müller, Helmut Müller Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6995]: Delfin Teil 2 - Kursbuch mit CD, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6997]: Delfin Teil 2 - Arbeitsbuch, Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΙΑ100]: Ελληνική Λογοτεχνία των Ρωμ Χρόνων

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΑ100]: Ελληνική Λογοτεχνία των Ρωμ Χρόνων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΑ101]: Αρχαία Ελληνική Μετρική

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΑ104]: Μυθολογία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΑ104]: Μυθολογία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΑ105]: Εισαγωγή στην Παπυρολογία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΑ105]: Εισαγωγή στην Παπυρολογία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΑ116]: Ομήρου Οδύσσεια

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΑ142]: Ευριπίδου Ιφιγένεια εν Αυλίδι

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΑ145]: Αριστοτέλους Κατηγορίαι

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΓ127]: Μεσαιωνική Ελληνική

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΓ128]: Πραγματολογία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΓ129]: Ετυμολογία:Θεωρία και πράξη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΓ130]: Σεμινάριο γλωσσολογικής ειδίκευσης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΓ131]: Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΓ132]: Ελληνιστική Κοινή

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΓ134]: Γλώσσα και πολιτισμός των Ινδοευρωπαίων

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΛ116]: Λατικό Μυθιστόρημα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΛ116]: Λατινικό Μυθιστόρημα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΜ 141]: Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΜ 141]: Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΜ138]: Ο Λέων ο ΣΤ΄στη γραμματεία της εποχής του

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΜ138]: Ο Λέων ο ΣΤ΄στη γραμματεία της εποχής του

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΜ139]: Το έργο του Αγαθία του Σχολαστικού

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΜ139]: Το έργο του Αγαθία του Σχολαστικού

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΜ140]: Βυζαντινό Μυθιστόρημα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ116α]: Κωνσταντίνος Θεοτόκης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ116α]: Κωνσταντίνος Θεοτόκης

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ118]: Η ποιητική μυθολογία τουΤάσου Λειβαδίτη

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ123]: Η ποίηση της γενιάς του 1920.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ123]: Η ποίηση της γενιάς του 1920.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ124α]: Η Ποίηση του Κ.Γ.Καρυωτακη

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ127]: Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ127]: Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ133]: Εισαγωγή στη νεοελληνική μετρική

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ133]: Εισαγωγή στη νεοελληνική μετρική

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ134]: Το ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ134]: Το ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ135]: Ερμηνευτική προσέγγιση στις Ωδές του Α. Κάλβου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ135]: Ερμηνευτική προσέγγιση στις Ωδές του Α. Κάλβου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ142]: Εισαγωγή στην ποίηση του Ν. Εγγονόπουλου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ144]: Ιστορικό διάγραμμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ144]: Ιστορικό διάγραμμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ160]: Μεταπολεμική πεζογραφία και ιστορική πραγματικότητα(1945-1967)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ160]: Μεταπολεμική πεζογραφία και ιστορική πραγματικότητα(1945-1967)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ161]: Η ποίηση στα χρόνια της μεταπολίτευσης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ162]: Ο Ρομαντισμός της παλαιάς Αθηναϊκής Σχολής (1830-1880) (Ποίηση-Πεζογραφία)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ163]: Γυναικείες μορφές στην πεζογραφία του 19ου αι.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ163]: Γυναικείες μορφές στην πεζογραφία του 19ου αι.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ164]: Μεταπολεμική ποίηση:Αναγνωστάκης-Σαχτούρης-Σινόπουλος.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ164]: Μεταπολεμική ποίηση:Αναγνωστάκης-Σαχτούρης-Σινόπουλος.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΙΝ165]: Το έργο του Κ. Καρυωτάκη κ΄η πρόσληψή του. Από τον μεσοπόλεμο ως τη δεκαετία του εβδομήντα.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ100]: Οργάνωση και Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ102]: Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ102]: Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ105]: Θεωρίες των Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ110]: Θεωρίες κοινωνικοποίησης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ121]: Εκπαιδευτικοί και επαγγελματισμός

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ122]: Οικονομία της εκπαίδευσhς

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ127]: Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ129]: Η διάπλαση των εκπαιδευτικών

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ134]: Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ134]: Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ138]: Εκπαίδευση και αγορά εργασίας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ139]: Διδακτική και ιδεολογία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ141]: Κοινωνιολογία του σχολείου

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ147]: Σχολείο και οι εκπαιδευτικοί

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ149]: Ο Εκπαιδευτικός δημοτικισμός

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ152]: Εκπαιδευτική Πολιτική και Μεταρρύθμιση

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ158]: Εκπαίδευση και ταυτότητες φύλου

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ161]: Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών μάθησης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΠ164]: Σχολείο και εθνικισμός

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ100]: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ100]: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ101α]: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ102]: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία.

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ102α]: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ105]: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ105]: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ107]: Επίκαιρα Φιλοσοφικά προβλήματα

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ111]: Σύγχρονη φιλοσοφία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ112]: Φιλοσοφία της επιστήμης

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ114]: Νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ115]: Αρχαία ελληνική φιλοσοφία Δ΄(Πλάτων και Αρχαία Ακαδημία)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ119]: Αισθητική- Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ120]: Φιλοσοφία της Γλώσσας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ123]: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία-Ηθική

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ124]: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΦ126]: Ζητήματα εφαρμοσμένης πρακτικής φιλοσοφίας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΨ106]: Κλινική Ψυχολογία Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΨ107]: Σχολική ψυχολογία Ι: Προβλήματα Συμπεριφοράς του Παιδιού και

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΨ109]: Κλινική Ψυχολογία ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΨ109]: Κλινική Ψυχολογία ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΨ110]: Κλινική Ψυχολογία ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΨ110]: Κλινική Ψυχολογία ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΨ111]: Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΨ114]: Σχολική Ψυχολογία ΙΙ.Δυσλεξία

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΨ116]: Θεωρίες προσωπικότητας

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΨ121]: Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΨ122]: Η Οικογένεια ως σύστημα

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΨ130]: Αναπτυξιακή Ψυχολογία I:Βρεφική και Προσχολική Ηλικία

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΠΨ132]: Θέματα Ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων: