Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [0000]: ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [0000]: ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [14962]: Ελληνοβουλγαρικές αναταράξεις 1880-1908, Σφέτας Σπυρίδων Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΠΕΖ]: ΒΙΟΪΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΠΕΖ14]: ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΠΕΖ15]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8002]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, FLACELIERE ROBERT Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15891]: AESCHYLI TRAGOEDIAE, WILAMOWITZ - MOELLENDORFF DE UDARLICUS Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7556]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α΄ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, HEINZ-GUNTHER NESSELRATH Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15891]: AESCHYLI TRAGOEDIAE, WILAMOWITZ - MOELLENDORFF DE UDARLICUS Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΠΕΖ21]: ΑΡΧΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43914]: Η ανάπτυξη της βιολογικής σκέψης, Mayr Ernst Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΠΕΖ28]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΠΕΖ32]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [12694]: Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.), Αναστασία Παπαδία-Λάλα Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΠΕΖ33]: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΠΕΖ36]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΠΕΖ40]: ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17726]: Προϊστορία του Αιγαίου, Σάμψων Αδαμάντιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΠΕΖ42]: ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43968]: Νεολιθικός πολιτισμός, Θεοχάρης Δημήτριος Ρ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΠΕΖ43]: ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΠΕΖ45]: Η ΘΡΑΚΗ ΣΤΟ ΜΥΘΟ & ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΠΕΖ46]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 19ος-20ος

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10005]: Η ελληνική διασπορά στον 20ό αιώνα, Clogg Richard Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4888]: Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς, Χασιώτης Ιωάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΠΕΖ48]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43983]: Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός, Lemerle Paul Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΠΕΖ49]: Ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΛΑΩΝ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΠΣΤΗ1]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΠΣΤΗ4]: ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΠΣΤΗ8]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17995]: SOPHOCLIS TRAGOEDIAE, DINDORFII GUILELMI Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7556]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α΄ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, HEINZ-GUNTHER NESSELRATH Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΠΣΤΗ9]: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ V (ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [23134]: Λαογραφικά Μελετήματα της Ρωμηοσύνης, Βαρβούνης Μανόλης Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [489]: Μελετήματα Ελληνικής Λαογραφίας, Βαρβούνης Μαν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [493]: Μελετήματα Ελληνικής Λαογραφίας, Βαρβούνης Μαν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24634]: Όψεις της καθημερινής ζωής των βυζαντινών από αγιολογικά κείμενα, Βαρβούνης Μανόλης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΣΤΗ1]: ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15455]: Μετέωροι χώροι της ετερότητας, Σταυρίδης Σταύρος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15544]: Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη, Γιαννακόπουλος Κώστας,Γιαννιτσιώτης Γιάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΣΤΗ13]: ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15986]: ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (Η), RICHARD LEAKEY Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΣΤΗ15]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΣΤΗ2]: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11867]: Η μετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, Τριανταφυλλίδου Άννα,Μαρούκης Θάνος (Επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24309]: Το φύλο της μετανάστευσης, Βαΐου Ντίνα,Στρατηγάκη Μαρία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31780]: Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, Βεντούρα Λίνα, Μπάγκαβος Χρήστος, Παπαδοπούλου Δέσποινα, Δημουλάς Κώστας, Ρομπόλης Σάββας, Καμπέρης Νίκος Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΣΤΗ23]: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13385]: Πηγαί της βυζαντινής ιστορίας, Καραγιαννόπουλος Ιωάννης Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΣΤΗ3]: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (15ος-18ος αι.)

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΣΤΗ31]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΣΤΗ33]: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΣΤΗ34]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24647]: Το πολίτευμα και οι θεσμοί της βυζαντινής αυτοκρατορίας (324-1204), Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΣΤΗ39]: ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΙ: ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24486]: Οι πολιτισμοί του Αιγαίου. Κατά τη νεολιθική και την εποχή του χαλκού, Treuil Rene,Darcque Pascal,Poursat Jean - Claude Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΣΤΗ4]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18ος-20ος ΑΙΩΝΑΣ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΣΤΗ47]: ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43968]: Νεολιθικός πολιτισμός, Θεοχάρης Δημήτριος Ρ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΣΤΗ53]: Ο ΜΩΑΜΕΘ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΣΤΗ54]: ΔΗΜΟΣΙΟΣ & ΙΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ 5ου-4ου ΑΙΩΝΑ π.Χ.

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13986]: Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, FLACELIERE ROBERT Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΣΤΗ54]: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [26820]: ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΣΤΗ55]: ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (15ος-18ος αιων.)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [42348]: Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθος 1588-1594, Παναγιώτα Τζιβάρα Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΣΤΗ56]: Θεσμοί του Ισλάμ

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [83322]: Εισαγωγή στην ιστορία του Ισλαμικού κόσμου τ. Β, Μπαντάουη Χάσαν Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΣΤΗ57]: Σχολική Παιδαγωγική

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11444]: Η Παιδαγωγική Επάρκεια των Εκπαιδευτικών, Λιακοπούλου Μαρία Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6257]: Σχολική Παιδαγωγική, ΞΩΧΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΣΤΗ61]: Μνημειακή Τοπογραφία της Θράκης (Βυζαντινή και Οθωμανική Περίοδος)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΣΤΗ62]: Διδακτική της Ιστορίας

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24298]: Τι σημαίνει διδασκαλία της ιστορίας;, Husbands Chris Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΤΣΗ52]: Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1950-1967)

Εξάμηνο 0 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [21951]: Στα σύνορα των κόσμων, Χατζηβασιλείου Ευάνθης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16802]: Η ελληνική πολιτική μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Σωτήρης Ριζάς Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΑΥ1]: ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15527]: Το μακεδονικό ζήτημα από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα, Γούναρης Βασίλης Κ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30151]: Ιστορικές σχολές και μέθοδοι, Αρώνη - Τσίχλη Καίτη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [5703]: Περί ιστορίας και ιστορικής μεθοδολογίας., Σπυριδωνάκης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [14215]: ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, RICHARD J. EVANS Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΑΥ2]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [6925]: ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2.000-31 π.Χ.), MOSSE CLAUDE, SCHNAPP-GOURBEILLON ANNIE Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΑΥ4]: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ Ι (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [480]: Εισαγωγικά στη λαογραφία, Βαρβούνης Μαν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [495]: Μελετήματα Ελληνικής Λαογραφίας, Βαρβούνης Μαν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [46538]: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΑΥ5]: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11674]: Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα, Eriksen Thomas Hylland Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11625]: Ιστορία της ανθρωπολογικής σκέψης, Erickson Paul A.,Murphy Liam D. Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΑΥ6]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16043]: THUCYDIDIS HISTORIAE VOL. I ( LIBRI I - IV ), HUDE CAROLUS Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7099]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, P.E. EASTERLING, B.M.W. KNOX Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16044]: THUCYDIDIS HISTORIAE VOL. IΙ ( LIBRI V - VIII ), HUDE CAROLUS Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16043]: THUCYDIDIS HISTORIAE VOL. I ( LIBRI I - IV ), HUDE CAROLUS Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7556]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α΄ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, HEINZ-GUNTHER NESSELRATH Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [16044]: THUCYDIDIS HISTORIAE VOL. IΙ ( LIBRI V - VIII ), HUDE CAROLUS Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΑΥΕ4]: ΙΤΑΛΙΚΑ (Α' ΕΤΟΣ)

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [61591]: Nuovo Progetto italiano 1-Libro dello studente(+CDROM), Telis Marin, Sandro Magnelli Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [62310]: Nuovo Progetto italiano 1-Quaderno degli esercizi, Telis Marin, Sandro Magnelli Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΒΥ1]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΒΥ2]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4986]: Ιστορία του βυζαντινού κράτους τ.Α, Καραγιαννόπουλος Ιωάννης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4822]: Βυζαντινή ιστορία τ.Α 324-610, Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΒΥ3]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24363]: Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές, Renfrew Colin,Bahn Paul Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΒΥ4]: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΒΥ5]: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ Ι

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32807]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΥΡΩΝ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22686]: Δημογραφική ανάλυση - Αρχές, μέθοδοι, υποδείγματα, Παπαδάκης Μιχαήλ, Τσίμπος Κλέων Χ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΒΥ6]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [2262]: Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης, Jan Olof Rosenqvist Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΓΥ1]: ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [43929]: Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου, Nicholas David Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15437]: Ιστορία της Ευρώπης, τόμος 1, Berstein Serge,Milza Pierre Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΓΥ2]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17393]: Μεταξύ οθωμανικής κυριαρχίας και ευρωπαϊκής πρόκλησης, Χασιώτης Ιωάννης Κ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΓΥ3]: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΓΥ3]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΪΣΤΟΡΙΑ: ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΓΥ5]: ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24510]: Προϊστορική αρχαιολογία της Μεσογείου, Σάμψων Αδαμάντιος Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΓΥ6]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [26294]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΓΥΕ4]: ΙΤΑΛΙΚΑ (Β' ΕΤΟΣ)

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΔΥ1]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16799]: Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας 1830-1947, Λένα Διβάνη Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΔΥ2]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ Ι

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5041]: Οι βαλκανικοί λαοί από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση.(14ος-19ος αι.), Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΔΥ3]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4862]: Εισαγωγή στην ιστορία του Ισλαμικού κόσμου τ.Α, Μπαντάουη Χάσαν Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΔΥ4]: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15349]: Ανθρωπολογία και παρελθόν, Παπαταξιάρχης Ευθύμιος , Παραδέλλης Θεόδωρος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15373]: Διαδρομές και τόποι της μνήμης, Μπενβενίστε Ρίκα, Παραδέλλης Θεόδωρος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΔΥ5]: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ)

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [46095]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ), MARIO VITTI Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΔΥ6]: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο 4 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11674]: Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα, Eriksen Thomas Hylland Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΥ1]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [20476]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΕΡΜΑΝ ΜΠΕΝΓΚΤΣΟΝ Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΥ2]: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΥ3]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4996]: Ιστορία του βυζαντινού κράτους τ.Β, Καραγιαννόπουλος Ιωάννης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4997]: Ιστορία του βυζαντινού κράτους τ.Γ, Καραγιαννόπουλος Ιωάννης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4825]: Βυζαντινή ιστορία τ.Β1 610-867, Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4830]: Βυζαντινή ιστορία τ.Β2 867-1081, Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΥ6]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [4743]: ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ, 1450-1789, Merry E. Wiesner-Hanks Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15437]: Ιστορία της Ευρώπης, τόμος 1, Berstein Serge,Milza Pierre Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΥΕ1]: ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Ι - ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΥΕ2]: ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ Ι: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [10152]: Πολιτισμός και εθνογραφία, Γκέφου - Μαδιανού Δήμητρα Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [9887]: Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία, Επιμέλεια: Γκέφου - Μαδιανού Δήμητρα Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΥΕ4]: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ (ΕΘΙΜΙΚΗ)

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [484]: Μελετήματα Ελληνικής Λαογραφίας, Βαρβούνης Μαν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7197]: ΛΑΪΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗ, Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24603]: Διαβατήριες τελετουργίες στον μικρασιατικό Πόντο, Σέργης Μανόλης Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [47295]: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΥΕΕ4]: ΙΤΑΛΙΚΑ (Γ' ΕΤΟΣ)

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [62815]: Nuovo Progetto italiano 2-Quaderno degli esercizi, Telis Marin, Sandro Magnelli Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [62611]: Nuovo Progetto italiano 2-Libro dello studente(+CDROM), Telis Marin, Sandro Magnelli Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΕΠΕ6]: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΣΤΥΙ1]: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΕΥΕ3]: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [7748]: Οι δημογραφικές εξελίξεις κατά τη μεταπολεμική περίοδο στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και στην Ελλάδα, ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [27827]: Οικογένεια και γονιμότητα στην Ελλάδα. Έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΣΤΥΕ2]: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ (ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ)

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΣΤΥΕ3]: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15517]: Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, Παπαταξιάρχης Ευθύμιος,Παραδέλλης Θεόδωρος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15350]: Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο, Μπακαλάκη Αλεξάνδρα (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΣΤΥΙ2]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΣΤΥΙ3]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5275]: Εισαγωγή στη Βαλκανική Ιστορία τ.Α, Σφέτας Σπυρίδων Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΣΤΥΙ4]: ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 6 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [183]: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΖΥΕ1]: ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [31155]: Γεωγραφία και εθνογραφία στην αρχαία Ελλάδα, Jacob Christian Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [31205]: Διδακτική της γεωγραφίας, Κατσίκης Απόστολος Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΖΥΕ2]: ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [11858]: Ανυποψίαστοι ανθρωπολόγοι καχύποπτοι φοιτητές, Δαλκαβούκης Βασίλης,Μάνος Ιωάννης,Βεϊκου Χριστίνα (Επιμ.) Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [15349]: Ανθρωπολογία και παρελθόν, Παπαταξιάρχης Ευθύμιος , Παραδέλλης Θεόδωρος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΖΥΙ3]: ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5042]: Οι βαλκανικοί λαοί κατά τους μέσους χρόνους, Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [6317]: Διαβαλκανικά Ιστορικά Δοκίμια τόμος Ι, ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΖΥΙ4]: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15438]: Ιστορία της Ευρώπης, τόμος 2, Berstein Serge,Milza Pierre Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43932]: Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848, Hobsbawm Eric John Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΥΕΗ4]: ΙΤΑΛΙΚΑ (Δ' ΕΤΟΣ)

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [55ΗΥ14]: ΝΕΟΤΕΡΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [15439]: Ιστορία της Ευρώπης, τόμος 3, Berstein Serge,Milza Pierre Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [21543]: Εισαγωγή στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου, Χατζηβασιλείου Ευάνθης Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΗΥΕ1]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24511]: Προϊστορική Κρήτη τοπογραφία και αρχιτεκτονική, Μαντζουράνη Ελένη Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΗΥΕ2]: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ IV (ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ)

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [1369]: Όψεις και μορφές του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισµού, Μ. Γ. Βαρβούνης Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [45601]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30247]: Νεοελληνικά λαϊκά επιτύμβια επιγράμματα, Βαρβούνης Μανόλης Γ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [55ΗΥΙ2]: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο 8 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [24629]: Ο ύστερος μεσαιωνικός κόσμος (11ος-16ος αιώνες), Σαββίδης Αλέξης Γ. Κ.,Νικολούδης Νικόλαος Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [24670]: Ιστορία του νέου ελληνισμού, Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος Λεπτομέρειες