Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Μάθημα [Π102]: Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16477]: Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Ερευνας, Μερκούρης Β. Αναστάσιος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1671]: Μεθοδολογία Έρευνας, Α. Σαχίνη - Καρδάση Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π105]: Εισαγωγή Νοσηλευτική Επιστήμη-Ιστορία Νοσηλευτικής

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Π106]: Οικονομία της Υγείας

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [32050]: Τα οικονομικά της υγείας, Υφαντόπουλος Γιάννης Ν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [11795]: Τα οικονομικά της υγείας σε επανεξέταση., Rice Thomas Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [30431]: Τα οικονομικά της υγείας, Κυριόπουλος Γιάννης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π107]: Διαγνωστική Νοσηλευτική Προσέγγιση

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44234]: Bates' Οδηγός για την κλινική εξέταση και τη λήψη ιστορικού, Bickley Lynn S.,Szilagyi Peter G. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [81961]: MACLEOD΄S Κλινική Εξέταση, G. DOUGLAS, F. NICOL, C. ROBERTSON Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π108]: Νοσοκομειακή Αποκατάσταση

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Π109]: Κλινική Ογκολογία-Ογκολογική Νοσηλευτική

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Π111]: Ανακουφιστική Φροντίδα-Μαστολογία

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Π112]: Δερματολογία-Σεξουαλικός Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Π113]: Επείγουσα Νοσηλευτική Φροντίδα-Πρώτες Βοήθειες

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17257]: Επείγουσα νοσηλευτική φροντίδα, Τσούσκας Λάζαρος Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π114]: Εθνικά Συστήματα Υγείας

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Π62]: Παιδιατρική

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Π75]: Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [13691]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [13955]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, BEHROUZ FOROUZAN, FIROUZ MOSHARRAF Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π80]: Διαιτητική Διατροφή

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44315]: Εγχειρίδιο διατροφής, Biesalski Hans - Konrad,Grimm Peter Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π81]: Επιδημιολογία

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44337]: Επιδημιολογία και δημόσια υγεία, Friis Robert H.,Sellers Thomas A. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41241]: Γενική και κλινική επιδημιολογία, Δ. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π91]: Αγγλικά Ι

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Π97]: Μικροβιολογία

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16314]: Γενική Μικροβιολογία, Καλκάνη - Μπουσιάκου Ελένη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41243]: Γενική μικροβιολογία, Ε. ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π98]: Φαρμακολογία

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44403]: Νοσηλευτική φαρμακολογία, Simonsen T.,Kay I.,Aarbakke J. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41743]: Trounce κλινική φαρμακολογία για νοσηλευτές, B. GREENSTEIN Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41877]: Εισαγωγή στην κλινική φαρμακολογία, M. EDMUNDS Λεπτομέρειες

Μάθημα [Π99]: Ψυχιατρική

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44552]: Συνοπτική ψυχιατρική, Γεωργαράς Ανδρέας Κ. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Α1Θ]: Ανατομία Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Α2]: Πληροφορική της Υγείας

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9378]: Πληροφορική υγείας, Τόκης Ιωάννης Ν.,Τόκη Ευγενία Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44433]: Πληροφορική της υγείας-νοσηλευτική προσέγγιση, Mantas J.,Hasman A. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Α3]: Ψυχολογία της Υγείας

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Α4Θ]: Τεχνικές Μάλαξης

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Α5]: Δεοντολογία-Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Α6Θ]: Κινησιολογία Ι

Εξάμηνο 1 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [ΦΑ1Θ]: Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [25394]: Εγχειρίδιο ανατομικής του ανθρώπου με έγρωμο άτλαντα, Kahle Werner,Leonhardt Fritz,Platzer Werner Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25396]: Εγχειρίδιο ανατομικής του ανθρώπου με έγxρωμο άτλαντα, Kahle Werner,Leonhardt Fritz,Platzer Werner Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25395]: Εγχειρίδιο ανατομικής του ανθρώπου με έγρωμο άτλαντα, Kahle Werner,Leonhardt Fritz,Platzer Werner Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [45203]: Εγχειρίδιο Περιγραφικής Ανατομικής: Εσωτερικά Όργανα, τόμος 2, Fritsch H., Kuhnel W. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [45201]: Εγχειρίδιο περιγραφικής ανατομικής: Κινητικό Σύστημα, Platzer Werner Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44526]: Gray's ανατομία (1,2), Drake Richard L.,Vogl Wayne,Mitchell Adam W. M. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑ2Θ]: Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Οργάνων

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44265]: Ανατομική του ανθρώπου δομή και λειτουργία, Μπαλτόπουλος Παναγιώτης Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44526]: Gray's ανατομία (1,2), Drake Richard L.,Vogl Wayne,Mitchell Adam W. M. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑ3Θ]: Γενική Κινησιολογία

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44345]: Λειτουργική ανατομική των αρθρώσεων, Kapanji I. A. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑ4Θ]: Φυσιολογία του Ανθρώπου

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44452]: Συνοπτική φυσιολογία του ανθρώπου, McGeown J. G. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΑ5Θ]: Τενχικές Μάλαξης

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41671]: Τεχνικές θεραπευτικής μάλαξης, Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ, Β.ΓΩΓΟΥ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [8704]: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ, ΧΡΙΣΤΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [42339]: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ, ΣΦΕΤΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Β1Θ]: Ανατομία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Β2Θ]: Φυσιολογία

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Β3]: Παθολογία

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [45071]: Εσωτερική παθολογία, Χατζηγιάννης Στέφανος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [45073]: Εσωτερική παθολογία, Χατζηγιάννης Στέφανος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Β4]: Νευροφυσιολογία

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41698]: Φυσιολογία του ανθρώπου και μηχανισμοί των νόσων, A. GUYTON, J. HALL Λεπτομέρειες

Μάθημα [Β5Θ]: Κινησιολογία ΙΙ

Εξάμηνο 2 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41720]: Brunnstrom's κλινική κινησιολογία, SMITH LAURA-WEISS ELIZABETH-LEHMKUHL DON Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44346]: Λειτουργική ανατομική των αρθρώσεων, Kapanji I. A. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44347]: Λειτουργική ανατομική των αρθρώσεων, Kapanji I. A. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΒ1]: Παθολογία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [45071]: Εσωτερική παθολογία, Χατζηγιάννης Στέφανος Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [45073]: Εσωτερική παθολογία, Χατζηγιάννης Στέφανος Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΒ2θ]: Ειδική Κινησιολογία

Εξάμηνο 2 - Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41720]: Brunnstrom's κλινική κινησιολογία, SMITH LAURA-WEISS ELIZABETH-LEHMKUHL DON Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44347]: Λειτουργική ανατομική των αρθρώσεων, Kapanji I. A. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44346]: Λειτουργική ανατομική των αρθρώσεων, Kapanji I. A. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΒ3]: Νευροφυσιολογία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41698]: Φυσιολογία του ανθρώπου και μηχανισμοί των νόσων, A. GUYTON, J. HALL Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΒ4]: Ορθοπαιδική

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [45023]: Ορθοπαιδική και τραυματολογία, Λαμπίρης Ηλιας Ε. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΒ5θ]: Πληροφορική στην Υγεία

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [9378]: Πληροφορική υγείας, Τόκης Ιωάννης Ν.,Τόκη Ευγενία Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44433]: Πληροφορική της υγείας-νοσηλευτική προσέγγιση, Mantas J.,Hasman A. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΦΒ6θ]: Εμβιομηχανική

Εξάμηνο 2 - Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5438]: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΤΡΟΣ Α. ΠΟΥΛΜΕΝΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44268]: Αρχές εμβιομηχανικής και φυσιολογίας της κίνησης, Enoka R. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44281]: Βασική βιο-μηχανική της ανθρώπινης κίνησης, Hamill Joseph,Knutzen Kathleen M. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17164]: Γενικές αρχές εργονομίας και προληπτική φυσικοθεραπείας, Τσακλής Παναγιώτης Β. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Γ1]: Ορθοπαιδική

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [45023]: Ορθοπαιδική και τραυματολογία, Λαμπίρης Ηλιας Ε. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [8416]: [Εισαγωγή στην Ορθοπαιδική], Αντώνης Καμμάς & Συνεργάτες Λεπτομέρειες

Μάθημα [Γ2]: Νευρολογία

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [17420]: Νευρολογία Λογοθέτη, Λογοθέτης Ιωάννης Α.,Μυλωνάς Ιωάννης Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Γ3]: Χειρουργική

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44254]: Washington εγχειρίδιο χειρουργικής, Doherty Gerard M.,Lowney Jennifer K.,Mason John E.,Reznik S.,Smith M. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44467]: Χειρουργική παθολογία, Μπονάτσος Γεράσιμος,Γολεμάτης Βασίλειος Λεπτομέρειες

Μάθημα [Γ4Θ]: Βιολογική Μηχανική-Εργονομία

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [5438]: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΤΡΟΣ Α. ΠΟΥΛΜΕΝΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44268]: Αρχές εμβιομηχανικής και φυσιολογίας της κίνησης, Enoka R. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44281]: Βασική βιο-μηχανική της ανθρώπινης κίνησης, Hamill Joseph,Knutzen Kathleen M. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17164]: Γενικές αρχές εργονομίας και προληπτική φυσικοθεραπείας, Τσακλής Παναγιώτης Β. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Γ5Θ]: Φυσικά Μέσα -Ηλεκροθεραπεία Ι

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112156]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, Ελευθ. Φραγκοράπτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [Γ6Θ]: Κινησιοθεραπεία

Εξάμηνο 3 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [45]: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, KISNER CAROLYN, COLBY ALLEN LYNN Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [43316]: ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Δ1Θ]: Ειδική Φυσική Αγωγή

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [37333]: Ειδική Φυσική Αγωγή, Δήμητρα Κουτσούκη Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [4578]: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΚΑΝΤΑΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Δ2Θ]: Μέθοδοι και Τεχνικές Νευρομυικής Επανεκπαίδευσης

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Δ3Θ]: Φυσικοθεραπεία στο Αναπνευστικό Σύστημα

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [8700]: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΧΡΙΣΤΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44458]: Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του αναπνευστικού, West J. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [135841]: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΡΛΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Δ4Θ]: Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Δ5]: Εργοφυσιολογία

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44462]: Φυσιολογία της άσκησης, McArdle William D., Katch Frank I.,Katch Victor L. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44463]: Φυσιολογία της άσκησης, McArdle William D., Katch Frank I.,Katch Victor L. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44461]: Φυσιολογία της άσκησης και του αθλητισμού, Wilmore J.,Costill David L. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44460]: Φυσιολογία της άσκησης και του αθλητισμού, Wilmore J.,Costill David L. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Δ6Θ]: Φυσικά Μεσα-Ηλεκτροθεραπεία ΙΙ

Εξάμηνο 4 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [112156]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, Ελευθ. Φραγκοράπτης Λεπτομέρειες

Μάθημα [E5]: Εμπορία-Διαφήμιση (Marketing)

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [16342]: Διαφήμιση Σχεδιασμός και Τεχνικές, Samson Harland, Price William Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [25509]: Εισαγωγή στο μάρκετινγκ μάνατζμεντ, Kotler Philip Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ε1]: Ξένη Γλώσσα-Ορολογία

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ε2Θ]: Φυσικοθεραπεία στο Κυκλοφορικό

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22860]: Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως και προγράμματα καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης, Νανάς Σεραφείμ Ν. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44229]: ACSM's Άσκηση Χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, Dustine J.,Moore G. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ε3Θ]: Φυσικοθεραπεία στο Μυοσκελετικό Σύστημα Ι

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41582]: Ορθοπεδική νευρολογία, S. HOPPENFELD Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [17571]: Φυσικοθεραπεία σε κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος, Κοτζαηλίας Διομήδης Α. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ε4Θ]: Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων Ι

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ε6Θ]: Κλινική Άσκηση Ι

Εξάμηνο 5 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44395]: Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής στην επείγουσα ιατρική και εντατική θεραπεία, Μυριανθεύς Παύλος,Μπαλτόπουλος Γεώργιος Ι. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41172]: Αναπνευστικά νοσήματα, C. SELBY Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44383]: Κλινική προσέγγιση στην καρδιοαναπνευστική φυσικοθεραπεία, Reid W. Darlene,Chung Frank Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΣΤ1Θ]: Α΄Βοήθειες-Υγιεινή

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44440]: Πρώτες βοήθειες για αθλητές, Flegel Melinda J. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44441]: Πρώτες βοήθειες και πρακτική θεραπευτική συνήθων καταστάσεων, Μπαλτόπουλος Γεώργιος Ι. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΣΤ2]: Διαγνωστική Απεικόνιση

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41228]: Βασική ακτινολογία, Ν. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41750]: Ακτινοανατομία - Φυσιολογικα ευρήματα, L. WICKE Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΣΤ3Θ]: Φυσικοθεραπεία στο Μυοσκελετικό Σύστημα ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [42103]: Φυσική εξέταση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων, S. HOPPENFELD Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [42781]: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ, ΠΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΠΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΣΤ4Θ]: Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [42043]: Κινησιοθεραπεία στην ημιπληγία από την Brunnstrom, Sawner Kathryn A.,La Vigne Jeanne M. Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΣΤ5]: Οικονομία της Υγείας-Βιοστατιστική

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [22669]: Βιομετρία βιοστατιστική, Δημόπουλος Παναγιώτης Γ. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [22855]: Ιατρική στατιστική και στοιχεία βιομαθηματικών, Τόμος Α', Παπαϊωάννου Τάκης, Φερεντίνος Κοσμάς Λεπτομέρειες

Μάθημα [ΣΤ6Θ]: Κλινική Άσκηση ΙΙ

Εξάμηνο 6 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [42101]: Φυσικοθεραπεία και βοηθητικά μέσα στις ρευματικές παθήσεις, Ν.Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π.Χ ΝΤΑΝΤΗΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [41292]: Εγχειρίδιο καταγμάτων, Perry Clayton R.,Elstrom John A.,Pankovich Arsen M. Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ζ1Θ]: Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ζ2Θ]: Μεθοδολογία Έρευνας στη Φυσικοθεραπεία

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44985]: Μέθοδοι έρευνας στην φυσική δραστηριότητα, Thomas J., Nelson J.. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [44392]: Μέθοδοι έρευνας στην φυσική δραστηριότητα, Thomas J., Nelson J.. Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1000]: Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ζ3Θ]: Φυσικοθεραπεία στον Αθλητισμό

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [41669]: Τεχνικές αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων, W.Ε. PRENTICE Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [7482]: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΠΕΤΡΟΣ Α. ΠΟΥΛΜΕΝΤΗΣ Λεπτομέρειες

Μάθημα [Ζ4Θ]: Κλινική Άσκηση ΙΙΙ

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Μάθημα [Ζ5Θ]: Φυσικοθεραπεία κατά Ηλικίες

Εξάμηνο 7 - Ετήσιο

Επιλογές Συγγραμμάτων:

  • Βιβλίο [44229]: ACSM's Άσκηση Χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, Dustine J.,Moore G. Λεπτομέρειες